Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Centralnym


 

Lp.

Nazwa badania

1.

25-OH witamina D3

2.

α-fetoproteina (AFP)

3.

albumina

4.

ALAT (aminotransferaza alaninowa)

5.

alkohol etylowy (tylko na zlecenie od lekarza)

6.

amoniak

7.

amylaza

8.

amylaza w moczu

9.

antygen Gardia Lamblia

10.

antygen Hbe (Hbe Ag)

11.

antygen Hbs (Hbs Ag)

12.

antytrombina III (ATIII)

13.

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

14.

ASO (antystreptolizyny O)

15.

ASPAT (aminotransferaza asparaginowa)

16.

badanie nasienia

17.

badanie ogólne moczu

18.

badanie ogólne płynu z jam ciała

19.

badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego

20.

badanie ogólne płynu stawowego

21.

benzodiazepiny

22.

beta HCG

23.

bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)

24.

białko całkowite

25.

białko w moczu

26.

bilirubina bezpośrednia

27.

bilirubina całkowita

28.

CA 125

29.

CA 15-3

30.

CA 19-9

31.

CEA (antygen karcynoembrionalny)

32.

chlorki

33.

cholesterol całkowity

34.

cholesterol HDL

35.

cholesterol LDL

36.

CRP (białko C-reaktywne)

37.

czynnik reumatoidalny RF (odczyn lateksowy, oznaczenie ilościowe)

38.

D-Dimer (ilościowo)

39.

doustny test tolerancji glukozy

40.

eozynofile w wymazie z nosa

41.

eozynofilia bezwzględna

42.

estradiol

43.

ferrytyna

44.

fibrynogen

45.

fosfataza alkaliczna (ALP)

46.

FAG (fosfataza alkaliczna granulocytów)

47.

fosfor w moczu

48.

fosfor nieorganiczny

49.

FSH (hormon folikulotropowy)

50.

FT3 (trójjodotyronina wolna)

51.

FT4 (tyroksyna wolna)

52.

gazometria (RKZ)

53.

GGTP (γ-glutamylotranspeptydaza)

54.

glukoza

55.

glukoza w moczu

56.

gonadotropina kosmówkowa (test ciążowy)

57.

grupa krwi układu A, B, O, Rh

58.

HE4

59.

hemoglobina glikowana (HbA1c)

60.

insulina

61.

IgA (immunoglobulina A)

62.

IgE (immunoglobulina E)

63.

IgM (immunoglobulina M)

64.

IgG (immunoglobulina G)

65.

Influenza A+B

66.

kał na resztki pokarmowe

67.

kinaza fosfokreatynowa (CPK)

68.

kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB aktywność

69.

kortyzol

70.

kortyzol – test hamowania z Dexamethasonem

71.

kreatynina

72.

klirens kreatyniny

73.

krew utajona w kale

74.

krioglobuliny

75.

kwas mlekowy (mleczany)

76.

kwas moczowy w moczu

77.

kwas moczowy w surowicy

78.

kwas walproinowy

79.

LDH (dehydrogenaza mleczanowa)

80.

LH (hormon luteinizujący)

81.

liczba Addisa

82.

lipaza

83.

magnez w surowicy

84.

magnez w moczu

85.

miano alloprzeciwciał odpornościowych

86.

mielogram

87.

mikroalbuminuria

88.

mocznik

89.

mononukleoza test jakościowy

90.

morfologia krwi obwodowej

91.

norowirusy w kale

92.

NT-proBNP

93.

OB

94.

obraz krwi

95.

oporność osmotyczna erytrocytów

96.

owsiki test celofanowy

97.

panel wątrobowy immunoblot

98.

panel wątrobowy pełny IF (ANA, AMA, ASMA, antyLKM)

99.

panel mieszany - pediatryczny

100.

panel pokarmowy

101.

panel wziewny

102.

parathormon

103.

pasożyty / jaja pasożytów

104.

płynotok

105.

potas w moczu

106.

potas w surowicy

107.

progesteron

108.

prokalcytonina

109.

prolaktyna

110.

prolaktyna – test z Metoclopramidum

111.

proteinogram (elektroforeza białek)

112.

próba zagęszczania moczu

113.

próba zgodności

114.

p/ciała p.Borrelia Burgdorferii kl. IgG i IgM (metoda ELISA)

115.

p/ciała p.Borrelia Burgdorferii kl. IgG i IgM (metoda Western-Blot)

116.

p/ciała p. CMV (cytomegalia) kl. IgM i IgG

117.

p/ciała p.cytrulinowe (anty CCP)

118.

p/ciała p. EBV kl. IgG i IgM

119.

p/ciała p/endomysium kl, IgA i IgG

120.

p/ciała p.gliadynie kl. IgA i IgG

121.

p/ciała p/HAV total

122.  

p/ciała p/HBc Total

123.

p/ciała p/HBe (anty HBe)

124.

p/ciała p/HBs (anty HBs)

125.

p/ciała p/HCV (anty HCV)

126.

p/ciała p/HIV1/HIV2+antygen p24

127.

p/ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne ANA

128.

p/ciała p/jądrowe ANA3 blot

129.

p/ciała p/mięśniom gładkim ASMA

130.

p/ciała p/mitochondrialne AMA

131.

p/ciała p/cytoplazmie granulocytów (cANCA, pANCA)

132.

p/ciała p/peroksydazie tarczycowej (anty TPO)

133.

p/ciała p/tyreoglobulinie (anty TG)

134.

p/ciała TOXO IgG awidność

135.

p/ciała p/Toxoplasma Gondii klasa IgG i IgM

136.

p/ciała p/wirusowi różyczki Rubella klasa IgG i IgM

137.

PSA całkowite (antygen swoisty dla stercza)

138.

PSA wolne (antygen swoisty dla stercza)

139.

PT czas protrombinowy

140.

retikulocyty

141.

ROMA

142.

RSV wirus

143.

sód

144.

sód w moczu

145.

testosteron

146.

testy narkotykowe 12-parametrowe

147.

transferyna

148.

trójglicerydy

149.

troponina T hs

150.

trójcykliczne antydepresanty

151.

TSH (hormon tyreotropowy)

152.

wapń całkowity

153.

wapń całkowity w moczu

154.

witamina B12

155.

wpis do krew karty

156.

WR (badanie profilaktyczne w kierunku kiły)

157.

wysycenie transferyny

158.

wykrywanie alloprzeciwciał odpornościowych do krwinek czerwonych (test PTA-LISS)

159.

żelazo