Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-33/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-33/2018 na dostawę: CEWNIKI I DRENY MEDYCZNE DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  OGŁ.  33-2018.doc)Ogłoszenie 98 Kb25
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  SIWZ   33-2018.doc)SIWZ 252 Kb17
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  FORM. CENOWY  33-2018.doc)Formularz cenowy 125 Kb70
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  WZÓR UMOWY  33-2018.doc)Wzór umowy 103 Kb12
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  OŚW. WYKLUCZ.  33-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb12
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU   33-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb13
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  33-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb13
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  33-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb12
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-40/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-40/2018 na dostawę: ŚRODKI CZYSTOŚCI: MYDŁO W PŁYNIE, PŁYN DO NACZYŃ, PŁYN DO PODŁÓG, ŚCIERKA WISKOZOWA DO PODŁÓG, ŚRODEK NEUTRALIZACJI ZAPACHÓW W PAKIECIE I, PŁYN DO MYCIA FUG W PAKIECIE II, ŚCIERKA Z MIKROFIBRY W PAKIECIE III  ORAZ MYDŁO W PIANCE Z DZIERŻAWĄ DOZOWNIKÓW W PAKIECIE IV  DLA DZIAŁU HIGIENY SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  OGŁ.  40-2018.doc)Ogłoszenie 119 Kb44
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  SIWZ  40-2018.doc)SIWZ 329 Kb59
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  FORM. CENOWY  40-2018.doc)Formularz cenowy 98 Kb64
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  WZÓR UM. dostawa  40-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 98 Kb22
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  WZÓR UM. dzierż.  40-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 68 Kb23
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  OŚW. WYKLUCZ.  40-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb23
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  40-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb24
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV ZD Z.  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  40-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb20
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  OŚW. ATESTY, KART CHAR.  40-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb23
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  POŚW. AUTENT.  40-2018.DOC)Poświad. autent. 32 Kb29
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  ZMIANA I SIWZ  40-2018  10 LIPCA.DOC)Zmiana I10.07.201851 Kb18
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  CZĘŚĆ VIIIA  ZM. I  40-2018.doc)Część VIII B po zmianie10.07.201896 Kb16
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  WZÓR UM. dzierż. ZM.I 40-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa po zmianie10.07.201868 Kb12
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  ZMIANA II SIWZ  40-2018  11 LIPCA.DOC)Zmiana II11.07.201854 Kb16
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  CZĘŚĆ VIII A ZM.II  40-2018.doc)Część VIII A po zmianie II11.07.201877 Kb18
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  CZĘŚĆ VIIIB  ZM. II  40-2018.doc)Część VIII B po zmianie II11.07.201897 Kb25
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  ZB. ZEST. OFERT  40-2018.doc)Informacja z otwarcia ofert16.07.201850 Kb12
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-27/2018


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-27/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA I BACK-UP ORAZ  KLIMATYZATORA DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 119 Kb34
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  SIWZ   27-2018.doc)SIWZ 315 Kb34
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  FC odcz.+mat.+dzierż.  27-2018.DOC)Formularz cenowy 103 Kb53
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  - CZ. I C WYM. AP.  27-2018.doc)Parametry wymagane - aparat 77 Kb23
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  - CZ. I D WYM. ODCZ.  27-2018.doc)Parametry wymagane - odczynniki 41 Kb31
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  - WZÓR UM. ODCZ.  27-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 78 Kb22
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  WZÓR UM. SPRZ. 27-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 139 Kb21
Pobierz plik (JEDZ 27.pdf)JEDZ - ESPD 87 Kb22
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  - JEDZ w. edytowalna 27-2018.doc)JEDZ - EDYT. 184 Kb17
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  OŚW. BRAK WYR.  27-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb13
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  OŚW. BRAK ZAKAZU  27-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb14
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  OŚW. DEKL. ZG.  27-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb14
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  WYKAZ DOSTAW  27-2018.DOC)Wykaz dostaw 39 Kb14
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  POŚW. AUT.  27-2018.DOC)Poświad. autent. 32 Kb21
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-37/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-37/2018 na dostawę: MATERIAŁY WISKOELASTYCZNE W PAKIETACH I – II   DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I-II  -  OGŁ.  37-2018.doc)Ogłoszenie 104 Kb46
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I-II  -  SIWZ  37-2018.doc)SIWZ 314 Kb68
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I-II  -  FORM. CENOWY  37-2018.doc)Formularz cenowy 48 Kb84
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I-II  -  WZÓR UMOWY  37-2018.doc)Wzór umowy 103 Kb28
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I-II  -  OŚW. WYKLUCZ.  37-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb40
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  37-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  37-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb39
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I-II  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  37-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb40
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO ZMIANA I 37-2018  Materiał‚y Opatrunkowe (1).doc)Zmiana I TSO09.07.201847 Kb34
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA I Ogł‚oszenia ZP-PN- 37-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia09.07.201826 Kb20
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO ZMIANA II 37-2018  Materiał‚y wiskoelastyczne.doc)Zmiana II TSO13.07.201847 Kb15
Pobierz plik (2018 BZP Ogł‚oszenie o TSO- ZMIANA II ofert ZP-PN- 37-2018.doc)Zmiana ogłoszenia II13.07.201826 Kb26
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. -  WYJ.I, ZM.III, WZ.UM. 37-2018 13 LIPCA.doc)WYJ.I, ZM.III, WZ.UM 164 Kb22
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-41/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-41/2018 na dostawę: SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE AKRYLOWE, ZWIJALNE Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI W PAKIECIE I  ORAZ  SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE Z FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO W PAKIECIE II DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  OGŁ. 41-2018.doc)Ogłoszenie 110 Kb40
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  SIWZ  41-2018.doc)SIWZ 278 Kb41
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  FORM. CENOWY  41-2018.doc)Formularz cenowy 65 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  CZ. I C WYM. AP.  41-2018.doc)Parametry wymagane 62 Kb42
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  WZÓR UM. dostawa  41-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 103 Kb21
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  WZÓR UM. dzierżawa  41-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 82 Kb24
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  OŚW. WYKLUCZ.  41-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb21
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  41-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb18
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  41-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb21
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  41-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb20
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  WYKAZ DOSTAW  41-2018.DOC)Wykaz dostaw 39 Kb20
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO 41-2018 I SOCZEWKI.doc)Zmiana I TSO05.07.201847 Kb49
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA I ogł‚oszenia ZP-PN- 41- 2018.doc)Zmiana ogłoszenia05.07.201826 Kb55
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  WYJ.I,ZM.II,CZ.IC,F.C.,WZ.UM. 13 LIPCA 41)WYJ.I,ZM.II,CZ.IC,F.C.,WZ.UM13.07.2018329 Kb8
Pobierz plik (2018 BZP Zmiana IIOgłoszenia ZP-PN- 41-2018.doc)zmiana II13.07.201825 Kb13
 
Więcej artykułów…