Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-26/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-26/2019 na dostawę: MATERIAŁY, OPAKOWANIA I AKCESORIA W PAKIECIE I   ORAZ  TESTY I AKCESORIA  W PAKIECIE II  DLA CENTRALNEJ STERYLIZACJI  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 MAT. I TETSY P.I-II CENTR.ST.  -  OGł.  26-2019.doc)Ogłoszenie 104 Kb4
Pobierz plik (BZP 2019 MAT. I TESTY P.I-II CENTR.ST.  -  SIWZ   26-2019.doc)SIWZ 265 Kb4
Pobierz plik (BZP 2019 MAT. I TESTY P.I-II CENTR.ST.  -  FORM. CENOWY  26-2019.doc)Formularz cenowy 158 Kb4
Pobierz plik (BZP 2019 MAT. I TESTY P.I-II CENTR.ST.  -  WZÓR UMOWY 26-2019.doc)Wzór umowy 107 Kb2
Pobierz plik (BZP 2019 MAT. I TESTY P.I-II CENTR.ST.  -  OŚW. WYKLUCZ.  26-2019.doc)Oświadczenie 76 Kb2
Pobierz plik (BZP 2019 MAT. I TESTY P.I-II CENTR.ST.  -  OŚW. O BR. WYR.  26-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb2
Pobierz plik (BZP 2019 MAT. I TETSY P.I-II CENTR.ST.  -  OŚW. O BR. ZAK.  26-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb2
Pobierz plik (BZP 2019 MAT. I TESTY P.I-II CENTR.ST.  -  OŚW. O DEKL. ZG. 26-2019.doc)Oświadczenie 65 Kb2
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-1/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-1/2019 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH Z DZIERŻAWĄ APARATU GŁÓWNEGO I POMOCNICZEGO, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I WIRÓWKI LABORATORYJNEJ DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 113 Kb24
Pobierz plik (UE 2019 OL. BIOCHEMIA Z DZ.  -  SIWZ PLATF.   1-2019.doc)SIWZ 794 Kb24
Pobierz plik (JEDZ-ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb7
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb7
Pobierz plik (UE 2019 OL. BIOCHEMIA Z DZ.  -  JEDZ w. edytow. platf.  1-2019.doc)JEDZ - EDYT. 206 Kb7
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkowania 6548 Kb11
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-21/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-21/2019 na usługę: ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH I NIEBEZPIECZNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 ODPADY MEDYCZNE  -  OGŁ.  21-2019.doc)Ogłoszenie 94 Kb25
Pobierz plik (BZP 2019 ODPADY MEDYCZNE  -  SIWZ   21-2019.doc)SIWZ 273 Kb16
Pobierz plik (BZP 2019 ODPADY MEDYCZNE  -  FORM. CEN.   21-2019.doc)Formularz cenowy 48 Kb20
Pobierz plik (BZP 2019 ODPADY MEDYCZNE  -  WZÓR UMOWY    21-2019.DOC)Wzór umowy 99 Kb7
Pobierz plik (BZP 2019 ODPADY MEDYCZNE  -  OŚW. WYKLUCZ.   21-2019.doc)Oświadczenie 75 Kb7
Pobierz plik (BZP 2019 ODPADY MEDYCZNE  -  OŚW. O BRAKU WYROKU   21-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb7
Pobierz plik (BZP 2019 ODPADY MEDYCZNE  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  21-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb8
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-17/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-17/2019 na dostawę: WENFLONY W PAKIETACH I – II  DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 WENFLONY P.I-II -  OGŁ.  17-2019.doc)Ogłoszenie 103 Kb32
Pobierz plik (BZP 2019 WENFLONY P.I-II  -  SIWZ   17-2019.doc)SIWZ 332 Kb21
Pobierz plik (BZP 2019 WENFLONY P.I-II -  FORM. CEN.  17-2019.doc)Formularz cenowy 89 Kb32
Pobierz plik (BZP 2019 WENFLONY P.I-II  -  WZÓR UMOWY   17-2019.doc)Wzór umowy 107 Kb10
Pobierz plik (BZP 2019 WENFLONY P.I-II  -  OŚW. WYKLUCZ.  17-2019.doc)Oświadczenie 76 Kb11
Pobierz plik (BZP 2019 WENFLONY P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYROKU    17-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb10
Pobierz plik (BZP 2019 WENFLONY P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU   17-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb9
Pobierz plik (BZP 2019 WENFLONY P.I-II  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  17-2019.doc)Oświadczenie 63 Kb11
Pobierz plik (2019 Wyj. I . ZM. WENFLONY P.I-II - ZP-PN- 17-19 BZP.doc)Wyjaśnienia I25.03.201970 Kb11
Pobierz plik (2019 BZP ZMIANA I OGŁOSZENIA ZP-PN- 17-2019.doc)Zmiana ogłoszenia25.03.201926 Kb4
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-25/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-25/2019 na dostawę:  TAŚMY I SIATKI GINEKOLOGICZNE DLA BLOKU OPERACYJNEGO  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP TAŚMY GIN. - 25-2019 OGŁ..doc)Ogłoszenie 98 Kb32
Pobierz plik (BZP TAŚMY GIN. - 25-2019 SIWZ.doc)SIWZ 232 Kb25
Pobierz plik (BZP TAŚMY GIN. - 25-2019 FC.doc)Formularz cenowy 42 Kb46
Pobierz plik (BZP TAŚMY GIN. - 25-2019 WZÓR UMOWY.doc)Wzór umowy 69 Kb16
Pobierz plik (BZP TAŚMY GIN. - 25-2019 OŚW. WYKLUCZ..doc)Oświadczenie 40 Kb14
Pobierz plik (BZP TAŚMY GIN. - 25-2019 OŚW. O BRAKU WYROKU.doc)Oświadczenie o braku wyroku 29 Kb13
Pobierz plik (BZP TAŚMY GIN. - 25-2019 OŚW. O BRAKU ZAKAZU.doc)Oświadczenie o braku zakazu 28 Kb15
Pobierz plik (BZP TAŚMY GIN. - 25-2019 OŚW. DEKLAR..doc)Oświadczenie 31 Kb16
Pobierz plik (ZP-PN-25-2019 - Wyj. I.doc)Wyjaśnienia I22.03.201944 Kb6
Pobierz plik (zb.zest.ofert - taśmy gin. 25-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert25.03.201933 Kb2
 
Więcej artykułów…