OGŁOSZENIE 73/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2018.160 t.j./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania usług protetyczno-ortodontycznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu ortodoncji - listopad 2018.doc)Ogłoszenie 51 Kb54
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - ortodoncja - listopad 2018.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb35
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - ortodoncja - listopad 2018.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 59 Kb33
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - ortodoncja - listopad 2018.doc)Formularz oferenta 66 Kb30
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - ortodoncja - listopad 2018.doc)Projekt umowy 127 Kb32
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne ortodoncja - listopad 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb42
Pobierz plik (11.Unieważnienie  konkursu - ortodoncja - listopad 2018.doc)Unieważnienie 22 Kb31