Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-15/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-15/2019 na dostawę: ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE: KRĄŻKI ANTYBIOGRAMOWE I PASKI Z GRADIENTEM STĘŻEŃ W PAKIECIE I, KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE W PAKIECIE II  ORAZ  SZCZEPY WZORCOWE W PAKIECIE III  DLA PRACOWNI MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 141 Kb281
Pobierz plik (UE 2019 OM. KRĄŻKI I SZCZEPY P.I-III  -  SIWZ + ZAŁ. platf.  15-2019.doc)SIWZ 410 Kb274
Pobierz plik (UE 2019 OM. KRĄŻKI I SZCZEPY P.I-III  -  FORM. CEN. platf.   15-2019.DOC)Formularz cenowy 107 Kb277
Pobierz plik (UE 2019 OM. KRĄŻKI I SZCZEPY P.I-III  -  JEDZ w. edytow.  15-2019.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb229
Pobierz plik (JEDZ-ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 83 Kb233
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb255
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb272
Pobierz plik (UE 2019  OM. KRĄŻKI I SZCZEPY P.I-III  -  WYJ.I,ZM.I 15-2019.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana30.05.2019155 Kb236
Pobierz plik (UE 2019 OM. KRĄŻKI I SZCZEPY P.I-III  -  FORM. CEN. WYJ.I,ZM.I  15-2019.)Formularz cenowy po Wyj. I 30.05.201980 Kb214
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia04.06.201968 Kb205
Pobierz plik (2019 UE Zbiorcze Zestawienie z otwarcia przet. ZP-PN-15-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert12.06.201939 Kb235
Pobierz plik (UE 2019 OM. KRĄŻKI I SZCZEPY P.I-III  - WYBÓR, UNIEW. 15-2019.doc)Wybór/ Unieważnienie12.07.201980 Kb190
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-14/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-14/2019 na dostawę: ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE: PODŁOŻA GOTOWE NA PŁYTKACH W PAKIECIE I, TESTY DO IDENTYFIKACJI ORAZ OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI GRZYBÓW DROŻDŻOPODOBNYCH W PAKIECIE II, TESTY LATEKSOWE I INNE W PAKIECIE III DLA PRACOWNI MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 139 Kb273
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁOŻA, TESTY P.I-III  -  SIWZ + ZAŁ. platf.  14-2019.doc)SIWZ 394 Kb273
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁOŻA, TESTY P.I-III  -  FORM. CEN. platf.   14-2019.DOC)Formularz cenowy 106 Kb273
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁOŻA, TESTY P.I-III  -  JEDZ w. edytow.  14-2019.doc)JEDZ - EDYT. 206 Kb251
Pobierz plik (JEDZ-ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 83 Kb234
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb240
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb264
Pobierz plik (2019 UE PRZESUNIECIE TSO ZMIANA I 14-2019  ODCZ. LAB. MIKROBIOLOGIA.doc)Zmiana I TSO27.05.201949 Kb218
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia29.05.201968 Kb224
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁOÅ»A, TESTY P.I-III  -  WYJ.I,ZM. II  14-2019.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana29.05.2019185 Kb221
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁOŻA, TESTY P.I-III  -  FORM. CEN. WYJ.I,ZM.II  14-2019.DO)Formularz cenowy po Wyj. I29.05.201982 Kb224
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II.pdf)Zmiana ogłoszenia II03.06.201967 Kb229
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana III.pdf)Zmiana ogłoszenia III04.06.201970 Kb204
Pobierz plik (2019 UE Informacja z otwarcia ofert ZP-PN- 14-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert17.06.201939 Kb246
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁOŻA, TESTY P.I-III  - WYBÓR  14-2019.doc)Wybór17.07.201986 Kb210
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁOŻA, TESTY P.I-III  -  ANULOW. WYNIKÓW P.I  14-2019.doc)Wybór - anulowanie30.07.201934 Kb206
Pobierz plik (2019 UE Wybór II ODCZ. MIK PODŁ. HODE - 14-2019.doc)Wybór14.08.201964 Kb203
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-24/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-24/2019 na dostawę: ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE: PODŁOŻA HODOWLANE Z DZIERŻAWĄ APARATU DO WYKRYWANIA DROBNOUSTROJÓW WE KRWI I PŁYNACH USTROJOWYCH ORAZ Z DZIERŻAWĄ KLIMATYZATORA DLA MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie 121 Kb237
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁ. HODOWL. Z DZ.  -  SIWZ  ZAŁ. platf.  24-2019 (1).doc)SIWZ 481 Kb237
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁ. HODOWL. Z DZ.  -  FORM. CEN. platf.  24-2019.DOC)Formularz cenowy 59 Kb238
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁ. HODOWL. Z DZ.  -  JEDZ W. EDYT.  platf.  24-2019 (1).do)JEDZ - EDYT. 223 Kb219
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 81 Kb212
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb224
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkowania 6548 Kb261
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁOŻA Z DZ.  -  WYJ. I, ZM. I   24-2019.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana + Załączniki30.04.2019368 Kb218
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁ. HODOWL. Z DZ.  -  FORM. CEN.  WYJ.I, ZM. I.DOC)Formularz cenowy po Wyj. I30.04.201957 Kb188
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia03.05.201973 Kb191
Pobierz plik (2019 UE Informacja z otwarcia ofert ZP-PN- 24-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert16.05.201932 Kb194
Pobierz plik (2019 UE Wybór II ODCZ. LAB. PODŁOÅ»A HODOWLANE - 24-2019.doc)Wybór06.06.201957 Kb168
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-27/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-27/2019 na dostawę: TLEN MEDYCZNY CIEKŁY WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA KRIOGENICZNEGO W PAKIECIE I, TLEN MEDYCZNY Z DZIERŻAWĄ BUTLI W PAKIECIE II, PODTLENEK AZOTU Z DZIERŻAWĄ BUTLI W PAKIECIE III, MEDYCZNY DWUTLENEK WĘGLA WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI W PAKIECIE IV  ORAZ PODTLENEK AZOTU WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI W PAKIECIE V DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 184 Kb264
Pobierz plik (UE 2019 TLEN MED. Z DZ. P.I-V  -  SIWZ  ZAŁ.  platf.  27-2019.doc)SIWZ 399 Kb288
Pobierz plik (UE 2019 TLEN MED. Z DZ. P.I-V -  FORM. CENOWY  platf.  27-2019.DOC)Formularz cenowy 86 Kb253
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 83 Kb254
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb257
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkowania 6548 Kb266
Pobierz plik (UE 2019 TLEN MED. Z DZ. P.I-V  -  ZM. I SIWZ  27-2019.DOC)Zmiana I09.04.201945 Kb246
Pobierz plik (UE 2019 TLEN MED. Z DZ. P.I-V  -  JEDZ W. EDYT.  platf.  27-2019 (1).doc)JEDZ - EDYT.09.04.2019185 Kb217
Pobierz plik (UE 2019 TLEN MED. Z DZ. P.I-III  -  WYJ. I, ZM. II  29 KWIETNIA.DOC)Wyjaśnienia I/ Zmiana + Załączniki29.04.2019214 Kb250
Pobierz plik (UE 2019 TLEN MED. Z DZ. P.I-V -  FORM. CEN.  WYJ.I, ZM.II   29 KWIET. (1).)Formularz cenowy po Wyj. I29.04.201982 Kb227
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia03.05.201992 Kb220
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert ZP-PN-27-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert15.05.201939 Kb235
Pobierz plik (2019 UE Wybór oferty II 27-2019 TLEN MEDYCZNY (1).doc)Wybór03.06.201966 Kb224
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-13/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-13/2019 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO KOAGULOLOGII Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 120 Kb260
Pobierz plik (UE 2019 OL. KOAGULOLOGIA Z DZ.  -  SIWZ + ZAŁ. platf.  13-2019.doc)SIWZ 718 Kb315
Pobierz plik (JEDZ-ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 82 Kb251
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb239
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkowania 6548 Kb257
Pobierz plik (UE 2019 OL. KOAGULOLOGIA Z DZ.  -  WYJAŚN. I, ZM.I   13-2019 (1).DOC)Wyjaśnienia I26.04.201960 Kb239
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia30.04.201967 Kb219
Pobierz plik (UE 2019 OL. KOAGULOLOGIA Z DZ.  -  WYJAŚN. II, ZM.III + ZAŁ.  07 MAJA.DOC)Wyjaśnienia II/ Zmiana + załączniki07.05.2019196 Kb229
Pobierz plik (UE 2019 OL. KOAGULOLOGIA Z DZ.  -  FORM. CEN. WYJ.II,ZM.III  07 MAJA.DOC)Formularz cenowy po Wyj. II07.05.201955 Kb233
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II.pdf)Zmiana ogłoszenia II10.05.201967 Kb231
Pobierz plik (2019 UE Informacja z otwarcia ofert-ZP_PN-13-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert17.05.201931 Kb245
Pobierz plik (2019 UE Wybór oferty II 13-2019 ODCZ. LAB. DO KOAGULOLOGII- Z DZIERÅ»AWĄ.doc)Wybór02.07.201957 Kb188
 
Więcej artykułów…