OGŁOSZENIE 83/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2018.1510t.j./.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 7.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 7.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 10.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (83_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb111
Pobierz plik (83 Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 58 Kb74
Pobierz plik (83zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb46
Pobierz plik (83 zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 41 Kb75
Pobierz plik (83projekt umowy zal 3_rat SOR.doc)Projekt umowy 65 Kb45
Pobierz plik (83Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb63