OGŁOSZENIE 59/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa i/lub psychoterapeutę w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w  Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 8.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (50OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb65
Pobierz plik (50Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb46
Pobierz plik (50zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb46
Pobierz plik (50formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 49 Kb41
Pobierz plik (50zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 82 Kb31
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb44
Pobierz plik (rozstrzygnięcie pracownie diagnostyczne.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb30