OGŁOSZENIE 56/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz w Poradni Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 7.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (56 ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb58
Pobierz plik (56 szczegolowe waunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb34
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb38
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 45 Kb38
Pobierz plik (Projekt umowy ortopedia lekarze.odt)Projekt umowy 37 Kb36
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb26
Pobierz plik (56_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb35