Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 14/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-14/2017 na dostawę: ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE: PODŁOŻA GOTOWE – TESTY IDENTYFIKACYJNE W PAKIECIE I, PODŁOŻA GOTOWE W PAKIECIE II  ORAZ  ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE W PAKIECIE III  DLA PRACOWNI MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 154 Kb69
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I-III -  SIWZ  14-2017.doc)SIWZ 316 Kb258
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I-III - FORM. CENOWY  14-2017.DOC)Formularz cenowy 84 Kb275
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I-III - JEDZ  14-2017.doc)JEDZ 204 Kb235
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I-III - PAR. OCEN. 14-2017.doc)Parametry oceniane 61 Kb226
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I-III - PAR. WYM.  14-2017.doc)Parametry wymagane 73 Kb227
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I-III - WZÓR UMOWY 14-2017.doc)Wzór umowy 73 Kb228
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I-III  -  OŚW. DEKL. ZG. 14-2017.DOC)Oświadczenie 32 Kb227
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I-III - OŚW. O BR. ZAKAZU  14-2017.doc)Oświadczenie o br. zakazu 26 Kb224
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I-III - OŚW. WYK. O BR. WYR. 14-2017.DOC)Oświadczenie o br. wyroku 33 Kb233
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I-III - WYJ. I, ZM.I 13.04. 14-2017.doc)Wyjaśnienia I + Wzór umowy + Część XI D13.04.2017143 Kb47
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I-III - FORM. CEN. ZM. I 13.04. 14-2017.DOC)Formularz cenowy13.04.201791 Kb36
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia14.04.201772 Kb38
Pobierz plik (2017 UE Zbiorcze Zestawienie ZP-14-17  ODCZ. MIKROB..DOC)Informacja z otwarcia ofert10.05.201764 Kb23
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 14-2017 ODCZ. MIKROBIOLOGICZNE - TESTY.doc)Wybór30.05.2017117 Kb23
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 18/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-18/2017 na dostawę: PASKI DO GLUKOMETRÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ GLUKOMETRÓW W PAKIECIE I DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH   ORAZ  PASKI DO GLUKOMETRÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ GLUKOMETRÓW W PAKIECIE II DLA ODDZIAŁU NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GL. z dz. P.I-II - OGŁOSZENIE  18-2017.doc)Ogłoszenie 96 Kb75
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GL. z dz. P.I-II -  SIWZ  18-2017.doc)SIWZ 278 Kb151
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GL. z dz. P.I-II -  FORM. CEN. 18-2017.doc)Formularz cenowy 59 Kb168
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GL. z dz. P.I-II - WZÓR UM. GLUKOM. 18-2017.doc)Wzór umowy - dostawa 95 Kb132
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GL. z dz. P.I-II - WZÓR UM. dzierż. 18-2017.doc)Wzór umowy - dzierżawa 67 Kb135
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GL. z dz. P.I-II - OŚW. DOT. DEKL. ZG. 18-2017.doc)Oświadczenie 63 Kb130
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GL. z dz. P.I-II - OŚW. DOT. WYKL. 18-2017.doc)Oświadczenie dot. wykl. 75 Kb129
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GL. z dz. P.I-II - OŚW. O BRAKU WYR. 18-2017.doc)Oświadczenie o br. wyroku 24 Kb130
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GL. z dz. P.I-II - OŚW. O BRAKU ZAKAZU 18-2017.doc)Oświadczenie o br. zakazu 26 Kb134
Pobierz plik (2017 BZP PRZESUNIECIE TSO 18-2017 PASKI DO GLUKOMETRÓW.doc)Zmiana I04.04.201741 Kb97
Pobierz plik (2017 BZP -Ogłoszenie o zmianie TSO - 18-2017r.doc)Zmiana ogłoszenia04.04.201727 Kb97
Pobierz plik (2017 BZP WYJ.I 18-17 PASKI DO GLUKOMETRÓW P. I - II.doc)Wyjaśnienia I11.04.201788 Kb76
Pobierz plik (2017 BZP Ogłoszenie zmiana do Wyj. I 18-17 Paski do glukometrów.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia11.04.201721 Kb37
Pobierz plik (ZP-12 .18-17 PASKI DO GLUKOMETRÓW W PAKIETACH I i II.DOC)Informacja z otwarcia ofert19.04.201769 Kb39
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 18-2017 PR. PASKI DO GLUKOMETRÓW WYBÓR - ORAZ UN. W PII.d)Wybór23.05.201795 Kb17
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 11/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-11/2017, na dostawę: ŚRODKI CZYSTOŚCI I ŚCIERKI Z MIKROFIBRY W PAKIETACH I – II  DLA DZIAŁU HIGIENY SZPITALNEJ ORAZ ŚRODKI CZYSTOŚCI DO URZĄDZEŃ SANITARNYCH I KUCHENNYCH W PAKIECIE III DLA SEKCJI ŻYWIENIA W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 ŚR. CZYST. P.I-III - Ogłoszenie 11-2017.doc)Ogłoszenie 118 Kb70
Pobierz plik (NBZP 2017 ŚR. CZYST. P.I-III -  SIWZ  11-2017.doc)SIWZ 279 Kb136
Pobierz plik (NBZP 2017 ŚR. CZYST. P.I-III -  FORM. CEN. 11-2017.doc)Formularz cenowy 92 Kb141
Pobierz plik (NBZP 2017 ŚR. CZYST. P.I-III - WZÓR UMOWY  11-2017.doc)Wzór umowy 91 Kb82
Pobierz plik (NBZP 2017 ŚR. CZYST. P.I-III - OŚW. DOT. ATESTÓW 11-2017.doc)Oświadczenie dot. atestów 62 Kb84
Pobierz plik (NBZP 2017 ŚR. CZYST. P.I-III - OŚWIADCZ. DOT. WYKL. 11-2017.doc)Oświadczenie dot. wykl. 87 Kb90
Pobierz plik (NBZP 2017 ŚR. CZYST. P.I-III - OŚW. O BRAKU WYR.  11-2017.doc)Oświadczenie o br. wyroku 24 Kb83
Pobierz plik (NBZP 2017 ŚR. CZYST. P.I-III - OŚW. O BRAKU ZAKAZU  11-2017.doc)Oświadczenie o br. zakazu 26 Kb91
Pobierz plik (2017 BZP Wyj. I - 11-17 P.I-ŚRODKI CZYSTOŚCI, P.II-ŚCIERKI Z MIKROFIBRY.doc)Wyjaśnienia I03.04.201754 Kb52
Pobierz plik (2017 BZP Zestawienie ofert 11-17 P.I-II -ŚR.CZYST.DLA DZIAŁU HIG.SZP.,P.III -ŚR.)Informacja z otwarcia ofert06.04.201744 Kb59
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 11-17 P.I-II ŚR.CZYST.DLA DZIAŁU HIG.SZP., P.III ŚR.CZYST.)Wybór27.04.201791 Kb20
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 12/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN-12/2017, na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: DARBEPOETYNA DO PODAŻY DOŻYLNEJ I PODSKÓRNEJ – DO LECZENIA ANEMII NERKOPOCHODNEJ U PACJENTÓW DIALIZOWANYCH W STACJI DIALIZ ORAZ DO STOSOWANIA W PREDIALIZIE W PORADNI NEFROLOGICZNEJ W PAKIECIE I  ORAZ  EPOETYNA BETA W PAKIECIE II DLA STACJI DIALIZ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY      

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 135 Kb48
Pobierz plik (NUE 2017 PR. DARBEPOETYNA P.I-II  -  SIWZ  12-2017.doc)SIWZ 288 Kb232
Pobierz plik (NUE 2017 PR. DARBEPOETYNA P.I-II -  FORM. CEN.  12-2017.DOC)Formularz cenowy 45 Kb231
Pobierz plik (NUE 2017 PR. DARBEPOETYNA P.I-II  - JEDZ 12-2017.doc)JEDZ 198 Kb213
Pobierz plik (NUE 2017 PR. DARBEPOETYNA P.I-II - WZÓR UMOWY 12-2017.doc)Wzór umowy 72 Kb209
Pobierz plik (NUE 2017 PR. DARBEPOETYNA P.I-II -  OŚWIADCZ.  12-2017.DOC)Oswiadczenie 31 Kb206
Pobierz plik (NUE 2017 PR. DARBEPOETYNA P.I-II - OŚW. O BR. ZAKAZU 12.doc)Oświadczenie o br. zakazu 26 Kb209
Pobierz plik (NUE 2017 PR. DARBEPOETYNA P.I-II - OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 12.DOC)Oświadczenie Wykon. o br. wyroku 33 Kb219
Pobierz plik (2017 UE ZP-12.12-17  PR. LECZ. DARBEPOETYNA.DOC)Informacja z otwarcia ofert08.05.201746 Kb15
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 12-2017 PR. LECZ. DARBEPOETYNA - ORAZ UNIEWAŻNIENIE W PAKIE)Wybór17.05.201742 Kb15
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 24/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN-24/2017, na:  USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO Z KIEROWCĄ  DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 130 Kb113
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. -  SIWZ 24.03.  24-2017 popr..DOC)SIWZ 370 Kb299
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. -  FORM. CEN. 24.03. 24-2017.DOC)Formularz cenowy 83 Kb234
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. -  JEDZ 24-2017.doc)JEDZ 203 Kb213
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - TAB. OC. JAKOŚCI  24-2017.doc)Tabela - Ocena jakości 63 Kb224
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WZÓR UMOWY  24-2017.doc)Wzór umowy 120 Kb226
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WZÓR UM. DZIERŻAWA 24-2017.doc)Wzór umowy - dzierżawa 39 Kb211
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - OŚW. O BR. ZAKAZU 24-2017.doc)Oświadczenie o br. zakazu 26 Kb216
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 24-2017.DOC)Oświadczenie Wyk. o br. wyroku 33 Kb216
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. -  WYKAZ USŁUG  24-2017.DOC)Wykaz usług 41 Kb229
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WYKAZ SPRZ. wł. Wykon. 24-2017.doc)Wykaz sprzętu wł. Wykonawcy 92 Kb261
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WYKAZ SPRZ. wł. ZOZ 24-2017.doc)Wykaz sprzętu wł. ZOZ 195 Kb235
Pobierz plik (transport - Wyj. I.doc)Wyjaśnienia I24.04.201733 Kb67
Pobierz plik (transport - Wzór umowy po Wyj. I.doc)Wzór umowy po Wyj. I24.04.2017113 Kb41
Pobierz plik (zb.zest.ofert - transport.doc)Informacja z otwarcia ofert04.05.201733 Kb71
Pobierz plik (unieważnienie - transport str..doc)Unieważnienie08.05.201728 Kb53
 
Więcej artykułów…