OGŁOSZENIE 31/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Kardiologicznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.08.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.08.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.06.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb76
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb47
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 36 Kb39
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 48 Kb50
Pobierz plik (projekt umowy Poradnia kardiol.docx)Projekt umowy 25 Kb40
Pobierz plik (87 Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb42
Pobierz plik (31 rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb31