Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 50/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-50/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE - PROGRAM LEKOWY WZW: ELBASWIR + GRAZOPREWIR DLA ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO I CHORÓB WĄTROBY W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 PR. L. WZW ELBASWIR  -  OGL   50-2017.doc)Ogłoszenie 82 Kb59
Pobierz plik (NBZP 2017 PR. L. WZW ELBASWIR  -  SIWZ   50-2017.doc)SIWZ 255 Kb104
Pobierz plik (NBZP 2017 PR. L. WZW ELBASWIR - FORM. CENOWY  50-2017.DOC)Formularz cenowy 38 Kb121
Pobierz plik (NBZP 2017 PR. L. WZW ELBASWIR - WZÓR UMOWY  50-2017.doc)Wzór umowy 70 Kb77
Pobierz plik (NBZP 2017 PR. L. WZW ELBASWIR - OŚW. DOT. WYKL. 50-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb82
Pobierz plik (NBZP 2017 PR. L. WZW ELBASWIR - OŚW. WYKAZ PR. LECZ.  50-2017.doc)Oświadczenie 62 Kb47
Pobierz plik (NBZP 2017 PR. L. WZW ELBASWIR - OŚW. O BRAKU WYR.  50-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb79
Pobierz plik (NBZP 2017 PR. L. WZW ELBASWIR - OŚW. O BRAKU ZAKAZU  50-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb78
Pobierz plik (2017 BZP Zestawienie ofert 50-17 PR.LEK.WZW-ELBASWIR+GRAZOPREWIR DLA ODDZ.OBS.-Z)Informacja z otwarcia ofert17.07.201739 Kb40
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 51/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-51/2017 na: USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO Z KIEROWCĄ  DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 129 Kb114
Pobierz plik (SIWZ - TRANSPORT 51-2017.doc)SIWZ 365 Kb214
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. -  FORM. CENOWY  51-2017.DOC)Formularz cenowy 73 Kb175
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WYKAZ SPRZ. wł. Wykon. 51-2017.doc)Wykaz sprzętu 90 Kb152
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WYKAZ SPRZ. wł. ZOZ 51-2017.doc)Wykaz sprzętu 191 Kb146
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WZÓR UMOWY  51-2017.doc)Wzór umowy 118 Kb120
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WZÓR UM. DZIERŻAWA  51-2017.doc)Wzór umowy - dzierżawa 42 Kb110
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. -  JEDZ  51-2017.doc)JEDZ 203 Kb125
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - OŚW. O BR. ZAKAZU  51-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 29 Kb128
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 51-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 36 Kb131
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT. SANIT. - WYJ. I 51-2017.doc)Wyjaśnienia I14.07.201749 Kb113
Pobierz plik (zb.zest.ofert - transport 51.doc)Informacja z otwarcia ofert21.07.201736 Kb152
Pobierz plik (wybór - transport 51 str..doc)Wybór01.09.201732 Kb68
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 49/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-49/2017 na dostawę: PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSTOŚCI DO URZĄDZEŃ SANITARNYCH I KUCHENNYCH W PAKIECIE III  DLA SEKCJI ŻYWIENIA W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 PROF. ŚR. CZYST. P.III -  OGL. 49-2017.doc)Ogłoszenie 83 Kb54
Pobierz plik (NBZP 2017 PROF. ŚR. CZYST. P.III -  SIWZ  49-2017.doc)SIWZ 258 Kb115
Pobierz plik (NBZP 2017 PROF. ŚR. CZYST. P.III - FC  49-2017.doc)Formularz cenowy 52 Kb137
Pobierz plik (NBZP 2017 PROF. ŚR. CZYST. P.III - WZÓR UMOWY  49-2017.doc)Wzór umowy 91 Kb111
Pobierz plik (NBZP 2017 PRF. ŚR. CZYST. P.III - OŚW. DOT. ATESTÓW 49-2017.doc)Oświadczenie 61 Kb96
Pobierz plik (NBZP 2017 PROF. ŚR. CZYST. P.III - OŚWIADCZ. DOT. WYKL. 49-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb97
Pobierz plik (NBZP 2017 PROF. ŚR. CZYST. P.III - OŚW. O BRAKU WYR. 491-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb90
Pobierz plik (NBZP 2017 PROF. ŚR. CZYST. P.III - OŚW. O BRAKU ZAKAZU  49-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb97
Pobierz plik (2017 BZP Zestawienie ofert 49-17 PROFESJ.ŚR.CZYST.doc)Informacja z otwarcia ofert14.07.201770 Kb80
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 49-17 PROFESJ.ŚR.CZYST.w P.III DLA SEKCJI ŻYWIENIA.doc)Wybór08.08.201798 Kb21
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 45/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-45/2017 na dostawę: JEDNORAZOWE OBŁOŻENIA STERYLNE  DO DROBNYCH ZABIEGÓW OPERACYJNYCH – JAKO MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY DLA BLOKU OPERACYJNEO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 JEDN. OBŁOŻ. STER. - OGŁ.   45-2017.doc)Ogłoszenia 130 Kb56
Pobierz plik (NBZP 2017 JEDN. OBŁOŻ. STER. -  SIWZ   45-2017.doc)SIWZ 264 Kb103
Pobierz plik (NBZP 2017 JEDN. OBŁOŻ. STER.  - WZÓR UMOWY  45-2017.doc)Wzór umowy 94 Kb85
Pobierz plik (NBZP 2017 JEDN. OBLOŻ. STER. -  FORM. CEN.  45-2017.doc)Formularz cenowy 90 Kb110
Pobierz plik (NBZP 2017 JEDN. OBŁOZ. STER. - OŚW. DOT. DEKL. ZG.  45-2017.doc)Oświadczenie 76 Kb74
Pobierz plik (NBZP 2017 JEDN. OBŁOŻ. STER. - OŚW. DOT. WYKL. 45-2017.doc)Oświadczenie 87 Kb83
Pobierz plik (NBZP 2017 JEDN. OBŁOZ. STER.  - OŚW. O BRAKU WYR.  45-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb74
Pobierz plik (NBZP 2017 JEDN. OBŁOŻ. STER. - OŚW. O BRAKU ZAKAZU 45-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb68
Pobierz plik (NBZP 2017 JEDN. OBŁOŻ. STER. - zest. ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert10.07.201730 Kb36
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 45-17 JEDN.OBŁOŻ.STERYLNE DO DROBNYCH ZAB.OP..doc)Wybór19.07.201736 Kb34
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 44/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-44/2017 na dostawę: ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE: MIKROTESTY KOLUMNOWE Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU DO METODY MANUALNEJ DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 128 Kb51
Pobierz plik (NUE 2017 O.SER. MIKROTESTY Z DZ. -  SIWZ  44-2017.doc)SIWZ 355 Kb201
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. - FORM. CEN.  44-2017.DOC)Formularz cenowy 99 Kb248
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. - PAR. WYM.  44-2017.doc)Parametry wymagane 96 Kb243
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. - WZÓR UM.  44-2017.doc)Wzór umowy - dostawa 70 Kb239
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. - WZÓR UM. SPRZ. 44-2017.doc)Wzór umowy - dzierżawa 132 Kb232
Pobierz plik (NUE 2017 O.SER. MIKROTESTY Z DZ. -  JEDZ 44-2017.doc)JEDZ 198 Kb199
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. -  OŚW. DEKL. ZG. CE  44-2017.DOC)Oświadczenie 46 Kb203
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. - OŚW. O BR. ZAKAZU 44-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb241
Pobierz plik (NUE 2017 O.SER. MIKROTESTY Z DZ. - OŚW. WYK. O BR. WYR. 44-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 45 Kb238
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. - POŚW. AUT.  44-2017.DOC)Poświadczenie autent. 44 Kb224
Pobierz plik (NUE 2017 O.SER. MIKROTESTY Z DZ. -  WYKAZ DOSTAW  44-2017.doc)Wykaz dostaw 29 Kb198
Pobierz plik (2017 UE Wyj. I - 44-17 ODCZ.SEROLOG.-MIKROTESTY KOLUMN.z DZIERŻ.SPRZĘTU.doc)Wyjaśnienia I14.07.2017103 Kb37
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. - ZMIANA TSO  44-2017 31 LIPCA.doc)Zmiana I TSO31.07.201748 Kb24
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. - WYJ. I - ZM. II  44-2017.doc)Wyjaśnienia II/ Zmiana01.08.201784 Kb32
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. - PAR. WYM. ZM.II 44-2017 01 SIERP..doc)Część I C po Zmianie01.08.2017103 Kb24
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. - FORM. CEN. ZM.II 44-2017 01 SIERP..DOC)Formularz cenowy po Zmianie01.08.2017114 Kb30
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia02.08.201765 Kb22
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II.pdf)Zmiana ogłoszenia II03.08.201766 Kb21
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 44-17 ODCZ.SEROLOG.-MIKROTESTY KOLUMN.z DZIERŻ.SPRZĘTU)Informacja z otwarcia ofert16.08.201745 Kb21
Pobierz plik (2017 UE Unieważn.postęp. 44-17 ODCZ.SEROL.- MIKROTESTY KOLUMN.z DZIERŻ.SPRZ..doc)Unieważnienie22.08.201737 Kb20
 
Więcej artykułów…