Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Centralnym


Lp.

Nazwa badania

1.

25-OH witamina D3

2.

α-fetoproteina (AFP)

3.

albumina

4.

ALAT (aminotransferaza alaninowa)

5.

alkohol etylowy  (tylko na skierowanie)

6.

amoniak

7.

amylaza

8.

amylaza w moczu

9.

antygen Gardia Lamblia

10.

antygen Hbe (Hbe Ag)

11.

antygen Hbs (Hbs Ag)

12.

antytrombina III (ATIII)

13.

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

14.

APTT – test korekcji

15.

ASO (antystreptolizyny O)

16.

ASPAT (aminotransferaza asparaginowa)

17.

badanie ogólne moczu

18.

badanie ogólne płynu z jam ciała

19.

badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego

20.

badanie ogólne płynu stawowego

22.

beta HCG

23.

bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)

24.

białko całkowite

25.

białko w moczu

26.

bilirubina bezpośrednia

27.

bilirubina całkowita

28.

CA 125

29.

CA 15-3

30.

CA 19-9

31.

CEA (antygen karcynoembrionalny)

32.

chlorki

33.

cholesterol całkowity

34.

cholesterol HDL

35.

cholesterol LDL (parametr wyliczany)

36.

CRP (białko C-reaktywne)

37.

czynnik reumatoidalny RF (odczyn lateksowy, oznaczenie ilościowe)

38.

D-Dimer (ilościowo)

39.

doustny test tolerancji glukozy

40.

eGFR (parametr wyliczany)

41.

eozynofile w wymazie z nosa

42.

eozynofilia bezwzględna

43.

estradiol

44.

ferrytyna

45.

fibrynogen

46.

fosfataza alkaliczna (ALP)

47.

FAG  (fosfataza alkaliczna granulocytów)

48.

fosfor w moczu

49.

fosfor nieorganiczny

50.

FSH (hormon folikulotropowy)

51.

FT3 (trójjodotyronina wolna)

52.

FT4 (tyroksyna wolna)

53.

gazometria (RKZ)

54.

GGTP (γ-glutamylotranspeptydaza)

55.

glukoza

56.

glukoza w moczu

57.

gonadotropina kosmówkowa (test ciążowy)

58.

grupa krwi układu A, B, O, Rh

59.

HE4

60.

hemoglobina glikowana (HbA1c)

61.

insulina

62.

IgA (immunoglobulina A)

63.

IgE (immunoglobulina E)

64.

IgM (immunoglobulina M)

65.

IgG (immunoglobulina G)

66.

Influenza A+B

67.

kał na resztki pokarmowe

68.

kinaza fosfokreatynowa (CPK)

69.

kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB aktywność

70.

kortyzol

71.

kortyzol – test hamowania z Dexamethasonem

72.

kreatynina

73.

klirens kreatyniny

74.

krew utajona w kale

75.

krioglobuliny

76.

kwas foliowy

77.

kwas mlekowy (mleczany)

78.

kwas  moczowy w moczu

79.

kwas moczowy w surowicy

80.

kwas walproinowy

81.

LDH (dehydrogenaza mleczanowa)

82.

LH (hormon luteinizujący)

83.

liczba Addisa

84.

lipaza

85.

p/ciała anty - VIsE przeciwko Boleria w klasie IgG (test ELISA)

86.

magnez w surowicy

87.

magnez w moczu

88.

mo alloprzeciwciał odpornościowych

89.

mielogram

90.

mocznik

91.

morfologia krwi obwodowej 8-parametrowa

92.

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym leukocytów (5-DIFF)

93.

morfologia (5-DIFF) + retikulocyty

94.

morfologia + retikulocyty

95.

norowirusy w kale

96.

NT-proBNP

97.

OB

98.

obraz krwi obwodowej

99.

oporność osmotyczna erytrocytów

100.

owsiki test celofanowy

101.

panel wątrobowy immunoblot

102.

panel wątrobowy pełny (ANA, AMA, ASMA, antyLKM) - metoda IF

103.

panel mieszany – pediatryczny 20-parametrowy

104.

panel pokarmowy 20-parametrowy

105.

panel pokarmowy 10-parametrowy

106.

panel wziewny 20-parametrowy

107.

panel wziewny 10-parametrowy

108.

panel MLEKO 6-parametrowy

109.

parathormon

110.

pasożyty / jaja pasożytów

111.

peptyd C

112.

płynotok

113.

potas w moczu

114.

potas w surowicy

115.

progesteron

116.

prokalcytonina

117.

prolaktyna

118.

prolaktyna – test z Metoclopramidum

119.

proteinogram (elektroforeza białek)

120.

próba zagęszczania moczu

121.

próba zgodności

122.

p/ciała p.Borrelia Burgdorferii kl. IgG i IgM (metoda ELISA)

123.

p/ciała p.Borrelia Burgdorferii kl. IgG i IgM (metoda Western-Blot)

124.

p/ciała p. CMV (cytomegalia) kl. IgM i IgG

125.

p/ciała p.cytrulinowe (anty CCP)

126.

p/ciała p. EBV kl. IgG i IgM (test jakościowy)

127.

p/ciała p/endomysium i gliadynie kl, IgA  (metoda IF)

128.

p/ciała p/endomysium i gliadynie kl IgG (metoda IF)

129.

p/ciała p/HBc Total

130.

p/ciała p/HBe (anty HBe)

131.

p/ciała p/HBs (anty HBs)

132.

p/ciała p/HCV (anty HCV)

133.

p/ciała p/HIV1/HIV2+antygen p24

134.

p/ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne ANA (metoda IF)

135.

p/ciała p/jądrowe ANA3 blot

136.

p/ciała p/cytoplazmie granulocytów (cANCA, pANCA) (metoda IF)

137.

p/ciała p/peroksydazie tarczycowej (anty TPO)

138.

p/ciała p/tyreoglobulinie (anty TG)

139.

p/ciała TOXO IgG awidność

140.

p/ciała p/Toxoplasma Gondii klasa IgG i IgM

141.

p/ciała p/wirusowi różyczki Rubella klasa IgG i IgM

142.

PSA całkowite (antygen swoisty dla stercza)

143.

PSA wolne (antygen swoisty dla stercza)

144.

PT czas protrombinowy

145.

retikulocyty

146.

ROMA

147.

RSV wirus

148.

sód

149.

sód w moczu

150.

testosteron

151.

testy narkotykowe 12-parametrowe (tylko na skierowanie)

152.

transferyna

153.

trójglicerydy

154.

troponina T hs

155.

TSH (hormon tyreotropowy)

156.

wapń całkowity

157.

wapń całkowity w moczu

158.

wapń zjonizowany

159.

witamina B12

160.

wpis do krew karty

161.

WR (badanie profilaktyczne w kierunku kiły)

162.

wskaźnik resorpcji zwrotnej fosforanów

163.

wysycenie transferyny

164.

wykrywanie alloprzeciwciał odpornościowych do krwinek czerwonych (test PTA-LISS)

165.

żelazo