OGŁOSZENIE 10/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2019r. do 28.02.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.01.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb80
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb58
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 32 Kb56
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb61
Pobierz plik (oddział zakaźny proj umowy 0119.docx)Projekt umowy 25 Kb57
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb56
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb65