OGŁOSZENIE 5/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2019r. do 28.02.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.01.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb64
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb47
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb43
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb58
Pobierz plik (NiŚOZ projekt umowy Załącznik Nr 3.doc)Projekt umowy 117 Kb58
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb53
Pobierz plik (odwołanie Pielęgniarka 0219.doc)Odwołanie 37 Kb40