Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-38/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-38/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE: KRWINKI WZORCOWE DO IDENTYFIKACJI ALLOPRZECIWCIAŁ W PAKIECIE I DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 119 Kb41
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  SIWZ   38-2018.doc)SIWZ 299 Kb47
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  FORM. CENOWY  38-2018.DOC)Formularz cenowy 49 Kb41
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  - WZÓR UM. ODCZ.  38-2018.doc)Wzór umowy 84 Kb20
Pobierz plik (JEDZ 38.pdf)JEDZ - ESPD 83 Kb34
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  - JEDZ w. edytowalna  38-2018.doc)JEDZ - EDYT. 184 Kb30
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ-ESPD  38-201)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb43
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  OŚW. BRAK WYR.  38-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb23
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  OŚW. BRAK ZAKAZU   38-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb22
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  OŚW. DEKL. ZG.  38-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb24
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  WYKAZ DOSTAW  38-2018.DOC)Wykaz dostaw 39 Kb27
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  POŚW. AUT.  38-2018.DOC)Poświad. autent. 32 Kb24
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  ZM. I SIWZ  20 LIPCA  38-2018.DOC)Zmiana I20.07.201852 Kb26
Pobierz plik (2018 UE Zestawienie ofert 38-18 ODCZ.SEROLOG.-KRWINKI WZORC.DO IDRNTYFIKACJI ALL)Informacja z otwarcia ofert23.08.201846 Kb23
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-42/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-42/2018 na dostawę: PAPIER TOALETOWY I RĘCZNIKI PAPIEROWE W PAKIECIE I  ORAZ RĘCZNIKI PAPIEROWE Z DZIERŻAWĄ DOZOWNIKÓW W PAKIECIE II DLA DZIAŁU HIGIENY SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  OGŁ.  42-2018.doc)Ogłoszenie 102 Kb52
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  SIWZ   42-2018.doc)SIWZ 329 Kb86
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  FORM. CENOWY  42-2018.doc)Formularz cenowy 76 Kb84
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  WZÓR UM. dostawa  42-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 100 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  WZÓR UM. dzierż.  42-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 68 Kb30
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  OŚW. WYKLUCZ.  42-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb43
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  42-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb40
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  42-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb31
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  OŚW. DOT. ATESTÓW 42-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb39
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  - WYJ. I   42-2018  20 LIPCA.doc)Wyjaśnienia I20.07.201859 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  ZM. I   42-2018  24 LIPCA.doc)Zmiana I24.07.201867 Kb27
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  FORM. CEN. ZM. I  42-2018.doc)Formularz cenowy po zmianie24.07.201848 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  Zmiana ogł. 42-2018.doc)Zmiana ogłoszenia24.07.201827 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  - WYJ. II   42-2018  25 LIPCA.doc)Wyjaśnienia II25.07.201866 Kb24
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 42-18 PAPIER TOALETOWT (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert30.07.201899 Kb27
Pobierz plik (2018 BZP Wybór PAPIER TOALETOWY I RĘCZNIKI PAPIEROWE 42-2018 II (1).doc)Wybór09.08.2018124 Kb25
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-33/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-33/2018 na dostawę: CEWNIKI I DRENY MEDYCZNE DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  OGŁ.  33-2018.doc)Ogłoszenie 98 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  SIWZ   33-2018.doc)SIWZ 252 Kb38
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  FORM. CENOWY  33-2018.doc)Formularz cenowy 125 Kb87
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  WZÓR UMOWY  33-2018.doc)Wzór umowy 103 Kb26
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  OŚW. WYKLUCZ.  33-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb25
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU   33-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb26
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  33-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb26
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  33-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb27
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  ZM. I TSO    33-2018.doc)Zmiana I TSO17.07.201857 Kb25
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.doc)Zmiana ogłoszenia17.07.201827 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  WYJ. I, ZM.II, FORM.CEN. 19 LIPCA 33-2018.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana + Formularz cenowy19.07.2018181 Kb33
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia II.doc)Zmiana ogłoszenia II19.07.201827 Kb31
Pobierz plik (2018 BZP Zestawienie ofert 33-18 CEWNIKI I DRENY MEDYCZNE DLA ODDZ.SZPIT. (1).do)Informacja z otwarcia ofert25.07.201841 Kb33
Pobierz plik (2018 BZP Wybór CEWNIKI I DRENY 33-2018 II (1).doc)Wybór08.08.201861 Kb25
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-40/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-40/2018 na dostawę: ŚRODKI CZYSTOŚCI: MYDŁO W PŁYNIE, PŁYN DO NACZYŃ, PŁYN DO PODŁÓG, ŚCIERKA WISKOZOWA DO PODŁÓG, ŚRODEK NEUTRALIZACJI ZAPACHÓW W PAKIECIE I, PŁYN DO MYCIA FUG W PAKIECIE II, ŚCIERKA Z MIKROFIBRY W PAKIECIE III  ORAZ MYDŁO W PIANCE Z DZIERŻAWĄ DOZOWNIKÓW W PAKIECIE IV  DLA DZIAŁU HIGIENY SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  OGŁ.  40-2018.doc)Ogłoszenie 119 Kb53
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  SIWZ  40-2018.doc)SIWZ 329 Kb80
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  FORM. CENOWY  40-2018.doc)Formularz cenowy 98 Kb76
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  WZÓR UM. dostawa  40-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 98 Kb28
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  WZÓR UM. dzierż.  40-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 68 Kb32
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  OŚW. WYKLUCZ.  40-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  40-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV ZD Z.  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  40-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb26
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  OŚW. ATESTY, KART CHAR.  40-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  POŚW. AUTENT.  40-2018.DOC)Poświad. autent. 32 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  ZMIANA I SIWZ  40-2018  10 LIPCA.DOC)Zmiana I10.07.201851 Kb30
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  CZĘŚĆ VIIIA  ZM. I  40-2018.doc)Część VIII B po zmianie10.07.201896 Kb27
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  WZÓR UM. dzierż. ZM.I 40-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa po zmianie10.07.201868 Kb24
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  ZMIANA II SIWZ  40-2018  11 LIPCA.DOC)Zmiana II11.07.201854 Kb26
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  CZĘŚĆ VIII A ZM.II  40-2018.doc)Część VIII A po zmianie II11.07.201877 Kb27
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  CZĘŚĆ VIIIB  ZM. II  40-2018.doc)Część VIII B po zmianie II11.07.201897 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  ZB. ZEST. OFERT  40-2018.doc)Informacja z otwarcia ofert16.07.201850 Kb31
Pobierz plik (Wyb ór 40.doc)Wybór07.08.201883 Kb16
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-27/2018


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-27/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA I BACK-UP ORAZ  KLIMATYZATORA DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 119 Kb45
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  SIWZ   27-2018.doc)SIWZ 315 Kb48
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  FC odcz.+mat.+dzierż.  27-2018.DOC)Formularz cenowy 103 Kb62
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  - CZ. I C WYM. AP.  27-2018.doc)Parametry wymagane - aparat 77 Kb31
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  - CZ. I D WYM. ODCZ.  27-2018.doc)Parametry wymagane - odczynniki 41 Kb37
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  - WZÓR UM. ODCZ.  27-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 78 Kb26
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  WZÓR UM. SPRZ. 27-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 139 Kb26
Pobierz plik (JEDZ 27.pdf)JEDZ - ESPD 87 Kb30
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  - JEDZ w. edytowalna 27-2018.doc)JEDZ - EDYT. 184 Kb23
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  OŚW. BRAK WYR.  27-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb17
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  OŚW. BRAK ZAKAZU  27-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb19
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  OŚW. DEKL. ZG.  27-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb19
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  WYKAZ DOSTAW  27-2018.DOC)Wykaz dostaw 39 Kb19
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  POŚW. AUT.  27-2018.DOC)Poświad. autent. 32 Kb26
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  ZM. I SIWZ  20 LIPCA  27-2018.DOC)Zmiana I20.07.201858 Kb15
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  - CZ. I C WYM. AP. ZM.I 27-2018.doc)Par. wymagane - Część I C20.07.201872 Kb11
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ-ESPD  38-201)Instrykcja wypełniania JEDZ20.07.20181160 Kb11
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia24.07.201867 Kb11
Pobierz plik (2018 UE Unieważnienie postę™p.prop. 27-18 ODCZ. SEROL. IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH- B)Unieważnienie23.08.201835 Kb11
 
Więcej artykułów…