Odbiór wyników badań laboratoryjnych


 • Wyniki badań można odebrać w Laboratorium Centralnym w okienku na I piętrze
  w budynku szpitala (na wprost oddziału dziecięcego) w dni powszednie w godz. 15:00 – 17:00.
 • Każdy pacjent jest informowany o sposobie odebrania wyników badań zgodnie
  z obowiązującymi wytycznymi.
 • Wyniki zlecone z Poradni Specjalistycznych ZOZ w Dębicy oraz z Przychodni Rejonowej
  nr 1 ul. Cmentarna oraz Przychodni Rejonowej nr 5 ul. Szkolna przekazywane są bezpośrednio do lekarzy.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań mogą być odbierane:

- osobiście przez pacjenta na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- przez osobę upoważnioną przez pacjenta na podstawie wypełnionego druku upoważnienia i dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej (formularz upoważnienia kliknij)
- przez przedstawiciela ustawowego pacjenta na podstawie wypełnionego druku upoważnienia (formularz upoważnienia kliknij) i dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;

 • Przekazanie wyniku telefonicznie ograniczone jest do szczególnych przypadków.