Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-50/2018


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-50/2018 na dostawę: FABRYCZNIE NOWE 3 KOLUMNY MEDYCZNE W PAKIETACH I – II  WRAZ Z INSTALACJĄ I SZKOLENIEM PERSONELU – DLA NOWOBUDOWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 KOLUMNY MED. P.I-II  -  OGŁ.  50-2018.doc)Ogłoszenie 94 Kb53
Pobierz plik (BZP 2018 KOLUMNY MED. P.I-II  -  SIWZ   50-2018.doc)SIWZ 263 Kb51
Pobierz plik (BZP 2018 KOLUMNY MED. P.I-II  -  PAR. WYMAG. 50-2018.doc)Parametry wymagane 152 Kb59
Pobierz plik (BZP 2018 KOLUMNY MED. P.I-II  -  FORM. CENOWY  50-2018.doc)Formularz cenowy 44 Kb59
Pobierz plik (BZP 2018 KOLUMNY MED. P.I-II  -  WZÓR UMOWY   50-2018.DOC)Wzór umowy 91 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 KOLUMNY MED. P.I-II  -  OŚW. DOT. WYKL.  50-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb29
Pobierz plik (BZP 2018 KOLUMNY MED. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYR.  50-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb38
Pobierz plik (BZP 2018 KOLUMNY MED. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  50-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb24
Pobierz plik (BZP 2018 KOLUMNY MED. P.I-II  -  OŚW. DEKL.ZG.  50-2018.doc)Oświadczenie 64 Kb28
Pobierz plik (BZP 2018 KOLUMNY MED. P.I-II  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZ.  50-2018.doc)Wykaz podmiotów/ Wykaz dostawców 50 Kb34
Pobierz plik (ZP-PN-50-2018 - Wyjaśnienia I kolumny.doc)Wyjaśnienia I07.08.201873 Kb30
Pobierz plik (ZP-PN-50-2018 - PAR. WYM. po Wyj. I.doc)Par. wymagane po Wyj. I07.08.2018146 Kb29
Pobierz plik (BZP 2018 KOLUMNY MED. P.I-II  -  Zmiana ogł. 50-2018.doc)Zmiana ogłoszenia07.08.201827 Kb32
Pobierz plik (zb. zest. ofert - kolumny.doc)Informacja z otwarcia ofert13.08.201839 Kb20
Pobierz plik (wybór - kolumny str..doc)Wybór23.08.201831 Kb12
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-45/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-45/2018 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: PROGRAM LEKOWY WZW W PAKIETACH I – III  DLA ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO I CHORÓB WĄTROBY ORAZ DLA PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 139 Kb55
Pobierz plik (UEe 2018 PR. LEKOWY WZW P.I-III  -  SIWZ   45-2018.doc)SIWZ 280 Kb60
Pobierz plik (UEe 2018 PR. LEKOWY WZW P.I-III  -  FORM. CENOWY  45-2018.DOC)Formularz cenowy 64 Kb66
Pobierz plik (UEe 2018 PR. LEKOWY WZW P.I-III  -  WZÓR UMOWY  45-2018.doc)Wzór umowy 100 Kb36
Pobierz plik (UEe 2018 PR. LEKOWY WZW P.I-III  - JEDZ w. edytowalna  45-2018.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb37
Pobierz plik (ESPD-JEDZ.pdf)JEDZ - ESPD 82 Kb47
Pobierz plik (UEe 2018 PR. LEKOWY WZW -  INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ-ESPD  38-2018.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb38
Pobierz plik (UEe 2018 PR. LEKOWY WZW P.I-III  -  OŚW. BRAK WYR.  45-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb32
Pobierz plik (UEe 2018 PR. LEKOWY WZW P.I-III  -  OŚW. BRAK ZAKAZU   45-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb37
Pobierz plik (UEe 2018 PR. LEKOWY WZW P.I-III  -  OŚW. WYKAZ P. LECZ. 45-2018.DOC)Oświadczenie 31 Kb39
Pobierz plik (2018 UE Zestawienie ofert 45-18 PROGRAM LEKOWY WZW w P.I-III (1).doc)Informacja z otwarcia ofert30.08.201853 Kb29
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-46/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-46/2018 na dostawę: KONSERWY RYBNE DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 KONSERWY RYBNE  - OGŁ.    46-2018.doc)Ogłoszenie 96 Kb47
Pobierz plik (BZP 2018 KONSERWY RYBNE  -  SIWZ   46-2018.doc)SIWZ 286 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 KONSERWY RYBNE  -  FORM. CEN.  46-2018.doc)Formularz cenowy 42 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 KONSERWY RYBNE  -  WZÓR UMOWY   46-2018.doc)Wzór umowy 81 Kb39
Pobierz plik (BZP 2018 KONSERWY RYBNE  -  OŚW. WYKLUCZ.  46-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 KONSERWY RYBNE  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  46-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb29
Pobierz plik (BZP 2018 KONSERWY RYBNE  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  46-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 KONSERWY RYBNE  -  OŚW. ZASADY DOST.  46-2018.doc)Oświadczenie 62 Kb32
Pobierz plik (2018 BZP Zestawienie ofert 46-18 KONSERWY RYBNE DLA KUCHNI SZPITAL . (1).doc)Informacja z otwarcia ofert01.08.201853 Kb20
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 46-18 KONSERWY RYBNE DLA KUCHNI SZPITAL..doc)Wybór14.08.201882 Kb15
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-44/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-44/2018 na dostawę: MĄKA, KASZA, CUKIER DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 MĄKA, KASZA  -  OGŁ.   44-2018.doc)Ogłoszenie 91 Kb39
Pobierz plik (BZP 2018 MĄKA, KASZA  -  SIWZ   44-2018.doc)SIWZ 236 Kb37
Pobierz plik (BZP 2018 MĄKA, KASZA  -  FORM. CEN.  44-2018.doc)Formularz cenowy 63 Kb31
Pobierz plik (BZP 2018 MĄKA, KASZA  -  WZÓR UMOWY   44-2018.doc)Wzór umowy 81 Kb27
Pobierz plik (BZP 2018 MĄKA, KASZA  -  OŚW. WYKLUCZ.  44-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb28
Pobierz plik (BZP 2018 MĄKA, KASZA  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  44-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 30 Kb26
Pobierz plik (BZP 2018 MĄKA, KASZA  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  44-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb28
Pobierz plik (BZP 2018 MĄKA, KASZ  -  OŚW. ZASADY DOST.  44-2018.doc)Oświadczenie 62 Kb29
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 44-18 MĄKA, KASZA, CUKIER (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert30.07.201880 Kb28
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 44-2019 MAKA, KASZA, CUKIER- ODRZUCENIE -NAZWA PROD.- dÃ)Wybór14.08.201893 Kb19
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-43/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-43/2018 na dostawę: PRODUKTY MLECZARSKIE DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 PROD. MLECZARSKIE  -  OGŁ.   43-2018.doc)Ogłoszenie 95 Kb59
Pobierz plik (BZP 2018 PROD. MLECZARSKIE  -  SIWZ   43-2018.doc)SIWZ 285 Kb44
Pobierz plik (BZP 2018 PROD. MLECZARSKIE  -  FORM. CEN.  43-2018.doc)Formularz cenowy 52 Kb68
Pobierz plik (BZP 2018 PROD. MLECZARSKIE  -  WZÓR UMOWY   43-2018.doc)Wzór umowy 81 Kb32
Pobierz plik (BZP 2018 PROD. MLECZARSKIE  -  OŚW. WYKLUCZ.  43-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb31
Pobierz plik (BZP 2018 PROD. MLECZARSKIE  -  OŚW. O BRAKU WYROKU 43-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb39
Pobierz plik (BZP 2018 PROD. MLECZARSKIE  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU 43-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb30
Pobierz plik (BZP 2018 PROD. MLECZARSKIE  -  OŚW. ZASADY DOST.  43-2018.doc)Oświadczenie 62 Kb38
Pobierz plik (2018 BZP Zestawienie ofert 43-18 PRODUKTY MLECZARSKIE DLA KUCHNI SZPITAL . (1))Informacja z otwarcia ofert26.07.201848 Kb48
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 43-18 PRODUKTY MLECZARSKIE DLA KUCHNI SZPITAL..doc)Wybór16.08.201877 Kb10
 
Więcej artykułów…