Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 58/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-58/2017 na dostawę: MATERIAŁY OPATRUNKOWE: PLASTRY I PRZYLEPCE  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 120 Kb86
Pobierz plik (NUE 2017 PLASTRY I PRZYLEPCE -  SIWZ  58-2017.doc)SIWZ 292 Kb179
Pobierz plik (NUE 2017  PLASTRY I PRZYLEPCE -  FORM. CEN.  58-2017.DOC)Formularz cenowy 42 Kb265
Pobierz plik (NUE 2017 PLASTRY I PRZYLEPCE -  WZÓR UMOWY  58-2017.doc)Wzór umowy 72 Kb96
Pobierz plik (NUE 2017 PLASTRY I PRZYLEPCE -  JEDZ  58-2017.doc)JEDZ 204 Kb93
Pobierz plik (NUE 2017 PLASTRY I PRZYLEPCE -  OŚW. DEKL. ZG. CE  58-2017.DOC)Oświadczenie 32 Kb92
Pobierz plik (NUE 2017 PLASTRY I PRZYLEPCE  -  OŚW. WYK. O BRAKU WYR.  58.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb92
Pobierz plik (NUE 2017 PLASTRY I PRZYLEPCE -  OŚW. O BR. ZAKAZU  58-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb90
Pobierz plik (NUE 2017 PLASTRY I PRZYLEPCE  -  ZM.I TSO  58-2017  07 SIERP..DOC)Zmiana I TSO 47 Kb152
Pobierz plik (NUE 2017 PLASTRY I PRZYLEPCE  -  ZM.II SIWZ  58-2017  08 SIERP..DOC)Zmiana II08.08.201744 Kb76
Pobierz plik (NUE 2017 PLASTRY I PRZYLEPCE -  FORM. CENOWY  58-2017.DOC)Formularz cenowy08.08.201795 Kb135
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia09.08.201766 Kb51
Pobierz plik (2017 UE WYJ.I 58-17 MATERIAŁY OPATRUNKOWE.doc)Wyjaśnienia I + FC28.08.2017129 Kb40
Pobierz plik (2017 UE Zbiorcze zestawienie 58-17 MATERIAŁY OPATRUNKOWE PLASTRY.DOC)Zbiorcze zestawienie ofert18.09.201747 Kb22
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 58-2017  MATERIAŁY OPATRUNKOWE II.doc)Wybór03.10.201767 Kb25
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 59/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-59/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: LEKI RÓŻNE W PAKIECIE I  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE  OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 120 Kb62
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P. I -  SIWZ   59-2017.doc)SIWZ 298 Kb142
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P. I  -  FORM. CENOWY  59-2017.DOC)FC 39 Kb175
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P. I -  JEDZ   59-2017.doc)JEDZ 204 Kb87
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P. I -  OŚW. WYKAZ P. LECZ. 59-2017.DOC)Oswiadczenia 31 Kb88
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P. I - OŚW. O BR. ZAKAZU 59-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb85
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P. I - OŚW. WYK. O BR. WYR. 59-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyr 33 Kb86
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P. I - WZÓR UMOWY 59-2017.doc)Wzór umowy 73 Kb86
Pobierz plik (2017 UE Zbiorcze zestawienie 59-17 LEKI RÓŻNE.DOC)Informacja z otwarcia ofert18.08.201746 Kb34
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 59-17 LEKI RÓŻNE w P.I wyb.II.doc)Wybór01.09.201739 Kb28
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 60/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-60/2017 na dostawę: PRODUKTY MLECZARSKIE  DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 PROD. MLECZ.  - OGL.  60-2017.doc)Ogłoszenie 84 Kb67
Pobierz plik (NBZP 2017 PROD. MLECZ.  -  SIWZ   60-2017.doc)SIWZ 277 Kb87
Pobierz plik (NBZP 2017 PROD. MLECZ. - FORM. CEN.  60-2016.doc)Formularz cenowy 63 Kb83
Pobierz plik (NBZP 2017 PROD. MLECZ.  - WZÓR UMOWY  60-2017.doc)Wzór umowy 74 Kb68
Pobierz plik (NBZP 2017 PROD. MLECZ. - OŚW. DOT. WYKL. 60-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb69
Pobierz plik (NBZP 2017 PROD. MLECZ. - OŚW. DOT. ZASAD DOST. 60-2017.doc)Oświadczenie 62 Kb70
Pobierz plik (NBZP 2017 PROD. MLECZ. - OŚW. O BRAKU WYROKU  60-2017.doc)Oswiadczenie o braku wyroku 25 Kb73
Pobierz plik (NBZP 2017 PROD. MLECZ. -  OŚW. DOT. ZAKAZU UBIEG. 60-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb68
Pobierz plik (2017 BZP Zbiorcze zestawienie 60-17 PR. MLECZARSKIE.DOC)Informacja z otwarcia ofert11.08.201748 Kb34
Pobierz plik (2017 BZP Wybór PR. MLECZARSKIE -  60-2017 II.doc)Wybór22.08.201771 Kb24
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 62/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-62/2017 na dostawę: DIALIZATORY DO HEMODIALIZ  DLA STACJI DIALIZ  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 DIALIZATORY DO HD -  OGL.  62-2017.doc)Ogłoszenie 88 Kb62
Pobierz plik (NBZP 2017 DIALIZATORY DO HD -  SIWZ   62-2017.doc)SIWZ 275 Kb120
Pobierz plik (NBZP 2017 DIALIZATORY DO HD -  FORM. CEN.  62-2017.DOC)Formularz cenowy 48 Kb114
Pobierz plik (NBZP 2017 DIALIZATORY DO HD  -  WZÓR UMOWY  62-2017.doc)Wzór umowy 93 Kb73
Pobierz plik (NBZP 2017 DIALIZATORY DO HD -  OŚW. DOT. WYKL.  62-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb67
Pobierz plik (NBZP 2017 DIALIZATORY DO HD -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  62-2017.doc)Oświadczenie 63 Kb73
Pobierz plik (NBZP 2017 DIALIZATORY DO HD  -  OŚW. O BRAKU WYR.  62-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb68
Pobierz plik (NBZP 2017 DIALIZATORY DO HD -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  62-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb69
Pobierz plik (NBZP 2017 DIALIZATORY DO HD  -  ZMIANA I SIWZ 62 04 SIERP.pdf)Zmiana SIWZ I04.08.201768 Kb46
Pobierz plik (NBZP 2017 DIALIZATORY DO HD -  FORM. CEN. ZM.I  62-2017.DOC)FC zmiana I04.08.201748 Kb69
Pobierz plik (NBZP 2017 DIALIZATORY DO HD  -  ZMIANA I SIWZ 62 04 SIERP.I_.pdf)Zmiana ogł. I04.08.201739 Kb49
Pobierz plik (NBZP 2017  DIALIZATORY DO HD  -  ZMIANA II, CZ.VIIIA,B  62-2017.doc)Wyjaśnienia I + Część VIII A + Część VIII B11.08.2017120 Kb53
Pobierz plik (NBZP 2017 DIALIZATORY DO HD  -  FORM. CEN. ZM.II  62-2017.DOC)Formularz cenowy11.08.201772 Kb45
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana dializatory.doc)Zmiana ogłoszenia11.08.201729 Kb41
Pobierz plik (2017 BZP Zestawienie ofert 62-17 DIALIZATORY DO HEMODIALIZ.doc)Informacja z otwarcia ofert23.08.201754 Kb26
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 62-17 DIALIZATORY DO HEMODIALIZ.doc)Wybór oferty05.09.2017110 Kb26
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 52/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-52/2017 na dostawę: ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI ORAZ DELIKATNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH W PAKIECIE I, PREPARAT DO MYCIA I DEZYNFEKCJI WYSOKIEGO STOPNIA NARZĘDZI W PAKIECIE II  ORAZ  PREPARAT DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI OBROTOWYCH W PAKIECIE III  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P. I - III - OGL.  52-2017.doc)Ogłoszenie 120 Kb51
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P. I - III -  SIWZ   52-2017.doc)SIWZ 277 Kb96
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P. I - III -  FORM. CEN.  52-2017.doc)Formularz cenowy 86 Kb109
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P. I - III  -  WZÓR UMOWY  52-2017.doc)Wzór umowy 95 Kb75
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P. I - III -  OŚW. DOT. WYKL.  52-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb76
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P. I - III -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  52-2017.doc)Oświadczenie 63 Kb76
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P. I - III  -  OŚW. O BRAKU WYR.  52-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb70
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P. I - III -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  52-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb70
Pobierz plik (NBZP DEZYNF. P.I - III  -  ZMIANA TSO  52-2017  04 SIERP.pdf)Zmiana SIWZ I04.08.201745 Kb41
Pobierz plik (NBZP DEZYNF. P.I - III  -  ZMIANA TSO  52-2017  04 SIERP_.pdf)Zmiana ogł. I04.08.201773 Kb43
Pobierz plik (2017 BZP WYJ. I ZMIANA-I 52-17 ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNF..doc)Wyjasnienia I10.08.201765 Kb58
Pobierz plik (2017 BZP Zbiorcze zestawienie 52-17 ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNF..DOC)Informacja z otwarcia ofert17.08.201765 Kb44
Pobierz plik (2017 BZP Wybór środki do dezynfekcji - 52-2017  II.doc)Wybór P. I, P. III25.08.201798 Kb21
Pobierz plik (2017 BZP Wybór środki do dezynfekcji - 52-2017 PAKIET II.doc)Wybór oferty06.09.201792 Kb37
 
Więcej artykułów…