Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 75/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-75/2017 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO WYKONYWANIA 250 000 MORFOLOGII W TRYBIE CBC, 80 000 5 DIFF, 10 000 RETIKULOCYTÓW  WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU GŁÓWNEGO (CBC + DIFF + RETI) I APARATU POMOCNICZEGO DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 127 Kb56
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  SIWZ  75-2017.doc)SIWZ 360 Kb44
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  FORM. CEN.  75-2017.DOC)Formularz cenowy 100 Kb40
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  PAR. OCEN.  75-2017.doc)Parametry oceniane 100 Kb27
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  PAR. WYM. CZ. IC, ID 75-2017.doc)Parametry wymagane 126 Kb42
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  WZÓR UM. ODCZ.  75-2017.doc)Wzór umowy - dostawa 72 Kb27
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  WZÓR UM. SPRZĘT  75-2017.doc)Wzór umowy - dzierżawa 127 Kb26
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  - JEDZ  75-2017.doc)JEDZ 204 Kb26
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  75-2017.DOC)Oświadczenie 46 Kb25
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  75-2017.doc)Oświadczenie o brazku zakazu 26 Kb25
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  OŚW. WYK. O BR. WYR. 75-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 45 Kb25
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  WYKAZ DOSTAW  75-2017.DOC)Wykaz dostaw 39 Kb27
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  - POŚW. AUT. 75-2017.DOC)Poświad. autent. 32 Kb28
Pobierz plik (2017 UE Wyj. I - 75-17 ODCZ.LAB.DO WYKON.MORFOLOGII z DZIERŻ.SPRZĘTU.doc)Wyjaśnienia I07.11.201752 Kb33
Pobierz plik (NUE 2017  OL. MORFOLOGIA z dz.  -  Wyj. II  75-17.doc)Wyjaśnienia II27.11.2017139 Kb16
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  CZ. VIII B ZM. I  75-2017.doc)Część VIII B27.11.201799 Kb17
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  FORM. CEN. ZM. I  75-2017.DOC)Formularz cenowy27.11.201788 Kb17
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  WZÓR UM. ODCZ. ZM.I 75-2017.doc)Wzór umowy - dostawa27.11.201776 Kb18
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  WZÓR UM. SPRZ. ZM.I  75-2017.doc)Wzór umowy - dzierżawa27.11.2017126 Kb17
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia28.11.201770 Kb15
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert- 75-17 ODCZ.LAB.DO WYKON.MORFOLOGII z DZIER. SPRZ..doc)Informacja z otwarcia ofert14.12.201740 Kb10
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 76/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-76/2017 na dostawę: FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE MYJNIE-DEZYNFEKTORY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ NACZYŃ SZPITALNYCH (BASENY, KACZKI, ITP.)  DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY – WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  OGŁ. 76-2017.doc)Ogłoszenie 80 Kb61
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  SIWZ  76-2017.doc)SIWZ 280 Kb63
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  FORM. CENOWY   76-2017.doc)Formularz cenowy 38 Kb52
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  PAR. WYM.  76-2017.doc)Parametry wymagane 110 Kb59
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  WZÓR UMOWY   76-2017.DOC)Wzór umowy 90 Kb31
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  OŚW. DOT. WYKL.  76-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb36
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  OŚWIADCZ. DOT. DEKL.ZG. 76-2017.doc)Oświadczenie 63 Kb32
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE - OŚW. O BRAKU WYR. 76-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb35
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE - OŚW. O BRAKU ZAKAZU  76-2017.doc)Oswiadczenie o braku zakazu 26 Kb30
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZĘŚCI  76-2017.doc)Wykaz podmiotów i dostawców 62 Kb31
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  76-2017 Zmiana TSO.doc)Zmiana TSO31.10.201730 Kb48
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  76-2017 Zmiana ogł..doc)Zmiana ogłoszenia31.10.201724 Kb47
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  WYJ. I,ZM.II  76-2017  03 LIST..doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana03.11.201799 Kb58
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  FORM. CEN. WYJ.I,ZM.II 76-2017 03LIST..doc)Formularz cenowy03.11.201738 Kb18
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  PAR. WYM.  WYJ.I,ZM.II  76-2017.doc)Parametry wymagane03.11.2017116 Kb31
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  WZÓR UMOWY  WYJ.I,ZM.II  76-2017.DOC)Wzór umowy03.11.201779 Kb16
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  76-2017 Zmiana ogł.II.doc)Zmiana ogłoszenia II03.11.201724 Kb38
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE - ZM.III 76-2017 09 LIST..doc)Zmiana III13.11.201748 Kb21
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  PAR. WYM.  ZM.III  76-2017 09 LIST..doc)Parametry wymagane po zmianie13.11.2017113 Kb36
Pobierz plik (2017 BZP Zmiana III Ogłoszenia ZP-PN- 76-2017.doc)Zmiana ogłoszenia13.11.201724 Kb18
Pobierz plik (2017 BZP Zestawienie ofert 76-17 MYJNIE DO MYCIA I DEZYNFEKCJI.doc)Informacja z otwarcia ofert17.11.201744 Kb29
Pobierz plik (2017 BZP Wybór 76-17 MYJNIE DO MYCIA I DEZYNFEKCJI.doc)Wybór05.12.201742 Kb6
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 78/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-78/2017 na dostawę: PRZYRZĄDY ENDOSKOPOWE  W PAKIETACH  III – IV  DLA PRACOWNI ENDOSKOPII W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY        

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOPOWE P.III-IV  - OGŁ.  78-2017.doc)Ogłoszenie 92 Kb64
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOPOWE P.III-IV  -  SIWZ  78-2017.doc)SIWZ 271 Kb68
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOPOWE P.III-IV  -  FORM. CEN.  78-2017.DOC)Formularz cenowy 92 Kb97
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOPOWE P.III-IV  -  WZÓR UMOWY 78-2017.doc)Wzór umowy 96 Kb34
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOPOWE P.III-IV  -  OŚW. DOT. WYKL. 78-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb32
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOPOWE P.III-IV  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  78-2017.doc)Oświadczenie 63 Kb30
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOPOWE P.III-IV  -  OŚW. O BRAKU WYR. 78-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb41
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOPOWE P.III-IV  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU 78-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb28
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOPOWE P.III-IV  -  POŚW. AUT. 78-2017.DOC)Poświadczenie autent. 33 Kb33
Pobierz plik (2017 BZP PRZESUNIECIE TSO 78-2017 PRZYRZĄDY ENDOSKOPOWE.doc)Zmiana I TSO27.10.201746 Kb26
Pobierz plik (2017 BZP ZMIANA OGŁOSZENIA I  ZP-PN- 78-17 Ogłoszenie nr 500049998.doc)Zmiana ogłoszenia27.10.201724 Kb24
Pobierz plik (2017 BZP WYJ.I 78 - 17  PRZĄDY ENDOSKOPOWE W P. III - IV.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana + Wzór umowy02.11.2017114 Kb26
Pobierz plik (2017 BZP ZMIANA OGŁOSZENIA I  ZP-PN- 78-17 Ogłoszenie zmiana II.doc)Zmiana ogłoszenia II02.11.201724 Kb30
Pobierz plik (2017 BZP Zestawienie ofert 78-17 PRZYRZĄDY ENDOSKOPOWE w P.III-IV.doc)Informacja z otwarcia ofert08.11.201743 Kb18
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 78-17 PRZYRZĄDY ENDOSKOPOWE w P.III-IV.doc)Wybór22.11.201737 Kb10
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 77/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-77/2017 na dostawę: PRZYRZĄDY ENDOSKOPOWE  W PAKIECIE I WRAZ Z FORMĄ BANKU PRZYRZĄDÓW DLA POZ. 1   ORAZ   PRZYRZĄDY ENDOSKOPOWE W PAKIECIE II  DLA PRACOWNI ENDOSKOPII W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY   

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOPOWE P.I-II  - OGŁ.  77-2017.doc)Ogłoszenie 93 Kb48
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOPOWE P.I-II  -  SIWZ   77-2017.doc)SIWZ 273 Kb58
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOPOWE P.I-II  -  FORM. CEN.  77-2017.DOC)Formularz cenowy 130 Kb84
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOPOWE P.I-II  -  WZÓR UMOWY  77-2017.doc)Wzór umowy 125 Kb26
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOPOWE P.I-II  -  OŚW. DOT. WYKL. 77-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb25
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOPOWE P.I-II  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  77-2017.doc)Oświadczenie 63 Kb25
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOPOWE P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYR. 77-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb25
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOPOWE P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  77-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb26
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOPOWE P.I-II  -  POŚW. AUT. 77-2017.DOC)Poświadczenie autent. 33 Kb30
Pobierz plik (2017 BZP Przedłuzenie terminu skł. of. 77 - 17 PRZYRZĄDY ENDOSKOPOWE w P.I-II z)Zmiana I TSO27.10.201731 Kb22
Pobierz plik (2017 BZP ZMIANA OGŁOSZENIA I - ZP-PN- 77-17 Ogłoszenie nr 500050001.doc)Zmiana ogłoszenia27.10.201725 Kb19
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOPOWE P.I-II  -  ZM. II SIWZ  77-2017  02 LIST..doc)Zmiana II TSO02.11.201753 Kb23
Pobierz plik (2017 BZP ZMIANA OGŁOSZENIA II - ZP-PN- 77-17.doc)Zmiana ogłoszenia II02.11.201724 Kb20
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOP. P.I-II  -  WYJ.I,ZM.III 77-2017  03 LIST..doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana03.11.201795 Kb37
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOP. P.I-II  -  F. CEN. WY.I,ZM.III 77-2017 03 LIST..D)Formularz cenowy03.11.2017133 Kb41
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOP. P.I-II  -  SIWZ CZ. VIIIB WYJ.I,ZM.III  77-2017 )Część VIII B03.11.201776 Kb27
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOP. P.I-II  -  WZÓR UM. WYJ.I,ZM.III  77-2017 03 LIST)Wzór umowy03.11.2017127 Kb24
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOP.P.I-II  -  OŚW. DEKL.ZG. WY.I.,ZM.III 77-2017 03 LI)Oświadczenie03.11.201764 Kb27
Pobierz plik (2017 BZP ZMIANA OGŁOSZENIA III - ZP-PN- 77-17.doc)Zmiana ogłoszenia III03.11.201724 Kb31
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOP. P.I-II  -  ZM.IV 77-2017  09 LIST..doc)Zmiana IV09.11.201767 Kb15
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZ. ENDOSKOP. P.I-II  -  FOR. CENOWY ZM.IV 77-2017 09 LIST..DOC)Formularz cenowy09.11.2017133 Kb19
Pobierz plik (2017 BZP ZMIANA OGŁOSZENIA IV - ZP-PN- 77-17.doc)Zmiana ogłoszenia IV09.11.201724 Kb12
Pobierz plik (2017 BZP Zbiorcze zestawienie 77-17 RESPIRATORY.DOC)Informacja z otwarcia ofert16.11.201764 Kb12
Pobierz plik (2017 BZP WybĂłr  - 77-2017 PRZ. ENDOSKOPOWE P I - II.doc)Wybór29.11.201749 Kb7
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 74/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-74/2017 na dostawę: MIĘSO W  PAKIECIE I  ORAZ  WĘDLINY W PAKIECIE II   DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 MIĘSO I WĘDLINY P.I-II  - OGL.   74-2017.doc)Ogłoszenie 97 Kb61
Pobierz plik (NBZP 2017 MIĘSO I WĘDLINY P.I-II  -  SIWZ   74-2017.doc)SIWZ 284 Kb47
Pobierz plik (NBZP 2017 MIĘSO I WĘDLINY P.I-II  -  FORM. CENOWY  74-2017.doc)Formularz cenowy 83 Kb42
Pobierz plik (NBZP 2017 MIĘSO I WĘDLINY P.I-II  -  WZÓR UMOWY  74-2017.doc)Wzór umowy 78 Kb31
Pobierz plik (NBZP 2017 MIĘSO I WĘDLINY P.I-II  -  OŚW. DOT. WYKLUCZ.  74-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb41
Pobierz plik (NBZP 2017 MIĘSO I WĘDLINY P.I-II -  OŚW. O BRAKU WYROKU  74-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb39
Pobierz plik (NBZP 2017 MIĘSO I WĘDLINY P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU   74-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb30
Pobierz plik (NBZP 2017 MIĘSO I WĘDLINY P.I-II  -  OŚW. DOT. ZASAD DOST.  74-2017.doc)Oświadczenie 62 Kb37
Pobierz plik (2017 BZP Zestawienie ofert 74-17 MIĘSO ORAZ WĘDLINY.doc)Informacja z otwarcia ofert17.10.201765 Kb23
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 74-2017 MIĘSO W P.I ORAZ WĘDLINY P.II- ODRZUCENIE -NAZWA)Wybór25.10.2017105 Kb18
 
Więcej artykułów…