Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 64/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-64/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: LEKI RÓŻNE W PAKIECIE I ORAZ INSULINY LUDZKIE I ANALOGOWE  DO RÓŻNYCH PENÓW W PAKIECIE II  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE  OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 135 Kb72
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI, INSULINY P.I-II  -  SIWZ   64-2017.doc)SIWZ 290 Kb78
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI, INSULINY P.I-II  -  FORM. CENOWY  64-2017.DOC)Formularz cenowy 686 Kb150
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI, INSULINY P.I - II  -  WZÓR UMOWY  64-2017.doc)Wzór umowy 77 Kb44
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI, INSULINY P.I-II  -  JEDZ 64-2017.doc)JEDZ 204 Kb41
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI, INSULINY P.I-II  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  64-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb40
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI, INSULINY P.I-II  -  OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 64-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb43
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI, INSULINY P.I - II  -  OŚW. WYKAZ P. LECZ.  64-2017.DOC)Oświadczenie 31 Kb43
Pobierz plik (2017 UE Przedłuzenie terminu skł. of. 64- 17 LEKI RÓŻNE.doc)Przedłużenie terminu06.09.201727 Kb52
Pobierz plik (2017-OJS171-350448-pl.pdf)Zmiana ogłoszenia07.09.201766 Kb34
Pobierz plik (2017 UE Przedłuzenie terminu skł. of. 64- 17 LEKI RÓŻNE II z dnia 14.09.17r.doc)Zmiana II SIWZ przedł. terminu14.09.201727 Kb43
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia18.09.201765 Kb25
Pobierz plik (2017 UE Wyj. LEKI, INSULINY P.I-II - WYJ. I - ZM. III  64-2017.doc)Wyjaśnienia I + Formularz cenowy18.09.2017798 Kb50
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II.pdf)Zmiana ogłoszenia II20.09.201765 Kb31
Pobierz plik (2017 UE Zbiorcze zestawienie 64-17 LEKI RÓZNE W P I i II.DOC)Informacja z otwarcia ofert29.09.201754 Kb32
Pobierz plik (2017 UE Wybór PR.LECZ. LEKI RÓŻNE P.I-II - 64-2017.doc)Wybór16.10.201789 Kb19
Pobierz plik (2017 UE Wybór PR.LECZ. LEKI RÓŻNE P.I-II - 64-2017 od Gosi nowe omyłka w nzwi)Wybór - poprawienie omyłki26.10.201746 Kb14
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 66/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-66/2017 na dostawę: DRÓB I PODROBY  DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 DRÓB I PODROBY  -  OGŁ.   66-2017.doc)Ogłoszenie 82 Kb67
Pobierz plik (NBZP 2017 DRÓB I PODROBY  -  SIWZ   66-2017.doc)SIWZ 272 Kb52
Pobierz plik (NBZP 2017 DRÓB I PODROBY  -  FORM. CENOWY  66-2017.doc)Formularz cenowy 44 Kb42
Pobierz plik (NBZP 2017 DRÓB I PODROBY  -  WZÓR UMOWY  66-2017.doc)Wzór umowy 74 Kb42
Pobierz plik (NBZP 2017 DRÓB I PODROBY  -  OŚW. DOT. WYKLUCZ.  66-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb47
Pobierz plik (NBZP 2017 DRÓB I PODROBY  -  OŚW. DOT. ZASAD DOST.  66-2017.doc)Oświadczenie 62 Kb45
Pobierz plik (NBZP 2017 DRÓB I PODROBY  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  66-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb44
Pobierz plik (NBZP 2017 DRÓB I PODROBY  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  66-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb45
Pobierz plik (2017 BZP Zbiorcze zestawienie 66-17  DRÓB I PODROBY.DOC)Zbiorcze zestawienie 58 Kb35
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 65/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-65/2017 na dostawę: MATERIAŁY OPATRUNKOWE: OPATRUNKI DO ZABEZPIECZANIA WKŁUC W PAKIECIE I  DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 121 Kb68
Pobierz plik (NUE 2017 OPATR. DO ZAB. WKŁUĆ  -  SIWZ  65-2017.doc)SIWZ 305 Kb62
Pobierz plik (NUE 2017 OPATR. DO ZAB. WKŁUĆ -  FORM. CENOWY  65-2017.DOC)Formularz cenowy 64 Kb136
Pobierz plik (NUE 2017 OPATR. DO ZAB. WKŁUĆ  -  WZÓR UMOWY  65-2017.doc)Wzór umowy 78 Kb43
Pobierz plik (NUE 2017 OPATR. DO ZAB. WKŁUĆ  -  JEDZ  65-2017.doc)JEDZ 204 Kb51
Pobierz plik (NUE 2017 OPATR. DO ZAB. WKŁUĆ  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  65-2017.DOC)Oświadczenie 32 Kb51
Pobierz plik (NUE 2017 OPATR. DO ZAB. WKŁUĆ  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  65-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb45
Pobierz plik (NUE 2017 OPATR. DO ZAB. WKŁUĆ  -  OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 65.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb47
Pobierz plik (2017 UE Wyj. I - 65-17 MAT.OPATR.-OPATRUNKI DO ZABEZP.WKŁUĆ DLA ODDZ.SZPIT..doc)Wyjaśnienia I 67 Kb39
Pobierz plik (NUE 2017 OPATR. DO ZAB. WKŁUĆ  - ZM. I FORM. CEN.  65-2017.doc)Zmiana I27.09.201770 Kb25
Pobierz plik (NUE 2017 OPATR. DO ZAB. WKŁUĆ -  FORM. CEN. ZM. I  65-2017.DOC)Formularz cenowy po zmianie27.09.201761 Kb30
Pobierz plik (NUE 2017 OPATR. DO ZAB. WKŁUĆ - ZM. II, CZ. IVA, VIIIB  65.doc)Zmiana II + Część VIII B28.09.201767 Kb33
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia29.09.201766 Kb22
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 65-17 MAT.OPATR.-OPATRUNKI DO ZABEZP.WKŁUĆ DLA ODDZ.SZ)Informacja z otwarcia ofert12.10.201741 Kb23
Pobierz plik (2017 UE Unieważn.postęp. 65-17 MAT.OPATR.-OPATRUNKI DO ZABEZP.WKŁUĆ DLA ODDZ.SZP)Unieważnienie16.10.201737 Kb21
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 61/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-61/2017 na dostawę: ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE: PODŁOŻA GOTOWE NA PŁYTKACH W PAKIECIE I  ORAZ  TEST DO SZYBKIEGO WYKRYWANIA SZCZEPÓW ENTEROBACTERIACEAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA I ACINETOBACTER BAUMANII WYTWARZAJĄCYCH KARBAPENEMAZY Z WYKORZYSTANIEM HODOWLI BAKTERII W PAKIECIE II   DLA PRACOWNI MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 142 Kb63
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II  -  SIWZ  61-2017.doc)SIWZ 328 Kb79
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II  -  FORM. CENOWY  61-2017.DOC)Formularz cenowy 79 Kb73
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II  -  WZÓR UMOWY  61-2017.doc)Wzór umowy 74 Kb64
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II  -  PAR. WYM. P.I  61-2017.doc)Parametry wymagane P. I 62 Kb70
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II - PAR. OCEN. P.I  61-2017.doc)Parametry oceniane P. I 61 Kb68
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II  -  JEDZ  61-2017.doc)JEDZ 204 Kb66
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II  -  OŚW. DEKL. ZG. 61-2017.DOC)Oświadczenie 32 Kb68
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II - OŚW. O BR. ZAKAZU  61-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb63
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II - OŚW. WYK. O BR. WYR. 61-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb58
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II  -  ZM.I SIWZ  61-2017  11 SIERP..DOC)Zmiana I TSO11.08.201745 Kb55
Pobierz plik (zmiana ogloszenia 61.pdf)Zmiana ogłoszenia12.08.201768 Kb62
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II  -  WYJ. I ZM.II SIWZ + ZM. WZ. UM.  61-201)Wyjaśnienia I/Zmiana + Wzór umowy29.08.2017119 Kb41
Pobierz plik (NUE 2017  ODCZ. MIKROB. P.I - II  -  ZM. III, WZ.UM., PAR.OC.  08WRZES..doc)Wyjaśnienia II (zmiana III) + wzór umowy+tabela+walory oceniane08.09.2017179 Kb38
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II  -  FORM. CEN.  ZM. III 61-2017.DOC)FC po Wyj II/ZmIII08.09.201784 Kb28
Pobierz plik (2017-OJS174-356283-pl.pdf)Zmiana ogłoszenia12.09.201779 Kb28
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 61-17 ODCZ.MIKROBIOLOG. w P.I-II.doc)Informacja z otwarcia ofert25.09.201747 Kb21
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 61-17 ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE w P.I-II.doc)Wybór oferty13.10.201785 Kb16
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 63/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-63/2017 na dostawę: KONSERWY RYBNE DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 KONSERWY RYBNE  -  OGŁ. 63-2017.doc)Ogłoszenie 82 Kb54
Pobierz plik (NBZP 2017 KONSERWY RYBNE  -  SIWZ  63-2017.doc)SIWZ 280 Kb66
Pobierz plik (NBZP 2017 KONSERWY RYBNE  -  FORM. CEN.  63-2017.doc)Formularz cenowy 42 Kb59
Pobierz plik (NBZP 2017 KONSERWY RYBNE  -  WZÓR UMOWY  63-2017.doc)Wzór umowy 74 Kb58
Pobierz plik (NBZP 2017 KONSERWY RYBNE  -  OŚW. DOT. WYKLUCZ. 63-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb59
Pobierz plik (NBZP 2017 KONSERWY RYBNE  -  OŚW. DOT. ZASAD DOST.  63-2017.doc)Oświadczenie 62 Kb52
Pobierz plik (NBZP 2017 KONSERWY RYBNE  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  63-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb55
Pobierz plik (NBZP 2017 KONSERWY RYBNE  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  63-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb49
Pobierz plik (2017 BZP Zbiorcze zestawienie 63-17 JKONSERWY RYBNE.DOC)Infornacja z otwarcia ofert18.08.201748 Kb30
Pobierz plik (2017 BZP Wybór KONSERWY RYBNE -  63-2017 II.doc)Wybór23.08.201771 Kb33
 
Więcej artykułów…