Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-23/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-23/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE W PAKIECIE I   DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 118 Kb52
Pobierz plik (UE 2018 ODCZ. SEROL. P.I  -  SIWZ   23-2018.doc)SIWZ 264 Kb59
Pobierz plik (UE 2018 ODCZ. SEROL. P.I  -  FORM. CEN.  23-2018.DOC)Formularz cenowy 52 Kb45
Pobierz plik (UE 2018 ODCZ. SEROL. P.I  -  WZÓR UMOWY  23-2018.doc)Wzór umowy 75 Kb33
Pobierz plik (UE 2018 ODCZ. SEROL. P.I  -  JEDZ  23-2018.doc)JEDZ 183 Kb33
Pobierz plik (UE 2018 ODCZ. SEROL. P.I  - OŚW. O BR. ZAKAZU  23-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb36
Pobierz plik (UE 2018 ODCZ. SEROL. P.I  - OŚW. WYK. O BR. WYR.  23-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb33
Pobierz plik (UE 2018 ODCZ. SEROL. P.I  - WYKAZ DOSTAW  23-2018.DOC)Wykaz dostaw 39 Kb36
Pobierz plik (UE 2018 ODCZ. SEROL. P.I  - POŚW. AUT.  23-2018.DOC)Poświad. autent. 31 Kb35
Pobierz plik (2018 UE Zestawienie ofert 23-18 ODCZ.SEROLOGICZNE w P.I (1).doc)Informacja z otwarcia ofert23.05.201842 Kb18
Pobierz plik (2018 UE Wybór oferty 23-18 ODCZ.SEROLOGICZNE w P.I.doc)Wybór12.06.201836 Kb9
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-20/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-20/2018 na dostawę: PREPARATY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH ORGANICZNIE W PAKIECIE I  ORAZ  PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI MAŁYCH POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH ORGANICZNIE W PAKIECIE II  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. POWIERZ. P.I-II  -  OGŁ.  20-2018.doc)Ogłoszenie 94 Kb62
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. POWIERZ. P.I-II  -  SIWZ   20-2018.doc)SIWZ 235 Kb64
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. POWIERZ. P.I-II  -  FORM. CEN.  20-2018.doc)Formularz cenowy 43 Kb105
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. POWIERZ. P.I-II  -  WZÓR UMOWY  20-2018.doc)Wzór umowy 102 Kb58
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. POWIERZ. P.I-II  -  OŚW. DOT. WYKL. 20-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb45
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. POWIERZ. P.I-II  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  20-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb42
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. POWIERZ. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYR. 20-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb48
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. POWIERZ. P.I-II  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  20-2018.doc)Oświadczenie 65 Kb49
Pobierz plik (2018 BZP WYJ.I 20-18 PREPARATY DO DEZYNFEKCJI POW. ZANIECZ..doc)Wyjaśnienia I + Formularz cenowy19.04.201873 Kb47
Pobierz plik (2018 BZP Zmiana Ogłoszenia ZP-PN-20-2018 dezynfekcja po WYJ. I..doc)Zmiana ogłoszenia19.04.201827 Kb38
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. POWIERZ. P.I-II  -  WYJ. II - ZM. II   20-2018.doc)Wyjaśnienia II/ Zmiana20.04.201874 Kb42
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. POWIERZ. P.I-II  -  CZ. VIII B WYJ.II.ZM. II SIWZ  20-2018)Część VIII B20.04.201876 Kb46
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. POWIERZ. P.I-II  -  WZÓR UM. WYJ.II-ZM.II  20-2018.doc)Wzór umowy20.04.2018103 Kb39
Pobierz plik (2018 BZP Ogloszenie o zmianie ogl ZP-PN- 20-2018 Wyj. II Zmiana II.doc)Zmiana ogłoszenia II20.04.201827 Kb45
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 20-18 PR. DO DEZYNFEKCJI.DOC)Informacja z otwarcia ofert27.04.201863 Kb33
Pobierz plik (2018 BZP Wybór PREPARATY DO DEZYNFEKCJI POW. 20-2018 II.doc)Wybór10.05.201871 Kb29
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-22/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-22/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: TESTY DO JAKOŚCIOWEGO WYKRYWANIA MARKERÓW EBV  DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 115 Kb56
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY DO WYKR. EBV  -  SIWZ   22-2018.doc)SIWZ 261 Kb46
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY DO WYKR. EBV  -  FORM. CENOWY  22-2018.DOC)Formularz cenowy 49 Kb56
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY DO WYKR. EBV  -  PAR. WYM. CZ. I C   22-2018.doc)Parametry wymagane 60 Kb45
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY DO WYKR. EBV  -  WZÓR UMOWY  22-2018.doc)Wzór umowy 74 Kb36
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY DO WYKR. EBV  - JEDZ   22-2018.doc)JEDZ 182 Kb39
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY DO WYKR. EBV  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  22-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb41
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY DO WYKR. EBV  -  OŚW. WYK. O BR. WYR. 22-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb36
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY DO WYKR. EBV  -  OŚW. DEKL. ZG. CE   22-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb37
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY DO WYKR. EBV  -  POŚW. AUT.  22-2018.DOC)Poświad. autent. 32 Kb37
Pobierz plik (2018 UE Unieważnienie 22-18 ODCZ. LABOR. TESTY DO JAKOĹšCIOWEGO WYK. MARKERĂ“W-)Unieważnienie22.05.201835 Kb17
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-21/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-21/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO ANALIZATORA JONOSELEKTYWNEGO (Na, K, Cl) „RAPIDCHEM 744” DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 114 Kb58
Pobierz plik (UE 2018 OL. DO RAPIDCHEM  -  SIWZ   21-2018.doc)SIWZ 312 Kb44
Pobierz plik (UE 2018 OL. DO RAPIDCHEM  -  FORM. CENOWY  21-2018.DOC)Formularz cenowy 67 Kb51
Pobierz plik (UE 2018 OL. DO RAPIDCHEM  -  PAR. WYM. CZ. I C   21-2018.doc)Parametry wymagane 58 Kb40
Pobierz plik (UE 2018 OL. DO RAPIDCHEM  -  WZÓR UMOWY   21-2018.doc)Wzór umowy 75 Kb36
Pobierz plik (UE 2018 OL. DO RAPIDCHEM  -   JEDZ  21-2018.doc)JEDZ 182 Kb36
Pobierz plik (UE 2018 OL. DO RAPIDCHEM  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  21-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb35
Pobierz plik (UE 2018 OL. DO RAPIDCHEM  -  OŚW. WYK. O BR. WYR.  21-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb35
Pobierz plik (UE 2018 OL. DO RAPIDCHEM  -  OŚW. DEKL. ZG. CE   21-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb32
Pobierz plik (2018 UE Zestawienie ofert 21-18 ODCZ.LAB.i MAT.ZUŻ.DO ANAL.JONOSELEKT.RAPIDCHEM )Informacja z otwarcia ofert21.05.201844 Kb16
Pobierz plik (2018 UE UniewaĹĽn.postÄ™p. 21-18 ODCZ.LAB.i MAT.ZUĹ».DO ANAL.JONOSELEKT.RAPIDCHE)Unieważnienie22.05.201842 Kb13
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-10/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-10/2018 na usługę: OCHRONA MIENIA I OBIEKTÓW ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PERSONELU W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH W STRASZĘCINIE K. DĘBICY WRAZ Z WSPARCIEM GRUPY INTERWENCYJNEJ W PAKIECIE I   ORAZ  MONITORING WEWNĄTRZ ODDZIAŁU PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU W STRASZĘCINIE K. DĘBICY W PAKIECIE II

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 OCHR. MIENIA I MONIT.  - OGŁ. 10-2018.doc)Ogłoszenie 99 Kb80
Pobierz plik (BZP 2018 OCHR. MIENIA I MONIT.  -  SIWZ   10-2018.doc)SIWZ 258 Kb100
Pobierz plik (BZP 2018 OCHR. MIENIA I MONIT.  -  FORM. CENOWY  10-2018.DOC)Formularz cenowy 54 Kb56
Pobierz plik (BZP 2018 OCHR. MIENIA I MONIT.  - SPOSÓB WYK. CZ. I C   10-2018.DOC)Oświadczenie dot. zakresu i spos.wyk.zam. 57 Kb54
Pobierz plik (BZP 2018 OCHR. MIENIA I MONIT.  -  OCENA DOŚW. P.I, P.II  10-2018.doc)Ocena doświadczenia 78 Kb57
Pobierz plik (BZP 2018 OCHR. MIENIA I MONIT.  -  OCENA GR. INTERWENC. P.I  10-2018.doc)Ocena grupy interwencyjnej 59 Kb63
Pobierz plik (BZP 2018 OCHR. MIENIA I MONITORING  - WYKAZ OSÓB  10-2018.DOC)Wykaz osób 40 Kb64
Pobierz plik (BZP 2018 OCHR. MIENIA I MONIT.  -  OŚW.- WAR.UDZ.I WYKL. 10-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb60
Pobierz plik (BZP 2018 OCHR. MIENIA I MONIT.  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  10-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb47
Pobierz plik (BZP 2018 OCHR. MIENIA I MONIT.  -  OŚW. O BRAKU WYR. 10-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb50
Pobierz plik (BZP 2018 OCHR. MIENIA I MONIT.  - WZÓR UMOWY  10-2018.doc)Wzór umowy 132 Kb45
Pobierz plik (ZP-PN-10-2018 - Zmiana I TSO.doc)Zmiana I TSO17.04.201831 Kb50
Pobierz plik (BZP 2018 OCHR. MIENIA I MONITORING  - Zmiana ogłoszenia  10-2018.doc)Zmiana ogłoszenia17.04.201827 Kb49
Pobierz plik (BZP 2018 OCHR. MIENIA I MONIT.  -  ZMIANA II TSO  26 KW.  10-2018.DOC)Zmiana II TSO26.04.201840 Kb24
Pobierz plik (BZP 2018 OCHR. MIENIA I MONITORING  - Zmiana ogłoszenia II 10-2018.doc)Zmiana ogłoszenia II26.04.201827 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 OCHR. MIENIA I MONIT.  -  ZMIANA III SIWZ  27 KWIET.  10-2018.DO)Zmiana III27.04.201859 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 OCHR. MIENIA I MONIT.  - WZÓR UM. ZM.III SIWZ 10-2018.doc)Wzór umowy po zmianie27.04.2018137 Kb27
Pobierz plik (BZP 2018 OCHR. MIENIA I MONIT.  -  OCENA DOŚW. P.I i II  ZM.III SIWZ 10-201)Ocena doświadczenia po zmianie27.04.201885 Kb49
Pobierz plik (BZP 2018 OCHR. MIENIA I MONITORING  - Zmiana ogłoszenia III 10-2018.doc)Zmiana ogłoszenia III27.04.201830 Kb34
Pobierz plik (zb.zest.ofert - ochrona 10-2018.doc)Informacja z otwarcia ofert08.05.201839 Kb31
 
Więcej artykułów…