Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-73/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-73/2018 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: ŚRODKI KONTRASTOWE W PAKIETACH I – V  DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 164 Kb65
Pobierz plik (UEe 2018 ŚR. KONTRAST. P.I-V  -  SIWZ   73-2018.doc)SIWZ 339 Kb89
Pobierz plik (UEe 2018 ŚR. KONTRAST. P.I-V  -  FORM. CENOWY  73-2018.DOC)Formularz cenowy 91 Kb123
Pobierz plik (UEe 2018 ŚR. KONTRAST. P.I-V  -  WZÓR UMOWY  73-2018.doc)Wzór umowy 80 Kb54
Pobierz plik (UEe 2018 ŚR. KONTRAST. P.I-V  -  JEDZ w. edytowalna  73-2018.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb46
Pobierz plik (ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb50
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb64
Pobierz plik (UEe 2018 ŚR. KONTRAST. P.I-V  -  OŚW. BRAK WYR.  73-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb53
Pobierz plik (UEe 2018 ŚR. KONTRAST. P.I-V  -  OŚW. BRAK ZAKAZU  73-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb47
Pobierz plik (UEe 2018 ŚR. KONTRAST. P.I-V  -  OŚW. WYKAZ P. LECZ.  73-2018.DOC)Oświadczenie 31 Kb51
Pobierz plik (2018 UE WYJ.I 73-17 ŚRODKI KONTRASTOWE W P. I - V (1).doc)Wyjaśnienia I14.11.201863 Kb59
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 73-18  PR. LECZ.ŚR. KON. (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert10.12.201885 Kb52
Pobierz plik (2019 UE Wybór oferty 73-2018 II PR. LECZ. ŚRODKI KONTRAST. - odrzucenie wadiu)Wybór09.01.2019127 Kb28
Pobierz plik (2018 UE ANULOWANIE WYNIKÓW II - ŚRODKI KONTRAST. P.I-V  -  73-2018 (1).doc)Anulowanie wyboru11.01.201937 Kb28
Pobierz plik (2019 UE Wybór oferty 73-2018 II PR. LECZ. ŚRODKI KONTRAST. - odrzucenie wadi)Wybór22.01.2019127 Kb39
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-78/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-78/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: SZYBKIE TESTY (RSV I INFLUENZA) DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie 114 Kb64
Pobierz plik (UEe 2018 OL. SZYBKIE TESTY  -  SIWZ   78-2018.doc)SIWZ 342 Kb86
Pobierz plik (UEe 2018 OL. SZYBKIE TESTY  -  FORM. CENOWY   78-2018.DOC)Formularz cenowy 52 Kb94
Pobierz plik (UEe 2018 OL. SZYBKIE TESTY  -  PAR. WYM. CZ. I C   78-2018.doc)Parametry wymagane 67 Kb72
Pobierz plik (UEe 2018 OL. SZYBKIE TESTY  -  PAR. OCEN. CZ. V C  78-2018.doc)Parametry oceniane 60 Kb57
Pobierz plik (UEe 2018 OL. SZYBKIE TESTY  -  WZÓR UMOWY   78-2018.doc)Wzór umowy 76 Kb63
Pobierz plik (UEe 2018 OL. SZYBKIE TESTY  -  JEDZ w. edytowalna   78-2018.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb57
Pobierz plik (ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb45
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb61
Pobierz plik (UEe 2018 OL. SZYBKIE TESTY  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  78-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb61
Pobierz plik (UEe 2018 OL. SZYBKIE TESTY  -  OŚW. WYK. O BR. WYR.  78-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb51
Pobierz plik (UEe 2018 OL. SZYBKIE TESTY  -  POŚW. AUT.  78-2018.DOC)Poświad. autent. 31 Kb63
Pobierz plik (UEe 2018 OL. SZYBKIE TESTY  -  POŚW. AUTENT. DO CZ. V C  78-2018.DOC)Poświad. autent. 31 Kb64
Pobierz plik (UEe 2018 OL. SZYBKIE TESTY  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  78-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb57
Pobierz plik (2018 UE Wyj. I - 78-18 ODCZ.LAB.-SZYBKIE TESTY - RSV i INFLUENZA.doc)Wyjaśnienia I + Część VIII B + Wzór umowy29.10.2018118 Kb50
Pobierz plik (2018 UE Wyj. II- 78-18 ODCZ.LAB.-SZYBKIE TESTY - RSV i INFLUENZA.doc)Wyjaśnienia II06.11.201846 Kb49
Pobierz plik (UEe 2018 OL. SZYBKIE TESTY  -  ZB.ZEST.OFERT.doc)Informacja z otwarcia ofert27.11.201848 Kb52
Pobierz plik (2018 UE Wybór oferty 78-18 ODCZ.LAB.-SZYBKIE TESTY -RSV I INFLUENZA.doc)Wybór08.01.201881 Kb33
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-75/2018


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-75/2018 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE – PROGRAM LEKOWY WZW: INTERFERON PEGYLOWANY ALFA 2A DLA ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO I CHORÓB WĄTROBY ORAZ DLA PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 114 Kb58
Pobierz plik (UEe 2018 INTERFERON PEGYL.  -  SIWZ   75-2018.doc)SIWZ 351 Kb57
Pobierz plik (UEe 2018 INTERFERON PEGYL.  -  FORM. CENOWY  75-2018.DOC)Formularz cenowy 41 Kb74
Pobierz plik (UEe 2018 INTERFERON PEGYL.  -  WZÓR UMOWY  75-2018.doc)Wzór umowy 100 Kb40
Pobierz plik (UEe 2018 INTERFERON PEGYL.  -  JEDZ w. edytowalna  75-2018.doc)JEDZ - EDYT. 184 Kb41
Pobierz plik (ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 81 Kb37
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb33
Pobierz plik (UEe 2018 INTERFERON PEGYL.  -  OŚW. BRAK WYR.  75-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb34
Pobierz plik (UEe 2018 INTERFERON PEGYL.  -  OŚW. BRAK ZAKAZU  75-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb44
Pobierz plik (UEe 2018 INTERFERON PEGYL.  -  OŚW. WYKAZ P. LECZ.  75-2018.DOC)Oświadczenie 31 Kb38
Pobierz plik (2018 UE WYJ.I 75-18 PR. LEK. WZW INTERFERON.doc)Wyjaśnienia I + Formularz cenowy29.10.201877 Kb49
Pobierz plik (2018 UE Zbiorcze zestawienie 75-18 LEKI WZW INTERFERON (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert20.11.201852 Kb25
Pobierz plik (2018 UE II Wybór oferty 75-2018 PR. LECZ. INTERFERON (1).doc)Wybór30.11.201855 Kb20
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-72/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-72/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA I BACK-UP ORAZ  KLIMATYZATORA I INNEGO SPRZĘTU DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 119 Kb51
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  SIWZ   72-2018.doc)SIWZ 405 Kb53
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  FC odcz.+mat.+dzierż. 72-2018.DOC)Formularz cenowy 79 Kb56
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  - CZ. I C WYM. AP.  72-2018.doc)Parametry wymagane - aparat 68 Kb50
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  - CZ. I D WYM. ODCZ.  72-2018.doc)Parametry wymagane - odczynniki 51 Kb55
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  PAR. OCEN.  72-2018.doc)Parametry oceniane 67 Kb33
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  - WZÓR UM. ODCZ.  72-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 78 Kb35
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  WZÓR UM. SPRZ. 72-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 140 Kb28
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  - JEDZ w. edytowalna  72-2018.doc)JEDZ - EDYT. 184 Kb46
Pobierz plik (ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb37
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb31
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  OŚW. BRAK WYR. 72-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb29
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  OŚW. BRAK ZAKAZU  72-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb30
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  OŚW. DEKL. ZG.  72-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb33
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  POŚW. AUT. 72-2018.DOC)Poświad. autent. 32 Kb31
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  - POŚW. AUTENT. DO CZ. V C  72-2018.DOC)Poświad. autent. 31 Kb26
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  WYKAZ DOSTAW  72-2018.DOC)Wykaz dostaw 39 Kb30
Pobierz plik (2018 UE Zbiorcze zestawienie 72-18 ODCZ. LAB.SEROLOGIA (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert20.11.201859 Kb23
Pobierz plik (2018 UE Wybór oferty 72-2018 ODCZ. SEROLOG. II (1).doc)Wybór11.12.201861 Kb20
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-74/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-74/2018 na dostawę: JAŁOWE ZESTAWY OPERACYJNE DO ZABIEGÓW USUNIĘCIA ZAĆMY ORAZ ROZTWÓR BSS  DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  OGŁ.  74-2018.doc)Ogłoszenie 99 Kb67
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  SIWZ   74-2018.doc)SIWZ 250 Kb65
Pobierz plik (BZP 2018 JAL. ZEST. OKUL.  -  FORM. CENOWY  74-2018.doc)Formularz cenowy 47 Kb64
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  WZÓR UMOWY   74-2018.doc)Wzór umowy 98 Kb41
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  OŚW. WYKLUCZ.  74-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  74-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb37
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU   74-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb38
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  74-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  ZMIANA I TSO 74-2018  15 PAŹDZ..DOC)Zmiana I TSO15.10.201841 Kb49
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.doc)Zmiana ogłoszenia15.10.201827 Kb34
Pobierz plik (2018 BZP Wyj. I - 74-18 JAŁOWE ZESTAWY OPERAC DO ZABIEGÓW USUNIĘCIA ZAĆMY ORAZ R)Wyjaśnienia I18.10.201880 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 JAL. ZEST. OKUL.  -  FORM. CENOWY WYJ.I, ZM. I  74-2018.doc)Formularz cenowy po Wyj. I18.10.201847 Kb32
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia II.doc)Zmiana ogłoszenia II18.10.201827 Kb22
Pobierz plik (2018 BZP Przedłuzenie terminu skł. of. 74-18 JAŁ.ZESTAWY OPER. DO ZAB.US.ZAĆMY D)Zmiana III TSO25.10.201828 Kb28
Pobierz plik (2018 BZP zmiana ogł. 74-18 JAŁ.ZESTAWY OPER. DO ZAB.US.ZAĆMY DLA ODDZ.OKULIST..d)Zmiana ogłoszenia III25.10.201823 Kb37
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OP.  -  ZMIANA II    74-2018.doc)Zmiana IV + Formularz cenowy30.10.201890 Kb20
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia IV.doc)Zmiana ogłoszenia IV30.10.201823 Kb20
Pobierz plik (2018 BZP Zestawienie ofert 74-18 JAŁOWE ZESTAWY OPER. DO ZAB.USUN.ZAĆMY DLA O)Informacja z otwarcia ofert07.11.201838 Kb21
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 74-2018 II JAŁOWE ZESTAWY OPERACYJNE (1).doc)Wybór15.11.201859 Kb46
 
Więcej artykułów…