Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-61/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-61/2018 na dostawę: PAKIET I - FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE MYJNIE Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM – 3 SZT. WRAZ Z INSTALACJĄ, MONTAŻEM I SZKOLENIEM PERSONELU ORAZ FABRYCZNIE NOWE OKNO PODAWCZE OTWIERANE ELEKTRYCZNIE – 1 SZT. WRAZ Z MONTAŻEM I SZKOLENIEM PRESONELU W POMIESZCZENIACH CENTRALNEJ STERYLIZACJI W NOWOBUDOWANYM BLOKU OPERACYJNYM W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY ORAZ PAKIET II - FABRYCZNIE NOWA I ZAGREGOWANA MYJNIA ULTRDŹWIĘKOWA - 1 SZT. WRAZ Z INSTALACJĄ, MONTAŻEM I SZKOLENIEM PERSONELU W POMIESZCZENIACH CENTRALNEJ STERYLIZACJI W NOWOBUDOWANYM BLOKU OPERACYJNYM W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY - OGŁ.   61-2018.doc)Ogłoszenie 97 Kb58
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY - SIWZ  61-2018.doc)SIWZ 233 Kb61
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY - FC    61-2018.doc)Formularz cenowy 41 Kb40
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY - PAR. WYM. CZ. I C   61-2018.doc)Parametry wymagane - Część I C 126 Kb77
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY - PAR. WYM. CZ. I D   61-2018.doc)Parametry wymagane - Część I D 41 Kb45
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY - WZÓR UMOWY   61-2018 wł..doc)Wzór umowy 64 Kb63
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY -  OŚW. DOT. WYKL.  61-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY - OŚW. O BRAKU WYR.  61-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 29 Kb28
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY - OŚW. O BRAKU ZAKAZU  61-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 31 Kb27
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY -  OŚW. DEKL.ZG.  61-2018.doc)Oświadczenie 64 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZ.  61-2018.doc)Wykaz podmiotów/ Wykaz dostawców 42 Kb42
Pobierz plik (ZP-PN-61-2018 - Zmiana I TSO myjnie.doc)Zmiana I TSO26.09.201832 Kb30
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.doc)Zmiana ogłoszenia26.09.201827 Kb39
Pobierz plik (ZP-PN-61-2018 - Wyjaśnienia I myjnie.doc)Wyjaśnienia I28.09.201851 Kb35
Pobierz plik (ZP-PN-61-2018 - Część I C po Wyj. I.doc)Par. wym. po Wyj. I - Cz. I C28.09.2018101 Kb24
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia II.doc)Zmiana ogłoszenia II28.09.201827 Kb27
Pobierz plik (zb.zest.ofert - myjnie.doc)Informacja z otwarcia ofert03.10.201839 Kb13
Pobierz plik (wybór - myjnie str..doc)Wybór11.10.201832 Kb15
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-65/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-65/2018 na dostawę: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY PRZEWOŹNY APARAT RTG Z RAMIENIEM C WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO - DLA NOWOBUDOWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  OGŁ.   65-2018.doc)Ogłoszenie 89 Kb46
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  SIWZ   65-2018.doc)SIWZ 263 Kb65
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  FORM. CENOWY   65-2018.doc)Formularz cenowy 39 Kb39
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  PARAM. WYMAGANE    65-2018.doc)Parametry wymagane 168 Kb44
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  PAR. OCENIANE   65-2018.doc)Parametry oceniane 89 Kb47
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  WZÓR UMOWY   65-2018.DOC)Wzór umowy 92 Kb29
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  OŚW. DOT. WYKL.  65-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb27
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  65-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb28
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  - OŚW. O BRAKU WYR.  65-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb27
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  OŚW. DEKL.ZG.  65-2018.doc)Oświadczenie 64 Kb30
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZ.  65-2018.doc)Wykaz podmiotów/ Wykaz dostawców 50 Kb24
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  - POŚW. AUTENT. DO CZ. V C    65-2018.DOC)Poświad. autent. 30 Kb29
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO 65-2018  I APARAT RTG Z RAMIENIEM C (1).doc)Zmiana I TSO25.09.201847 Kb26
Pobierz plik (2018 BZP Zmiana I Ogł‚oszenia ZP-PN- 65-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia25.09.201826 Kb35
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO 65-2018  ZMIANAII APARAT RTG Z RAMIENIEM C (1).doc)Zmiana II TSO02.10.201848 Kb25
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA II Ogł‚oszenia ZP-PN-65-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia II02.10.201826 Kb23
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO 65-2018  ZMIANAIII APARAT RTG Z RAMIENIEM C (1).doc)Zmiana III TSO08.10.201848 Kb24
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA III Ogł‚oszenia ZP-PN-65-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia III08.10.201826 Kb29
Pobierz plik (BZP 2018  RAMIĘ C  -  WYJ. I, ZM.IV    65-2018.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana IV12.10.2018125 Kb16
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  PARAM. WYM. WYJ.I,ZM.IV    65-2018.doc)Parametry wymagane po Wyj.12.10.2018171 Kb11
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  PAR. OCENIANE WYJ.I,ZM.IV  65-2018.doc)Parametry oceniane po Wyj.12.10.201889 Kb9
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  SIWZ CZ. VIII B WYJ.I,ZM.IV   65-2018.doc)Część VIII B po Wyj.12.10.201886 Kb14
Pobierz plik (BZP 2018  RAMIĘ C  -  WZÓR UMOWY  WYJ. I, ZM.IV   65-2018.doc)Wzór umowy po Wyj.12.10.2018106 Kb13
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA IV Ogłoszenia ZP-PN-65-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia IV12.10.201826 Kb12
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  KOREKTA OMYŁKI DO WYJ.I   SIWZ    65-2018.doc)Korekta do Wyj. I16.10.201850 Kb30
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 65-18 APARAT RTG Z RAMIENIEM C.DOC)Informacja z otwarcia ofert22.10.201852 Kb40
Pobierz plik (2018 BZP II Wybór APARAT RTG Z RAMIENIEM C 65-2018 (1).doc)Wybór06.11.201864 Kb1
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-66/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-66/2018 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: PROGRAM LEKOWY WZW W PAKIECIE I   DLA ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO I CHORÓB WĄTROBY ORAZ PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  OGŁ.  66-2018.doc)Ogłoszenie 94 Kb49
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  SIWZ  66-2018.doc)SIWZ 286 Kb48
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  FORM. CENOWY  66-2018.DOC)Formularz cenowy 37 Kb65
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  WZÓR UMOWY  66-2018.doc)Wzór umowy 100 Kb23
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  OŚW. DOT. WAR.UDZ. i WYKL.  66-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb25
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  66-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb28
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  OŚW. O BRAKU WYR.  66-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb30
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  OŚW. WPIS DO UWPL  66-2018.DOC)Oświadczenie 31 Kb22
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 66-18 PR. LEK. WZW w Pakiecie I.DOC)Informacja z otwarcia ofert27.09.201854 Kb31
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 66-18 PROGRAM LEKOWY WZW w P.I DLA ODDZ.OBS.-ZAK.i CH.WĄTR)Wybór11.10.201841 Kb7
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-36/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-36/2018 na dostawę: FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE 3 APARATY DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO Z MONITOREM CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH DOROSŁYCH I DZIECI – WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO DLA NOWOBUDOWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  OGŁ.   36-2018.doc)Ogłoszenie 90 Kb73
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  SIWZ   36-2018.doc)SIWZ 257 Kb89
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  FORM. CENOWY   36-2018.doc)Formularz cenowy 39 Kb62
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  PAR. OCENIANE   36-2018.doc)Parametry oceniane 60 Kb47
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  PAR. WYMAG.    36-2018.doc)Parametry wymagane 232 Kb71
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  WZÓR UMOWY   36-2018.DOC)Wzór umowy 92 Kb46
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  OŚW. DOT. WYKL.  36-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb44
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  36-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb42
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  - OŚW. O BRAKU WYR.  36-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb40
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  OŚW. DEKL.ZG.  36-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb43
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZ.  36-2018.doc)Wykaz podmiotów/ Wykaz dostawców 49 Kb40
Pobierz plik (2018 BZP Przedłuzenie terminu skł. of. 36-18 APARATY DO ZNIECZ.OGÓLN.z MONIT.CZY)Przedłużenie terminu składania ofert 31 Kb43
Pobierz plik (2018 BZP Ogłoszenie Przedłuzenie terminu skł. of. 36-18 APARATY DO ZNIECZ.OGÓLN)Ogłoszenie o zmianie terminu 25 Kb30
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  ZMIANA II TSO   36-2018.DOC)Zmiana II TSO11.09.201841 Kb41
Pobierz plik (Ogłoszenie nr PN 36 500217808.doc)Ogłoszenie o zm. ogłoszenia11.09.201825 Kb37
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  WYJ. I.- ZM.III   36-2018.doc)Wyj I - ZM.III14.09.201878 Kb43
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  CZ. VIII B   WY.I.- ZM.III  36-2018.doc)Cz. VIII B wyj. I ZM - III14.09.201879 Kb30
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  PAR. WYM. WYJ.I.- ZM.III   36-2018.doc)PAR. WYM. wyj. I - ZM. III14.09.2018231 Kb27
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  WZÓR UM.  WYJ.I.- ZM.III  36-2018.DOC)Wzór umowy wyj. I - ZM. III14.09.201893 Kb28
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA OGŁOSZENIA DO PRZTARGU 36-2018 APARAT DO ZNIECZULANIA.doc)Zm. OGL. 36-2018 Ap. do zniecz.14.09.201824 Kb42
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 36-18  APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓL. (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert25.09.201857 Kb37
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 36-18 APARAT-3szt.-DO ZNIECZ.OG.z MONIT.CZYN.ŻYC.DLA DOROS)Wybór24.10.201836 Kb4
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-60/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-60/2018 na dostawę: DRÓB I PODROBY DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 DRÓB I PODROBY -  OGŁ.  60-2018.doc)Ogłoszenie 92 Kb57
Pobierz plik (BZP 2018 DRÓB I PODROBY -  SIWZ  60-2018.doc)SIWZ 205 Kb53
Pobierz plik (BZP 2018 DRÓB I PODROBY -  FC   60-2018.doc)Formularz cenowy 37 Kb46
Pobierz plik (BZP 2018 DRÓB I PODROBY -  WZÓR UMOWY 60-2018.doc)Wzór umowy 65 Kb41
Pobierz plik (BZP 2018 DRÓB I PODROBY  -  OŚW. WYKLUCZ.  60-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 DRÓB I PODROBY  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  60-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 30 Kb40
Pobierz plik (BZP 2018 DRÓB I PODROBY -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  60-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 31 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 DRÓB I PODROBY  -  OŚW. ZASADY DOST.  60-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb37
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 60-2018 DRÓB I PODROBY.DOC)Zbiorcze zestawienie10.09.201863 Kb34
Pobierz plik (2018 BZP Wybór 60-2018 i odrzucenie warunki (1).doc)Wybór21.09.201869 Kb11
 
Więcej artykułów…