Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Centralnym


Lp.

Nazwa badania

1.

25-OH witamina D3

2.

α-fetoproteina (AFP)

3.

albumina

4.

ALAT (aminotransferaza alaninowa)

5.

alkohol etylowy  (tylko na skierowanie)

6.

amoniak

7.

amylaza

8.

amylaza w moczu

9.

antygen Gardia Lamblia

10.

antygen Hbe (Hbe Ag)

11.

antygen Hbs (Hbs Ag)

12.

antytrombina III (ATIII)

13.

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

14.

APTT – test korekcji

15.

ASO (antystreptolizyny O)

16.

ASPAT (aminotransferaza asparaginowa)

17.

badanie ogólne moczu

18.

badanie ogólne płynu z jam ciała

19.

badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego

20.

badanie ogólne płynu stawowego

21.

benzodiazepiny (tylko na skierowanie)

22.

beta HCG

23.

bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)

24.

białko całkowite

25.

białko w moczu

26.

bilirubina bezpośrednia

27.

bilirubina całkowita

28.

CA 125

29.

CA 15-3

30.

CA 19-9

31.

CEA (antygen karcynoembrionalny)

32.

chlorki

33.

cholesterol całkowity

34.

cholesterol HDL

35.

cholesterol LDL (parametr wyliczany)

36.

CRP (białko C-reaktywne)

37.

czynnik reumatoidalny RF (odczyn lateksowy, oznaczenie ilościowe)

38.

D-Dimer (ilościowo)

39.

doustny test tolerancji glukozy

40.

eGFR (parametr wyliczany)

41.

eozynofile w wymazie z nosa

42.

eozynofilia bezwzględna

43.

estradiol

44.

ferrytyna

45.

fibrynogen

46.

fosfataza alkaliczna (ALP)

47.

FAG  (fosfataza alkaliczna granulocytów)

48.

fosfor w moczu

49.

fosfor nieorganiczny

50.

FSH (hormon folikulotropowy)

51.

FT3 (trójjodotyronina wolna)

52.

FT4 (tyroksyna wolna)

53.

gazometria (RKZ)

54.

GGTP (γ-glutamylotranspeptydaza)

55.

glukoza

56.

glukoza w moczu

57.

gonadotropina kosmówkowa (test ciążowy)

58.

grupa krwi układu A, B, O, Rh

59.

HE4

60.

hemoglobina glikowana (HbA1c)

61.

insulina

62.

IgA (immunoglobulina A)

63.

IgE (immunoglobulina E)

64.

IgM (immunoglobulina M)

65.

IgG (immunoglobulina G)

66.

Influenza A+B

67.

kał na resztki pokarmowe

68.

kinaza fosfokreatynowa (CPK)

69.

kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB aktywność

70.

kortyzol

71.

kortyzol – test hamowania z Dexamethasonem

72.

kreatynina

73.

klirens kreatyniny

74.

krew utajona w kale

75.

krioglobuliny

76.

kwas foliowy

77.

kwas mlekowy (mleczany)

78.

kwas  moczowy w moczu

79.

kwas moczowy w surowicy

80.

kwas walproinowy

81.

LDH (dehydrogenaza mleczanowa)

82.

LH (hormon luteinizujący)

83.

liczba Addisa

84.

lipaza

85.

LYME Trace IgG ELISA

86.

magnez w surowicy

87.

magnez w moczu

88.

miano alloprzeciwciał odpornościowych

89.

mielogram

90.

mocznik

91.

morfologia krwi obwodowej 8-parametrowa

92.

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym leukocytów (5-DIFF)

93.

norowirusy w kale

94.

NT-proBNP

95.

OB

96.

obraz krwi obwodowej

97.

oporność osmotyczna erytrocytów

98.

owsiki test celofanowy

99.

panel wątrobowy immunoblot

100.

panel wątrobowy pełny (ANA, AMA, ASMA, antyLKM) - metoda IF

101.

panel mieszany – pediatryczny 20-parametrowy

102.

panel pokarmowy 20-parametrowy

103.

panel pokarmowy 10-parametrowy

104.

panel wziewny 20-parametrowy

105.

panel wziewny 10-parametrowy

106.

panel MLEKO 6-parametrowy

107.

parathormon

108.

pasożyty / jaja pasożytów

109.

peptyd C

110.

płynotok

111.

potas w moczu

112.

potas w surowicy

113.

progesteron

114.

prokalcytonina

115.

prolaktyna

116.

prolaktyna – test z Metoclopramidum

117.

proteinogram (elektroforeza białek)

118.

próba zagęszczania moczu

119.

próba zgodności

120.

p/ciała p.Borrelia Burgdorferii kl. IgG i IgM (metoda ELISA)

121.

p/ciała p.Borrelia Burgdorferii kl. IgG i IgM (metoda Western-Blot)

122.

p/ciała p. CMV (cytomegalia) kl. IgM i IgG

123.

p/ciała p.cytrulinowe (anty CCP)

124.

p/ciała p. EBV kl. IgG i IgM (test jakościowy)

125.

p/ciała p/endomysium i gliadynie kl, IgA  (metoda IF)

126.

p/ciała p/endomysium i gliadynie kl IgG (metoda IF)

127.

p/ciała p/HBc Total

128.

p/ciała p/HBe (anty HBe)

129.

p/ciała p/HBs (anty HBs)

130.

p/ciała p/HCV (anty HCV)

131.

p/ciała p/HIV1/HIV2+antygen p24

132.

p/ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne ANA (metoda IF)

133.

p/ciała p/jądrowe ANA3 blot

134.

p/ciała p/cytoplazmie granulocytów (cANCA, pANCA) (metoda IF)

135.

p/ciała p/peroksydazie tarczycowej (anty TPO)

136.

p/ciała p/tyreoglobulinie (anty TG)

137.

p/ciała TOXO IgG awidność

138.

p/ciała p/Toxoplasma Gondii klasa IgG i IgM

139.

p/ciała p/wirusowi różyczki Rubella klasa IgG i IgM

140.

PSA całkowite (antygen swoisty dla stercza)

141.

PSA wolne (antygen swoisty dla stercza)

142.

PT czas protrombinowy

143.

retikulocyty

144.

ROMA

145.

RSV wirus

146.

sód

147.

sód w moczu

148.

testosteron

149.

testy narkotykowe 12-parametrowe (tylko na skierowanie)

150.

transferyna

151.

trójglicerydy

152.

troponina T hs

153.

trójcykliczne antydepresanty (tylko na skierowanie)

154.

TSH (hormon tyreotropowy)

155.

wapń całkowity

156.

wapń całkowity w moczu

157.

wapń zjonizowany

158.

witamina B12

159.

wpis do krew karty

160.

WR (badanie profilaktyczne w kierunku kiły)

161.

wysycenie transferyny

162.

wykrywanie alloprzeciwciał odpornościowych do krwinek czerwonych (test PTA-LISS)

163.

żelazo