OGŁOSZENIE 12/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – elektromiografia i elektroneurografia.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.04.2020r. do 31.03.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.04.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.02.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania EMG - marzec 2020.doc)Ogłoszenie 52 Kb154
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - badania EMG - marzec 2020.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 57 Kb141
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załącznik Nr 1 - marzec 2020.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 51 Kb132
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - badania EMG - marzec 2020.doc)Formularz oferenta 52 Kb136
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - badania EMG -marzec 2020.doc)Projekt umowy 107 Kb141
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne EMG - marzec 2020.doc)Zarządzenie 32 Kb137
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - badania EMG -marzec 2020.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb150