OGŁOSZENIE 7/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2019r. do 28.02.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.01.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb54
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb22
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb18
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb20
Pobierz plik (Projekt umowy kardiologia.odt)Projekt umowy 37 Kb21
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb17
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb9