Jak przygotować się do badań


Prawidłowe przygotowanie pacjenta do badań oraz sposób i czas pobrania próbek odgrywa bardzo ważną rolę w uzyskaniu wiarygodnego wyniku badań, który będzie odpowiadał faktycznemu stanowi organizmu i ułatwi lekarzowi ocenę stanu zdrowia.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi informacjami na ten temat.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych badań uzyskać można telefonicznie pod numerami:

- badania analityczne: 14 68 08 481

- badania serologii grup krwi: 14 68 08 378

 

 • Standardowe przygotowanie pacjenta przed pobraniem krwi. kliknij

 • Standardowe przygotowanie pacjenta do badania próbki moczu. kliknij

 • Sposób przeprowadzenia dobowej zbiórki moczu. kliknij

 • Doustny test tolerancji glukozy. kliknij

 • Przygotowanie pacjenta do pobrania prolaktyny.  kliknij

 • Przygotowanie pacjenta do analizy nasienia. kliknij

 • Przygotowanie pacjenta do wykonania dobowej zbiórki moczu na
  oznaczenia klirensu kreatyniny z dobowej zbiórki moczu. kliknij

 • Zasady prawidłowego pobrania kału na wykrywanie pasożytów. kliknij

 • Przygotowanie pacjenta do wykrywania krwi utajonej w kale. kliknij

 • Test celofanowy na obecność jaja owsika (instrukcja pobierania wymazu okołoodbytowego). kliknij

 • Informacja o wykonaniu testu HIV.  kliknij

 • Informacja o wykonaniu IDENTYFIKACYJNEJ KARTY GRUPY KRWI. kliknij

 


 

STANDARDOWE PRZYGOTOWANIE PACJENTA PRZED POBRANIEM KRWI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH.

Niezależnie od powodów dla jakich chcemy wykonać badania, do laboratorium przychodzimy rano. Uzasadnia się to faktem, iż wiele parametrów ulega wahaniom dobowym, tj. zmienia się w zależności od pory dnia (nawet o kilkadziesiąt procent).

1.  Krew pobieramy rano między 7:00 a 9:00 godziną.

2.  Pacjent powinien być na czczo (12 – 16 godzin po ostatnim posiłku)  oraz bez palenia papierosów.

3.  Dieta poprzedzająca badanie powinna być standardowa, z wyjątkiem oznaczeń specjalnych wymagających określonych warunków dietetycznych.

4.  Wcześniej należy unikać znacznego wysiłku fizycznego.

5.  Na minimum 72 godziny przed wykonaniem badania należy odstawić (w miarę możliwości) przyjmowane leki, witaminy i inne preparaty (także ziołowe).

6.  Nie należy wykonywać badań jeżeli na 48 godzin przed pobraniem krwi pacjent spożywał znaczne ilości alkoholu.

7.  Przed pobraniem materiału do oznaczenia PSA pacjent powinien ograniczyć ucisk okolic gruczołu krokowego (np. przez zaniechanie jazdy na rowerze), zachować wstrzemięźliwość seksualną minimum 3 dni i nie poddawać się zabiegom chirurgicznym czy badaniu per rectum.

8.  Podczas pobierania krwi pacjent nie może mieć w ustach pożywienia lub zbędnych przedmiotów.

 


STANDARDOWE PRZYGOTOWANIE PACJENTA
DO BADANIA PRÓBKI MOCZU.

Uwagi:

 • Przed planowanym badaniem moczu nie zaleca się skrajnego ograniczania ani zwiększonego przyjmowania płynów.
 • Do rutynowego badania moczu zaleca się pobranie pierwszej porannej próbki oddanej bezpośrednio po spoczynku nocnym trwającym ok. 8 godzin (mocz w pęcherzu minimum 4 – 6 godzin).
 • Przygodna próbka moczu tylko w przypadkach CITO.
 • Należy unikać znacznych wysiłków fizycznych i długotrwałych marszów.
 • Przynajmniej dzień przed planowanym oddaniem moczu do badania, należy powstrzymać się od stosunków płciowych.
 • W przypadku kobiet nie należy wykonywać badania moczu w czasie krwawienia miesięcznego.

 

1.  Oddanie moczu musi być poprzedzone dokładnym umyciem narządów płciowych sąsiadujących z ujściem cewki moczowej, stosując do tego celu wodę oraz czysty ręcznik i unikając środków odkażających.

2.  Pobrać mocz ze strumienia środkowego do plastikowego jednorazowego pojemnika zakupionego w aptece.

3.  Pojemnik CZYTELNIE opisać imieniem i nazwiskiem i możliwie szybko dostarczyć do laboratorium.

4.  Laboratorium nie przyjmuje do badań moczu pobranego do innych niż zalecane pojemników (słoiki, butelki i itp.).

 


 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI DOBOWEJ MOCZU

 

1. Zbiórkę rozpoczyna się po odrzuceniu pierwszej porcji rannej i kończy na pierwszej porannej porcji moczu oddanej w dniu następnym. Rozpoczynamy ją zwykle o godz. 6:00 lub 7:00 dnia pierwszego i kończymy o godz. 6:00 lub 7:00 następnego dnia;

2.  Pojemnik zakupiony w aptece, do którego oddaje się mocz, powinien spełniać następujące kryteria:

 - sterylność,

 - pojemność 2 000 – 3 000 ml,

 - średnica otworu przynajmniej 5 cm,

 - szeroka podstawa,

 - szczelne zamknięcie,

 - materiał nie reagujący ze składnikami moczu i nie absorbujący ich (najlepiej plastikowy).

3.  W czasie wykonywania zbiórki, pojemnik z moczem należy przechowywać
w temperaturze + 40C (w lodówce).

4.  Pojemnik CZYTELNIE opisać imieniem i nazwiskiem i możliwie szybko dostarczyć całość zbiórki dobowej do laboratorium.

 

Uwagi:

 • Zależnie od rodzaju planowanych oznaczeń możliwe jest stosowanie środków konserwujących, takich jak: tymol, toluen, formalina, kwas solny.
 • Zbiórkę dobowa moczu na metoksykatecholaminy przeprowadzamy z użyciem 10 ml 6nHCl. Wartość pH zbieranego moczu przesłanego do badania powinna mieścić się
  w zakresie 2-3.
 • Jeżeli z jakiejś przyczyny choćby jedna porcja moczu w czasie przeprowadzania zbiórki nie została oddana do pojemnika (pominięta, wylana, itp.), zbiórkę należy przeprowadzić ponownie w innym dniu.

 


 

DOUSTNY TEST TOLERANCJI GLUKOZY 

Doustny test tolerancji glukozy to próba czynnościowa wykonywana w diagnostyce zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Pacjent przed przystąpieniem do testu powinien zachować następujące warunki:

 

1.  3 dni przed wykonaniem testu obowiązuje normalna dieta bez ograniczeń.

2.  3 dni przed testem odstawić w miarę możliwości leki zaburzające gospodarkę   węglowodanową (diuretyki tiazydowe, doustne środki antykoncepcyjne, sterydy).

3.  Przed badaniem pozostać na czczo przez około 12 godzin (8 – 14 godzin).

           W celu uzyskania najbardziej wiarygodnych wyników wskazane jest::
            - powstrzymanie się od palenia papierosów przez minimum 8 godzin przed
               badaniem,
           - 2 godziny przed testem nie wykonywać ciężkiej pracy fizycznej.

4.  Test rozpoczynać w godzinach porannych (między 7:00 a 8:00) od pobrania krwi żylnej na fluorek sodu (NaF), przed podaniem glukozy do wypicia.

5.  Roztwór glukozy, sporządzony dla dorosłych poprzez rozpuszczenie 75 g glukozy bezwodnej (dotyczy również kobiet ciężarnych) w 250 – 300 ml wody, powinien zostać wypity przez pacjenta w ciągu maksymalnie 5 minut;

Dla dzieci zalecana dawka glukozy to 1,75 g/kg masy ciała (do 75 g).

6.  W czasie trwania testu pacjent powinien:

- zachować normalna aktywność fizyczną (bez wykonywania pracy, ale nie leżąc)
- pozostać na czczo – nie jeść, nie pić i nie palić papierosów.

7.  Po 120 minutach od podania roztworu glukozy należy pobrać krew żylną na fluorek sodu (NaF) w celu oznaczenia glikemii.

8.  W przypadku kobiet w ciąży zaleca się wykonanie krzywej cukrowej trzypunktowej:
                             - na czczo
                             - 1 godz. po 75 g glukozy
                             - 2 godz. po 75 g glukozy.

 


 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO POBRANIA PROLAKTYNY

1.  Prolaktynę (PRL) należy oznaczyć rano na czczo.

2.  Badanie PRL należy wykonać po krwawieniu miesiączkowym, ale przed owulacją ponieważ zarówno menstruacja jaki i owulacja mogą podwyższyć wynik lub według zaleceń lekarza.

3.  Poziom PRL może podwyższać współżycie oraz badanie piersi, z których należy zrezygnować przynajmniej na 3 dni przed planowanym badaniem.

4.  Poziom PRL mogą podwyższać leki tj.

         - blokery receptora dopaminowego (fenotiazyny, haloperidol, tioksanten,  
           metoklopramid, donperidon i lizapryd),

- H2 blokery (cymetydyna, ranitydyna),

- opioidy,

- inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny,

- imipramina.

5.  Substancje zmniejszające stężenie PRL:

- α-Dopa,

- dopomina, noradrenalina, agoniści dopaminy;

- apomorfina,

- witamina B6 (duże dawki),

- glikokortykosteroidy (duże dawki).

6.  Na poziom PRL wpływają również leki antykoncepcyjne.

 


 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO ANALIZY NASIENIA

1.  Otrzymanie próbki powinno być poprzedzone abstynencją płciową od 3 do 5 dni.

2.  Dla prawidłowej interpretacji wyników, powinny być badane przynajmniej 2 próbki,
a przerwa między oznaczeniami powinna wynosić minimum 7 dni, ale nie dłużej niż
3 miesiące.

3.  Zalecaną metodą otrzymania nasienia jest masturbacja. Oddanie nasienia musi być poprzedzone dokładnym umyciem narządów płciowych.

4.  Nasienie powinno być oddane bezpośrednio do plastikowego, sterylnego pojemnika
i szczelnie zamkniętego (pojemnik taki jak do badania moczu).

5.  Próbkę należy opisać w następujący sposób:

- imię i nazwisko,

- godzina oddania nasienia,

- okres abstynencji.

6.  Czas między oddaniem próbki, a dostarczeniem do laboratorium nie powinien przekraczać 30 minut.

7.  W czasie transportu próbka powinna być przechowywana w temperaturze 25 – 370C.

8.  Badanie wykonywane jest po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem laboratorium.

Uwaga:
Negatywnie na wynik wpływają:
       - palenie tytoniu,
       - picie alkoholu,
       - narkotyki,
        - terapia hormonalna,
       - stany depresyjne,
        - stres,
        - przemęczenie,
        - ostatnio przebyta choroba w trakcie której wystąpiła gorączka,
        - zbyt długi i zbyt krótki okres abstynencji seksualnej
        - narażenie na działanie wysokich temperatur,
        - noszenie bielizny i ubrań uciskających jądra.

 


 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO OZNACZENIA KLIRENSU KREATYNINY
Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU

1.  Dopilnować, aby w trakcie przeprowadzenia badania pacjent::

         - zażywał tylko niezbędne leki,

- przyjął od 1,5 do 2 l płynów, wyłączając kawę i herbatę – z uwagi na 
 moczopędne działanie obecnych w nich metyloksantyn,

- nie spożywał mięsa,

- nie wykonywał znaczniejszych wysiłków fizycznych;

2.  Zbiórkę rozpoczyna się po odrzuceniu pierwszej porcji rannej i kończy na pierwszej porannej porcji moczu oddanej w dniu następnym. Rozpoczynamy ją zwykle o godz. 6:00 lub 7:00 dnia pierwszego i kończymy o godz.. 6:00 lub 7:00 następnego dnia;

3.  Pojemnik , do którego oddaje się mocz, powinien spełniać następujące kryteria:

- sterylność,

- pojemność 2 000 – 3 000 ml,

- średnica otworu przynajmniej 5 cm umożliwiająca bezpośrednie oddawanie
   moczu,

- szeroka podstawa,

- szczelne zamknięcie,

- materiał nie reagujący ze składnikami moczu i nie absorbujący ich.

4.  W czasie wykonywania zbiórki, pojemnik z moczem należy przechowywać
w temperaturze + 40C (w lodówce).

5.  Kończąc zbieranie moczu należy pobrać próbkę krwi żylnej do oznaczenia stężenia kreatyniny we krwi.

 Uwaga:
W przypadku problemów z prawidłowym przeprowadzeniem zbiórki dobowej moczu, można oznaczyć eGFR. W tym celu należy pobrać krew pacjenta na oznaczenie stężenia kreatyniny oraz podać jego nr PESEL.

 


 

ZASADY PRAWIDŁOWEGO POBRANIA KAŁU NA WYKRYWANIE PASOŻYTÓW

1.  Kał należy dostarczyć w jednorazowym pojemniku plastikowym (zakupionym
     w aptece).

2.  Pojemnik należy czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem, rodzajem badania,
     a w przypadku braku skierowania także podać nr PESEL i adres zamieszkania.

3.  W pojemniku należy umieścić kilka grudek kału pobranych z różnych miejsc
    (objętość zbliżona do wielkości orzecha włoskiego).

4.  Kał do badania nie może zawierać domieszki moczu, wody z lewatywy czy
    parafiny.

5.  Wszystkie twory budzące podejrzenie, np. fragmenty pasożytów czy śluz, należy
     umieścić w pojemniku (nie płukać wodą).

 


 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO WYKRYWANIA KRWI UTAJONEJ W KALE

1.  Przygotowanie pacjenta do badania:

- nie wykonywać zbiórki kału w czasie miesiączki i 3 dni po jej zakończeniu,

- nie wykonywać zbiórki kału w przypadku krwawiących żylaków odbytu oraz
w przypadku występowania krwi w moczu,

- wykonanie testu nie wymaga stosowania specjalnej diety,

- alkohol, aspirynę oraz inne leki i używki mogące powodować podrażnienia żołądka
i jelit należy odstawić minimum na 48 godzin przed wykonaniem badania.

 

2.  Pobranie materiału i dostarczenie do laboratorium:

- kał pobrany z trzech różnych miejsc, przenieść do czystego, szczelnie zamkniętego i dokładnie opisanego pojemnika (zakupionego w aptece);

- świeżą próbkę kału należy dostarczyć do 6 godzin do laboratorium.

 


TEST CELOFANOWY NA OBECNOŚĆ JAJA OWSIKA

test


 

INFORMACJE O WYKONANIU TESTU NA HIV

 

 • Badanie w kierunku HIV wykonujemy tylko u pacjentów, którzy nie mieli ekspozycji na wirusa i posiadają skierowanie od lekarza.
 • Pacjenci którzy chcą zrobić test na HIV na życzenie (bez skierowania) lub anonimowo lub bezpłatnie oraz ci, którzy podejrzewają kontakt z wirusem (doradztwo, pobieranie krwi) mogą skorzystać z poniższych punktów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.aids.gov.pl

 Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Przychodni Akademickiej

ul. Podkarpacka 1, 35-082 RZESZÓW

tel. 513 652 351 (w poniedziałek i wtorek w godz. 10:00 – 14:00)

Godziny otwarcia: sobota 11:30 – 16:00

 

 Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny przy Laboratorium Diagnostyka w Tarnowie

ul. Mostowa 4a, 33 – 100 TARNÓW

 

 Punkt Konsultacyjno – diagnostyczny przy Szpitalu Uniwersyteckim 
w Krakowie.
Zakład Mikrobiologii.

        ul. Kopernika 19, II piętro 31 – 501 KRAKÓW

       tel. 513 652 351 (poniedziałek i wtorek w godz. 10:00 – 14:00)

 


INFORMACJA O WYKONANIU IDENTYFIKACYJNEJ KARTY GRUPY KRWI

Wypadki komunikacyjne i inne, urazy, częste pobyty w szpitalu powodują, że powstała potrzeba posiadania dokumentu potwierdzającego grupę krwi.
W związku z wprowadzeniem nowego formatu dowodu osobistego, w którym brak jest miejsca na wpis grupy krwi, Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi proponuje Państwu wpisanie grupy krwi do IDENTYFIKACYJNEJ KARTY GRUPY KRWI.

 •  Wydana identyczną technologią co nowy dowód osobisty idealnie komponuje się
  z pozostałymi dokumentami i powinna zawsze i wszędzie być noszona przez każdego
  z nas razem z dowodem osobistym.
 • IDENTYFIKACYJNA KARTA GRUPY KRWI jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 • Wystawienie karty wiąże się z wykonaniem dwóch niezależnych badań grupy krwi (najlepiej w różnym czasie), których daty i numery są umieszczone pod wynikiem (rewers karty).
 • IDENTYFIKACYJNA KARTA GRUPY KRWI to karta , która ratuje życie:

- posiada format nowego dowodu osobistego

- raz wyrobiona jest aktualna przez całe życie

- skraca procedury medyczne

 

Wzór karty

test

 

Szczegółowe informacje można uzyskać W Pracowni Serologii Transfuzjologicznej
z Bankiem Krwi (I piętro w budynku szpitala), tel. 14 68 08 378.