OGŁOSZENIE 92/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla Zastępcy Kierownika.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 9.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb149
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 64 Kb129
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb126
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 48 Kb131
Pobierz plik (Z-ca Kier Oddziału Wewn i Kardiologii 12-2019.docx)Projekt umowy 34 Kb126
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb131
Pobierz plik (92 rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb131