OGŁOSZENIE 13/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 2.03.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb161
Pobierz plik (Szczególowe warunki konkursu ofert 12-11-2019.docx)Szczegółowe warunki konkursu ofert 23 Kb145
Pobierz plik (NiŚOZ zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 45 Kb145
Pobierz plik (NiŚoZ formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 45 Kb149
Pobierz plik (NiŚOZ projekt umowy 15-02-2019.docx)Projekt umowy 36 Kb132
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb128