OGŁOSZENIE 58/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 8.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb58
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb39
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb36
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb33
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 83 Kb33
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb31
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb52