OGŁOSZENIE 11/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.02.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb154
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 62 Kb136
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 38 Kb143
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb135
Pobierz plik (neurologia projekt umowy 12-2019.docx)Projekt umowy 28 Kb138
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb141