Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-16/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-16/2019 na dostawę: ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE: PODŁOŻA GOTOWE  NA PŁYTKACH W PAKIECIE I  ORAZ  ODCZYNNIKI DO BARWIENIA PREPARATÓW METODĄ GRAMA W PAKIECIE II   DLA PRACOWNI MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 127 Kb55
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁ.GOT.,ODCZ. P.I-II  -  SIWZ + ZAŁ. pl. 16.doc)SIWZ 374 Kb45
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁ.GOT.,ODCZ. P.I-II  -  FORM. CEN. platf. 16-2019.DOC)Formularz cenowy 80 Kb47
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁ.GOT.,ODCZ. P.I-II  -  JEDZ w. edytow.  16-2019.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb38
Pobierz plik (JEDZ-ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 83 Kb39
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb35
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb35
Pobierz plik (2019 UE ZMIANA TSO PODŁOŻA GOTOWE MIKROBIOL. ZP-PN- 16-19.DOC)Zmiana I TSO17.06.201956 Kb27
Pobierz plik (UE 2019  OM. PODŁ.GOT.,ODCZ. P.I-II  -  WYJ.,ZM.II SIWZ    16-2019.doc)Wyjaśnienia I + Wzór umowy18.06.2019106 Kb28
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia19.06.201967 Kb24
Pobierz plik (2019 UE Informacja z otwarcia ofert ZP-PN-16-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert02.07.201937 Kb24
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-31/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-31/2019 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: PROGRAM LEKOWY WZW W PAKIETACH I – V  DLA ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO I CHORÓB WĄTROBY ORAZ DLA PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 180 Kb64
Pobierz plik (UE 2019 PL. PR. LEK. WZW P.I-V  -  SIWZ  platf.   31-2019.doc)SIWZ 309 Kb52
Pobierz plik (UE 2019 PL. PR. LEK. WZW P.I-V  -  FORM. CEN. platf.   31-2019.DOC)Formularz cenowy 81 Kb53
Pobierz plik (UE 2019 PL. PR. LEK. WZW P.I-V  -  JEDZ w. edytow.  31-2019.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb40
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 81 Kb31
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb38
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb35
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert 31-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert29.05.201943 Kb37
Pobierz plik (2019 UE Wybór oferty II 31-2019  PR. LECZ. PR. LEKOWY WZW w PAKIETACH I -V.doc)Wybór04.07.2019112 Kb6
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-20/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-20/2019 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: PŁYNY INFUZYJNE W PAKIECIE I, ANTYBIOTYKI W PAKIECIE II  ORAZ  LEKI RÓŻNE W PAKIECIE III  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 140 Kb62
Pobierz plik (UE 2019 PL. PŁ. INF.,ANTYB.,LEKI P.I-III  -  SIWZ  platf.  20-2019.doc)SIWZ 310 Kb66
Pobierz plik (UE 2019 PL. PŁ. INF.,ANTYB.,LEKI P.I-III  -  FORM. CEN. platf.  20-2019.DOC)Formularz cenowy 67 Kb136
Pobierz plik (UE 2019 PL. PŁ.INF.,ANTYB.,LEKI P.I-III  -  JEDZ w. edytow.  20-2019.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb40
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 82 Kb45
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb40
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb40
Pobierz plik (UE 2019 PL. PŁ. INF.,ANTYB.,LEKI P.I-III  -  ZMIANA I SIWZ.doc)Zmiana I23.05.201997 Kb36
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia27.05.201967 Kb23
Pobierz plik (2019 UE Informacja z otwarcia ofert ZP-PN-20-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert28.05.201938 Kb38
Pobierz plik (2019 UE Wybór oferty 20-2019  PR. LECZ. PŁYNY INFUZYJNE,ANTYB.  UNIEWAÅ».- p)Wybór/ Unieważnienie13.06.201968 Kb22
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-32/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-32/2019 na dostawę: FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE DWA ZESTAWY NAPĘDÓW AKUMULATOROWYCH ORTOPEDYCZNYCH Z KOMPLETEM KOŃCÓWEK I KOSZAMI DO STERYLIZACJI INSTRUMENTARIUM  DLA BLOKU OPERACYJNEGO  W ZEDSPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY - WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  - OGŁ.  32-2019.doc)Ogłoszenie 90 Kb56
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  -  SIWZ   32-2019.doc)SIWZ 277 Kb64
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  -  FORM. CENOWY  32-2019.doc)Formularz cenowy 38 Kb64
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  -  PARAM. WYMAGANE   32-2019.doc)Parametry wymagane 174 Kb54
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  -  PARAM. OCENIANE   32-2019.doc)Parametry oceniane 81 Kb50
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  -  WZÓR UMOWY  32-2019.DOC)Wzór umowy 118 Kb42
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  -  OŚW. DOT. WYKLUCZ.  32-2019.doc)Oświadczenie 75 Kb42
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  32-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb37
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  - OŚW. O BRAKU WYR.  32-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb42
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  -  OŚW. DEKL. ZGODN.  32-2019.doc)Oświadczenie 63 Kb43
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  -  POŚW. AUTENT. DO CZ. V C  32-2019.doc)Poświad. autent. 46 Kb41
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZ.  32-2019.doc)Wykaz podmiotów/ Wykaz dostawców 50 Kb41
Pobierz plik (2019 BZP PRZESUNIĘCIE TSO 32-2019 ZESTAWY NAPĘDÓW AKUMUL. -ORTOP..doc)Zmiana I TSO14.05.201934 Kb30
Pobierz plik (2019 BZP ZMIANA I OGŁOSZENIA ZP-PN- 32-2019.doc)Zmiana ogłoszenia14.05.201926 Kb41
Pobierz plik (2019  Wyj. I . ZESTAWY NAPĘDÓW AKUMUL. ZP-PN- 32-19 BZP.doc)Wyjaśnienia I15.05.201963 Kb45
Pobierz plik (2019 BZP Zbiorcze zestawienie 32-19 ZESTAWY NAPĘDÓW.DOC)Informacja z otwarcia ofert20.05.201955 Kb30
Pobierz plik (2019 BZP Wybór ZESTAWY NAPĘDÓW BLOK OP.II  32-2019.doc)Wybór30.05.201966 Kb23
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-15/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-15/2019 na dostawę: ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE: KRĄŻKI ANTYBIOGRAMOWE I PASKI Z GRADIENTEM STĘŻEŃ W PAKIECIE I, KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE W PAKIECIE II  ORAZ  SZCZEPY WZORCOWE W PAKIECIE III  DLA PRACOWNI MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 141 Kb67
Pobierz plik (UE 2019 OM. KRĄŻKI I SZCZEPY P.I-III  -  SIWZ + ZAŁ. platf.  15-2019.doc)SIWZ 410 Kb58
Pobierz plik (UE 2019 OM. KRĄŻKI I SZCZEPY P.I-III  -  FORM. CEN. platf.   15-2019.DOC)Formularz cenowy 107 Kb76
Pobierz plik (UE 2019 OM. KRĄŻKI I SZCZEPY P.I-III  -  JEDZ w. edytow.  15-2019.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb38
Pobierz plik (JEDZ-ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 83 Kb38
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb34
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb36
Pobierz plik (UE 2019  OM. KRĄŻKI I SZCZEPY P.I-III  -  WYJ.I,ZM.I 15-2019.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana30.05.2019155 Kb44
Pobierz plik (UE 2019 OM. KRĄŻKI I SZCZEPY P.I-III  -  FORM. CEN. WYJ.I,ZM.I  15-2019.)Formularz cenowy po Wyj. I 30.05.201980 Kb29
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia04.06.201968 Kb20
Pobierz plik (2019 UE Zbiorcze Zestawienie z otwarcia przet. ZP-PN-15-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert12.06.201939 Kb36
Pobierz plik (UE 2019 OM. KRĄŻKI I SZCZEPY P.I-III  - WYBÓR, UNIEW. 15-2019.doc)Wybór/ Unieważnienie12.07.201980 Kb7
 
Więcej artykułów…