Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Oddział Terenowy Dębica39-200 Dębica
ul. Krakowska 91
tel. (0-14) 670-07-81

Przyjęcia honorowych dawców krwi:

od poniedziałku do piątku 7.00 -11.00