Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-3/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-3/2020 na dostawę: PIECZYWO DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2020 PIECZYWO  -  OGŁ.   3.doc)Ogłoszenie 83 Kb41
Pobierz plik (BZP 2020 PIECZYWO  -  SIWZ   3.doc)SIWZ 247 Kb19
Pobierz plik (BZP 2020 PIECZYWO  -  FORM. CENOWY   3.doc)Formularz cenowy 45 Kb19
Pobierz plik (BZP 2020 PIECZYWO  -  WZÓR UMOWY  3.doc)Wzór umowy 106 Kb16
Pobierz plik (BZP 2020 PIECZYWO  -  OŚW. WYKL.   3.doc)Oświadczenie 76 Kb17
Pobierz plik (BZP 2020 PIECZYWO  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  3.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb14
Pobierz plik (BZP 2020 PIECZYWO  -  OŚW. O BRAKU WYR.  3.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb14
Pobierz plik (BZP 2020 PIECZYWO  -  OŚW. ZASADY DOST.  3.doc)Oświadczenie 62 Kb15
 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Plan 2020.PDF)Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020r. 1521 Kb28
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-84/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-84/2019 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO OZNACZANIA IGE SPECYFICZNEGO (PANELE 20-PARAMETROWE) Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU I PROGRAMU DO ILOŚCIOWEJ INTERPRETACJI WYNIKÓW   DLA  LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 114 Kb35
Pobierz plik (UE 2019 OL. PANELE Z DZ.  -  SIWZ + ZAŁ. platf.  84.doc)SIWZ 479 Kb27
Pobierz plik (UE 2019 OL. PANELE Z DZ.  -  FC odcz.+ dzierż.  84.DOC)Formularz cenowy 63 Kb26
Pobierz plik (UE 2019 OL. PANELE Z DZ.  -  JEDZ EDYT. odcz.+ dzierż.  84.doc)JEDZ - EDYT. 181 Kb20
Pobierz plik (JEDZ - ESPD 84.pdf)JEDZ - ESPD 82 Kb18
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb21
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb24
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-83/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-83/2019 na dostawę: JEDNORAZOWE ZESTAWY OPERACYJNE DO ZABIEGÓW  CHIRURGICZNO-ORTOPEDYCZNYCH W PAKIECIE I  ORAZ  JEDNORAZOWE ZESTAWY OPERACYJNE DO ZABIEGÓW  GINEKOLOGICZNYCH W PAKIECIE II   DLA BLOKU OPERACYJNEGO

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAWY DO ZAB. OP. P.I-II  -  OGŁ.  83.doc)Ogłoszenie 104 Kb57
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAWY DO ZAB. OP. P.I-II  -  SIWZ  83.doc)SIWZ 269 Kb42
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAWY DO ZAB. OP.P.I-II  -  FORM. CENOWY   83.doc)Formularz cenowy 106 Kb96
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAWY DO ZAB. OP. P.I-II  -  WZÓR UMOWY  83.doc)Wzór umowy 110 Kb20
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAWY DO ZAB. OP. P.I-II  -  OŚW. WYKL.   83.doc)Oświadczenie 76 Kb21
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAWY DO ZAB. OP. P.I-II  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  83.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb21
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAWY DO ZAB. OP. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYR.  83.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb24
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAWY DO ZAB. OP.P.I-II  -  DEKL. ZGODN.   83.doc)Oświadczenie 75 Kb20
Pobierz plik (2019 BZP PRZESUNIĘCIE TSO 83-2019 JED. ZESTAWY OPERAC..doc)Zmiana I TSO09.01.202034 Kb25
Pobierz plik (2020 BZP Og‚oszenie ZMIANA I ZP-PN- 83-2020 JED. ZESTAWY OPER..doc)Zmiana ogłoszenia09.01.202026 Kb25
Pobierz plik (2019 BZP WYJ. IJEDNORAZOWE ZESTAWY OPERACYJNE 83 -2019.doc)Wyjaśnienia I15.01.2020444 Kb32
Pobierz plik (2019 BZP Zbiorcze zestawienie 83-19 JED. ZESTAWY OPER. DO ZB..DOC)Informacja z otwarcia ofert20.01.202072 Kb15
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-80/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-80/2019 na dostawę: BŁONY I ODCZYNNIKI RTG  DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 BŁONY RTG  -  OGŁ.  80.doc)Ogłoszenie 99 Kb59
Pobierz plik (BZP 2019 BŁONY RTG  -  SIWZ  80.doc)SIWZ 267 Kb45
Pobierz plik (BZP 2019 BŁONY RTG  -  FORM. CENOWY   80.DOC)Formularz cenowy 70 Kb59
Pobierz plik (BZP 2019 BŁONY RTG  -  WZÓR UMOWY   80.doc)Wzór umowy 110 Kb25
Pobierz plik (BZP 2019 BŁONY RTG  -  OŚW. WYKL.   80.doc)Oświadczenie 76 Kb20
Pobierz plik (BZP 2019 BŁONY RTG  -  OŚW. O BR. ZAKAZU   80.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb21
Pobierz plik (BZP 2019 BŁONY RTG  -  OŚW. O BRAKU WYR.  80.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb25
Pobierz plik (BZP 2019 BŁONY RTG  -  DEKL. ZGODN.   80.doc)Oświadczenie 66 Kb21
Pobierz plik (2019 BZP PRZESUNIĘCIE TSO 80-2019 BŁONY I ODCZ. RTG.doc)Zmiana I TSO09.01.202034 Kb9
Pobierz plik (2020 BZP Ogłoszenie ZMIANA I ZP-PN- 80-2020 BŁONY I ODCZ. RTG.doc)Zmiana ogłoszenia09.01.202026 Kb17
Pobierz plik (2019 BZP WYJ. I BŁONY I ODCZ. RTG 80 -2019.doc)Wyjaśnienia I16.01.202047 Kb20
Pobierz plik (2019 BZP Zbiorcze zestawienie 80-19 BŁONY I ODCZ. RTG.DOC)Informacja z otwarcia ofert21.01.202055 Kb7
 
Więcej artykułów…