Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-68/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-68/2018 na: DOSTAWA GAZU WYSOKOMETANOWEGO PRZY CIŚNIENIU NIE MNIEJSZYM NIŻ 1,8 kPa WRAZ Z ZAPEWNIENIEM USŁUGI DYSTRUBUCJI PALIWA GAZOWEGO DO INSTALACJI GAZOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W LOKALACH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 119 Kb52
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  SIWZ  15 dni  68-2018.doc)SIWZ 291 Kb60
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  FORM. CENOWY   68-2018.doc)Formularz cenowy 51 Kb34
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  WYKAZ OBIEKTÓW CZ. I C   68-2018.doc)Wykaz obiektów 44 Kb37
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  ISTOTNE POSTAN. DO UM.   68-2018.doc)Istotne post. do umowy 67 Kb27
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  - JEDZ w. edytowalna  68-2018.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb26
Pobierz plik (JEDZ- ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 81 Kb28
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb30
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  OŚW. BRAK WYR.  68-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb24
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  OŚW. BRAK ZAKAZU   68-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb32
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  ZM. I TSO   68-2018.DOC)Zmiana I TSO10.10.201845 Kb23
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia12.10.201867 Kb15
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  ZM. II TSO   68-2018.DOC)Zmiana II TSO12.10.201845 Kb27
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II.pdf)Zmiana ogłoszenia II16.10.201867 Kb13
Pobierz plik (UEe 2018  GAZ ZIEMNY  -  WYJ. I, ZM.III SIWZ   68-2018.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana III16.10.20181339 Kb33
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  FORM. CEN. WYJ.I,ZM.III  68-2018.doc)Formularz cenowy po Wyj. I16.10.201852 Kb16
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  WYKAZ OBIEKT.CZ. I C WYJ.I,ZM.III   68-2018.doc)Wykaz obiektów po Wyj. I16.10.201844 Kb16
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  SIWZ CZ. VIII B WYJ.I, ZM.III  68-2018.doc)Część VIII B po Wyj. I16.10.201888 Kb16
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  ISTOTNE POST. UM. WYJ.I, ZM.III  68-2018.doc)Istotne post. do umowy po Wyj. I16.10.201872 Kb16
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana III.pdf)Zmiana ogłoszenia III18.10.201867 Kb20
Pobierz plik (UEe 2018  GAZ ZIEMNY  -  ZM. IV SIWZ     68-2018.doc)Zmiana IV24.10.201856 Kb16
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  FORM. CEN. ZM.IV   68-2018.doc)FC po zmianie24.10.201875 Kb15
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  SIWZ CZ. VIII B  ZM.IV    68-2018.doc)Część VIII B po zmianie24.10.201890 Kb18
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  ISTOTNE POST. UM. ZM.IV    68-2018.doc)Istotne post. do umowy po zmianie24.10.201872 Kb17
Pobierz plik (Zas.US.PDF)Zaświadczenie24.10.2018877 Kb19
Pobierz plik (Zas.ZUS.PDF)Zaświadczenie24.10.2018237 Kb14
Pobierz plik (Uchwała.Bilans.zip)Uchwała/Bilans24.10.201833956 Kb14
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana IV.pdf)Zmiana ogłoszenia IV27.10.201867 Kb16
Pobierz plik (2018 UE Zestawienie ofert 68-18 DOSTAWA GAZU.doc)Informacja z otwarcia ofert05.11.201840 Kb34
Pobierz plik (2018 UE II Wybór DOSTAWA GAZU - ZP-PN-68-2018.doc)Wybór29.11.201857 Kb8
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-62/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-62/2018 na dostawę: MIĘSO W PAKIECIE I  ORAZ  WĘDLINY W PAKIECIE II  DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO, WĘDLINY P.I-II  -  OGŁ.  62-2018.doc)Ogłoszenie 97 Kb52
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO, WĘDLINY P.I-II  -  SIWZ   62-2018.doc)SIWZ 286 Kb49
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO I WĘDLINY P.I-II  -  FORM. CENOWY  62-2018.doc)Formularz cenowy 84 Kb38
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO, WĘDLINY P.I-II  -  WZÓR UMOWY  62-2018.doc)Wzór umowy 83 Kb27
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO, WĘDLINY P.I-II  -  OŚW. WYKLUCZ.  62-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO, WĘDLINY P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  62-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 MIĘSO, WĘDLINY P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  62-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb30
Pobierz plik (BZP 2018 MIESO, WĘDLINY P.I-II  -  OŚW. ZASADY DOST.  62-2018.doc)Oświadczenie 62 Kb39
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 62-2018.DOC)Informacja z otwarcia ofert05.10.201856 Kb32
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 62-18 P.I-MIĘSO, P.II-WĘDLINY. DLA KUCHNI SZPITAL..doc)Wybór/ Unieważnienia29.10.201839 Kb15
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-69/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-69/2018 na dostawę: SZWY CHIRURGICZNE NIEWCHŁANIALNE DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH, CHIRURGICZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH  DLA  BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  OGŁ.  69-2018.doc)Ogłoszenie 99 Kb58
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  SIWZ   69-2018.doc)SIWZ 312 Kb69
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  FORM. CENOWY ok  69-2018.doc)Formularz cenowy 75 Kb75
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  WZÓR UMOWY   69-2018.doc)Wzór umowy 101 Kb37
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  OŚW. WYKLUCZ.  69-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb37
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  69-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb44
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  69-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY NIEWCHŁ.  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  69-2018.doc)Oświadczenie 64 Kb46
Pobierz plik (2018 BZP WYJ.I 69-18 SZWY CHIRURGICZNE + FC.doc)Wyjaśnienia I + FC26.09.201891 Kb39
Pobierz plik (2018 BZP Zmiana I Ogł‚oszenia ZP-PN-69-2018 SZWY CHIR..doc)Zmiana ogłoszenia26.09.201826 Kb51
Pobierz plik (2018 BZP WYJ.II 69-18 SZWY CHIRURGICZNE.doc)Wyjaśnienia II27.09.201860 Kb36
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 69-18 SZWY CHIR.NIEWCH. (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert03.10.201857 Kb43
Pobierz plik (2018 BZP Wybór SZWY CHIR. 69-2018 II (1).doc)Wybór16.10.201873 Kb14
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-61/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-61/2018 na dostawę: PAKIET I - FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE MYJNIE Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM – 3 SZT. WRAZ Z INSTALACJĄ, MONTAŻEM I SZKOLENIEM PERSONELU ORAZ FABRYCZNIE NOWE OKNO PODAWCZE OTWIERANE ELEKTRYCZNIE – 1 SZT. WRAZ Z MONTAŻEM I SZKOLENIEM PRESONELU W POMIESZCZENIACH CENTRALNEJ STERYLIZACJI W NOWOBUDOWANYM BLOKU OPERACYJNYM W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY ORAZ PAKIET II - FABRYCZNIE NOWA I ZAGREGOWANA MYJNIA ULTRDŹWIĘKOWA - 1 SZT. WRAZ Z INSTALACJĄ, MONTAŻEM I SZKOLENIEM PERSONELU W POMIESZCZENIACH CENTRALNEJ STERYLIZACJI W NOWOBUDOWANYM BLOKU OPERACYJNYM W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY - OGŁ.   61-2018.doc)Ogłoszenie 97 Kb74
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY - SIWZ  61-2018.doc)SIWZ 233 Kb70
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY - FC    61-2018.doc)Formularz cenowy 41 Kb49
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY - PAR. WYM. CZ. I C   61-2018.doc)Parametry wymagane - Część I C 126 Kb92
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY - PAR. WYM. CZ. I D   61-2018.doc)Parametry wymagane - Część I D 41 Kb58
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY - WZÓR UMOWY   61-2018 wł..doc)Wzór umowy 64 Kb79
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY -  OŚW. DOT. WYKL.  61-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb43
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY - OŚW. O BRAKU WYR.  61-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 29 Kb39
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY - OŚW. O BRAKU ZAKAZU  61-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 31 Kb37
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY -  OŚW. DEKL.ZG.  61-2018.doc)Oświadczenie 64 Kb45
Pobierz plik (BZP 2018 MYJNIE-DEZYNFEKTORY  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZ.  61-2018.doc)Wykaz podmiotów/ Wykaz dostawców 42 Kb56
Pobierz plik (ZP-PN-61-2018 - Zmiana I TSO myjnie.doc)Zmiana I TSO26.09.201832 Kb39
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.doc)Zmiana ogłoszenia26.09.201827 Kb47
Pobierz plik (ZP-PN-61-2018 - Wyjaśnienia I myjnie.doc)Wyjaśnienia I28.09.201851 Kb45
Pobierz plik (ZP-PN-61-2018 - Część I C po Wyj. I.doc)Par. wym. po Wyj. I - Cz. I C28.09.2018101 Kb35
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia II.doc)Zmiana ogłoszenia II28.09.201827 Kb33
Pobierz plik (zb.zest.ofert - myjnie.doc)Informacja z otwarcia ofert03.10.201839 Kb24
Pobierz plik (wybór - myjnie str..doc)Wybór11.10.201832 Kb25
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-65/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-65/2018 na dostawę: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY PRZEWOŹNY APARAT RTG Z RAMIENIEM C WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO - DLA NOWOBUDOWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  OGŁ.   65-2018.doc)Ogłoszenie 89 Kb53
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  SIWZ   65-2018.doc)SIWZ 263 Kb75
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  FORM. CENOWY   65-2018.doc)Formularz cenowy 39 Kb44
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  PARAM. WYMAGANE    65-2018.doc)Parametry wymagane 168 Kb50
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  PAR. OCENIANE   65-2018.doc)Parametry oceniane 89 Kb58
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  WZÓR UMOWY   65-2018.DOC)Wzór umowy 92 Kb37
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  OŚW. DOT. WYKL.  65-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  65-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  - OŚW. O BRAKU WYR.  65-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb37
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  OŚW. DEKL.ZG.  65-2018.doc)Oświadczenie 64 Kb37
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZ.  65-2018.doc)Wykaz podmiotów/ Wykaz dostawców 50 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  - POŚW. AUTENT. DO CZ. V C    65-2018.DOC)Poświad. autent. 30 Kb37
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO 65-2018  I APARAT RTG Z RAMIENIEM C (1).doc)Zmiana I TSO25.09.201847 Kb37
Pobierz plik (2018 BZP Zmiana I Ogł‚oszenia ZP-PN- 65-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia25.09.201826 Kb44
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO 65-2018  ZMIANAII APARAT RTG Z RAMIENIEM C (1).doc)Zmiana II TSO02.10.201848 Kb34
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA II Ogł‚oszenia ZP-PN-65-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia II02.10.201826 Kb34
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO 65-2018  ZMIANAIII APARAT RTG Z RAMIENIEM C (1).doc)Zmiana III TSO08.10.201848 Kb27
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA III Ogł‚oszenia ZP-PN-65-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia III08.10.201826 Kb41
Pobierz plik (BZP 2018  RAMIĘ C  -  WYJ. I, ZM.IV    65-2018.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana IV12.10.2018125 Kb23
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  PARAM. WYM. WYJ.I,ZM.IV    65-2018.doc)Parametry wymagane po Wyj.12.10.2018171 Kb16
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  PAR. OCENIANE WYJ.I,ZM.IV  65-2018.doc)Parametry oceniane po Wyj.12.10.201889 Kb16
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  SIWZ CZ. VIII B WYJ.I,ZM.IV   65-2018.doc)Część VIII B po Wyj.12.10.201886 Kb23
Pobierz plik (BZP 2018  RAMIĘ C  -  WZÓR UMOWY  WYJ. I, ZM.IV   65-2018.doc)Wzór umowy po Wyj.12.10.2018106 Kb19
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA IV Ogłoszenia ZP-PN-65-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia IV12.10.201826 Kb18
Pobierz plik (BZP 2018 RAMIĘ C  -  KOREKTA OMYŁKI DO WYJ.I   SIWZ    65-2018.doc)Korekta do Wyj. I16.10.201850 Kb38
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 65-18 APARAT RTG Z RAMIENIEM C.DOC)Informacja z otwarcia ofert22.10.201852 Kb47
Pobierz plik (2018 BZP II Wybór APARAT RTG Z RAMIENIEM C 65-2018 (1).doc)Wybór06.11.201864 Kb13
 
Więcej artykułów…