OGŁOSZENIE 21/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez kierownika Bloku Operacyjnego.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2019r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.02.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE (1).doc)Ogłoszenie 50 Kb53
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019 (1).doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb50
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019 (1).doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb41
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb38
Pobierz plik (projekt umowy blok operacyjny 15-02-2019.doc)Projekt umowy 82 Kb69
Pobierz plik (17 Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb34
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb48