Mikrobiologia


Kierownik Pracowni Mikrobiologii Ogólnej

mgr Barbara Szczerba – mikrobiolog, specjalista cytomorfologii medycznej

 

Z-ca Kierownika Pracowni Mikrobiologii Ogólnej

mgr inż. Małgorzata Krzak- analityk kliniczny

 

Diagności laboratoryjni

mgr Barbara Biernacka

mgr Barbara Kowalska

 

Technik analityki medycznej

Danuta Soprych