Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-69/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-69/2018 na dostawę: SZWY CHIRURGICZNE NIEWCHŁANIALNE DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH, CHIRURGICZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH  DLA  BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  OGŁ.  69-2018.doc)Ogłoszenie 99 Kb10
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  SIWZ   69-2018.doc)SIWZ 312 Kb5
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  FORM. CENOWY ok  69-2018.doc)Formularz cenowy 75 Kb6
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  WZÓR UMOWY   69-2018.doc)Wzór umowy 101 Kb5
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  OŚW. WYKLUCZ.  69-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb5
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  69-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb5
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  69-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb6
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  69-2018.doc)Oświadczenie 64 Kb6
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-61/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-61/2018 na dostawę: PAKIET I - FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE MYJNIE Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM – 3 SZT. WRAZ Z INSTALACJĄ, MONTAŻEM I SZKOLENIEM PERSONELU ORAZ FABRYCZNIE NOWE OKNO PODAWCZE OTWIERANE ELEKTRYCZNIE – 1 SZT. WRAZ Z MONTAŻEM I SZKOLENIEM PRESONELU W POMIESZCZENIACH CENTRALNEJ STERYLIZACJI W NOWOBUDOWANYM BLOKU OPERACYJNYM W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY ORAZ PAKIET II - FABRYCZNIE NOWA I ZAGREGOWANA MYJNIA ULTRDŹWIĘKOWA - 1 SZT. WRAZ Z INSTALACJĄ, MONTAŻEM I SZKOLENIEM PERSONELU W POMIESZCZENIACH CENTRALNEJ STERYLIZACJI W NOWOBUDOWANYM BLOKU OPERACYJNYM W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-65/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-65/2018 na dostawę: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY PRZEWOŹNY APARAT RTG Z RAMIENIEM C WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO - DLA NOWOBUDOWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  OGŁ.   65-2018.doc)Ogłoszenie 89 Kb25
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  SIWZ   65-2018.doc)SIWZ 263 Kb18
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  FORM. CENOWY   65-2018.doc)Formularz cenowy 39 Kb17
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  PARAM. WYMAGANE    65-2018.doc)Parametry wymagane 168 Kb17
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  PAR. OCENIANE   65-2018.doc)Parametry oceniane 89 Kb17
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  WZÓR UMOWY   65-2018.DOC)Wzór umowy 92 Kb11
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  OŚW. DOT. WYKL.  65-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb13
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  65-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb12
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  - OŚW. O BRAKU WYR.  65-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb11
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  OŚW. DEKL.ZG.  65-2018.doc)Oświadczenie 64 Kb12
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZ.  65-2018.doc)Wykaz podmiotów/ Wykaz dostawców 50 Kb11
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  - POŚW. AUTENT. DO CZ. V C    65-2018.DOC)Poświad. autent. 30 Kb12
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-66/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-66/2018 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: PROGRAM LEKOWY WZW W PAKIECIE I   DLA ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO I CHORÓB WĄTROBY ORAZ PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  OGŁ.  66-2018.doc)Ogłoszenie 94 Kb29
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  SIWZ  66-2018.doc)SIWZ 286 Kb19
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  FORM. CENOWY  66-2018.DOC)Formularz cenowy 37 Kb43
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  WZÓR UMOWY  66-2018.doc)Wzór umowy 100 Kb14
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  OŚW. DOT. WAR.UDZ. i WYKL.  66-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb13
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  66-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb15
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  OŚW. O BRAKU WYR.  66-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb13
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  OŚW. WPIS DO UWPL  66-2018.DOC)Oświadczenie 31 Kb12
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-36/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-36/2018 na dostawę: FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE 3 APARATY DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO Z MONITOREM CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH DOROSŁYCH I DZIECI – WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO DLA NOWOBUDOWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  OGŁ.   36-2018.doc)Ogłoszenie 90 Kb64
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  SIWZ   36-2018.doc)SIWZ 257 Kb66
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  FORM. CENOWY   36-2018.doc)Formularz cenowy 39 Kb41
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  PAR. OCENIANE   36-2018.doc)Parametry oceniane 60 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  PAR. WYMAG.    36-2018.doc)Parametry wymagane 232 Kb57
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  WZÓR UMOWY   36-2018.DOC)Wzór umowy 92 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  OŚW. DOT. WYKL.  36-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb23
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  36-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb25
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  - OŚW. O BRAKU WYR.  36-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb27
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  OŚW. DEKL.ZG.  36-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb25
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZ.  36-2018.doc)Wykaz podmiotów/ Wykaz dostawców 49 Kb24
Pobierz plik (2018 BZP Przedłuzenie terminu skł. of. 36-18 APARATY DO ZNIECZ.OGÓLN.z MONIT.CZY)Przedłużenie terminu składania ofert 31 Kb35
Pobierz plik (2018 BZP Ogłoszenie Przedłuzenie terminu skł. of. 36-18 APARATY DO ZNIECZ.OGÓLN)Ogłoszenie o zmianie terminu 25 Kb25
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  ZMIANA II TSO   36-2018.DOC)Zmiana II TSO11.09.201841 Kb25
Pobierz plik (Ogłoszenie nr PN 36 500217808.doc)Ogłoszenie o zm. ogłoszenia11.09.201825 Kb25
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  WYJ. I.- ZM.III   36-2018.doc)Wyj I - ZM.III14.09.201878 Kb23
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  CZ. VIII B   WY.I.- ZM.III  36-2018.doc)Cz. VIII B wyj. I ZM - III14.09.201879 Kb13
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  PAR. WYM. WYJ.I.- ZM.III   36-2018.doc)PAR. WYM. wyj. I - ZM. III14.09.2018231 Kb13
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  WZÓR UM.  WYJ.I.- ZM.III  36-2018.DOC)Wzór umowy wyj. I - ZM. III14.09.201893 Kb12
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA OGŁOSZENIA DO PRZTARGU 36-2018 APARAT DO ZNIECZULANIA.doc)Zm. OGL. 36-2018 Ap. do zniecz.14.09.201824 Kb21
 
Więcej artykułów…