Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izba Przyjęć Szpitala


Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć zlokalizowany jest na parterze Szpitala. Oddział przyjmuje pacjentów całodobowo. W oddziale udzielane są świadczenia zdrowotne osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia powstałym w wyniku wypadku, urazu, zatrucia. Na miejscu prowadzona jest wstępna diagnostyka pacjentów oraz podejmuje się leczenie w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych.
W Izbie Przyjęć przyjmowani są pacjenci w trybie planowym, ze skierowaniami, na wszystkie oddziały szpitalne.

 

 • lek. med. Grzegorz Brajerski st. asystent p.o. kierownika SOR - specjalista chirurgii ogólnej
 • Anna Sidor -kierownik ds. pielęgniarstwa

  Lekarze dyżurujący w oddziale:

 • Lek. med. Kazimierz Barciński - lekarz chirurg
 • Lek.med. Kamil Sawka -w trakcie specjalizacji
 • Lek.med. Marek Podoba - lekarz chirurg
 • lek. med. Dawid Kogut - w trakcie specjalizacji
 • lek. med. Piotr Libera - w trakcie specjalizacji
 • lek. med. Bartłomiej Siwiec - w trakcie specjalizacji
 • lek. med. Karolina Cygan -w trakcie specjalizacji
 • lek. med.  Damian Baran -w trakcie specjalizacji

Ważne telefony:

 • 014 6808 473 - Gabinet Kierownika
 • 014 6808 272 - Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej
 • 014 6808 396 Sale SOR
 • 014 6808 397 Sale SOR
 • 014 6808 271 Izba Przyjęć Planowa