Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-93/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-93/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: LEKI RÓŻNE W PAKIETACH I – III   DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE  OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 137 Kb39
Pobierz plik (UE 2018 LEKI RÓŻNE P.I - III  -  SIWZ   93-2017.doc)SIWZ 253 Kb27
Pobierz plik (UE 2018 LEKI RÓŻNE P.I - III  -  FORM. CENOWY  93-2017.DOC)Formularz cenowy 528 Kb63
Pobierz plik (UE 2018 LEKI RÓŻNE P.I - III  -  WZÓR UMOWY   93-2017.doc)Wzór umowy 76 Kb17
Pobierz plik (UE 2018 LEKI RÓŻNE P.I - III  - JEDZ  93-2017.doc)JEDZ 182 Kb16
Pobierz plik (UE 2018 LEKI RÓŻNE P.I - III  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  93-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb14
Pobierz plik (UE 2018 LEKI RÓŻNE P.I - III  -  OŚW. WYK. O BRAKU WYR.  93-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb15
Pobierz plik (UE 2018 LEKI RÓŻNE P.I - III  -  OŚW. WYKAZ P. LECZ.  93-2017.DOC)Oświadczenie 31 Kb16
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-92/2017


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-92/2017 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: TESTY DO JAKOŚCIOWEGO WYKRYWANIA MARKERÓW EBV  DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 115 Kb41
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY WYKR. MARKERY EBV  -  SIWZ   92-2017.doc)SIWZ 261 Kb26
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY WYKR. MARKERY EBV  -  FORM. CENOWY  92-2017.DOC)Formularz cenowy 49 Kb33
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY WYKR. MARKERY EBV  -  PAR. WYM. CZ. I C  92-2017.doc)Parametry wymagane 60 Kb24
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY WYKR. MARKERY EBV  -  WZÓR UMOWY  92-2017.doc)Wzór umowy 74 Kb21
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY WYKR. MARKERY EBV  -  JEDZ   92-2017.doc)JEDZ 182 Kb23
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY WYKR. MARKERY EBV  -  OŚW. O BR. ZAKAZU 92-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb21
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY WYKR. MARKERY EBV  -  OŚW. WYK. O BR. WYR. 92-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb22
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY WYKR. MARKERY EBV  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  92-2017.DOC)Oświadczenie 33 Kb20
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY WYKR. MARKERY EBV  -  POŚW. AUT. 92-2017.DOC)Poświad. autent. 32 Kb23
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-96/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-96/2017 na dostawę: ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI I PIELĘGNACJI SKÓRY RĄK W PAKIECIE I  ORAZ  PREPARAT DO DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK W ŻELU W PAKIECIE II  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I - II  -  OGL.  96-2017.doc)Ogłoszenie 90 Kb73
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I - II  -  SIWZ   96-2017.doc)SIWZ 236 Kb63
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I - II  -  FORM. CENOWY  96-2017.DOC)Formularz cenowy 48 Kb96
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I - II  -  WZÓR UMOWY  96-2017.doc)Wzór umowy 103 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I - II  -  OŚW. DOT. WYKL.  96-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb35
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I - II  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  96-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb30
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I - II  -  OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 96-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb31
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I - II  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  96-2017.doc)Oświadczenie 66 Kb39
Pobierz plik (2017 BZP Przedłuzenie terminu skł. of. 96 - 17 ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE w P.I-II.)Zmiana I TSO11.01.201832 Kb44
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.doc)Zmiana ogłoszenia11.01.201827 Kb29
Pobierz plik (2017 BZP Wyj. I - 96-17 ĹšRODKI DEZYNFEKCYJNE w P.I-II (1).doc)Wyjaśnienia I + Formularz cenowy12.01.201895 Kb45
Pobierz plik (2017 BZP Zestawienie ofert 96-17 ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE w P.I-II.doc)Informacja z otwarcia ofert18.01.201854 Kb11
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-97/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-97/2017 na dostawę: ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM BEZDOTYKOWYM – WRAZ Z DZIERŻAWĄ DOZOWNIKÓW W PAKIECIE III  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie 85 Kb50
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.III z dzierż.  -  SIWZ   97-2017.doc)SIWZ 243 Kb46
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.III z dzierż.  -  FORM. CENOWY  97-2017.DOC)Formularz cenowy 54 Kb47
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.III z dzierż.  -  WZÓR UM. dostawa  97-2017.doc)Wzór umowy - dostawa 103 Kb21
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.III z dzierż.  -  WZÓR UM. dzierż.  97-2017.doc)Wzór umowy - dzierżawa 66 Kb24
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.III z dzierż.  -  OŚW. DOT. WYKL.  97-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb23
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.III z dzierż.  -  OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 97-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb26
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.III z dzierż  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  97-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb25
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.III z dzierż.  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  97.doc)Oświadczenie 66 Kb23
Pobierz plik (2017 BZP Zbiorcze zestawienie 97-17 ĹšRODKI DO MYCIA I DEZYNF..DOC)Informacja z otwarcia ofert12.01.201854 Kb21
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-91/2017


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-91/2017 na dostawę: MATERIAŁY OPATRUNKOWE W PAKIECIE I DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 114 Kb50
Pobierz plik (NUE 2017 MAT. OPATRUNKOWE P.I  -  SIWZ  91-2017.doc)SIWZ 254 Kb39
Pobierz plik (NUE 2017 MAT. OPATRUNKOWE P.I  -  FORM. CENOWY  91-2017.DOC)Formularz cenowy 71 Kb121
Pobierz plik (NUE 2017 MAT. OPATRUNKOWE P.I  -  WZÓR UMOWY   91-2017.doc)Wzór umowy 77 Kb27
Pobierz plik (NUE 2017 MAT. OPATRUNKOWE P.I  -  JEDZ  91-2017.doc)JEDZ 182 Kb29
Pobierz plik (NUE 2017 MAT. OPATRUNKOWE P.I  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  91-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb30
Pobierz plik (NUE 2017 MAT. OPATRUNKOWE P.I  -  OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 91-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb30
Pobierz plik (NUE 2017 MAT. OPATRUNKOWE P.I  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  91-2017.DOC)Oświadczenie 33 Kb25
 
Więcej artykułów…