Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Centralnym


L.p.

Nazwa badania

Cena (zł)

1.

25-OH witamina D3

40,00

2.

α-fetoproteina (AFP)

17,00

3.

albumina

4,00

4.

ALAT (aminotransferaza alaninowa)

3,50

5.

amoniak

20,00

6.

amylaza w surowicy

5,00

7.

amylaza w moczu

5,00

8.

antygen Gardia Lamblia (test)

18,00

9.

antygen Hbe (Hbe Ag)

25,00

10.

antygen Hbs (Hbs Ag)

9,00

11.

antytrombina III (AT III)

50,00

12.

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

5,00

13.

APTT – test korekcji

20,00

14.

ASO (antystreptolizyny O)

14,00

15.

ASPAT (aminotransferaza asparaginowa)

3,50

16.

badanie ogólne moczu

8,00

17.

badanie ogólne płynu z jam ciała (panel podstawowy)

35,00

18.

badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego

24,00

19.

badanie ogólne płynu stawowego

35,00

20.

beta HCG

17,00

21.

bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)

19,00

22.

białko całkowite w surowicy

3,50

23.

białko w moczu

7,00

24.

bilirubina bezpośrednia

4,00

25.

bilirubina całkowita

4,00

26.

CA 125

21,00

27.

CA 15-3

21,00

28.

CA 19-9

21,00

29.

CEA (antygen karcynoembrionalny)

16,00

30.

chlorki

3,50

31.

cholesterol całkowity

3,50

32.

cholesterol HDL

5,00

33.

ciała ketonowe w moczu

3,00

34.

Clostridium difficile (antygen + toksyna)

56,00

35.

CRP (białko C-reaktywne)

7,00

36.

czynnik reumatoidalny RF (odczyn lateksowy, oznaczenie ilościowe)

8,00

37.

D-Dimer (ilościowo)

30,00

38.

doustny test tolerancji glukozy (2-punktowy)

7,00

39.

doustny test tolerancji glukozy (3-punktowy)

10,50

40.

eGFR (parametr wyliczany)

5,00

41.

elektrolity

10,50

42.

eozynofile w wymazie z nosa

4,50

43.

eozynofilia bezwzględna

4,50

44.

estradiol

15,00

45.

ferrytyna

18,00

46.

fibrynogen

10,00

47.

fosfataza alkaliczna (ALP)

4,00

48.

fosfor w moczu

4,00

49.

fosfor w surowicy

4,00

50.

FSH (hormon folikulotropowy)

15,00

51.

FT3 (trójjodotyronina wolna)

12,00

52.

FT4 (tyroksyna wolna)

12,00

53.

gazometria (RKZ)

15,00

54.

GGTP (γ-glutamylotranspeptydaza)

4,00

55.

glukoza w surowicy

3,50

56.

glukoza w moczu

4,00

57.

gonadotropina kosmówkowa (test ciążowy)

5,00

58.

grupa krwi układu A, B, O, Rh

58,00

59.

grupa krwi+bad. allop/c w 2 próbkach+wpis do Krewkarty

85,00

60.

grupa krwi+bad. allop/c w 1 próbce+wpis do Krewkarty

50,00

61.

HE4

55,00

62.

hemoglobina glikowana (HbA1c)

17,00

63.

insulina

20,00

64.

IgA (immunoglobulina A)

9,00

65.

IgE (immunoglobulina E)

15,00

66.

IgM (immunoglobulina M)

9,00

67.

IgG (immunoglobulina G)

9,00

68.

Influenza A+B (test jakościowy)

35,00

69.

kał na resztki pokarmowe

10,00

70.

kinaza fosfokreatynowa (CPK)

5,00

71.

kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB aktywność

10,00

72.

kortyzol

16,00

73.

kortyzol – test hamowania z Dexamethasonem

32,00

74.

kreatynina

5,00

75.

klirens kreatyniny

10,00

76.

krew utajona w kale

12,00

77.

krioglobuliny

10,50

78.

kwas foliowy

25,00

79.

kwas mlekowy (mleczany)

10,00

80.

kwas  moczowy w moczu

4,00

81.

kwas moczowy w surowicy

4,00

82.

kwas walproinowy

40,00

83.

LDH (dehydrogenaza mleczanowa)

4,50

84.

LH (hormon luteinizujący)

15,00

85.

liczba Addisa

10,00

86.

lipaza

10,00

87.

lipidogram

12,50

88.

LTE p/c anty - VIsE przeciwko Borrelia w kl. IgG (test ELISA)

65,00

89.

magnez w surowicy

4,00

90.

magnez w moczu

4,00

91.

miano alloprzeciwciał odpornościowych

65,00

92.

mielogram

50,00

93.

mocznik

3,50

94.

morfologia krwi obwodowej 8-parametrowa

6,00

95.

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym leukocytów (5-DIFF)

8,00

96.

morfologia (5-DIFF) + retikulocyty

8,50

97.

morfologia + retikulocyty

8,00

98.

NT-proBNP

60,00

99.

OB

3,50

100.

obraz krwi obwodowej (manualny)

4,00

101.

oporność osmotyczna erytrocytów

20,00

102.

owsiki test celofanowy

6,50

103.

panel wątrobowy immunoblot

90,00

104.

panel wątrobowy pełny (ANA, AMA, ASMA, antyLKM) – met.IF

55,00

105.

panel mieszany – pediatryczny 20-parametrowy

80,00

106.

panel pokarmowy 20-parametrowy

80,00

107.

panel wziewny 10-parametrowy

60,00

108.

panel MLEKO 6-parametrowy

50,00

109.

Parahormon (PTH)

28,00

110.

pasożyty / jaja pasożytów (kał)

9,00

111.

peptyd C

30,00

112.

płynotok

28,00

113.

potas w moczu

4,00

114.

potas w surowicy

3,50

115.

profil celiakia IgA

50,00

116.

profil celiakia IgG

50,00

117.

profil mięśniowy – ANA

100,00

118.

profil sklerodermia – ANA

100,00

119.

Progesteron (PRG)

15,00

120.

Prokalcytoniny (PCT)

70,00

121.

prolaktyna(PRL)

15,00

122.

prolaktyna – test z Metoclopramidum

30,00

123.

proteinogram (elektroforeza białek)

20,00

124.

próba zagęszczania moczu

2,00

125.

p/ciała p.Borrelia Burgdorferii klasa IgG (metoda ELISA)

25,00

126.

p/ciała p.Borrelia Burgdorferii klasa IgM (metoda ELISA)

25,00

127.

p/ciała p.Borrelia Burgdorferii kl. IgG (metoda Western-Blot)

80,00

128.

p/ciała p.Borrelia Burgdorferii kl. IgM (metoda Western-Blot)

80,00

129.

p/ciała p. CMV (cytomegalia) klasa IgG

30,00

130.

p/ciała p. CMV (cytomegalia) klasa IgM

30,00

131.

p/ciała p.cytrulinowe (anty CCP)

44,00

132.

p/ciała p. EBV kl. IgG i IgM (test jakościowy)

40,00

133.

p/ciała p/endomysium i gliadynie kl, IgA  (metoda IF)

48,00

134.

p/ciała p/endomysium i gliadynie kl IgG (metoda IF)

48,00

135.

p/ciała p/HAV Total

30,00

136.

p/ciała p/HBc Total

25,00

137.

p/ciała p/MPO, PR3, GBM

50,00

138.

p/ciała p/HBe (anty HBe)

25,00

139.

p/ciała p/HBs (anty HBs)

20,00

140.

p/ciała p/HCV (anty HCV)

20,00

141.

p/ciała p/HIV1/HIV2+antygen p24 (tylko na skierowanie)

31,00

142.

p/ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne ANA2 (metoda IF)

55,00

143.

p/ciała p/jądrowe ANA3 (immunoblot)

90,00

144.

p/ciała p/cytoplazmie granulocytów (cANCA, pANCA) (metoda IF)

48,00

145.

p/ciała p/peroksydazie tarczycowej (anty TPO)

20,00

146.

p/ciała p/tyreoglobulinie (anty TG)

20,00

147.

p/ciała p/Toxoplasma Gondii klasa IgM

25,00

148.

p/ciała p/Toxoplasma Gondii klasa IgG

30,00

149.

p/ciała p/wirusowi różyczki Rubella klasa IgM

30,00

150.

p/ciała p/wirusowi różyczki Rubella klasa IgG

30,00

151.

PSA całkowite (antygen swoisty dla stercza)

15,00

152.

PSA wolne (antygen swoisty dla stercza)

20,00

153.

PT czas protrombinowy (INR)

5,00

154.

retikulocyty

8,00

155.

ROMA

75,00

156.

Rota/ Adeno/ Norowirus

35,00

157.

RSV wirus

25,00

158.

sód w surowicy

3,50

159.

sód w moczu

4,00

160.

testosteron

18,00

161.

transaminazy

7,00

162.

transferyna

16,00

163.

trójglicerydy

4,00

164.

troponina T hs

15,00

165.

TSH (hormon tyreotropowy)

10,00

166.

wapń całkowity

4,00

167.

wapń całkowity w moczu

4,00

168.

wapń zjonizowany

6,00

169.

witamina B12

20,00

170.

wpis do Krewkarty

25,00

171.

WR (badanie profilaktyczne w kierunku kiły)

4,50

172.

wysycenie transferyny

22,00

173.

wykrywanie alloprzeciwciał do krwinek czerwonych (test PTA-LISS)

50,00

174.

żelazo

4,00

175.

pobranie krwi

2,00

176.

koszt wysyłki

3,00

177.

Testy obciążenia (krzywa żelazowa, krzywa cukrowa, test z MTC, dexamethasonem) dodatkowo płatne

3,00

178.

badanie pobierane i wykonywane w trybie CITO i na dyżurach

+30% wartości