Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-53/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-53/2018 na dostawę: PRZETWORY I KONCENTRATY W PAKIECIE I  ORAZ  SOKI OWOCOWE W PAKIECIE II  DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  OGŁ.  53-2018.doc)Ogłoszenie 97 Kb49
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  SIWZ   53-2018.doc)SIWZ 236 Kb42
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  FORM. CEN.  53-2018.doc)Formularz cenowy 81 Kb49
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  WZÓR UMOWY  53-2018.doc)Wzór umowy 81 Kb30
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  OŚW. WYKLUCZ.  53-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb31
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  53-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb35
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  53-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  OŚW. ZASADY DOST.  53-2018.doc)Oświadczenie 62 Kb42
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  ZMIANA I TSO  53-2018.DOC)Zmiana I TSO07.09.201840 Kb34
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA OGŁOSZENIA ZP-PN- 53-2018 PRZETWORY I KONCENTRATY.doc)Zmiana ogłoszenia07.09.201820 Kb26
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  WYJ.I - ZM. II  53-2018.doc)Wyj. I ZM. II11.09.201874 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  FORM. CEN. WYJ.I-ZM.II  53-2018.doc)FC Wyj. I ZM.II11.09.201874 Kb34
Pobierz plik (Ogłoszenie o zm ogl nr 53.doc)Ogłoszenie o zm. OGŁ.11.09.201821 Kb22
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 53-18 PRZETWORY I KONCENTRATY.DOC)Informacja z otwarcia ofert18.09.201881 Kb27
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  UNIWAŻN. P.I    53-2018.DOC)Unieważnienie Pakiet I24.09.201854 Kb17
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 53-18 P.I-PRZETWORY I KONCENTR, P.II-SOKI OWOC. DLA KUCHNI)Wybór P. II10.10.201896 Kb5
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-52/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-52/2018 na dostawę: MATERIAŁY OPATRUNKOWE: SETONY Z NITKĄ RTG W PAKIECIE IV  ORAZ  OPATRUNKI DO ZAMYKANIA RAN W PAKIECIE V   DLA APTEKI SZPITALNEJ  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. SETONY, OP.ZAM.RAN P.IV-V  - OGŁ.  52-2018.doc)Ogłoszenie 104 Kb73
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. SETONY, OP.ZAM.RAN P.IV-V  -  SIWZ  52-2018.doc)SIWZ 314 Kb53
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. SETONY, OP.ZAM.RAN P.IV-V  -  FORM. CENOWY  52-2018.doc)Formularz cenowy 51 Kb91
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. SETONY, OP.ZAM.RAN P.IV-V  -  WZÓR UMOWY  52-2018.doc)Wzór umowy 102 Kb32
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. SETONY, OP.ZAM.RAN. P.IV-V  -  OŚW. WYKLUCZ.  52-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb40
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. SETONY, OP.ZAM.RAN P.IV-V  -  OŚW. O BRAKU WYROKU 52-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. SETONY, OP.ZAM.RAN P.IV-V  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  52-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb29
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. SETONY, OP.ZAM.RAN P.IV-V  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  52-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb32
Pobierz plik (2018 BZP WYJ.I 52-18  MATERIAŁY OPATRUNKOWE (1).doc)Wyjaśnienia I03.09.201859 Kb28
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 52-18 MAT. OP. SETONY.DOC)Informacja z otwarcia ofert 53 Kb26
Pobierz plik (2018 BZP Wybór MAT.OPATRUNKOWE- SETONT Z NITKĄ RTG 52-2018 II.doc)Wybór oferty11.09.201862 Kb27
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-58/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-58/2018 na dostawę: SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE AKRYLOWE, ZWIJALNE Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI W PAKIECIE I   DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I  -  OGŁ.  58-2018.doc)Ogłoszenie 101 Kb62
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I  -  SIWZ  58-2018.doc)SIWZ 325 Kb56
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I  -  FORM. CENOWY  58-2018.doc)Formularz cenowy 48 Kb65
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I  -  CZ. I C PARAM. WYM. AP.   58-2018.doc)Parametry wymagane 64 Kb47
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I  -  WZÓR UM. dostawa  58-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 98 Kb40
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I  -  WZÓR UM. dzierżawa  58-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 82 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I  -  OŚW. WYKLUCZ.  58-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb35
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I  -  OŚW. O BRAKU WYROKU   58-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb31
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU   58-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb32
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  58-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb34
Pobierz plik (2018 BZP WYJ.I 58-18 SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE (1).doc)Wyjaśnienia I30.08.201893 Kb29
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 58-18  SOCZEWKI WEWNą„TRZGAŁKOWE (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert03.09.201854 Kb42
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 58-2018 SOCZEWKI WEW. AKRYLOWE II.doc)Wybór oferty12.09.201860 Kb22
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-59/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-59/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: SZYBKIE  TESTY DO WYKRYWANIA DOPALACZY  DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 117 Kb45
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  SIWZ   59-2018.doc)SIWZ 278 Kb59
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  FORM. CENOWY  59-2018.DOC)Formularz cenowy 50 Kb57
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  PAR. WYM. CZ. I C  59-2018.doc)Parametry wymagane 62 Kb29
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  WZÓR UMOWY  59-2018.doc)Wzór umowy 77 Kb30
Pobierz plik (JEDZ-ESPD 59-2018.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb31
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  - JEDZ w. edytowalna  59-2018.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb40
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb29
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  OŚW. WYK. O BR. WYR. 59-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb40
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  59-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb29
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY -  OŚW. DEKL. ZG. CE  59-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb31
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  POŚW. AUT.  59-2018.DOC)Poświad. autent. 31 Kb32
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  ZM. I TSO  59-2018.DOC)Zmiana I TSO26.09.201856 Kb29
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY - WYJ.I, ZM.II  59-2018.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana II27.09.201859 Kb34
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  CZĘŚĆ I C  WYJ.I,ZM.II   59-2018.doc)Część I C po Wyj.27.09.201864 Kb40
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  WZ.UM.  WYJ.I,ZM.II  59-2018.doc)Wzór umowy po Wyj.27.09.201880 Kb32
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia29.09.201867 Kb19
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II.pdf)Zmiana ogłoszenia II29.09.201867 Kb26
Pobierz plik (2018 UE Zestawienie ofert 59-18 ODCZ.LAB.-SZYBKIE TESTY DO WYKRYW.DOPALACZY DLA )Informacja z otwarcia ofert10.10.201850 Kb22
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-56/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-56/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: TESTY JAKOŚCIOWE DO WYKRYWANIA MARKERÓW EBV  DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 117 Kb47
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  SIWZ   56-2018.doc)SIWZ 278 Kb40
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  FORM. CENOWY  56-2018.DOC)Formularz cenowy 49 Kb39
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  PAR. WYM. CZ. I C   56-2018.doc)Parametry wymagane 61 Kb40
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  WZÓR UMOWY  56-2018.doc)Wzór umowy 77 Kb26
Pobierz plik (JEDZ-ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb29
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  - JEDZ w. edytowalna  56-2018.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb25
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb25
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  56-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb27
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  OŚW. WYK. O BR. WYR. 56-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb26
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  56-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb26
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  POŚW. AUT.  56-2018.DOC)Poświad. autent. 31 Kb27
Pobierz plik (2018 UE Unieważnienie postęp.prop. 56-18 ODCZ. LABOR. TESTY DO JAKOŚCIOWEGO W)Unieważnienie02.10.201835 Kb6
 
Więcej artykułów…