OGŁOSZENIE 4/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2019r. do 28.02.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.01.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb49
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb30
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb30
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb30
Pobierz plik (umowa anestezjologia nowa-1.docx)Projekt umowy 27 Kb31
Pobierz plik (załącznik do umowy Anestezjologia.doc)załącznik do umowy 60 Kb31
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb31
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)unieważnienie 26 Kb30