Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 29/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-29/2017 na dostawę: APARATURA MEDYCZNA W RAMACH DOTACJI FINANSOWEJ ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO NA ROK 2017: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY RESPIRATOR STACJONARNY W PAKIECIE I  DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ  FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE RESPIRATORY PRZENOŚNE W PAKIECIE II   DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z IZBĄ PRZYJĘĆ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY - WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - OGŁOSZENIA 29-2017.doc)Ogłoszenie 91 Kb83
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II -  SIWZ  18 maja 29-2017.doc)SIWZ 302 Kb121
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II -  FORM. CEN.  29-2017.doc)Formularz cenowy 45 Kb92
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - PAR. WYM. CZ. I C, I D  29-2017.doc)Parametry wymagane 346 Kb102
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II -  WZÓR UMOWY 29-2017.DOC)Wzór umowy 81 Kb68
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - OŚW. DOT. DEKL. ZG. 29-2017.doc)Oświadczenie 63 Kb63
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - OŚW. DOT. WYKL. 29-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb65
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - OŚW. O BRAKU ZAKAZU 29-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb60
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY .I-II - OŚW. O BRAKU WYR. 29-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb62
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - POŚW. AUT.  29-2017.DOC)Poświadczenie autentyczności 31 Kb61
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - WYKAZ PODM. I DOST. CZ. 29-2017.doc)Wykaz podmiotów i dostawców 50 Kb81
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - ZMIANA I TSO  29-2017.doc)Zmiana I TSO25.05.201742 Kb52
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia ZP-PN- 29-2017 RESPIRATOR nr 88061.doc)Zmiana ogłoszenia25.05.201721 Kb50
Pobierz plik (2017 BZP ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 29-2017 RESPIRATOR.doc)Zmiana II TSO01.06.201726 Kb20
Pobierz plik (2017 BZP Zmiana II Ogłoszenia 29-2017 RESPIRATOR.doc)Zmiana ogłoszenia II01.06.201721 Kb37
Pobierz plik (2017 BZP ZMIANA III TERMINU SKŁADANIA OFERT 29-2017 RESPIRATOR.doc)Zmiana III TSO08.06.201730 Kb39
Pobierz plik (ZMIANA III Ogłoszenie ZP-PN- 29-17 RESPIRATOR.doc)Zmiana ogłoszenia08.06.201725 Kb53
Pobierz plik (2017 BZP WYJ.I 29-17 RESPIRATOR P. I - II.doc)Wyj.I/ Zmiana + Wzór umowy + Par. wymagane14.06.2017460 Kb38
Pobierz plik (2017 BZP Zmiana IV Ogłoszenia 29-2017 RESPIRATOR.doc)Zmiana ogłoszenia IV14.06.201725 Kb47
Pobierz plik (2017 BZP Zbiorcze zestawienie 29-17 RESPIRATORY.DOC)Informacja z otwarcia ofert23.06.201771 Kb12
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 37/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-37/2017 na: USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO Z KIEROWCĄ  DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 134 Kb98
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - SIWZ 18 maja 37-2017.DOC)SIWZ 374 Kb201
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. -  FORM. CENOWY  37-2017.DOC)FC 78 Kb138
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT.  -  JEDZ  37-2017.doc)JEDZ 203 Kb120
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. -  WYKAZ USŁUG  37-2017.DOC)Wykaz usług 41 Kb119
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - OŚW. O BR. ZAKAZU  37-2017.doc)Oświadczenia 26 Kb124
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 37-2017.DOC)Oświadczenia 33 Kb115
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - TAB. OCENY JAKOŚCI  37-2017.doc)tab 65 Kb135
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WYKAZ SPRZ. wł. Wykon. 37-2017.doc)Wykaz 90 Kb112
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WYKAZ SPRZ. wł. ZOZ 37-2017.doc)Wykaz 196 Kb115
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WZÓR UM. DZIERŻAWA  37-2017.doc)Wzór umowy 39 Kb115
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WZÓR UMOWY  37-2017.doc)Wzór umowy 118 Kb125
Pobierz plik (transport 37-2017 - Zmiana I TSO.doc)Zmiana I TSO25.05.201730 Kb79
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia30.05.201766 Kb50
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT. SANIT. - WYJ. I - ZMIANA II  37-2017.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana II + Zał.31.05.2017140 Kb96
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WEZW.DO PRZYST.POST.ODW. 37-2017.doc)Wezwanie do przystąpienia do odwołania31.05.201753 Kb45
Pobierz plik (odwolanie.PDF)Odwołanie31.05.20171956 Kb58
Pobierz plik (Zmiana ogl 37.pdf)Zmiana ogłoszenia II02.06.201769 Kb100
Pobierz plik (zb. zest. ofert - transport 37-2017.doc)Informacja z otwarcia ofert19.06.201736 Kb73
Pobierz plik (unieważnienie - transport 37-2017 str..doc)Unieważnienie27.06.201742 Kb10
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 33/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-33/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: GLIKOL METOKSYPOLIETYLENOWY EPOETYNY BETA DLA STACJI DIALIZ  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 120 Kb54
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI GLIKOL ST. DIALIZ - SIWZ  33-2017.doc)SIWZ 294 Kb127
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI GLIKOL ST. DIALIZ -  FORM. CEN. 33-2017.DOC)Formularz cenowy 38 Kb107
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI GLIKOL ST. DIALIZ - JEDZ  33-2017.doc)JEDZ 204 Kb106
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI GLIKOL ST. DIALIZ - WZÓR UMOWY  33-2017.doc)Wzór umowy 70 Kb108
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI GLIKOL ST. DIALIZ - OŚW. WYKAZ P.LECZ. 33-2017.DOC)Oświadczenie 31 Kb106
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI GLIKOL ST. DIALIZ - OŚW. O BR. ZAKAZU 33-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb94
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI GLIKOL ST. DIALIZ - OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 33-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb101
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 33-17 PROD.LECZ.-GLIKOL METOKSYPOLIETYL EPOET. BETA DL)Informacja z otwarcia ofert31.05.201739 Kb24
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 33-17 PROD.LECZ.-GLIKOL METOKSYPOLIETYL.EPOET.BETA DLA ST.D)Wybór13.06.201750 Kb7
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 30/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-30/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: LEKI RÓŻNE  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE  OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 119 Kb54
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE  -  SIWZ  30-2017.doc)SIWZ 296 Kb142
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE - FORM. CEN. 30-2017.DOC)Formularz cenowy 670 Kb258
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE  - JEDZ  30-2017.doc)JEDZ 197 Kb103
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE - WZÓR UMOWY  30-2017.doc)Wzór umowy 72 Kb100
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE - OŚW. WYKAZ P.LECZ. 30-2017.DOC)Oświadczenie 31 Kb102
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE - OŚW. O BR. ZAKAZU 30-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb104
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE - OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 30-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb102
Pobierz plik (2017 UE Przedłuzenie terminu skł. of. 30- 17 LEKI RÓŻNE zm.I.doc)Zmiana I TSO23.05.201727 Kb37
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.pdf)Zmiana ogłoszenia26.05.201765 Kb29
Pobierz plik (2017 UE Przedłuzenie terminu skł. of. 30- 17 LEKI RÓŻNE zm.II.doc)Zmiana II TSO30.05.201728 Kb24
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia II.pdf)Zmiana ogłoszenia II31.05.201765 Kb34
Pobierz plik (2017 UE Przedłuzenie terminu skł. of. 30- 17 LEKI RÓŻNE zm.III.doc)Zmiana III TSO06.06.201727 Kb20
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia III.pdf)Zmiana ogłoszenia III08.06.201764 Kb9
Pobierz plik (2017 UE Przedłuzenie terminu skł. of. 30- 17 LEKI RÓŻNE zm.IV.doc)Zmiana IV TSO08.06.201727 Kb10
Pobierz plik (2017 UE Wyj. I - 30-17 LEKI RÓŻNE.doc)Wyjaśnienia I + FC + Wzór umowy09.06.2017771 Kb23
Pobierz plik (Zm ogl 30.pdf)Zmiana ogłoszenia IV10.06.201765 Kb21
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia V.pdf)Zmiana ogłoszenia V13.06.201764 Kb16
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 30-17 LEKI RÓŻNE.doc)Informacja z otwarcia ofert26.06.201741 Kb8
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 16/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-16/2017 na dostawę: ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI W PAKIECIE I, ŚRODKI DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO W PAKIECIE II  ORAZ  PREPARAT DO MYCIA I DEZYNFEKCJI MAŁYCH POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH ORGANICZNIE W PAKIECIE III  DLA  APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III - Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie 100 Kb77
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III  -  SIWZ   16-2017.doc)SIWZ 259 Kb77
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III - FORM. CENOWY  16-2017.doc)Formularz cenowy 70 Kb108
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III - WZÓR UMOWY  16-2017.doc)Wzór umowy 94 Kb45
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III -  OŚW. DOT. WYKL.  16-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb47
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III -  OŚW. DOT. DEKL.ZG. 16-2017.doc)Oświadczenie 63 Kb67
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  16-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb46
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III - OŚW. O BRAKU WYR. 16-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb45
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III - ZM.I TSO  09 maja  16-2017.DOC)Zmiana I TSO09.05.201744 Kb50
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III - Ogłoszenie zmiana.doc)Zmiana ogłoszenia09.05.201725 Kb52
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III - WYJ. I  09.05.2017  16-2017.DOC)Wyjaśnienia I09.05.201748 Kb45
Pobierz plik (2017 BZP Zestawienie ofert 16-17 ŚR.DEZYNFEKCYJNE w P.I-III.doc)Informacja z otwarcia ofert 49 Kb58
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 16-17 ŚR.DEZYNFEKCYJNE w P.I-III.doc)Wybór31.05.2017105 Kb26
 
Więcej artykułów…