Oddział Terapii Uzależnień


W naszym Ośrodku zajmujemy się stacjonarną terapią dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (alkohol, leki).
Koszty leczenia są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ośrodek nasz nie prowadzi detoksykacji - wymagane jest odtrucie pacjentów przed rozpoczęciem leczenia lub okres abstynencji.

OFERUJEMY:

 • Terapię indywidualną- każdy pacjent ma terapeutę prowadzącego
 • terapię grupową
 • zajęcia psychoedukacyjne - zdobywanie wiedzy na temat uzależnienia i radzenia sobie z nim
 • opiekę medyczną

Terapia w Oddziale trwa 6-8 tygodni i jest oparta o nowoczesne metody stosowane w psychoterapii uzależnień.

ZESPÓŁ tworzą profesjonalni terapeuci, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje :

 1. Maksymilian Stęga - Kierownik , lekarz psychiatra, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 2. Dominika Szarek - z-ca kierownika, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 3. Barbara Durał- Krajewska - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 4. Dagmara Styś- psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 5. Magdalena Krajewska -  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 6. Robert Czarnecki -  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
 7. Ewa Chodur- pielęgniarka oddziałowa, certyfikowany instruktor terapii uzależnień
 8. Grażyna Michalczyk - certyfikowany instruktor terapii uzależnień
 9. Piotr Urzędowski - młodszy asystent psycholog

oraz pielęgniarki:

 • Bożena Jędrzejczyk, Bożena Kieś, Małgorzata Nowicka,  Maria Nowak, Maria Czernicka, Jolanta Najuch, Bogumiła Parys, Lucyna Ciepińska

Telefony:

 • Gabinet Kierownika- 14 6803 656
 • Gabinet Pielęgniarka Oddziałowa- 14 6803 657
 • Gabinet Z-cy Kierownika- 14 6803 678
 • Dyżurka Pielęgniarek- 14 6803 654
 • Telefon dla pacjentów -14 6839 367 lub 629