Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-70/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-70/2018 na dostawę: SZWY CHIRURGICZNE WCHŁANIALNE DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH DLA BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY WCHŁAN.  -  OGŁ.   70-2018.doc)Ogłoszenie 99 Kb44
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY WCHŁAN.  -  SIWZ   70-2018.doc)SIWZ 312 Kb28
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY WCHŁAN.  -  FORM. CENOWY   70-2018.doc)Formularz cenowy 84 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY WCHŁAN.  -  WZÓR UMOWY   70-2018.doc)Wzór umowy 101 Kb26
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY WCHŁAN.  -  OŚW. WYKLUCZ.  70-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb22
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY WCHŁAN.  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  70-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb23
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY WCHŁAN.  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  70-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb19
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY WCHŁAN.  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  70-2018.doc)Oświadczenie 64 Kb23
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY WCHŁAN.  -  ZMIANA I TSO  09 PAŹDZ..DOC)Zmiana I TSO09.10.201841 Kb23
Pobierz plik (ogl o zmianie ogl 70-2018.doc)Ogłoszenie o zmianie OGŁ.09.10.201825 Kb24
Pobierz plik (2018 BZP Wyj. I - 70-18 SZWY CHIRURG. WCHŁANIALNE DLA BLOKU OPERAC..doc)Wyjaśnienia I11.10.201864 Kb21
Pobierz plik (2018 BZP Zestawienie ofert 70-18 SZWY CHIR.WCHŁANIALNE DO ZABIEG.OPERACYJ. DLA )Informacja z otwarcia ofert15.10.201843 Kb21
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 70-18 SZWY CHIR.WCHŁ.DO ZABIEG.OPER.II (1).doc)Wybór08.11.201841 Kb3
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-71/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-71/2018 na dostawę: IMPLANTY ORTOPEDYCZNE, W FORMIE BANKU IMPLANTÓW, DO OSTEOSYNTEZY WRAZ Z DZIERŻAWĄ INSTRUMENTARIUM DLA BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 IMPLANTY OSTEOS.  -  OGŁ.   71-2018.doc)Ogłoszenie 97 Kb32
Pobierz plik (BZP 2018 IMPLANTY OSTEOS.  -  SIWZ   71-2018.doc)SIWZ 294 Kb29
Pobierz plik (BZP 2018 IMPLANTY OSTEOS.  -  FORM. CENOWY WŁ.  71-2018.doc)Formularz cenowy 248 Kb41
Pobierz plik (BZP 2018 IMPLANTY OSTEOS.  -  WZÓR UM.  DOST.  71-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 102 Kb19
Pobierz plik (BZP 2018 IMPLANTY OSTEOS.  -  WZÓR UM.  DZIERŻ.  71-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 73 Kb17
Pobierz plik (BZP 2018 IMPLANTY OSTEOS.  -  OŚW. WYKLUCZ.  71-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb21
Pobierz plik (BZP 2018 IMPLANTY OSTEOS.  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  71-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb19
Pobierz plik (BZP 2018 IMPLANTY OSTEOS.  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  71-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb20
Pobierz plik (BZP 2018 IMPLANTY OSTEOS.  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  71-2018.doc)Oświadczenie 64 Kb19
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 71-18 IMPLANTY ORTOPEDYCZNE (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert11.10.201852 Kb7
Pobierz plik (2018 BZP Wybór IMPLANTY ORTOP. 71-2018 II.doc)Wybór24.10.201862 Kb9
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-68/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-68/2018 na: DOSTAWA GAZU WYSOKOMETANOWEGO PRZY CIŚNIENIU NIE MNIEJSZYM NIŻ 1,8 kPa WRAZ Z ZAPEWNIENIEM USŁUGI DYSTRUBUCJI PALIWA GAZOWEGO DO INSTALACJI GAZOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W LOKALACH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 119 Kb38
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  SIWZ  15 dni  68-2018.doc)SIWZ 291 Kb52
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  FORM. CENOWY   68-2018.doc)Formularz cenowy 51 Kb24
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  WYKAZ OBIEKTÓW CZ. I C   68-2018.doc)Wykaz obiektów 44 Kb28
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  ISTOTNE POSTAN. DO UM.   68-2018.doc)Istotne post. do umowy 67 Kb17
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  - JEDZ w. edytowalna  68-2018.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb17
Pobierz plik (JEDZ- ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 81 Kb17
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb21
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  OŚW. BRAK WYR.  68-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb16
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  OŚW. BRAK ZAKAZU   68-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb20
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  ZM. I TSO   68-2018.DOC)Zmiana I TSO10.10.201845 Kb13
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia12.10.201867 Kb9
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  ZM. II TSO   68-2018.DOC)Zmiana II TSO12.10.201845 Kb16
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II.pdf)Zmiana ogłoszenia II16.10.201867 Kb6
Pobierz plik (UEe 2018  GAZ ZIEMNY  -  WYJ. I, ZM.III SIWZ   68-2018.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana III16.10.20181339 Kb27
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  FORM. CEN. WYJ.I,ZM.III  68-2018.doc)Formularz cenowy po Wyj. I16.10.201852 Kb8
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  WYKAZ OBIEKT.CZ. I C WYJ.I,ZM.III   68-2018.doc)Wykaz obiektów po Wyj. I16.10.201844 Kb7
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  SIWZ CZ. VIII B WYJ.I, ZM.III  68-2018.doc)Część VIII B po Wyj. I16.10.201888 Kb8
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  ISTOTNE POST. UM. WYJ.I, ZM.III  68-2018.doc)Istotne post. do umowy po Wyj. I16.10.201872 Kb7
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana III.pdf)Zmiana ogłoszenia III18.10.201867 Kb12
Pobierz plik (UEe 2018  GAZ ZIEMNY  -  ZM. IV SIWZ     68-2018.doc)Zmiana IV24.10.201856 Kb9
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  FORM. CEN. ZM.IV   68-2018.doc)FC po zmianie24.10.201875 Kb8
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  SIWZ CZ. VIII B  ZM.IV    68-2018.doc)Część VIII B po zmianie24.10.201890 Kb10
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  ISTOTNE POST. UM. ZM.IV    68-2018.doc)Istotne post. do umowy po zmianie24.10.201872 Kb5
Pobierz plik (Zas.US.PDF)Zaświadczenie24.10.2018877 Kb8
Pobierz plik (Zas.ZUS.PDF)Zaświadczenie24.10.2018237 Kb5
Pobierz plik (Uchwała.Bilans.zip)Uchwała/Bilans24.10.201833956 Kb7
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana IV.pdf)Zmiana ogłoszenia IV27.10.201867 Kb6
Pobierz plik (2018 UE Zestawienie ofert 68-18 DOSTAWA GAZU.doc)Informacja z otwarcia ofert05.11.201840 Kb16
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-62/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-62/2018 na dostawę: MIĘSO W PAKIECIE I  ORAZ  WĘDLINY W PAKIECIE II  DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO, WĘDLINY P.I-II  -  OGŁ.  62-2018.doc)Ogłoszenie 97 Kb43
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO, WĘDLINY P.I-II  -  SIWZ   62-2018.doc)SIWZ 286 Kb37
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO I WĘDLINY P.I-II  -  FORM. CENOWY  62-2018.doc)Formularz cenowy 84 Kb27
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO, WĘDLINY P.I-II  -  WZÓR UMOWY  62-2018.doc)Wzór umowy 83 Kb20
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO, WĘDLINY P.I-II  -  OŚW. WYKLUCZ.  62-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb27
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO, WĘDLINY P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  62-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb28
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO, WĘDLINY P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  62-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb20
Pobierz plik (BZP 2018 MIESO, WĘDLINY P.I-II  -  OŚW. ZASADY DOST.  62-2018.doc)Oświadczenie 62 Kb26
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 62-2018.DOC)Informacja z otwarcia ofert05.10.201856 Kb16
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 62-18 P.I-MIĘSO, P.II-WĘDLINY. DLA KUCHNI SZPITAL..doc)Wybór/ Unieważnienia29.10.201839 Kb3
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-69/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-69/2018 na dostawę: SZWY CHIRURGICZNE NIEWCHŁANIALNE DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH, CHIRURGICZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH  DLA  BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  OGŁ.  69-2018.doc)Ogłoszenie 99 Kb50
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  SIWZ   69-2018.doc)SIWZ 312 Kb57
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  FORM. CENOWY ok  69-2018.doc)Formularz cenowy 75 Kb64
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  WZÓR UMOWY   69-2018.doc)Wzór umowy 101 Kb31
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  OŚW. WYKLUCZ.  69-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb26
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  69-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  69-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb28
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  69-2018.doc)Oświadczenie 64 Kb38
Pobierz plik (2018 BZP WYJ.I 69-18 SZWY CHIRURGICZNE + FC.doc)Wyjaśnienia I + FC26.09.201891 Kb30
Pobierz plik (2018 BZP Zmiana I Ogł‚oszenia ZP-PN-69-2018 SZWY CHIR..doc)Zmiana ogłoszenia26.09.201826 Kb40
Pobierz plik (2018 BZP WYJ.II 69-18 SZWY CHIRURGICZNE.doc)Wyjaśnienia II27.09.201860 Kb27
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 69-18 SZWY CHIR.NIEWCH. (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert03.10.201857 Kb35
Pobierz plik (2018 BZP Wybór SZWY CHIR. 69-2018 II (1).doc)Wybór16.10.201873 Kb4
 
Więcej artykułów…