Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-8/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-8/2019 na dostawę: SYSTEM ZAMKNIĘTY POBIERANIA KRWI W PAKIETACH I – II  DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 SYSTEM ZAMKN. P.I-II  -  OGŁ.   8-2019.doc)Ogłoszenie 103 Kb279
Pobierz plik (BZP 2019 SYSTEM ZAMKN. P.I-II  -  SIWZ   8-2019.doc)SIWZ 330 Kb258
Pobierz plik (BZP 2019 SYSTEM ZAMKN. P.I-II -  FORM. CEN.  8-2019.doc)Formularz cenowy 107 Kb264
Pobierz plik (BZP 2019 SYSTEM ZAMKN. P.I-II  -  WZÓR UMOWY  8-2019.doc)Wzór umowy 106 Kb266
Pobierz plik (BZP 2019 SYSTEM ZAMKN. P.I-II  -  OŚW. WYKLUCZ.  8-2019.doc)Oświadczenie 75 Kb266
Pobierz plik (BZP 2019 SYSTEM ZAMKN. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYROKU    8-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb245
Pobierz plik (BZP 2019 SYSTEM ZAMKN. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU   8-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb239
Pobierz plik (BZP 2019 SYSTEM ZAMKN. P.I-II  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  8-2019.doc)Oświadczenie 63 Kb249
Pobierz plik (Zmiana I TSO.doc)Zmiana I TSO26.02.201933 Kb231
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.doc)Zmiana ogłoszenia26.02.201927 Kb241
Pobierz plik (BZP 2019 SYSTEM ZAMKN. P.I-II  -  WYJ.I,ZM.II, F.C, WZ.UM. 8-2019.doc)Wyjaśnienia I + Cz. VIII B + FC + Wzór umowy01.03.2019251 Kb271
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia II.doc)Zmiana ogłoszenia II01.03.201927 Kb232
Pobierz plik (2019 BZP Zestawienie ofert 8-19 SYSTEM ZAMKNIĘTY POBIER.KRWI P.I-II (1).doc)Informacja z otwarcia ofert 39 Kb240
Pobierz plik (2019 BZP Wybór oferty 8-19 SYSTEM ZAMKNIĘTY POBIERANIA KRWI w P.I-II.doc)Wybór25.03.201944 Kb246
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-11/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-11/2019 na dostawę: IMPLANTY ORTOPEDYCZNE, W FORMIE BANKU IMPLANTÓW, DO ZABIEGÓW Z URAZAMI GŁOWY SZYJKI KOŚCI UDOWEJ (IMPLANTACJA PROTEZY BIPOLARNEJ STAWU BIODROWEGO) WRAZ Z DZIERŻAWĄ INSTRUMENTARIUM DLA BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 BANK IMPL. gł. szyjki k.ud.  - OGŁ.  11-2019.doc)Ogłoszenie 98 Kb216
Pobierz plik (BZP 2019 BANK IMPL. gł. szyjki k.ud.  -  SIWZ   11-2019.doc)SIWZ 270 Kb248
Pobierz plik (BZP 2019 BANK IMPL. gł. szyjki k.ud.  -  FORM. CEN.   11-2019.doc)Formularz cenowy 93 Kb240
Pobierz plik (BZP 2019 BANK IMPL. gł. szyjki k.ud.  -  WZÓR UM.  DOSTAWA  11-2019.doc)Wzór umowy - dostawa 102 Kb218
Pobierz plik (BZP 2019 BANK IMPL. gł. szyjki k.ud.  -  WZÓR UM.  DZIERŻ.  11-2019.doc)Wzór umowy - dzierżawa 75 Kb217
Pobierz plik (BZP 2019 BANK IMPL. gł. szyjki k.ud.  -  OŚW. WYKLUCZ.  11-2019.doc)Oświadczenie 75 Kb214
Pobierz plik (BZP 2019 BANK IMPL. gł. szyjki k.ud.  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  11-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb225
Pobierz plik (BZP 2019 BANK IMPL. gł. szyjki k.ud.  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  11-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb222
Pobierz plik (BZP 2019 BANK IMPL. gł. szyjki k.ud.  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  11-2019.doc)Oświadczenie 63 Kb228
Pobierz plik (2019 BZP Zbiorcze zestawienie 11-19 IMPLANTY ORT. (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert21.02.201953 Kb236
Pobierz plik (2019 BZP Wybór oferty II 11-2019 IMPLANTY ORT. (1).doc)Wybór05.03.201959 Kb238
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-10/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-10/2019 na dostawę: ŚRODKI CZYSZCZĄCE W PAKIECIE I  DO PROFESJONALNEJ KONSERWACJI I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI WODOODPORNYCH ODPORNYCH NA DEZYNFEKCJĘ  ORAZ    ŚRODKI W PAKIECIE II  DO OCHRONY POWIERZCHNI DLA DZIAŁU HIGIENY SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 ŚR. CZYSZCZ. P.I-II  -  OGŁ.   10-2019.doc)Ogłoszenie 102 Kb279
Pobierz plik (BZP 2019 ŚR. CZYSZCZ. P.I-II  -  SIWZ   10-2019.doc)SIWZ 332 Kb268
Pobierz plik (BZP 2019 ŚR. CZYSZCZ. P.I-II  -  FORM. CENOWY  10-2019.doc)Formularz cenowy 54 Kb282
Pobierz plik (BZP 2019 ŚR. CZYSZCZ. P.I-II  -  WZÓR UMOWY   10-2019.doc)Wzór umowy 104 Kb244
Pobierz plik (BZP 2019 ŚR. CZYSZCZ. P.I-II  -  OŚW. WYKLUCZ.  10-2019.doc)Oświadczenie 75 Kb248
Pobierz plik (BZP 2019 ŚR. CZYSZCZ. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYROKU   10-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb231
Pobierz plik (BZP 2019 ŚR. CZYSZCZ. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  10-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb240
Pobierz plik (BZP 2019 ŚR. CZYSZCZ. P.I-II  -  OŚW. ATESTY, K.CHAR., K.TECHN.  10-2019.doc)Oświadczenie 64 Kb274
Pobierz plik (BZP 2019 ŚšRODKI CZYSZCZĄ„CE  -  ZMIANA I TSO  10-2019.DOC)Zmiana I TSO08.02.201942 Kb242
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.doc)Zmiana ogłoszenia08.02.201926 Kb251
Pobierz plik (2019 BZP Wyj. I - 10-19 P.I Śr.CZYSZCZ.DO PROF.KONS.i PIELĘG.POW.WODOODP., P.II)Wyjaśnienia I11.02.201969 Kb266
Pobierz plik (2019 BZP Zestawienie ofert 10-19 P.I-ŚR.CZYSZCZ.DO PROF.KONS.i PIEL.POW.WODO.,P)Informacja z otwarcia ofert18.02.201942 Kb260
Pobierz plik (2019 BZP Wybór oferty 10-19 P.I-ŚR.CZYSZCZ.DO PROF.KONS.i PIEL.POW.WODO., P.II-)Wybór07.03.201962 Kb218
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-3/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-3/2019 na dostawę: KONCENTRATY DO HEMODIALIZ W PAKIECIE I  DLA STACJI DIALIZ  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 KONCENTRATY DO HD P.I  - OGŁ.   3-2019.doc)Ogłoszenie 98 Kb283
Pobierz plik (BZP 2019 KONCENTRATY DO HD P.I  -  SIWZ   3-2019.doc)SIWZ 331 Kb265
Pobierz plik (BZP 2019 KONCENTRATY DO HD P.I  -  FORM. CENOWY  3-2019.doc)Formularz cenowy 35 Kb287
Pobierz plik (BZP 2019 KONCENTRATY DO HD P.I  -  WZÓR UMOWY  3-2019.doc)Wzór umowy 106 Kb243
Pobierz plik (BZP 2019 KONCENTRATY DO HD P.I  -  OŚW. WYKLUCZ.   3-2019.doc)Oświadczenie 75 Kb277
Pobierz plik (BZP 2019 KONCENTRATY DO HD P.I  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  3-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb247
Pobierz plik (BZP 2019 KONCENTRATY DO HD P.I  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  3-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb245
Pobierz plik (BZP 2019 KONCENTRATY DO HD P.I  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  3-2019.doc)Oświadczenie 63 Kb252
Pobierz plik (2019 BZP Zbiorcze zestawienie 3-19 KONCENTRATY DO HEMOD. (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert12.02.201956 Kb265
Pobierz plik (2019 BZP II Wybór KONCENTRATY DO HEM. DIALIZ  3-2019.doc)Wybór21.02.201973 Kb252
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-12/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-12/2019 na dostawę: MAKARONY W PAKIECIE I   ORAZ   SUCHARY PSZENNE W PAKIECIE II  DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 MAKARONY I SUCH. P.I-II  -  OGŁ.  12-2019.doc)Ogłoszenie 96 Kb257
Pobierz plik (BZP 2019 MAKARONY I SUCH. P.I-II  -  SIWZ   12-2019.doc)SIWZ 294 Kb287
Pobierz plik (BZP 2019 MAKARONY I SUCH. P.I-II  -  FORM. CENOWY   12-2019.doc)Formularz cenowy 57 Kb233
Pobierz plik (BZP 2019 MAKARONY I SUCH. P.I-II  -  WZÓR UMOWY  12-2019.doc)Wzór umowy 77 Kb223
Pobierz plik (BZP 2019 MAKARONY I SUCH. P.I-II  -  OŚW. WYKLUCZ.   12-2019.doc)Oświadczenie 76 Kb210
Pobierz plik (BZP 2019 MAKARONY I SUCH. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  12-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb226
Pobierz plik (BZP 2019 MAKARONY I SUCH. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  12-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb227
Pobierz plik (BZP 2019 MAKARONY I SUCH. P.I-II  -  OŚW. ZASADY DOST.  12-2019.doc)Oświadczenie 62 Kb217
Pobierz plik (ZP_PN_12_2019_Informacja_otwarcie_ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert08.02.201945 Kb248
Pobierz plik (BZP_Wybór_Wykonawcy_ZP-PN-12-2019 (1).doc)Wybór22.02.201958 Kb205