Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-29/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-29/2019 na dostawę: ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE: KRWINKI WZORCOWE DO BADANIA UKŁADU GRUPOWEGO ABO: A1, B, O  DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 114 Kb20
Pobierz plik (UE 2019 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  SIWZ + ZAŁ. platf.   29-2019.doc)SIWZ 470 Kb10
Pobierz plik (UE 2019 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  FORM. CENOWY  29-2019.DOC)Formularz cenowy 49 Kb18
Pobierz plik (UE 2019 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  JEDZ w. edyt. platf.  29-2019.doc)JEDZ - EDYT. 222 Kb6
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 82 Kb7
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb10
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb10
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-45/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-45/2019 na usługę: OCHRONA MIENIA I OBIEKTÓW ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PRACOWNIKÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 91 W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  OGŁ.   45-2019.doc)Ogłoszenie 96 Kb28
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  SIWZ wł.   45-2019.doc)SIWZ 276 Kb29
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  FORM. CENOWY  45-2019.DOC)Formularz cenowy 42 Kb19
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  OŚW.BRAK WYKL.  45-2019.doc)Oświadczenie 76 Kb10
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  OŚW. O BR. ZAKAZU   45-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb9
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  OŚW. O BRAKU WYR.  45-2019.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb9
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  WZÓR UMOWY  45-2019.doc)Wzór umowy 97 Kb13
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  WYKAZ OSÓB   45-2019.DOC)Wykaz osób 40 Kb12
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-44/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-44/2019 na dostawę: ANTYBIOTYKI W PAKIETACH I – IV  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 149 Kb54
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYBIOTYKI P.I-IV  -  SIWZ + ZAŁ. platf.  44-2019.doc)SIWZ 313 Kb48
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYBIOTYKI P.I-IV  -  FORM. CEN.   44-2019.DOC)Formularz cenowy 81 Kb66
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYBIOTYKI P.I-IV  -  JEDZ w. edytow.   44-2019.doc)JEDZ - EDYT. 184 Kb19
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 82 Kb19
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb23
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb23
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYBIOTYKI P.I-IV  -  ZM. I SIWZ tso  09 LIPCA  44.DOC)Zmiana I TSO09.07.201957 Kb25
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYBIOTYKI P.I-IV  -  WYJ. I   09 LIPCA  44.DOC)Wyjaśnienia I09.07.201956 Kb21
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.pdf)Zmiana ogłoszenia11.07.201967 Kb11
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYBIOTYKI P.I-IV  -  ZM.II CZĘŚĆ VIA  44-2019.doc)Zmiana II15.07.201990 Kb17
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia II.pdf)Zmiana ogłoszenia II19.07.201967 Kb3
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert 44-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert22.07.201948 Kb3
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-46/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-46/2019 na dostawę: ZIEMNIAKI SPOŻYWCZE WCZESNE I PÓŹNE  DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 ZIEMNIAKI SPOŻ.  -  OGŁ.   46-2019.doc)Ogłoszenie 92 Kb59
Pobierz plik (BZP 2019 ZIEMNIAKI SPOŻ.  -  SIWZ   46-2019.doc)SIWZ 313 Kb42
Pobierz plik (BZP 2019 ZIEMNIAKI SPOŻ.  -  FORM. CEN.  46-2019.doc)Formularz cenowy 38 Kb34
Pobierz plik (BZP 2019 ZIEMNIAKI SPOŻ.  -  WZÓR UMOWY   46-2019.doc)Wzór umowy 80 Kb29
Pobierz plik (BZP 2019 ZIEMNIAKI SPOŻ.  -  OŚW. WYKLUCZ.  46-2019.doc)Oświadczenie 88 Kb27
Pobierz plik (BZP 2019 ZIEMNIAKI SPOŻ.  -  OŚW. O BRAKU WYROKU   46-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb28
Pobierz plik (BZP 2019 ZIEMNIAKI SPOŻ.  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  46-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb26
Pobierz plik (BZP 2019 ZIEMNIAKI SPOŻ.  -  OŚW. ZASADY DOST.   46-2019.doc)Oświadczenie 62 Kb29
Pobierz plik (BZP 2019 ZIEMNIAKI SPOŻ.  46-2019 - zb.zest.ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert09.07.201935 Kb14
Pobierz plik (BZP 2019 ZIEMNIAKI SPOŻ.  -  WYBÓR OF.   46-2019.doc)Wybór17.07.201958 Kb6
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-41/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-41/2019 na dostawę: KONCENTRAT KWAŚNY Z GLUKOZĄ DO HEMODIALIZ W PAKIECIE II  DLA STACJI DIALIZ   W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 KONCENTRAT KWAŚNY  -  OGŁ.   41-2019.doc)Ogłoszenie 98 Kb45
Pobierz plik (BZP 2019 KONCENTRAT KWAŚNY  -  SIWZ   41-2019.doc)SIWZ 264 Kb43
Pobierz plik (BZP 2019 KONCENTRAT KWAŚNY  -  FORM. CENOWY   41-2019.doc)Formularz cenowy 34 Kb50
Pobierz plik (BZP 2019 KONCENTRAT KWAŚNY  -  WZÓR UMOWY   41-2019.doc)Wzór umowy 103 Kb28
Pobierz plik (BZP 2019 KONCENTRAT KWAŚNY  -  OŚW. WYKLUCZ.  41-2019.doc)Oświadczenie 88 Kb26
Pobierz plik (BZP 2019 KONCENTRAT KWAŚNY  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  41-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb25
Pobierz plik (BZP 2019 KONCENTRAT KWAŚNY  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU   41-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb25
Pobierz plik (BZP 2019 KONCENTRAT KWAŚNY  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  41-2019.doc)Oświadczenie 76 Kb26
Pobierz plik (2019 BZP Zbiorcze zestawienie 41-19 KONCENTRATY KWAŚNY.DOC)Informacja z otwarcia ofert05.07.201951 Kb16
Pobierz plik (BZP 2019 KONCENTRAT KWAŚNY  -  WYBÓR OF.   41-2019.doc)Wybór16.07.201958 Kb8
 
Więcej artykułów…