OGŁOSZENIE 2/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz w Poradni Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2019r. do 31.01.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.01.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (2 ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb70
Pobierz plik (2 szczegolowe waunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb43
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb59
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 45 Kb51
Pobierz plik (Projekt umowy ortopedia lekarze 1218.odt)Projekt umowy 37 Kb50
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb50