Struktura Organizacyjna Pracowni


- punkt przyjęć materiału biologicznego i rozdziału wyników

- pracownia bakteriologii ogólnej

- punkt pobrań materiału ( wymazy z pochwy )