Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-72/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-72/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA I BACK-UP ORAZ  KLIMATYZATORA I INNEGO SPRZĘTU DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 119 Kb32
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  SIWZ   72-2018.doc)SIWZ 405 Kb21
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  FC odcz.+mat.+dzierż. 72-2018.DOC)Formularz cenowy 79 Kb33
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  - CZ. I C WYM. AP.  72-2018.doc)Parametry wymagane - aparat 68 Kb24
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  - CZ. I D WYM. ODCZ.  72-2018.doc)Parametry wymagane - odczynniki 51 Kb30
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  PAR. OCEN.  72-2018.doc)Parametry oceniane 67 Kb16
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  - WZÓR UM. ODCZ.  72-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 78 Kb13
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  WZÓR UM. SPRZ. 72-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 140 Kb11
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  - JEDZ w. edytowalna  72-2018.doc)JEDZ - EDYT. 184 Kb21
Pobierz plik (ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb14
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb11
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  OŚW. BRAK WYR. 72-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb10
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  OŚW. BRAK ZAKAZU  72-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb11
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  OŚW. DEKL. ZG.  72-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb13
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  POŚW. AUT. 72-2018.DOC)Poświad. autent. 32 Kb11
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  - POŚW. AUTENT. DO CZ. V C  72-2018.DOC)Poświad. autent. 31 Kb10
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  WYKAZ DOSTAW  72-2018.DOC)Wykaz dostaw 39 Kb13
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-74/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-74/2018 na dostawę: JAŁOWE ZESTAWY OPERACYJNE DO ZABIEGÓW USUNIĘCIA ZAĆMY ORAZ ROZTWÓR BSS  DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  OGŁ.  74-2018.doc)Ogłoszenie 99 Kb45
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  SIWZ   74-2018.doc)SIWZ 250 Kb44
Pobierz plik (BZP 2018 JAL. ZEST. OKUL.  -  FORM. CENOWY  74-2018.doc)Formularz cenowy 47 Kb43
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  WZÓR UMOWY   74-2018.doc)Wzór umowy 98 Kb20
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  OŚW. WYKLUCZ.  74-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb18
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  74-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb21
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU   74-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb19
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  74-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb21
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  ZMIANA I TSO 74-2018  15 PAŹDZ..DOC)Zmiana I TSO15.10.201841 Kb29
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.doc)Zmiana ogłoszenia15.10.201827 Kb22
Pobierz plik (2018 BZP Wyj. I - 74-18 JAŁOWE ZESTAWY OPERAC DO ZABIEGÓW USUNIĘCIA ZAĆMY ORAZ R)Wyjaśnienia I18.10.201880 Kb18
Pobierz plik (BZP 2018 JAL. ZEST. OKUL.  -  FORM. CENOWY WYJ.I, ZM. I  74-2018.doc)Formularz cenowy po Wyj. I18.10.201847 Kb17
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia II.doc)Zmiana ogłoszenia II18.10.201827 Kb10
Pobierz plik (2018 BZP Przedłuzenie terminu skł. of. 74-18 JAŁ.ZESTAWY OPER. DO ZAB.US.ZAĆMY D)Zmiana III TSO25.10.201828 Kb13
Pobierz plik (2018 BZP zmiana ogł. 74-18 JAŁ.ZESTAWY OPER. DO ZAB.US.ZAĆMY DLA ODDZ.OKULIST..d)Zmiana ogłoszenia III25.10.201823 Kb19
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OP.  -  ZMIANA II    74-2018.doc)Zmiana IV + Formularz cenowy30.10.201890 Kb5
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia IV.doc)Zmiana ogłoszenia IV30.10.201823 Kb3
Pobierz plik (2018 BZP Zestawienie ofert 74-18 JAŁOWE ZESTAWY OPER. DO ZAB.USUN.ZAĆMY DLA O)Informacja z otwarcia ofert07.11.201838 Kb4
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 74-2018 II JAŁOWE ZESTAWY OPERACYJNE (1).doc)Wybór15.11.201859 Kb2
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-79/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-79/2018 na dostawę: FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE KARDIOMONITORY  (5 SZT.)  ORAZ  MODUŁ KAPNOGRAFII (1 SZT.)  WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEYDCZNEGO – DLA NOWOWBUDOWANEGO BLIOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  OGŁ.  79-2018.doc)Ogłoszenie 90 Kb64
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  SIWZ   79-2018.doc)SIWZ 259 Kb61
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  FORM. CENOWY  79-2018.doc)Formularz cenowy 39 Kb39
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  PARAM. WYMAGANE   79-2018.doc)Parametry wymagane 176 Kb52
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  WZÓR UMOWY   79-2018.DOC)Wzór umowy 94 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  OŚW. DOT. WYKL.  79-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb32
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  79-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb25
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  - OŚW. O BRAKU WYR.  79-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  OŚW. DEKL.ZG.   79-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb26
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZ. 79-2018.doc)Wykaz podmiotów/ Wykaz dostawców 51 Kb30
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  ZMIANA I TSO  10 PAŹDZ..DOC)Zmiana I TSO11.10.201841 Kb31
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.doc)Zmiana ogłoszenia11.10.201827 Kb32
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO 79-2018  ZMIANA II KARDIOMONITORY (1).doc)Zmiana II TSO19.10.201848 Kb18
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA II OGŁ. ZP-PN- 79-2018 KARDIOMONITORY (1).doc)Zmiana ogłoszenia II19.10.201826 Kb15
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO 79-2018  ZMIANA III KARDIOMONITORY (1).doc)Zmiana III TSO23.10.201848 Kb11
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA III Ogł‚oszenia ZP-PN- 79-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia III23.10.201826 Kb13
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  WYJ. I, ZM. IV  79-2018.doc)Wyjaśnienia I26.10.2018109 Kb13
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  PAR. WYMAG. WYJ.I,ZM.IV  79-2018.doc)Parametry wymagane po Wyj. I26.10.2018177 Kb5
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA IV Ogł‚oszenia ZP-PN- 79-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia IV26.10.201827 Kb12
Pobierz plik (2018 BZP Zestawienie ofert 79-18 KARDIOMONITORY 5 SZT. i MODUŁ KAPNOGRAFII DLA )Informacja z otwarcia ofert31.10.201843 Kb8
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-67/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-67/2018 na dostawę: RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE, CHIRURGICZNE, SEKCYJNE DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W  ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  OGŁ.  67-2018.doc)Ogłoszenie 99 Kb56
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  SIWZ   67-2018.doc)SIWZ 250 Kb55
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  FORM. CENOWY  67-2018.doc)Formularz cenowy 60 Kb75
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  WZÓR UMOWY   67-2018.doc)Wzór umowy 103 Kb26
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  OŚW. WYKLUCZ.  67-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb26
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  67-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb28
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  67-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb24
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  67-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb32
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO 67-2018  ZMIANA I Rę˜KAWICE DIAG.CHIR.SEK. (1).doc)Zmiana I TSO11.10.201848 Kb25
Pobierz plik (2018 BZP Zmiana I Og‚łoszenia ZP-PN- 67-2018.doc)Zmiana ogłoszenia11.10.201826 Kb35
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  ZMIANA II TSO  67-2018  16 PAŹDZ..DOC)Zmiana II TSO16.10.201841 Kb19
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA II OGłOSZENIA ZP-PN- 67-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia II16.10.201826 Kb29
Pobierz plik (2018 BZP WYJ. I, ZM. III RĘKAWICE II -  67-2018 (1).doc)Wyjaśnienia I + Cz. VIII A, B + FC18.10.2018165 Kb63
Pobierz plik (2018 BZP Ogł‚oszenie - ZMIANA III ZP-PN- 67-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia III18.10.201828 Kb23
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA IV SIWZ ZP-PN- 67-2018 RĘKAWICE - po terminie skł‚adania wyj.)Zmiana IV + FC22.10.201854 Kb44
Pobierz plik (2018 BZP Ogł‚oszenie ZMIANA IV ZP-PN-67-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia IV22.10.201826 Kb29
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 67-18 RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert26.10.201862 Kb8
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-63/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-63/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: PASKI DO OZNACZANIA FIZYKO-CHEMICZNYCH PARAMETRÓW 130 000 MOCZY WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW ORAZ MIKROSKOPU DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY


 
Więcej artykułów…