OGŁOSZENIE 44/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań z zakresu diagnostyki obrazowej – elastografii wątroby (wykonywanie techniką umożliwiająca pomiar ilościowy w kPa).

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.11.2018r. do 31.10.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.11.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.09.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu elastografii wątroby - wrzesień 2018.doc)Ogłoszenie 52 Kb58
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - elastografia wątroby - 2018.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb48
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - elastografia wątroby - wrzesień 201)Informacja o przedmiocie konkursu 49 Kb46
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - elastografia wątroby - wrzesień 2018.d)Formularz oferenta 46 Kb42
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - elastografia wątroby -  2018.doc)Projekt umowy 107 Kb37
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne elastografia wątroby - 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb36
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - elastografia wątroby 2018.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb30