Oddział Odwykowy


W naszym Ośrodku zajmujemy się stacjonarną terapią dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (alkohol, leki).
Koszty leczenia są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ośrodek nasz nie prowadzi detoksykacji - wymagane jest odtrucie pacjentów przed rozpoczęciem leczenia lub okres abstynencji.

OFERUJEMY:

 • Terapię indywidualną- każdy pacjent ma terapeutę prowadzącego
 • terapię grupową
 • zajęcia psychoedukacyjne - zdobywanie wiedzy na temat uzależnienia i radzenia sobie z nim
 • opiekę medyczną

Terapia w Oddziale trwa 6-8 tygodni i jest oparta o nowoczesne metody stosowane w psychoterapii uzależnień.

ZESPÓŁ tworzą profesjonalni terapeuci, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje :

 1. lekarz medycyny Maksymilian Stęga - kierownik, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 2. mgr Daria Wodzień- z-ca kierownika, socjolog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 3. mgr Barbara Durał- Krajewska- psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 4. mgr Dagmara Styś- psycholog, w trakcie certyfikacji
 5. mgr Robert Czarnecki- p.o. specjalista psychoterapii, w trakcie certyfikacji
 6. Ewa Chodur- pielęgniarka, certyfikowany instruktor terapii uzależnień
 7. Mariusz Krajewski- instruktor terapii uzależnień

oraz pielęgniarki:

 • Bożena Jędrzejczyk, Bożena Kieś, Małgorzata Nowicka, Janina Lisak, Wanda Cebulak, Maria Nowak, Maria Czernicka, Anna Zaborowska, Jolanta Najuch, Anna Krzysztofczyk

Telefony:

 • Gabinet Kierownika- 14 6803 656
 • Gabinet Z-cy Kierownika- 14 6803 657
 • Dyżurka Pielęgniarek- 14 6803 654
 • Telefon dla pacjentów -14 6839 367
 
LogowanieAktualności

OGŁOSZENIE


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy uprzejmie informuje, że z uwagi na przypadający w sobotę 3 maja dzień świąteczny, dniem wolnym od pracy dla pracowników ZOZ w Dębicy będzie dzień 2 maja 2014r.

Świadczenia zdrowotne w dniu 2 maja 2014r. będą udzielane jak w niedziele, święta i dni wolne od pracy.

 

 

OGŁOSZENIE


Szanowni Państwo,

Jesteśmy podmiotem medycznym zajmującym się opieką domową pacjentów wentylowanych mechanicznie. W związku z konkursem na kontrakt z NFZ w zakresie wentylacji domowej zapraszamy do współpracy personel medyczny.

Poszukujemy:

 

 • lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, bądź w trakcie specjalizacji
 • pielęgniarki anestezjologiczne ze specjalizacją bądź po kursach: pielęgniarstwa anestezjologicznego, opieki paliatywnej, opieki długoterminowej, pielęgnacji pacjentów wentylowanych mechanicznie, pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub w trakcie specjalizacji lub kursów
 • fizjoterapeutów

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Marcin Warzecha

Tel. 516 976 946

m.warzecha@novento.pl

www.novento.pl