Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 46/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-46/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: PROGRAM LEKOWY WZW W PAKIETACH I – II  DLA ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO I CHORÓB WĄTROBY W ZESPOLE  OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 134 Kb50
Pobierz plik (NUE 2017 PR. LEK. WZW P.I-II -  SIWZ  46-2017.doc)SIWZ 297 Kb215
Pobierz plik (NUE 2017 PR. LEK. WZW P.I-II -  FORM. CEN.  46-2017.DOC)Formularz cenowy 48 Kb230
Pobierz plik (NUE 2017 PR. LEK. WZW P.I-II - WZÓR UMOWY  46-2017.doc)Wzór umowy 72 Kb191
Pobierz plik (NUE 2017 PR. LEK. WZW P.I-II  - JEDZ 46-2017.doc)JEDZ 198 Kb192
Pobierz plik (NUE 2017 PR. LEK. WZW P.I-II - OŚW. WYKAZ P. LECZ.  46-2017.DOC)Oświadczenie 31 Kb192
Pobierz plik (NUE 2017 PR. LEK. WZW P.I-II - OŚW. O BR. ZAKAZU  46-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb196
Pobierz plik (NUE 2017 PR. LEK. WZW P.I-II - OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 46-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 26 Kb191
Pobierz plik (NUE 2017 PR. LEK. WZW P.I-II - WYJAŚNIENIA I  46-2017.doc)Wyjaśnienia I11.07.201760 Kb41
Pobierz plik (2017 UE Wyj. II - 46-17 PR.LEKOWY WZW w PAKIETACH I - II DLA ODDZ.OBS.-ZAK.i CH.)Wyjaśnienia II17.07.201754 Kb38
Pobierz plik (2017 UE Zbiorcze zestawienie 46-17 PROGRAM LEKOWY WZW W P I i II.DOC)Informacja z otwarcia ofert02.08.201755 Kb27
Pobierz plik (2017 UE Wybór PR. LECZ. PROGRAM LEKOWY WZW P.I-II -  46-2017 od Gosi nowe III.)Wybór17.08.201789 Kb19
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 42/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-42/2017 na dostawę: PASKI DO GLUKOMETRÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ GLUKOMETRÓW W PAKIECIE II DLA ODDZIAŁU NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GLUK. z dz. P.II -  OGL.  42-2017.doc)Ogłoszenie 84 Kb66
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GLUK. z dz. P.II -  SIWZ  42-2017.doc)SIWZ 272 Kb126
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GLUK. z dz. P.II -  FORM. CEN. 42-2017.doc)Formularz cenowy 48 Kb126
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GLUK. z dz. P.II - WZÓR UM. GLUKOM. 42-2017.doc)Wzór umowy - dostawa 94 Kb124
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GLUK. z dz. P.II - WZÓR UM. dzierż. 42-2017.doc)Wzór umowy - dzierżawa 66 Kb122
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GLUK. z dz. P.II - OŚW. DOT. WYKL. 42-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb119
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GLUK. z dz. P.II - OŚW. DOT. DEKL. ZG. 42-2017.doc)Oświadczenie 62 Kb123
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GLUK. z dz. P.II - OŚW. O BRAKU WYR. 42-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb124
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GLUK. z dz. P.II - OŚW. O BRAKU ZAKAZU 42-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb118
Pobierz plik (2017 BZP PRZESUNIECIE TSO 42-2017 PASKI DO GLUKOMETRÓW.doc)Zmiana I TSO27.06.201745 Kb32
Pobierz plik (2017 BZP ZMIANA I Ogłoszenia ZP-PN-42-2017 PASKI DO GLUKOMETRÓW.doc)Zmiana ogłoszenia27.06.201724 Kb31
Pobierz plik (2017 BZP WYJ.I 42-17 PASKI DO GLUKOMETRÓW II.doc)Wyjaśnienia I30.06.201796 Kb33
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 41/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-41/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: ERYTROPOETYNA BETA DLA STACJI DIALIZ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 119 Kb62
Pobierz plik (NUE 2017 LEK ERYTROPOETYNA BETA -  SIWZ  41-2017.doc)SIWZ 284 Kb234
Pobierz plik (NUE 2017 LEK ERYTROPOETYNA BETA - FORM. CEN. 41-2017.DOC)Formularz cenowy 40 Kb222
Pobierz plik (NUE 2017 LEK ERYTROPOETYNA BETA -  JEDZ 41-2017.doc)JEDZ 198 Kb195
Pobierz plik (NUE 2017 LEK ERYTROPOETYNA BETA - WZÓR UMOWY  41-2017.doc)Wzór umowy 71 Kb201
Pobierz plik (NUE 2017 LEK ERYTROPOETYNA BETA - OŚW. WYKAZ P.LECZ. 41-2017.DOC)Oświadczenie 31 Kb203
Pobierz plik (NUE 2017 LEK ERYTROPOETYNA BETA - OŚW. O BR. ZAKAZU 41-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb197
Pobierz plik (NUE 2017 LEK ERYTROPOETYNA BETA - OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 41-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb214
Pobierz plik (NUE 2017 LEK ERYTROPOETYNA BETA - ZESTAW. OFERT  41.doc)Informacja z otwarcia ofert25.07.201738 Kb32
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 41-17 ERYTROPOETYNA BETA DLA ST.DIALIZ.doc)Wybór21.08.201735 Kb26
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 39/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-39/2017 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: TESTY ELISA i WESTERN – BLOT  DO OZNACZANIA PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO BORRELIA Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 123 Kb71
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY ELISA i WEST. Z DZ. -  SIWZ  39-2017.doc)SIWZ 332 Kb237
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY ELISA i WEST. Z DZ. - FORM. CEN. 39-2017.DOC)Formularz cenowy 95 Kb243
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY ELISA i WEST. Z DZ. - WZÓR UM. ODCZ. 39-2017.doc)Wzór umowy - dostawa 74 Kb187
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY ELISA i WEST. Z DZ. - WZÓR UM. SPRZĘT 39-2017.doc)Wzór umowy - dzierżawa 116 Kb189
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY ELISA i WEST Z DZ. - PAR. OCEN. 39-2017.doc)Parametry oceniane 62 Kb197
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY ELISA i WEST. Z DZ. - PAR. WYM. 39-2017.doc)Parametry wymagane 82 Kb212
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY ELISA i WEST. Z DZ. -  JEDZ  39-2017.doc)JEDZ 198 Kb187
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY ELISA i WEST. Z DZ. -  OŚW. DEKL. ZG. CE  39-2017.DOC)Oświadczenie 33 Kb178
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY ELISA i WEST. Z DZ. - OŚW. O BR. ZAKAZU 39-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb179
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY ELISA i WEST. Z DZ. - OŚW. WYK. O BR. WYR. 39-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb186
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY ELISA i WEST. Z DZ. - POŚW. AUT. 39-2017.DOC)Poświadczenie autent. 32 Kb185
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY ELISA I WEST. Z DZ. - WYJ. I-ZM. I 39-2017.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana + Załączniki07.07.2017278 Kb57
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia08.07.201765 Kb33
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY ELISA I WEST. Z DZ. - WYJ. II-ZM. II 39-2017  21 LIPCA.do)Wyjaśnienia II/ Zmiana + Część I C + Część V C21.07.2017127 Kb63
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II.pdf)Zmiana ogłoszenia II 67 Kb21
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY ELISA I WEST. Z DZ. - ZM. III  39-2017  31 LIPCA.doc)Zmiana III + Część V C31.07.201784 Kb47
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana III.pdf)Zmiana ogłoszenia III02.08.201766 Kb24
Pobierz plik (2017 UE Zbiorcze zestawienie 39-17 ODCZ. LAB. TESTY.DOC)Informacja z otwarcia ofert09.08.201764 Kb32
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 39-2017 ODCZ. LAB. - TESTY ELISA II.doc)Wybór 84 Kb19
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 43/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-43/2017 na dostawę: JAJA KURZE  W PAKIECIE I   ORAZ  PRODUKTY MLECZARSKIE W PAKIECIE II  DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 JAJA, PROD. MLECZ. P.I-II - OGŁ.  43-2017.doc)Ogłoszenie 96 Kb78
Pobierz plik (NBZP 2017 JAJA, PROD. MLECZ. P.I-II -  SIWZ  43-2017.doc)SIWZ 271 Kb96
Pobierz plik (NBZP 2017 JAJA, PROD. MLECZ. P.I-II - FORM. CEN. 43-2016.doc)Formularz cenowy 71 Kb95
Pobierz plik (NBZP 2017 JAJA, PROD. MLECZ. P.I-II - WZÓR UMOWY  43-2017.doc)Wzór umowy 74 Kb90
Pobierz plik (NBZP 2017 JAJA, PROD. MLECZ. P.I-II -  OŚW. DOT. ZASAD DOST. 43-2017.doc)Oświadczenie 62 Kb93
Pobierz plik (NBZP 2017 JAJA, PROD. MLECZ. P.I-II -  OŚW. DOT. WYKL. 43-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb96
Pobierz plik (NBZP 2017 JAJA, PROD. MLECZ. P.I-II - OŚW. O BRAKU ZAKAZU  43-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb91
Pobierz plik (NBZP 2017 JAJA, PROD. MLECZ. P.I-II - OŚW. O BRAKU WYROKU 43-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb99
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY ELISA i WEST. Z DZ. - POŚW. AUT. 39-2017.DOC)Poświadczenie autent. 32 Kb55
Pobierz plik (2017 BZP Zbiorcze zestawienie 43-17  JAJA, PR. MLECZARSKIE.DOC)Informacja z otwarcia ofert13.06.201762 Kb48
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 43-17 JAJA I PR. MLECZ.II - wykluczenie lista kapitałowa,)Wybór05.07.201782 Kb30
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 43-17 JAJA I PR. MLECZ.II - wykluczenie lista kapitałowa )Wybór sprostowanie06.07.201783 Kb32
 
Więcej artykułów…