Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-49/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-49/2019 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: ANTYBIOTYKI W PAKIECIE II, LEKI OFTALMOLOGICZNE I OTOLOGICZNE W PAKIECIE IX  ORAZ  LEKI RÓŻNE W PAKIECIE X  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 140 Kb62
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYB.,OFT.,RÓŻNE P.II, PIX-X  -  SIWZ + ZAŁ. platf. 49-2019.do)SIWZ 311 Kb78
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYB.,OFT.,RÓŻNE P.II, PIX-X  -  FORM. CEN. 49-2019.DOC)Formularz cenowy 257 Kb128
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYB.,OFT.,RÓŻNE P.II, P.IX-X  -  JEDZ w. edyt. 49-2019.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb24
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 82 Kb22
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb27
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb30
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYB., OFT., RÓŻNE P.II, P.IX-X  -  ZM. I TSO  49-2019   21)Zmiana I TSO21.08.201957 Kb39
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia23.08.201967 Kb21
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYB., OFT., RÓŻNE P.II, P.IX-X  -  ZM. II TSO  49-2019   2)Zmiana II TSO27.08.201957 Kb22
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYB.,OFT.,RÓŻNE P.II, P.IX-X  -  WYJ. I,ZM.III   49-2019.doc)Wyjaśnienia I + Załączniki29.08.2019344 Kb27
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II.pdf)Zmiana ogłoszenia II30.08.201968 Kb14
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana III.pdf)Zmiana ogłoszenia III03.09.201975 Kb24
Pobierz plik (2019 UE PRZESUNIECIE TSO ZMIANA IV 49-2019 PR. LECZ. ANTYBIOTYKI.doc)Zmiana IV TSO16.09.201933 Kb10
Pobierz plik (2019 UE Informacje z otwarcia ofert -ZP-PN- 49-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert18.09.201955 Kb4
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-48/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-48/2019 na dostawę: ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI ORAZ DELIKATNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. NARZĘDZI  -  OGŁ.   48-2019.doc)Ogłoszenie 99 Kb46
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. NARZĘDZI  -  SIWZ   48-2019.doc)SIWZ 345 Kb45
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. NARZĘDZI  -  FORM. CENOWY  48-2019.doc)Formularz cenowy 62 Kb81
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. NARZĘDZI  -  WZÓR UMOWY   48-2019.doc)Wzór umowy 110 Kb30
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. NARZĘDZI  -  OŚW. WYKLUCZ.  48-2019.doc)Oświadczenie 88 Kb30
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. NARZĘDZI  -  OŚW. O BR. WYR.  48-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb34
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. NARZĘDZI  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  48-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb32
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. NARZĘDZI  -  OŚW. O DEKL. ZG.  48-2019.doc)Oświadczenie 78 Kb32
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. NARZĘDZI  -  ZM. I SIWZ + FORM. CEN.    48-2019.doc)Zmiana I + Formularz cenowy19.08.2019105 Kb41
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. NARZĘDZI  -  OGŁ. ZMIANA  48-2019.doc)Zmiana ogłoszenia19.08.201927 Kb38
Pobierz plik (2019 BZP Zestawienie ofert 48-19 ŚR.DO MYCIA i DEZYNF.NARZ.ORAZ DELIK.WYR.MED..)Informacja z otwarcia ofert27.08.201939 Kb31
Pobierz plik (2019 BZP Wybór oferty 48-19 ŚšR.DO MYCIA i DEZYNF.NARZ.ORAZ DELIK.WYR.MED..doc)Wybór16.09.201942 Kb2
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-59/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-59/2019 na dostawę: MĄKA, KASZA, CUKIER W PAKIECIE I, MIÓD NATURALNY W PAKIECIE II  ORAZ  KONSERWY RYBNE W PAKIECIE III  DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 MĄKA, MIÓD, KONS.RYB. P.I-III  -  OGŁ.  59-2019.doc)Ogłoszenie 102 Kb55
Pobierz plik (BZP 2019 MĄKA, MIÓD, KONS.RYB. P.I-III  -  SIWZ   59-2019.doc)SIWZ 254 Kb37
Pobierz plik (BZP 2019 MĄKA, MIÓD, KONS.RYB. P.I-III  -  FORM. CEN. 59-2019.doc)Formularz cenowy 98 Kb38
Pobierz plik (BZP 2019 MĄKA, MIÓD, KONS.RYB. P.I-III  -  WZÓR UMOWY  59-2019.doc)Wzór umowy 112 Kb30
Pobierz plik (BZP 2019 MĄKA, MIÓD, KONS.RYB. P.I-III  -  OŚW. WYKL. 59-2019.doc)Oświadczenie 76 Kb32
Pobierz plik (BZP 2019 MĄKA, MIÓD, KONS.RYB. P.I-III  -  OŚW. O BRAKU WYR.  59-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb34
Pobierz plik (BZP 2019 MĄKA, MIÓD, KONS.RYB. P.I-III  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  59-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb36
Pobierz plik (BZP 2019 MĄKA, MIÓD, KONS.RYB. P.I-III  -  OŚW. ZASADY DOST. 59-2019.doc)Oświadczenie 62 Kb33
Pobierz plik (2019 BZP Zestawienie ofert 59-19 P.I-MĄKA,KASZA,CUKIER, P.II-MIÓD NATUR., P.I)Informacja z otwarcia ofert20.08.201954 Kb51
Pobierz plik (2019 BZP Wybór oferty II- 59-19 MĄKA,KASZA w P.I,MIÓD.doc)Wybór oferty10.09.2019108 Kb7
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-47/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-47/2019 na dostawę: PASKI DO GLUKOMETRÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ GLUKOMETRÓW PAKIECIE I DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ORAZ  PASKI DO GLUKOMETRÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ GLUKOMETRÓW W PAKIECIE II DLA ODDZIAŁU NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  - OGŁ.   47-2019.doc)Ogłoszenie 105 Kb56
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  - SIWZ   47-2019.doc)SIWZ 270 Kb49
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  FORM. CEN. 47-2019.doc)Formularz cenowy 56 Kb58
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  WZÓR UM. dostawa  47-2019.doc)Wzór umowy - dostawa 103 Kb34
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  - WZÓR UM. dzierż.  47-2019.doc)Wzór umowy - dzierżawa 73 Kb33
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  OŚW. WYKLUCZ.  47-2019.doc)Oświadczenie 76 Kb30
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  OŚW. O BR. WYR.  47-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb30
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  47-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb30
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  OŚW. DEKL. ZG.   47-2019.doc)Oświadczenie 73 Kb29
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  POŚW. AUTENTYCZ.   47-2019.doc)Poświad. autent. 68 Kb28
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  ZM. I TSO  47-2019.DOC)Zmiana I TSO14.08.201958 Kb31
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  - Zmiana Ogł. 47-2019.doc)Zmiana ogłoszenia 14.08.201927 Kb35
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  ZM. II TSO  47-2019.DOC)Zmiana II TSO22.08.201958 Kb15
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  - Zmiana Ogł. II  47-2019.doc)Zmiana ogłoszenia II22.08.201926 Kb24
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  ZM. III TSO  47-2019.DOC)Zmiana III TSO28.08.201958 Kb26
Pobierz plik (2019 BZP ZMIANA III Ogł‚oszenie ZP-PN- 47-2019.doc)Zmiana ogłoszenia III28.08.201926 Kb27
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  ZM. IV TSO  47-2019.DOC)Zmiana IV SIWZ05.09.201958 Kb19
Pobierz plik (2019 BZP ZMIANA IV Ogł‚oszenie ZP-PN- 47-2019.doc)Zmiana ogłoszenia IV05.09.201927 Kb14
Pobierz plik (2019 BZP ZMIANA V OGŁOSZENIA - ZP- PN- 47-2019.doc)zmiana ogłoszenia V09.09.201920 Kb13
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  ZM. V TSO  47-2019.DOC)zmiana SIWZ09.09.201958 Kb14
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  WYJ.I,ZM.VI  47-2019.doc)Wyjaśnienia I13.09.2019108 Kb12
Pobierz plik (2019 BZP Ogłoszenie ZMIANA VI ZP-PN-47-2019.doc)Zmiana VI13.09.201924 Kb14
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-50/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-50/2019 na dostawę: LEKI RÓŻNE W PAKIETACH VII – VIII  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 127 Kb59
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.VII-VIII  -  SIWZ + ZAŁ.  50-2019.doc)SIWZ 310 Kb44
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.VII-VIII  -  FORM. CEN.  50-2019.DOC)Formularz cenowy 434 Kb107
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.VII-VIII  -  JEDZ w. edyt.  50-2019.doc)JEDZ - EDYT. 184 Kb27
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 82 Kb23
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb31
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb24
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.VII-VIII  -  ZM. I SIWZ tso  50-2019   19 SIERP)Zmiana I TSO19.08.201957 Kb47
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia21.08.201967 Kb29
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.VII-VIII  -  ZM. II SIWZ tso  50-2019.DOC)Zmiana II TSO22.08.201958 Kb45
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.VII - VIII  - UNIEWAŻNIENIE   50-2019.doc)Unieważnienie28.08.201950 Kb37
 
Więcej artykułów…