Odbiór wyników badań laboratoryjnych


 • Wyniki badań można odebrać w Laboratorium Centralnym w okienku na I piętrze
  w budynku szpitala (na wprost oddziału dziecięcego) w dni powszednie
  w godz. 15:00 – 17:00.

 • Każdy pacjent jest informowany o sposobie odebrania wyników badań zgodnie
  z obowiązującymi wytycznymi.

 • Wyniki zlecone z Poradni Specjalistycznych ZOZ w Dębicy oraz z Przychodni Rejonowej
  nr 1 ul. Cmentarna oraz Przychodni Rejonowej nr 5 ul. Szkolna przekazywane są bezpośrednio do lekarzy.

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań mogą być odbierane:

- osobiście przez pacjenta na podstawie wypełnionego druku „Potwierdzenie (upoważnienie do) wydania wyników badań” (formularz upoważnienia – kliknij ),
a w przypadku jego braku na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość;

- przez przedstawiciela ustawowego pacjenta na podstawie wypełnionego druku „Potwierdzenie (upoważnienie do) wydania wyników badań” (formularz upoważnienia – kliknij), a w przypadku jego braku na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- przez osobę upoważnioną przez pacjenta na podstawie wypełnionego druku upoważnienia (formularz upoważnienia – kliknij),

 • Przekazanie wyniku telefonicznie ograniczone jest do szczególnych przypadków.