Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-8/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-8/2018 na dostawę: ŚRODKI CZYSZCZĄCE – PROFESJONALNA CHEMIA GOSPODARCZA WRAZ Z DZIERŻAWĄ SYSTEMU DOZUJĄCEGO DLA DZIAŁU HIGIENY SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 CHEMIA PROF. z dzierż.  -  OGŁ.  8-2018.doc)Ogłoszenie 84 Kb122
Pobierz plik (BZP 2018 CHEMIA PROF. z dzierż.  -  SIWZ   8-2018.doc)SIWZ 292 Kb107
Pobierz plik (BZP 2018 CHEMIA PROF. z dzierż.  -  FORM. CENOWY  8-2018.DOC)Formularz cenowy 92 Kb122
Pobierz plik (BZP 2018 CHEMIA PROF. z dzierż.  -  WZÓR UM. dostawa  8-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 101 Kb87
Pobierz plik (BZP 2018 CHEMIA PROF. z dzierż.  -  WZÓR UM. dzierż.  8-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 69 Kb90
Pobierz plik (BZP 2018 CHEMIA PROF. z dzierż.  -  OŚW. DOT. WYKL.  8-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb93
Pobierz plik (BZP 2018 CHEMIA PROF. z dzierż.  -  OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 8-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb90
Pobierz plik (BZP 2018 CHEMIA PROF. z dzierż  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  8-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb94
Pobierz plik (BZP 2018 CHEMIA PROF. z dzierż.  -  OŚW. DOT. ATESTÓW, KART CHAR.  8-2018.d)Oświadczenie 63 Kb105
Pobierz plik (BZP 2018 CHEMIA PROF. z dzierż.  -  POŚW. AUTENTYCZ.   8-2018.DOC)Poświad. autent. 31 Kb91
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO 8-2018 SRODKI CZYSZCZACE.doc)Zmiana I TSO05.03.201848 Kb81
Pobierz plik (2018 BZP Zmiana Ogłoszenia ZP-PN-8-2018 ĹšRODKI CZYSTOĹšCI.doc)Zmiana ogłoszenia05.03.201827 Kb79
Pobierz plik (2018 BZP WYJ.I 8 - 18  ŚRODKI CZYSZCZĄCE.doc)Wyjaśnienia I05.03.201861 Kb82
Pobierz plik (2018 BZP WYJ.II 8 - 18  ŚRODKI CZYSZCZĄCE.doc)Wyjaśnienia II05.03.201851 Kb82
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 8-18  Srodki czystosci.DOC)Informacja z otwarcia ofert08.03.201854 Kb78
Pobierz plik (2018 BZP WybĂłr Ĺ›rodki czyszczÄ…ce - 8-2018  II.doc)Wybór21.03.201860 Kb26
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-7/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-7/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE, KONTROLE I INNE MATERIAŁY ZUŻYWALNE NIEZBĘDNE WYKONANIA 6 000 OZNACZEŃ – WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH (METABOLITY, JONY, OKSYMETRIA) DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 115 Kb89
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ. ANAL.  -  SIWZ  7-2018.doc)SIWZ 277 Kb94
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ. ANAL.  -  FORM. CEN.   7-2018.DOC)Formularz cenowy 69 Kb103
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ. ANAL.  -  PAR. WYM. CZ. IC  7-2018.doc)Parametry wymagane 76 Kb86
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ. ANAL.  -  PAR. OCEN.  7-2018.doc)Parametry oceniane 65 Kb76
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ. ANAL.  -  WZÓR UM. SPRZ.  7-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 119 Kb71
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ. ANAL.  -  JEDZ 7-2018.doc)JEDZ 183 Kb73
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ. ANAL.  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  7-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb71
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ. ANAL.  -  OŚW. WYK. O BR. WYR.  7-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb73
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ. ANAL.  -  POŚW. AUT.  7-2018.DOC)Poświad. autent. 32 Kb76
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ. ANAL.  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  7-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb75
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ ANAL.  -  WZÓR UM. ODCZ.   7-2018.doc)Wzór umowy - odczynniki 75 Kb71
Pobierz plik (2018 UE Wyj. I - 7-18 ODCZ.LAB.z DZIERŻ.ANALIZ.PARAMETRÓW KRYTYCZ. DLA LAB.CENTR)Wyjaśnienia I20.03.201845 Kb42
Pobierz plik (2018 UE Zestawienie ofert 7-18 ODCZ.LAB.z DZIERŻ.ANALIZ.PARAMETRÓW KRYTYCZ.DLA L)Informacja z otwarcia ofert03.04.201845 Kb27
Pobierz plik (2018 UE Wybór oferty 7-18 ODCZ.LAB.z DZIERŻ.ANALIZ.PARAMETRÓW KRYTYCZ.DLA LAB.CE)Wybór27.04.201836 Kb8
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-2/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-2/2018 na dostawę: POJEMNIKI NA ZUŻYTY SPRZĘT MEDYCZNY DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUŻ.SPRZ.  - OGŁ.   2-2018.doc)Ogłoszenie 84 Kb113
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUŻ.SPRZ.  -  SIWZ   2-2018.doc)SIWZ 231 Kb117
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUŻ.SPRZ.  -  FORM. CENOWY  2-2018.DOC)Formularz cenowy 59 Kb103
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUŻ.SPRZ.  -  WZÓR UMOWY  2-2018.doc)Wzór umowy 102 Kb83
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUŻ.SPRZ.  -  OŚW. DOT. WYKL.  2-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb91
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUŻ.SPRZ.  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  2-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb81
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUŻ.SPRZ.  -  OŚW. O BRAKU WYR. 2-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb89
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUZ.SPRZ.  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  2-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb82
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUŻ.SPRZ. - ZM. I SIWZ 2-2018.doc)Zmiana I06.02.201863 Kb79
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUŻ.SPRZ. - FC ZM. I 06 ST. 2-2018.DOC)Formularz cenowy06.02.201873 Kb78
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUŻ.SPRZ.  - OGŁ. ZMIANA  2-2018.doc)Zmiana ogłoszenia06.02.201827 Kb77
Pobierz plik (2018 BZP Wyj. I - 2-18 POJEMNIKI NA ZUŻYTY SPRZĘT MED..doc)Wyjaśnienia I09.02.201855 Kb83
Pobierz plik (2018 BZP Zestawienie ofert 2-18 POJEMNIKI NA ZUŻYTY SPRZĘT MED..doc)Informacja z otwarcia ofert13.02.201840 Kb78
Pobierz plik (2018 BZP Unieważn.postęp. 2-18 POJEMNIKI NA ZUŻYTY SPRZĘT MED..doc)Unieważnienie20.02.201839 Kb74
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-5/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-5/2018 na dostawę: PRODUKTY WĘDLINIARSKIE Z DROBIU W PAKIECIE I, MAKARONY W PAKIECIE II  ORAZ SUCHARY PSZENNE W PAKIECIE III   DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 PROD.WĘDL.,MAK.,SUCH. P.I-III  -  OGŁ. 5-2018.doc)Ogłoszenie 92 Kb101
Pobierz plik (BZP 2018 PROD.WĘDL.,MAK.,SUCH. P.I-III  -  SIWZ   5-2018.doc)SIWZ 241 Kb119
Pobierz plik (BZP 2018 PROD.WĘDL.,MAK.,SUCH. P.I-III  -  FORM. CEN. 5-2018.doc)Formularz cenowy 73 Kb118
Pobierz plik (BZP 2018 PROD.WĘDL.,MAK.,SUCH. P.I-III  -  WZÓR UM. 5-2018.doc)Wzór umowy 80 Kb83
Pobierz plik (BZP 2018 PROD.WĘDL.,MAK.,SUCH. P.I-III  -  OŚW. WYKLUCZ. 5-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb107
Pobierz plik (BZP 2018 PROD.WĘDL.,MAK.,SUCH. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  5-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb82
Pobierz plik (BZP 2018 PROD.WĘDL.,MAK.,SUCH. P.I-III  -  OŚW. O BRAKU WYROKU 5-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb91
Pobierz plik (BZP 2018 PROD.WĘDL.,MAK.,SUCH. P.I-II  -  OŚW. ZASADY DOST.  5-2018.doc)Oświadczenie 62 Kb96
Pobierz plik (2018 BZP Zestawienie ofert 5-18 PROD.WĘDLIN.z DROBIU w P.I, MAKARONY.doc)Informacja z otwarcia ofert06.02.201879 Kb94
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 5-18 P.I-PROD.WĘDL.z DROBIU, P.II-MAKARONY, P.III-SUCHARY)Wybór oferty 138 Kb58
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-4/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-4/2018 na dostawę: FILETY RYBNE MROŻONE W PAKIECIE I  ORAZ  WARZYWA MROŻONE W PAKIECIE II   DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 FILETY I WARZ.MROŻ. P.I-II  - OGŁ.  4-2018.doc)Ogłoszenie 84 Kb100
Pobierz plik (BZP 2018 FILETY I WARZ.MROŻ. P.I-II  -  SIWZ   4-2018.doc)SIWZ 282 Kb105
Pobierz plik (BZP 2018 FILETY I WARZ.MROŻ. P.I-II  -  FORM. CEN.  4-2018.doc)Formularz cenowy 48 Kb109
Pobierz plik (BZP 2018 FILETY I WARZ.MROŻ. P.I-II  -  WZÓR UM. 4-2018.doc)Wzór umowy 81 Kb83
Pobierz plik (BZP 2018 FILETY I WARZ.MROŻ. P.I-II  -  OŚW. WYKLUCZ. 4-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb95
Pobierz plik (BZP 2018 FILETY I WARZ.MROŻ. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  4-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb87
Pobierz plik (BZP 2018 FILETY I WARZ.MROŻ. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  4-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb85
Pobierz plik (BZP 2018 FILETY I WARZ.MROŻ. P.I-II  -  OŚW. ZASADY DOST.  4-2018.doc)Oświadczenie 62 Kb88
Pobierz plik (NBZP 2017 FILETY I WARZ.MROŻ. P.I-II  - ZM. I SIWZ+CZ. VIIIB 29STY. 4-2018.d)Zmiana I + Część VIII B + Wzór umowy29.01.2018129 Kb93
Pobierz plik (BZP 2018 FILETY I WARZ.MROŻ. P.I-II  - Zmiana ogł..doc)Zmiana ogłoszenia29.01.201826 Kb72
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 4-18  FILETY RYBNE ORAZ WARZYWA.DOC)Informacja z otwarcia ofert06.02.201879 Kb84
Pobierz plik (2018 BZP wybó FILETY RYBNE I WARZYWA MROĹ»ONE 4-2018 II.doc)Wybór19.02.2018105 Kb65
 
Więcej artykułów…