Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-92/2018


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-92/2018 na dostawę: FABRYCZNIE NOWE WYPOSAŻENIE W PAKIECIE I DLA BLOKU OPERACYJNEGO  ORAZ  FABRYCZNIE NOWE WYPOSAŻENIE WRAZ Z MONTAŻEM W PAKIECIE II DLA CENTRALNEJ STERYLIZACJI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 WYPOSAŻENIE BL.OP. P.I-II  -  OGŁ.  92-2018.doc)Ogłoszenie 92 Kb60
Pobierz plik (BZP 2018 WYPOSAŻENIE BL.OP. P.I-II  -  SIWZ   92-2018.doc)SIWZ 248 Kb90
Pobierz plik (BZP 2018 WYPOSAŻENIE BL.OP. P.I-II  -  FC   92-2018.doc)Formularz cenowy 110 Kb133
Pobierz plik (BZP 2018 WYPOSAŻENIE BL.OP. P.I-II  -  WALORY OC. 92-2018.doc)Walory oceniane 66 Kb61
Pobierz plik (BZP 2018 WYPOSAŻENIE BL.OP. P.I-II  -  WZÓR UMOWY  92-2018.DOC)Wzór umowy 80 Kb47
Pobierz plik (BZP 2018 WYPOSAŻENIE BL.OP. P.I-II  -  OŚW. DOT. WYKL. 92-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb48
Pobierz plik (BZP 2018 WYPOSAŻENIE BL.OP. P.I-II  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  92-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 27 Kb42
Pobierz plik (BZP 2018 WYPOSAŻENIE BL.OP. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYR.  92-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb47
Pobierz plik (BZP 2018 WYPOSAŻENIE BL.OP. P.I-II  -  OŚW. DEKL.ZG. i ATEST 92-2018.doc)Oświadczenie 66 Kb56
Pobierz plik (ZP-PN-92-2018 - Zmiana I TSO wyposażenie.doc)Zmiana I TSO11.12.201831 Kb45
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.doc)Zmiana ogłoszenia11.12.201827 Kb35
Pobierz plik (ZP-PN-92-2018 - Wyjaśnienia I wyposażenie.doc)Wyjaśnienia I13.12.201859 Kb44
Pobierz plik (ZP-PN-92-2018 - FC po Wyj. I.doc)Formularz cenowy po Wyj. I13.12.2018116 Kb42
Pobierz plik (ZP-PN-92-2018 - Część VIII B po Wyj. I.doc)Część VIII B po Wyj. I13.12.201842 Kb33
Pobierz plik (ZP-PN-92-2018 - Wzór umowy po Wyj. I.doc)Wzór umowy po Wyj. I13.12.201852 Kb34
Pobierz plik (ZP-PN-92-2018 - Część V C po Wyj. I.doc)Część V C po Wyj. I13.12.201839 Kb41
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia II.doc)Zmiana ogłoszenia II13.12.201830 Kb49
Pobierz plik (zb.zest.ofert - wyposażenie.doc)Informacja z otwarcia ofert19.12.201840 Kb69
Pobierz plik (wybór - wyposażenie str..doc)Wybór04.01.201933 Kb54
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-89/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-89/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE: KRWINKI WZORCOWE DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  - OGŁ.  89-2018.doc)Ogłoszenie 99 Kb44
Pobierz plik (BZP 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  SIWZ    89-2018.doc)SIWZ 310 Kb81
Pobierz plik (BZP 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  FORM. CENOWY  89-2018.DOC)Formularz cenowy 51 Kb57
Pobierz plik (BZP 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  - WZÓR UMOWY 89-2018.doc)Wzór umowy 83 Kb46
Pobierz plik (BZP 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  OŚW. DOT. WYKL. 89-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb31
Pobierz plik (BZP 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  OŚW. BRAK WYR.  89-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb40
Pobierz plik (BZP 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  OŚW. BRAK ZAKAZU  89-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb30
Pobierz plik (BZP 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  POŚW. AUT.  89-2018.DOC)Poświad. autent. 32 Kb40
Pobierz plik (BZP 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  ZMIANA I SIWZ  89-2018 10GRUDZ..doc)Zmiana I10.12.201879 Kb37
Pobierz plik (BZP 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  - WZÓR UM. ZM. I  89-2018.doc)Wzór umowy po zmianie10.12.201885 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  OŚW. DEKL. ZG. ZM. I  89-2018.doc)Oświadczenie Cz. XI E po zmianie10.12.201864 Kb50
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.doc)Zmiana ogłoszenia10.12.201830 Kb32
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 89-18  ODCZ. SEROL. KRWINKI WZOR. (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert17.12.201857 Kb35
Pobierz plik (BZP 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  WYNIKI   89-2018.doc)Wybór04.01.201975 Kb24
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-87/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-87/2018 na dostawę: ŚRODKI DO  SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI W PAKIECIE I, PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI MAŁYCH POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH ORGANICZNIE W PAKIECIE II  ORAZ  PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW W PAKIECIE III  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I-III  -  OGŁ.   87-2018.doc)Ogłoszenie 110 Kb59
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I-III  -  SIWZ    87-2018.doc)SIWZ 313 Kb73
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I-III - FORM. CENOWY  87-2018.doc)Formularz cenowy 76 Kb91
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I-III  -  WZÓR UMOWY   87-2018.doc)Wzór umowy 103 Kb52
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I-III  -  OŚW. DOT. WYKL.  87-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb42
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I-III  -  OŚW. BRAK WYR.  87-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb45
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I-III  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  87-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb42
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I-III  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  87-2018.doc)Oświadczenie 70 Kb52
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO ZMIANA I 87-2018  ŚšR. DO SZYBKIEJ DEZYN. (1).doc)Zmiana I TSO04.12.201849 Kb51
Pobierz plik (2018 BZP Ogł‚oszenie zmiana ZP-PN-87-2018 ŚR. DO DEZYNF. (1).doc)Zmiana ogłoszenia04.12.201827 Kb51
Pobierz plik (2018 BZP WYJ.I 87 - 18  ŚRODKI SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI (1).doc)Wyjaśnienia I + Formularz cenowy06.12.2018114 Kb49
Pobierz plik (2018 BZP Ogł‚oszenie o zmianie II ZP-PN- 87-18.doc)Zmiana ogłoszenia II06.12.201826 Kb44
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 87-18 ŚšRODKI DO SZYBKIEJ DEZYNF. (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert12.12.201879 Kb37
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I-III  -  WYNIKI    87-2018.doc)Wybór04.01.2019129 Kb41
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-81/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-81/2018 na dostawę: MATERIAŁY OPATRUNKOWE: OPATRUNKI DO ZAMYKANIA RAN W PAKIECIE V   DLA APTEKI SZPITALNEJ  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. OP.ZAM.RAN P.V  -  OGŁ.   81-2018.doc)Ogłoszenie 99 Kb88
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. OP.ZAM.RAN P.V  -  SIWZ WŁ.   81-2018.doc)SIWZ 261 Kb62
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. OP.ZAM.RAN P.V  -  FORM. CENOWY   81-2018.doc)Formularz cenowy 42 Kb100
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. OP.ZAM.RAN P.V  -  WZÓR UMOWY   81-2018.doc)Wzór umowy 103 Kb40
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. OP.ZAM.RAN. P.V  -  OŚW. WYKLUCZ.   81-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb42
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. OP.ZAM.RAN P.V  -  OŚW. O BRAKU WYROKU   81-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb46
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. OP.ZAM.RAN P.V  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU   81-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb47
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. OP.ZAM.RAN P.V  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.   81-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb49
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 81-18 MAT. OPATRUNKOWE (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert22.11.201852 Kb43
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 81-2018 MAT. OPATRUNKOWE II (1).doc)Wybór10.12.201858 Kb31
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-85/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-85/2018 na dostawę: MIĘSO W PAKIECIE I  DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO P.I  -  OGŁ.  85-2018.doc)Ogłoszenie 92 Kb73
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO P.I  -  SIWZ P.W  85-2018.doc)SIWZ 235 Kb75
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO P.I  -  FORM. CENOWY   85-2018.doc)Formularz cenowy 45 Kb58
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO P.I  -  WZÓR UMOWY   85-2018.doc)Wzór umowy 80 Kb53
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO P.I  -  OŚW. WYKLUCZ.   85-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb42
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO P.I  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  85-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb48
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO P.I  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU   85-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb47
Pobierz plik (BZP 2018 MIESO P.I  -  OŚW. ZASADY DOST.   85-2018.doc)Oświadczenie 62 Kb56
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO P.I  -  ZMIANA I    85-2018.doc)Zmiana I05.11.201890 Kb52
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO P.I  -  CZĘŚĆ IV C, VII C  ZM. I   85-2018.doc)Część IV C, Część VII C po Zmianie05.11.2018124 Kb52
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 85-18 MIĘSO (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert09.11.201852 Kb42
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty II 85-2018 MIʘSO W PAKIECIE I (1).doc)Wybór20.11.201858 Kb34
 
Więcej artykułów…