Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 71/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-71/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: LEKI DO STOSWOANIA ZEWNĘTRZNEGO  W PAKIECIE I  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE  OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 120 Kb60
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI ZEWN. P.I  -  SIWZ   71-2017.doc)SIWZ 298 Kb59
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI ZEWN. P.I  -  FORM. CENOWY   71-2017.DOC)Formularz cenowy 382 Kb166
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI ZEWN. P.I  -  WZÓR UMOWY  71-2017.doc)Wzór umowy 76 Kb37
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI ZEWN. P.I  -  JEDZ  71-2017.doc)JEDZ 204 Kb34
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI ZEWN. P.I  -  OŚW. WYKAZ PR. LECZ.  71-2017.DOC)Oświadczenie 31 Kb38
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI ZEWN. P.I  -  OŚW. WYK. O BR. WYR.  71-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb33
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI ZEWN. P.I  - OŚW. O BR. ZAKAZU  71-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb32
Pobierz plik (2017 UE Przedłuzenie terminu skł. of. 71- 17 LEKI RÓŻNE.doc)Zmiana I TSO11.10.201731 Kb42
Pobierz plik (2017 UE WYJ.I 71-17 LEKI DO STOSOWANIA ZEW. W P. I.doc)Wyjaśnienia I(13.10.2017)68 Kb43
Pobierz plik (2017 UE WYJ.I FC 71-17 LEKI DO STOSOWANIA ZEW. W P. I.doc)Wyj I - Formularz Cenowy(13.10.2017)412 Kb41
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana I.pdf)Zmiana ogłoszenia13.10.201766 Kb23
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II.pdf)Zmiana ogłoszenia II14.10.201765 Kb30
Pobierz plik (2017 UE Zbiorcze zestawienie 71-17 LEKI DO STOSOWANIA ZEW..DOC)Informacja z otwarcia ofert25.10.201754 Kb20
Pobierz plik (2017 UE UNIEWAŻNIENIE 71-2017 PR. LECZ. LEKI DO STOSOWANIA ZEW. P.I.- II.doc)Unieważnienie06.11.201750 Kb11
Pobierz plik (2017 UE ANULOWANIE WYNIKÓW p- 71-2017r PR. LECZ.II.doc)Anulowanie unieważnienia15.11.201734 Kb9
Pobierz plik (2017 UE WybĂłr PR. LECZ. LEKI DO ST. ZEW.-  71-2017  II.doc)Wybór04.12.201763 Kb5
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 69/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-69/2017 na usługę: ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH O KODZIE 20 03 01  WYTWARZANYCH PRZEZ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY - WRAZ Z DZIERŻAWĄ KONTENERÓW

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2019 ODPADY KOMUNALNE  - OGL. 69-2017.doc)Ogłoszenie 86 Kb81
Pobierz plik (NBZP 2019 ODPADY KOMUNALNE  -  SIWZ  69-2017.doc)SIWZ 281 Kb94
Pobierz plik (NBZP 2017 ODPADY KOMUNALNE  -  FORM. CEN.  69-2017.doc)Formularz cenowy 62 Kb65
Pobierz plik (NBZP 2017 ODPADY KOMUNALNE  -  WZÓR UMOWY  69-2017.DOC)Wzór umowy 98 Kb69
Pobierz plik (NBZP 2017 ODPADY KOMUNALNE  -  OŚW. DOT. WYKL.  69-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb65
Pobierz plik (NBZP 2017 ODPADY KOMUNALNE  -  OŚW. O BRAKU WYR.  69-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb55
Pobierz plik (NBZP 2017 ODPADY KOMUNALNE  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  69-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb56
Pobierz plik (2017 BZP PRZESUNIECIE TSO 69-2017 USŁUGA- ODBIORU TRANSPORTU I UTYLIZACJA.doc)Zmiana I TSO04.10.201747 Kb39
Pobierz plik (2017 BZP - zmiana ogłoszenia do przetargu ZP-PN-69-17.doc)Zmiana ogłoszenia04.10.201725 Kb28
Pobierz plik (NBZP 2017 ODPADY KOMUNALNE  -  WYJ. I - ZM. I   69-2017.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana06.10.201765 Kb34
Pobierz plik (NBZP 2017 ODPADY KOMUNALNE  -  CZĘŚĆ I C ZM. I  69-2017.doc)Część I C po zmianie06.10.201781 Kb36
Pobierz plik (NBZP 2017 ODPADY KOMUNALNE  -  WZÓR UMOWY ZM. I  69-2017.DOC)Wzór umowy po zmianie06.10.2017100 Kb42
Pobierz plik (NBZP 2017 ODPADY KOMUNALNE  -  OŚW. DOT. WYKL. ZM. I 69-2017.doc)Oświadczenie po zmianie06.10.201778 Kb35
Pobierz plik (2017 BZP Zestawienie ofert 69-17 TRANSPOR I UTYLIZACJA ODPADÓW KOM..doc)Informacja z otwarcia ofert12.10.201751 Kb28
Pobierz plik (2017 BZP Wybór UTRLIZACJA - 69-2017.doc)Wybór25.10.201784 Kb16
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 70/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-70/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: ANTYBIOTYKI W PAKIECIE I  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE  OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 120 Kb56
Pobierz plik (NUE 2017 ANTYBIOTYKI P.I  -  SIWZ   70-2017.doc)SIWZ 297 Kb49
Pobierz plik (NUE 2017 ANTYBIOTYKI P.I  -  FORM. CENOWY   70-2017.DOC)Formularz cenowy 43 Kb67
Pobierz plik (NUE 2017 ANTYBIOTYKI P.I  -  WZÓR UMOWY  70-2017.doc)Wzór umowy 76 Kb32
Pobierz plik (NUE 2017 ANTYBIOTYKI P.I  - JEDZ  70-2017.doc)JEDZ 204 Kb35
Pobierz plik (NUE 2017 ANTYBIOTYKI P.I  -  OŚW. WYKAZ PR. LECZ.  70-2017.DOC)Oświadczenie 31 Kb38
Pobierz plik (NUE 2017 ANTYBIOTYKI P.I  -  OŚW. WYK. O BR. WYR.  70-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb32
Pobierz plik (NUE 2017 ANTYBIOTYKI P.I  - OŚW. O BR. ZAKAZU  70-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb26
Pobierz plik (2017 UE Przedłuzenie terminu skł. of. 70- 17 ANTYBIOTYKI w P.I zm.I.doc)Zmiana I TSO04.10.201727 Kb27
Pobierz plik (2017 UE WYJ.I 70-17 ANTYBIOTYKI w P.I.doc)Wyjaśnienia I05.10.201758 Kb32
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia06.10.201765 Kb27
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 70-17 ANTYBIOTYKI w P.I.doc)Informacja z otwarcia ofert12.10.201748 Kb30
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 70-17 ANTYBIOTYKI w P.I.doc)Wybór24.10.201735 Kb19
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 67/2017

 


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-67/2017 na dostawę: Odczynniki serologiczne: mikrotesty kolumnowe z dzierżawą sprzętu do metody manualnej dla pracowniserologii transfuzjologicznej z bankiem krwi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 127 Kb72
Pobierz plik (NUE 2017 O.SEROL. MIKROTESTY Z DZ. -  SIWZ  67-2017.doc)SIWZ 356 Kb79
Pobierz plik (NUE 2017 O.SEROL. MIKROTESTY Z DZ.  -  FORM. CENOWY  67-2017.DOC)FC 127 Kb77
Pobierz plik (NUE 2017 O. SEROL. MIKROTESTY Z DZ. - WZÓR UM. SPRZ.  67-2017.doc)Wzór umowy 144 Kb50
Pobierz plik (NUE 2017 O.SEROL. MIKROTESTY Z DZ. - WZÓR UM. ODCZ. 67-2017.doc)Wzór umowy odczynniki 75 Kb47
Pobierz plik (NUE 2017 O.SEROL. MIKROTESTY Z DZ.  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  67-2017.DOC)Oświadczenia 33 Kb48
Pobierz plik (NUE 2017 O.SEROL. MIKROTESTY Z DZ. - OŚW. O BR. ZAKAZU  67-2017.doc)Oświadczenia o braku zakazu 26 Kb44
Pobierz plik (NUE 2017 O.SEROL. MIKROTESTY Z DZ. - OŚW. WYK. O BR. WYR.  67-2017.DOC)Oświadczenia o braku wyroku 33 Kb45
Pobierz plik (NUE 2017 O.SEROL. MIKROTESTY Z DZ. - PAR. WYM.   67-2017.doc)Parametry wymagane 109 Kb53
Pobierz plik (NUE 2017 O.SEROL. MIKROTESTY Z DZ. -  JEDZ  67-2017.doc)JEDZ 203 Kb46
Pobierz plik (NUE 2017 O.SEROL. MIKROTESTY Z DZ. - POŚW. AUT.  67-2017.DOC)pośw. aut 32 Kb45
Pobierz plik (2017 UE Przedłuzenie terminu skł. of. 67- 17 MIKROTESTY KOLUMNOWE Z DZIERŻ. SPRZ)Przedłużenie terminu SO13.09.201727 Kb41
Pobierz plik (NUE 2017 O.SEROL. MIKROTESTY Z DZ.  - WYJ.I - ZM.II  67.doc)Wyj.I - ZM.II15.09.2017212 Kb40
Pobierz plik (NUE 2017 O.SEROL. MIKROTESTY Z DZ.  -  FORM. CEN. ZM. II  67-2017.DOC)FORM. CEN. ZM. II15.09.2017136 Kb39
Pobierz plik (NUE 2017 O.SEROL. MIKROTESTY Z DZ. -  SIWZ ZM. II CZ. VIIIB 67-2017.doc)SIZWZ ZM. II CZ. VIIIB15.09.2017100 Kb37
Pobierz plik (NUE 2017 O.SEROL. MIKROTESTY Z DZ. - PAR. WYM. ZM. II  67.doc)PAR. WYM. ZM.II15.09.2017111 Kb34
Pobierz plik (NUE 2017 O. SEROL. MIKROTESTY Z DZ. - WZÓR UM. SPRZ. ZM. II 67.doc)WZÓR UM. SPRZ. ZM.II15.09.2017144 Kb37
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia15.09.201765 Kb28
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II.pdf)Zmiana ogłoszenia II19.09.201768 Kb41
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 67-17 ODCZ.SEROLOG.-MIKROTESTY KOLUMN.z DZIERŻ.SPRZĘTU)Informacja z otwarcia ofert02.10.201763 Kb34
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 67-17 ODCZ.SEROLOG.-MIKROTESTY KOLUMN.z DZIERŻ.SPRZĘTU II.)Wybór27.10.201788 Kb10
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 68/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-68/2017 na dostawę: PRZETWORY I KONCENTRATY W PAKIECIE I  ORAZ  SOKI OWOCOWE W PAKIECIE II   DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZETWORY I SOKI P.I-II  - OGL.   68-2017.doc)Ogłoszenie 97 Kb72
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZETWORY I SOKI P.I-II  -  SIWZ   68-2017.doc)SIWZ 273 Kb65
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZETWORY I SOKI P.I-II  -  FORM. CENOWY  68-2017.doc)Formularz cenowy 97 Kb65
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZETWORY I SOKI P.I-II  -  WZÓR UMOWY  68-2017.doc)Wzór umowy 75 Kb48
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZETWORY I SOKI P.I-II  -  OŚW. DOT. WYKLUCZ.  68-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb57
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZETWORY I SOKI P.I-II  -  OŚW. DOT. ZASAD DOST.  68-2017.doc)Oświadczenie 62 Kb52
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZETWORY I SOKI P.I-II -  OŚW. O BRAKU WYROKU  68-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb45
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZETWORY I SOKI P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  68-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb41
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZETWORY I SOKI P.I-II  -  FORM. CEN. ZM. I  06 WRZES..doc)FC zmiana I06.09.201797 Kb38
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZETWORY I SOKI P.I-II  - ZM. I SIWZ  68-2017  06 WRZES..doc)SIWZ zmiana I06.09.201754 Kb39
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZETWORY I SOKI P.I-II  - zmiana ogł..doc)Zmiana ogłoszenia06.09.201730 Kb37
Pobierz plik (2017 BZP Zestawienie ofert 68-17 P.I-PRZETWORY I KONCENTRATY, P.II-SOKI OWOCOWE.)Inf. z otwarcia ofert14.09.201742 Kb34
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 68-17 P.I-PRZETWORY i KONCENTR.,P.II-SOKI OWOCOWE.doc)Wybór05.10.201784 Kb20
 
Więcej artykułów…