Oddział Dziecięcy


 • Kierownik: dr n. med. Jerzy Brzostek specjalista pediatra, specjalista chorób zakaźnych

  Lekarze zatrudnieni w oddziale:

 • Lek. med. Anita Gajewska-Bester - specjalista pediatra
 • Lek. med. Paulina Mateja - specjalista pediatra
 • Lek.med. Kobel-Wilczyńska Magdalena  lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu pediatrii
 • Lek.med. Wróbel Ewa- lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu pediatrii
oraz lekarze dyżurujący dodatkowo w oddziale:
 • Lek. med. Krzysztof Piotrowski - specjalista pediatra


 • Kierownik ds pielęgniarstwa: Helena Ciebień

Ważne telefony:

 • 014 6808 369 - Gabinet Ordynatora
 • 014 6808 370 - Gabinet lekarski
 • 014 6808 371 - Gabinet pielęgniarki oddziałowej
 • 014 6808 376 - sekretarka medyczna

Oddział Dziecięcy znajduje się na I piętrze Szpitala. Oddział posiada 35 łóżek. Oddział Dziecięcy prowadzi działalność medyczną w zakresie diagnostyki i leczenia chorób populacji wieku rozwojowego od 0 do 18 lat. Diagnostyka chorych prowadzona jest w oparciu o specjalistyczny sprzęt znajdujšcy się w Oddziale - ultrasonograf, endoskop oraz pracownie Zespołu: Laboratorium Centralne, Pracownia Mikrobiologii Ogólnej, Pracownia Rentgenodiagnostyczna, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia USG, Pracownia Endoskopii, Pracownia EEG. Współpracujemy również z innymi ośrodkami specjalistycznymi. Oddział posiada akredytację w zakresie prowadzenia specjalizacji z zakresu pediatrii - 2 miejsca szkoleniowe.