OGŁOSZENIE 6/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Okulistycznej, Poradni Kardiologicznej i Poradni Laryngologicznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2019r. do 28.02.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.01.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb60
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb38
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 44 Kb37
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb39
Pobierz plik (umowa poradnie wzor 0119.docx)Projekt umowy 25 Kb42
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb34
Pobierz plik (rozstrzygnięcie specjalistyka.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb52