OGŁOSZENIE 53/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza – Z-cę Kierownika w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii oraz pozostawianie poza obiektami udzielającego zamówienie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.12.2018r. do 30.11.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb62
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb37
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb40
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb35
Pobierz plik (projekt umowy chirurgia lekarze 0918.odt)Projekt umowy 45 Kb36
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb31
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb43