OGŁOSZENIE 23/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziałach Psychiatrycznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 6.05.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb151
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 67 Kb144
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 33 Kb132
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb123
Pobierz plik (umowa psychiatria I II III 04-2020.docx)Projekt umowy 29 Kb122
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie  32 Kb130
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Unieważnienie 31 Kb126