Poradnia Kardiologiczna


Dębica, ul. Krakowska 91
Informacja i rejestracja tel. 14 680 82 08

lek. med. Beata Ciecieręga - Ligęzka

Godziny przyjęć:
wtorek 12:00 - 18:00
środa 10:00 - 14:35

lek. med. Jacek Czapla

Godziny przyjęć:
poniedziałek 07:00 - 15:30
 
LogowanieAktualności

OGŁOSZENIE


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza procedurę rozeznania rynku na usługę - karnety wstępu na obiekty sportowe i zajęcia rekraacyjno sportowe w ramach działalności ZFŚS.


Informacja o wyborze wykonawcy
w przeprowadzonej procedurze w trybie Art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury na  usługę – Karnety wstępu na obiekty sportowe i zajęcia rekreacyjno – sportowe dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Zamówienia udzielono wykonawcy:

BENEFIT SYSTEMS S.A. z siedziba w Warszawie, za cenę brutto 1 karnetu = 79zł.

 

OGŁOSZENIE


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy zatrudni w Oddziale Neurologii specjalistę neurologa Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
39-200 Dębica ul. Krakowska 91
tel. 14 670-30-20 fax: 14 670-28-49
email: info@zoz-debica.bazy.pl