OGŁOSZENIE 82/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Certyfikowanym Ośrodku Medycyny Podróży w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (62 OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb62
Pobierz plik (62 Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb35
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb42
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 46 Kb28
Pobierz plik (zal nr 3 umowa.doc)Projekt umowy 61 Kb42
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb41