OGŁOSZENIE 75/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2018.160 t.j./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich specjalistycznych konsultacji kardiologicznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie konsultacje kardiologiczne - listopad 2018.doc)Ogłoszenie 51 Kb81
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - konsultacja kardiologiczna - listopad 2018.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb45
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -konsultacje kardiologiczne - listopa)Informacja o przedmiocie konkursu 52 Kb63
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - konsultacje kardiologiczne - pażdziern)Formularz oferenta 52 Kb42
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - konsultacje kardiologiczne - październik 2018.doc)Projekt umowy 111 Kb38
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne konsultacja kardiologiczne - listopad 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb40
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - konsultacje kardiologiczne - listopad 2018.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb45