OGŁOSZENIE 32/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.08.2018r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.08.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.07.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (23_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 51 Kb132
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 57 Kb94
Pobierz plik (zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 26 Kb53
Pobierz plik (zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 40 Kb60
Pobierz plik (załącznik nr 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 59 Kb58
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb58
Pobierz plik (rozstrzygnięcie lipiec 2018 na stronę.doc)Rozstrzygnięcie 32 Kb79