OGŁOSZENIE 15/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników rtg w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2019r. do 31.03.2021r.. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.02.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 51 Kb97
Pobierz plik (techniki rtg Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb58
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb56
Pobierz plik (formularz oferenta Pielęgniarka 0219.doc)Formularz oferenta 42 Kb60
Pobierz plik (Podkontrakt technik rtg 0219.doc)Projekt umowy 64 Kb54
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb56
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb62