Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 34/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-34/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: LEKI DO STOSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W PAKIECIE I, LEKI RÓŻNE W PAKIECIE II  ORAZ IMMUNOGLOBULINY W PAKIECIE III   DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE  OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 148 Kb72
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P.I-III -  SIWZ   34-2017.doc)SIWZ 290 Kb228
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P.I-III -  FORM. CENOWY  34-2017.DOC)Formularz cenowy 580 Kb304
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P.I-III -  JEDZ  34-2017.doc)JEDZ 198 Kb185
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P.I-III - WZÓR UMOWY  34-2017.doc)Wzór umowy 73 Kb190
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P.I-III - OŚW. WYKAZ P. LECZ.  34-2017.DOC)Oświadczenie 31 Kb200
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P.I-III - OŚW. O BR. ZAKAZU 34-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb190
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P.I-III - OŚW. WYK. O BR. WYR. 34-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb194
Pobierz plik (leki 34-2017 - Wyj. I.doc)Wyjaśnienia I26.06.201745 Kb39
Pobierz plik (leki 34-2017 - FC P. IV po Wyj. I.doc)FC po Wyj. I26.06.2017562 Kb63
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia28.06.201766 Kb41
Pobierz plik (zb. zest. ofert - leki 34.doc)Informacja z otwarcia ofert12.07.201741 Kb37
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 32/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-32/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: LEKI RÓŻNE W PAKIECIE I  i  PAKIECIE II   DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE  OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 134 Kb54
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P.I-II -  SIWZ   32-2017.doc)SIWZ 297 Kb125
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P.I-II -  FORM. CEN.  32-2017.DOC)Formularz cenowy 52 Kb180
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P.I-II -  JEDZ  32-2017.doc)JEDZ 198 Kb97
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P.I-II - WZÓR UMOWY  32-2017.doc)Wzór umowy 72 Kb113
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P.I-II - OŚW. WYKAZ P. LECZ.  32-2017.DOC)Oświadczenie 31 Kb112
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P.I-II - OŚW. O BR. ZAKAZU 32-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb112
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P.I-II - OŚW. WYK. O BR. WYR.  32-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb105
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P.I-II - ZM.I TSO 32-2017 01 CZERW..DOC)Zmiana I TSO02.06.201742 Kb61
Pobierz plik (2017 UE WYJ.I 32-17 PR. LECZ. LEKI RÓZNE W P. I i P. II.doc)Wyjaśnienia I06.06.201766 Kb59
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.pdf)Zmiana ogłoszenia07.06.201765 Kb44
Pobierz plik (2017 UE Zbiorcze zestawienie 32-17 LEKI RÓZNE W P I i II.DOC)Informacja z otwarcia ofert13.06.201762 Kb30
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 32-2017 PR. LECZ. LEKI RÓŻNE W P.I i P.II 2.doc)Wybór27.06.201793 Kb15
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 40/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-40/2017 na dostawę: SUCHARY PSZENNE W PAKIECIE I, ŻUREK W PAKIECIE II  ORAZ  OWOCE I WARZYWA W PAKIECIE III  DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 SUCH.,ŻUR.,OWOC. P.I-III - OGŁOSZENIE  40-2017.doc)Ogłoszenie 99 Kb59
Pobierz plik (NBZP 2017 SUCH.,ŻUR.,OWOC. P.I-III - SIWZ  40-2017.doc)SIWZ 270 Kb92
Pobierz plik (NBZP 2017 SUCH.,ŻUR.,OWOC. P.I-III - FORM. CEN. 40-2016.doc)Formularz cenowy 109 Kb81
Pobierz plik (NBZP 2017 SUCH.,ŻUR.,OWOC. P.I-III - WZÓR UMOWY  40-2017.doc)Wzór umowy 73 Kb77
Pobierz plik (NBZP 2017 SUCH.,ŻUR,OWOC. P.I-III -  OŚW. DOT. WYKL. 40-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb79
Pobierz plik (NBZP 2017 SUCH.,ŻUR,OWOC. P.I-III -  OŚW. DOT. ZASAD DOST. 40-2017.doc)Oświadczenie 62 Kb71
Pobierz plik (NBZP 2017 SUCH.,ŻUR.,OWOC. P.I-III - OŚW. O BRAKU WYROKU 40-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb86
Pobierz plik (NBZP 2017 SUCH.,ŻUR.,OWOC. P.I-III - OŚW. O BRAKU ZAKAZU  40-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb74
Pobierz plik (NBZP 2017 SUCH.,ŻUR.,OWOC. P.I-III - ZESTAWIENIE OFERT 40-2017.DOC)Informacja z otwarcia ofert05.06.201748 Kb38
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 40-17 P.I-SUCHARY, P.II-ŻUREK, P.III-OWOCE i WARZYWA.doc)Wybór/ Unieważnienie20.06.201766 Kb17
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 31/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-31/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: ANTYBIOTYKI W PAKIECIE I  i  PAKIECIE IV   DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE  OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 134 Kb62
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI - ANTYBIOTYKI P.I, P.IV  -  SIWZ  31-2017.doc)SIWZ 286 Kb224
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI - ANTYBIOTYKI P.I, IV - FORM. CEN. 31-2017.DOC)Formularz cenowy 47 Kb303
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI - ANTYBIOTYKI P.I, P.IV  - JEDZ 31-2017.doc)JEDZ 198 Kb166
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI - ANTYBIOTYKI P.I, P.IV - WZÓR UMOWY 31-2017.doc)Wzór umowy 71 Kb169
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI - ANYYBIOTYKI P.I, IV - OŚW. WYKAZ P. LECZ. 31-2017.DOC)Oświadczenie 31 Kb180
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI - ANTYBIOTYKI P.I, IV - OŚW. WYK. O BR. WYR. 31-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb165
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI ANTYBIOTYKI P.I, IV - OŚW. O BR. ZAKAZU 31-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb173
Pobierz plik (leki 31-2017 - Zmiana I TSO.doc)Zmiana I TSO31.05.201729 Kb54
Pobierz plik (Zmiana ogl 31.pdf)Zmiana ogłoszenia02.06.201766 Kb43
Pobierz plik (leki 31-2017 - Wyj. I.doc)Wyjaśnienia I + FC06.06.201744 Kb49
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia08.06.201767 Kb36
Pobierz plik (zb.zest.ofert - antybiotyki 31.doc)Informacja z otwarcia ofert22.06.201745 Kb25
Pobierz plik (wybór - antybiotyki 31 str..doc)Wybór09.08.201735 Kb5
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 29/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-29/2017 na dostawę: APARATURA MEDYCZNA W RAMACH DOTACJI FINANSOWEJ ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO NA ROK 2017: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY RESPIRATOR STACJONARNY W PAKIECIE I  DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ  FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE RESPIRATORY PRZENOŚNE W PAKIECIE II   DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z IZBĄ PRZYJĘĆ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY - WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - OGŁOSZENIA 29-2017.doc)Ogłoszenie 91 Kb97
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II -  SIWZ  18 maja 29-2017.doc)SIWZ 302 Kb144
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II -  FORM. CEN.  29-2017.doc)Formularz cenowy 45 Kb115
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - PAR. WYM. CZ. I C, I D  29-2017.doc)Parametry wymagane 346 Kb121
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II -  WZÓR UMOWY 29-2017.DOC)Wzór umowy 81 Kb82
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - OŚW. DOT. DEKL. ZG. 29-2017.doc)Oświadczenie 63 Kb75
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - OŚW. DOT. WYKL. 29-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb79
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - OŚW. O BRAKU ZAKAZU 29-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb71
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY .I-II - OŚW. O BRAKU WYR. 29-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb74
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - POŚW. AUT.  29-2017.DOC)Poświadczenie autentyczności 31 Kb72
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - WYKAZ PODM. I DOST. CZ. 29-2017.doc)Wykaz podmiotów i dostawców 50 Kb100
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - ZMIANA I TSO  29-2017.doc)Zmiana I TSO25.05.201742 Kb64
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia ZP-PN- 29-2017 RESPIRATOR nr 88061.doc)Zmiana ogłoszenia25.05.201721 Kb60
Pobierz plik (2017 BZP ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 29-2017 RESPIRATOR.doc)Zmiana II TSO01.06.201726 Kb29
Pobierz plik (2017 BZP Zmiana II Ogłoszenia 29-2017 RESPIRATOR.doc)Zmiana ogłoszenia II01.06.201721 Kb46
Pobierz plik (2017 BZP ZMIANA III TERMINU SKŁADANIA OFERT 29-2017 RESPIRATOR.doc)Zmiana III TSO08.06.201730 Kb50
Pobierz plik (ZMIANA III Ogłoszenie ZP-PN- 29-17 RESPIRATOR.doc)Zmiana ogłoszenia08.06.201725 Kb63
Pobierz plik (2017 BZP WYJ.I 29-17 RESPIRATOR P. I - II.doc)Wyj.I/ Zmiana + Wzór umowy + Par. wymagane14.06.2017460 Kb52
Pobierz plik (2017 BZP Zmiana IV Ogłoszenia 29-2017 RESPIRATOR.doc)Zmiana ogłoszenia IV14.06.201725 Kb56
Pobierz plik (2017 BZP Zbiorcze zestawienie 29-17 RESPIRATORY.DOC)Informacja z otwarcia ofert23.06.201771 Kb30
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 29-17 P.I-RESPIRATOR STACJ., P.II-RESPIRATORY PRZENOŚ..doc)Wybór14.07.201737 Kb20
 
Więcej artykułów…