OGŁOSZENIE 77/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Rejonowej Nr 5 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb41
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb29
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb26
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 49 Kb21
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 83 Kb27
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb27