OGŁOSZENIE 27/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 9.07.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 9.07.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 7.06.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb59
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb38
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 42 Kb39
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb32
Pobierz plik (27_11_2017 umowa nocna i świateczna.odt)Projekt umowy 43 Kb31
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 38 Kb38
Pobierz plik (Rozstrzygniecie konkursu POZ NIS.doc)Unieważnienie 34 Kb21