Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-57/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-57/2020 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: ŚRODKI KONTRASTOWE W PAKIETACH I – VI  DLA     APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie 57-2020.pdf)Ogłoszenie 172 Kb49
Pobierz plik (UE 2020 PL. ŚRODKI KONTRAST. P. I-VI  -  SIWZ  57.doc)SIWZ 347 Kb41
Pobierz plik (UE 2020 PL. ŚRODKI KONTRAST. P. I-VI  -  FORM. CENOWY  57.DOC)Formularz cenowy 99 Kb51
Pobierz plik (UE 2020 PL. ŚRODKI KONTRAST. P. I-VI  -  JEDZ w. edyt.   57.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb25
Pobierz plik (JEDZ - ESPD 57-2020.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb25
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb25
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb28
Pobierz plik (UE 2021 ZP-PN-57-2020 PRODUKTY LECZNICZE ŚRODKI KONTRASTOWE WYJ. I.doc)Wyjaśnienia I15.01.202140 Kb19
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-68/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-68/2020 na dostawę: IMPLANTY ORTOPEDYCZNE, W FORMIE BANKU IMPLANTÓW, REKONSTRUKCJI WIĄZADEŁ STAWU KOLANOWEGO, WRAZ Z DZIERŻAWĄ INSTRUMENTARIUM DLA BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY


Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2020 BANK IMPL. wiązadło st. kolan.  -  OGŁ.  68.doc)Ogłoszenie 90 Kb50
Pobierz plik (BZP 2020 BANK IMPL. wiązadło st. kolan.  -  SIWZ   68.doc)SIWZ 329 Kb38
Pobierz plik (BZP 2020 BANK IMPL. wiązadło st. kolan.  -  FORM. CENOWY   68.doc)Formularz cenowy 61 Kb39
Pobierz plik (BZP 2020 BANK IMPL. wiązadło st. kolan.  -  WZÓR UMOWY DOSTAWA  68.doc)Wzór umowy - dostawa 110 Kb28
Pobierz plik (BZP 2020 BANK IMPL. wiązadło st. kolan.  -  WZÓR UMOWY DZIERŻ.  68.doc)Wzór umowy - dzierżawa 74 Kb29
Pobierz plik (BZP 2020 BANK IMPL. wiązadło st. kolan.  -  OŚW. WYKLUCZ.   68.doc)Oświadczenie 75 Kb34
Pobierz plik (BZP 2020 BANK IMPL. wiązadło st. kolan.  -  OŚW. O BR. WYROKU   68.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb31
Pobierz plik (BZP 2020 BANK IMPL. wiązadło st. kolan.  -  OŚW. O BR. ZAKAZU   68.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb27
Pobierz plik (BZP 2020 BANK IMPL. wiązadło st. kolan.  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  68.doc)Oświadczenie 72 Kb31
Pobierz plik (2021 BZP Info. z otwarcia ofert 68-2020 implanty ortopedyczne.DOC)Informacja z otwarcia ofert07.01.202154 Kb17
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-54/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-54/2020 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: PŁYNY INFUZYJNE W PAKIETACH I – III  DLA  APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenia 54-2020.pdf)Ogłoszenie 136 Kb47
Pobierz plik (UE 2020 PŁYNY INFUZ. P.I-III  -  SIWZ   54.doc)SIWZ 326 Kb39
Pobierz plik (UE 2020 PŁYNY INFUZ. P.I-III  -  FORM. CENOWY   54.DOC)Formularz cenowy 186 Kb56
Pobierz plik (UE 2020 PL. PŁYNY INFUZ. P.I-III  -  JEDZ w. edyt.  54.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb28
Pobierz plik (JEDZ - ESPD 54-2020.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb26
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb26
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb29
Pobierz plik (2020 UE PRZESUNIĘCIE TSO 54-2020 PR. LECZ.PŁYNY INFUZYJNE.doc)Zmiana I TSO23.12.202034 Kb26
Pobierz plik (Ogłoszenia zmiana 54-2020.pdf)Zmiana ogłoszenia28.12.202065 Kb27
Pobierz plik (2020 UE PRZESUNIĘCIE TSO ZM. II 54-2020 PR. LECZ.PŁYNY INFUZYJNE.doc)Zmiana II TSO30.12.202034 Kb25
Pobierz plik (Ogłoszenia zmiana II 54-2020.pdf)Zmiana ogłoszenia II04.01.202165 Kb14
Pobierz plik (2020 UE WYJ. I-ZM. III PR. LECZ. PŁYNY INF.P.I-III -  ZP-PN-54-2020.doc)Wyjaśnienia I + Formularz cenowy07.01.2021242 Kb29
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-62/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-62/2020 na dostawę: ŚRODKI DO SZYBKIE DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI W PAKIECIE I, PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI MAŁYCH POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH ORGANICZNIE W PAKIECIE II  ORAZ  PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW W PAKIECIE III  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2020 DEZYNF. POW., ENDOS. P.I-III - OGŁ. 62.doc)Ogłoszenie 103 Kb60
Pobierz plik (BZP 2020 DEZYNF. POW., ENDOS. P.I-III - SIWZ 62.doc)SIWZ 334 Kb76
Pobierz plik (BZP 2020 DEZYNF. POW., ENDOS. P.I-III - FORM. CENOWY   62.doc)Formularz cenowy 86 Kb86
Pobierz plik (BZP 2020 DEZYNF. POW., ENDOS. P.I-III  -  WZÓR UMOWY   62.doc)Wzór umowy 114 Kb38
Pobierz plik (BZP 2020 DEZYNF. POW., ENDOS. P.I-III - OŚW. WYKLUCZ.   62.doc)Oświadczenie 76 Kb38
Pobierz plik (BZP 2020 DEZYNF. POW., ENDOS. P.I-III - OŚW. O BR. WYROKU   62.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb41
Pobierz plik (BZP 2020 DEZYNF. POW., ENDOS. P.I-III - OŚW. O BR. ZAKAZU   62.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb34
Pobierz plik (BZP 2020 DEZYNF. POW., ENDOS. P.I-III - DEKL. ZGODN., K. CHARKT.   62.doc)Oświadczenie 85 Kb38
Pobierz plik (2020 BZP PRZESUNIĘCIE TSO I 62-2020 ŚRODKI DEZYNF..doc)Zmiana I TSO23.12.202034 Kb46
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIA 62-2020 Z 2021.doc)Zmiana ogłoszenia23.12.202030 Kb48
Pobierz plik (2020 BZP PRZESUNIĘCIE TSO II 62-2020 ŚRODKI DEZYNF..doc)Zmiana II TSO30.12.202034 Kb18
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIA II 62-2020.doc)Zmiana ogłoszenia II30.12.202030 Kb24
Pobierz plik (WYJ. I ZP-PN-62-2020 ŚR. DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI.doc)Wyjaśnienia I04.01.202164 Kb26
Pobierz plik (BZP 2021 DEZYNF. POW., ENDOS. P.I-III - FORM. CENOWY 62 PO WYJ. I.doc)Formularz cenowy po Wyj.04.01.202165 Kb21
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIA III 62-2020.doc)Zmiana ogłoszenia III04.01.202130 Kb26
Pobierz plik (2021 BZP Info. z otwarcia ofer 62-2020 ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI.DOC)Informacja z otwarcia ofert11.01.202160 Kb10
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-64/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-64/2020 na dostawę: JEDNORAZOWE MATERIAŁY HIGIENICZNE W PAKIECIE I  DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2020 JEDN. MAT. HIG. P.I - OGŁ.  64.doc)Ogłoszenie 92 Kb68
Pobierz plik (BZP 2020 JEDN. MAT. HIG. P.I - SIWZ 64.doc)SIWZ 262 Kb59
Pobierz plik (BZP 2020 JEDN. MAT. HIG. P.I - FORM. CENOWY 64.doc)Formularz cenowy 69 Kb85
Pobierz plik (BZP 2020 JEDN. MAT. HIG. P.I  -  WZÓR UMOWY  64.doc)Wzór umowy 112 Kb39
Pobierz plik (BZP 2020 JEDN. MAT. HIG. P.I  -  OŚW. WYKL.  64.doc)Oświadczenie 76 Kb35
Pobierz plik (BZP 2020 JEDN. MAT. HIG. P.I  -  OŚW. O BR. ZAKAZU   64.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb35
Pobierz plik (BZP 2020 JEDN. MAT. HIG. P.I  -  OŚW. O BRAKU WYR.  64.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb38
Pobierz plik (BZP 2020 JEDN. MAT. HIG. P.I - DEKL. ZGODN. 64.doc)Oświadczenie 66 Kb39
Pobierz plik (2020 BZP PRZESUNIĘCIE TSO I 64-2020 JEDNORAZ. MATERIAŁY HIGIENICZNE.doc)Zmiana I TSO18.12.202034 Kb37
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIA 64-2020.doc)Zmiana ogłoszenia18.12.202029 Kb33
Pobierz plik (BZP 2020 WYJ. I JEDNORAZOWE MATERIAŁY HIGIENICZNE 64-2020.doc)Wyjaśnienia I28.12.202078 Kb25
Pobierz plik (BZP 2020 JEDN. MAT. HIG. P.I - FORM. CENOWY 64 PO WYJ. I ZMIANA II.doc)Formularz cenowy po Wyj.28.12.202056 Kb21
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIA II 64-2020.doc)Zmiana ogłoszenia II28.12.202028 Kb26
Pobierz plik (2021 BZP Info. z otwarcia ofert 64-2020 JEDNORAZ. MAT. HIGIENICZNE.DOC)Informacja z otwarcia ofert05.01.202152 Kb12
 
Więcej artykułów…