OGŁOSZENIE 79/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z pełnieniem funkcji Kierownika w/w Zakładu.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb58
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb54
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb47
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb39
Pobierz plik (projekt umowy ZDO+ kierownik.odt)Projekt umowy 39 Kb48
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb37
Pobierz plik (rostrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb54