Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-5/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-5/2019 na roboty budowlane: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO I CHORÓB WĄTROBY W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY – W RAMACH DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 RB ODDZ. ZAKAŹNY  -  OGŁ.   5-2019.doc)Ogłoszenie 113 Kb36
Pobierz plik (BZP 2019 RB ODDZ. ZAKAŹNY  -  SIWZ    5-2019.doc)SIWZ 264 Kb31
Pobierz plik (BZP 2019 RB ODDZ. ZAKAŹNY  -  WZÓR UMOWY    5-2019.DOC)Wzór umowy 207 Kb16
Pobierz plik (BZP 2019 RB ODDZ. ZAKAŹNY  -  OŚW. WYKLUCZ.  5-2019.doc)Oświadczenie 75 Kb14
Pobierz plik (BZP 2019 RB ODDZ. ZAKAŹNY  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  5-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb15
Pobierz plik (BZP 2019 RB ODDZ. ZAKAŹNY  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  5-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb15
Pobierz plik (Załączniki.zip)Załączniki 839 Kb43
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-90/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-90/2018 na dostawę: JEDNORAZOWE MATERIAŁY HIGIENICZNE W PAKIETACH I – II  DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 JEDN. MAT. HIG. P.I-II  -  OGŁ.  90-2018.doc)Ogłoszenie 104 Kb44
Pobierz plik (BZP 2018 JEDN. MAT. HIG. P.I-II  -  SIWZ   90-2018.doc)SIWZ 264 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 JEDN. MAT. HIG. P.I-II  -  FORM. CENOWY   90-2018.doc)Formularz cenowy 91 Kb142
Pobierz plik (BZP 2018 JEDN. MAT. HIG. P.I-II  -  WZÓR UMOWY   90-2018.doc)Wzór umowy 103 Kb28
Pobierz plik (BZP 2018 JEDN. MAT. HIG. P.I-II  -  OŚW. WYKLUCZ.   90-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb23
Pobierz plik (BZP 2018 JEDN. MAT. HIG. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  90-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb22
Pobierz plik (BZP 2018 JEDN. MAT. HIG. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  90-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb23
Pobierz plik (BZP 2018 JEDN. MAT. HIG. P.I-II  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  90-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb24
Pobierz plik (2018 BZP Przedłuzenie terminu skł. of. 90-18 JEDNORAZOWE MATERIAŁY HIGIENICZXNE )Zmiana I TSO14.01.201928 Kb26
Pobierz plik (BZP 2018 JEDN. MAT. HIG. P.I-II  - 90-2018 Zmiana ogł..doc)Zmiana ogłoszenia14.01.201927 Kb34
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-91/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-91/2018 na dostawę: MATERIAŁY OPATRUNKOWE: OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE W PAKIETACH I – II   DLA APTEKI SZPITALNEJ  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. OP. SPECJALIST. P.I-II  -  OGŁ.   91-2018.doc)Ogłoszenie 104 Kb59
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. OP. SPECJALIST. P.I-II  -  SIWZ   91-2018.doc)SIWZ 330 Kb58
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. OP. SPECJALIST. P.I-II  -  FORM. CENOWY   91-2018.doc)Formularz cenowy 96 Kb116
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. OP. SPECJALIST. P.I-II  -  WZÓR UMOWY   91-2018.doc)Wzór umowy 103 Kb37
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. OP. SPECJALIST. P.I-II  -  OŚW. WYKLUCZ.   91-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb32
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. OP. SPECJALIST. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  91-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. OP. SPECJALIST. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  91-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb32
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. OP. SPECJALIST. P.I-II  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  91-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb29
Pobierz plik (2018 BZP WYJ.I 91-18 Materiał‚y opatrunkowe-OPATRUNKI SPECJ.w Pakietach.doc)Wyjaśnienia I08.01.201866 Kb66
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA I  91-18 PO. SPECJALISTYCZNE.- PAKIETY (1).doc)Zmiana I + Formularz cenowy10.01.201996 Kb32
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA I OGŁOSZENIA ZP-PN- 91-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia10.01.201826 Kb19
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 91-18  MAT. OP. OPATR. SPECJ..DOC)Informacja z otwarcia ofert15.01.201958 Kb18
Pobierz plik (2018 BZP Wyj. I - 90-18 JEDNORAZ.MATERIAŁY HIGIENICZNE w P.I-II.doc)Wyjaśnienia I + Formularz cenowy16.01.2019190 Kb6
Pobierz plik (2018 BZP 90-18 JEDNORAZ.MATERIAŁY HIGIENICZNE w P.I-II zmiana ogł..doc)Zmiana ogłoszenia16.01.201923 Kb9
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-88/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-88/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE: ODCZYNNIKI MONOKLONALNE DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 OS. ODCZ. MONOKL.  -  OGŁ.  88-2018.doc)Ogłoszenie 101 Kb51
Pobierz plik (BZP 2018 OS. ODCZ. MONOKL.  -  SIWZ    88-2018.doc)SIWZ 254 Kb83
Pobierz plik (BZP 2018 OS. ODCZ. MONOKL.  -  FORM. CENOWY   88-2018.DOC)Formularz cenowy 54 Kb50
Pobierz plik (BZP 2018 OS. ODCZ. MONOKL.  -  WZÓR UMOWY  88-2018.doc)Wzór umowy 85 Kb26
Pobierz plik (BZP 2018 OS. ODCZ. MONOKL.  -  OŚW. DOT. WYKL.  88-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 OS. ODCZ. MONOKL.  -  OŚW. BRAK ZAKAZU  88-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb17
Pobierz plik (BZP 2018 OS. ODCZ. MONOKL.  -  OŚW. BRAK WYR.  88-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb28
Pobierz plik (BZP 2018 OS. ODCZ. MONOKL.  -  POŚW. AUT.  88-2018.DOC)Poświad. autent. 32 Kb20
Pobierz plik (BZP 2018 OS. ODCZ. MONOKL.  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  88-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb22
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO ZMIANA II 88-2018  ODCZ. SEROL. (1).doc)Zmiana I TSO14.12.201848 Kb29
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA I Ogł‚oszenie ZP-PN- 88-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia14.12.201826 Kb28
Pobierz plik (2018 BZP WYJ.I 88-18 ODCZ. SEROL. (1).doc)Wyjaśnienia I17.12.201872 Kb23
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 88-18  ODCZ. SEROL. ODCZ. MONOKL..DOC)Informacja z otwarcia ofert21.12.201872 Kb29
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 88-18 ODCZ.SEROLOGICZ.-ODCZYNNIKI MONOKLONALNE.doc)Wybór15.01.201986 Kb2
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-92/2018


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-92/2018 na dostawę: FABRYCZNIE NOWE WYPOSAŻENIE W PAKIECIE I DLA BLOKU OPERACYJNEGO  ORAZ  FABRYCZNIE NOWE WYPOSAŻENIE WRAZ Z MONTAŻEM W PAKIECIE II DLA CENTRALNEJ STERYLIZACJI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 WYPOSAŻENIE BL.OP. P.I-II  -  OGŁ.  92-2018.doc)Ogłoszenie 92 Kb48
Pobierz plik (BZP 2018 WYPOSAŻENIE BL.OP. P.I-II  -  SIWZ   92-2018.doc)SIWZ 248 Kb66
Pobierz plik (BZP 2018 WYPOSAŻENIE BL.OP. P.I-II  -  FC   92-2018.doc)Formularz cenowy 110 Kb110
Pobierz plik (BZP 2018 WYPOSAŻENIE BL.OP. P.I-II  -  WALORY OC. 92-2018.doc)Walory oceniane 66 Kb46
Pobierz plik (BZP 2018 WYPOSAŻENIE BL.OP. P.I-II  -  WZÓR UMOWY  92-2018.DOC)Wzór umowy 80 Kb32
Pobierz plik (BZP 2018 WYPOSAŻENIE BL.OP. P.I-II  -  OŚW. DOT. WYKL. 92-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 WYPOSAŻENIE BL.OP. P.I-II  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  92-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 27 Kb29
Pobierz plik (BZP 2018 WYPOSAŻENIE BL.OP. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYR.  92-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb35
Pobierz plik (BZP 2018 WYPOSAŻENIE BL.OP. P.I-II  -  OŚW. DEKL.ZG. i ATEST 92-2018.doc)Oświadczenie 66 Kb39
Pobierz plik (ZP-PN-92-2018 - Zmiana I TSO wyposażenie.doc)Zmiana I TSO11.12.201831 Kb31
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.doc)Zmiana ogłoszenia11.12.201827 Kb19
Pobierz plik (ZP-PN-92-2018 - Wyjaśnienia I wyposażenie.doc)Wyjaśnienia I13.12.201859 Kb24
Pobierz plik (ZP-PN-92-2018 - FC po Wyj. I.doc)Formularz cenowy po Wyj. I13.12.2018116 Kb25
Pobierz plik (ZP-PN-92-2018 - Część VIII B po Wyj. I.doc)Część VIII B po Wyj. I13.12.201842 Kb21
Pobierz plik (ZP-PN-92-2018 - Wzór umowy po Wyj. I.doc)Wzór umowy po Wyj. I13.12.201852 Kb18
Pobierz plik (ZP-PN-92-2018 - Część V C po Wyj. I.doc)Część V C po Wyj. I13.12.201839 Kb27
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia II.doc)Zmiana ogłoszenia II13.12.201830 Kb33
Pobierz plik (zb.zest.ofert - wyposażenie.doc)Informacja z otwarcia ofert19.12.201840 Kb42
Pobierz plik (wybór - wyposażenie str..doc)Wybór04.01.201933 Kb19
 
Więcej artykułów…