OGŁOSZENIE 9/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziałach Szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 16.03.2020r. do 31.12.2021. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 16.03.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 17.02.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 50 Kb200
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 61 Kb189
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje oddział szpitalny.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 31 Kb151
Pobierz plik (formularz oferenta Pielęgniarka NIŚOZ 10-2019.doc)Formularz oferenta 41 Kb150
Pobierz plik (Pielęgniarki szpital wzór umowy 14-02-2020-1.doc)Projekt umowy 92 Kb166
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb138
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb161