OGŁOSZENIE 53/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza – Z-cę Kierownika w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii oraz pozostawianie poza obiektami udzielającego zamówienie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.12.2018r. do 30.11.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb51
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb23
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb25
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb25
Pobierz plik (projekt umowy chirurgia lekarze 0918.odt)Projekt umowy 45 Kb25
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb20
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb29