OGŁOSZENIE 28/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 16.07.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 16.07.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.06.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb72
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb42
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb37
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 37 Kb40
Pobierz plik (Projekt umowy SOR.odt)Projekt umowy 37 Kb38
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb38
Pobierz plik (Rozstrzygniecie konkursu SOR.doc)Unieważnienie 34 Kb22