Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 37/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-37/2017 na: USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO Z KIEROWCĄ  DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 134 Kb122
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - SIWZ 18 maja 37-2017.DOC)SIWZ 374 Kb216
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. -  FORM. CENOWY  37-2017.DOC)FC 78 Kb157
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT.  -  JEDZ  37-2017.doc)JEDZ 203 Kb131
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. -  WYKAZ USŁUG  37-2017.DOC)Wykaz usług 41 Kb131
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - OŚW. O BR. ZAKAZU  37-2017.doc)Oświadczenia 26 Kb134
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 37-2017.DOC)Oświadczenia 33 Kb126
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - TAB. OCENY JAKOŚCI  37-2017.doc)tab 65 Kb152
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WYKAZ SPRZ. wł. Wykon. 37-2017.doc)Wykaz 90 Kb121
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WYKAZ SPRZ. wł. ZOZ 37-2017.doc)Wykaz 196 Kb123
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WZÓR UM. DZIERŻAWA  37-2017.doc)Wzór umowy 39 Kb125
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WZÓR UMOWY  37-2017.doc)Wzór umowy 118 Kb139
Pobierz plik (transport 37-2017 - Zmiana I TSO.doc)Zmiana I TSO25.05.201730 Kb94
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia30.05.201766 Kb63
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT. SANIT. - WYJ. I - ZMIANA II  37-2017.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana II + Zał.31.05.2017140 Kb110
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WEZW.DO PRZYST.POST.ODW. 37-2017.doc)Wezwanie do przystąpienia do odwołania31.05.201753 Kb55
Pobierz plik (odwolanie.PDF)Odwołanie31.05.20171956 Kb78
Pobierz plik (Zmiana ogl 37.pdf)Zmiana ogłoszenia II02.06.201769 Kb121
Pobierz plik (zb. zest. ofert - transport 37-2017.doc)Informacja z otwarcia ofert19.06.201736 Kb99
Pobierz plik (unieważnienie - transport 37-2017 str..doc)Unieważnienie27.06.201742 Kb50
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 33/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-33/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: GLIKOL METOKSYPOLIETYLENOWY EPOETYNY BETA DLA STACJI DIALIZ  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 120 Kb72
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI GLIKOL ST. DIALIZ - SIWZ  33-2017.doc)SIWZ 294 Kb140
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI GLIKOL ST. DIALIZ -  FORM. CEN. 33-2017.DOC)Formularz cenowy 38 Kb118
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI GLIKOL ST. DIALIZ - JEDZ  33-2017.doc)JEDZ 204 Kb118
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI GLIKOL ST. DIALIZ - WZÓR UMOWY  33-2017.doc)Wzór umowy 70 Kb117
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI GLIKOL ST. DIALIZ - OŚW. WYKAZ P.LECZ. 33-2017.DOC)Oświadczenie 31 Kb118
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI GLIKOL ST. DIALIZ - OŚW. O BR. ZAKAZU 33-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb105
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI GLIKOL ST. DIALIZ - OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 33-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb110
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 33-17 PROD.LECZ.-GLIKOL METOKSYPOLIETYL EPOET. BETA DL)Informacja z otwarcia ofert31.05.201739 Kb35
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 33-17 PROD.LECZ.-GLIKOL METOKSYPOLIETYL.EPOET.BETA DLA ST.D)Wybór13.06.201750 Kb20
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 30/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-30/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: LEKI RÓŻNE  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE  OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 119 Kb64
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE  -  SIWZ  30-2017.doc)SIWZ 296 Kb151
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE - FORM. CEN. 30-2017.DOC)Formularz cenowy 670 Kb276
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE  - JEDZ  30-2017.doc)JEDZ 197 Kb109
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE - WZÓR UMOWY  30-2017.doc)Wzór umowy 72 Kb108
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE - OŚW. WYKAZ P.LECZ. 30-2017.DOC)Oświadczenie 31 Kb110
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE - OŚW. O BR. ZAKAZU 30-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb111
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE - OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 30-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb110
Pobierz plik (2017 UE Przedłuzenie terminu skł. of. 30- 17 LEKI RÓŻNE zm.I.doc)Zmiana I TSO23.05.201727 Kb47
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.pdf)Zmiana ogłoszenia26.05.201765 Kb38
Pobierz plik (2017 UE Przedłuzenie terminu skł. of. 30- 17 LEKI RÓŻNE zm.II.doc)Zmiana II TSO30.05.201728 Kb33
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia II.pdf)Zmiana ogłoszenia II31.05.201765 Kb41
Pobierz plik (2017 UE Przedłuzenie terminu skł. of. 30- 17 LEKI RÓŻNE zm.III.doc)Zmiana III TSO06.06.201727 Kb28
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia III.pdf)Zmiana ogłoszenia III08.06.201764 Kb18
Pobierz plik (2017 UE Przedłuzenie terminu skł. of. 30- 17 LEKI RÓŻNE zm.IV.doc)Zmiana IV TSO08.06.201727 Kb19
Pobierz plik (2017 UE Wyj. I - 30-17 LEKI RÓŻNE.doc)Wyjaśnienia I + FC + Wzór umowy09.06.2017771 Kb31
Pobierz plik (Zm ogl 30.pdf)Zmiana ogłoszenia IV10.06.201765 Kb29
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia V.pdf)Zmiana ogłoszenia V13.06.201764 Kb26
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 30-17 LEKI RÓŻNE.doc)Informacja z otwarcia ofert26.06.201741 Kb35
Pobierz plik (2017 UE Unieważn.postęp. 30-17 LEKI RÓZNE.doc)Unieważnienie27.07.201741 Kb8
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 16/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-16/2017 na dostawę: ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI W PAKIECIE I, ŚRODKI DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO W PAKIECIE II  ORAZ  PREPARAT DO MYCIA I DEZYNFEKCJI MAŁYCH POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH ORGANICZNIE W PAKIECIE III  DLA  APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III - Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie 100 Kb84
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III  -  SIWZ   16-2017.doc)SIWZ 259 Kb89
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III - FORM. CENOWY  16-2017.doc)Formularz cenowy 70 Kb115
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III - WZÓR UMOWY  16-2017.doc)Wzór umowy 94 Kb51
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III -  OŚW. DOT. WYKL.  16-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb53
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III -  OŚW. DOT. DEKL.ZG. 16-2017.doc)Oświadczenie 63 Kb79
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  16-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb56
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III - OŚW. O BRAKU WYR. 16-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb52
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III - ZM.I TSO  09 maja  16-2017.DOC)Zmiana I TSO09.05.201744 Kb57
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III - Ogłoszenie zmiana.doc)Zmiana ogłoszenia09.05.201725 Kb61
Pobierz plik (NBZP 2017 DEZYNF. P.I-III - WYJ. I  09.05.2017  16-2017.DOC)Wyjaśnienia I09.05.201748 Kb54
Pobierz plik (2017 BZP Zestawienie ofert 16-17 ŚR.DEZYNFEKCYJNE w P.I-III.doc)Informacja z otwarcia ofert 49 Kb66
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 16-17 ŚR.DEZYNFEKCYJNE w P.I-III.doc)Wybór31.05.2017105 Kb33
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 27/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-27/2017 na dostawę: ŻYWIENIE POZAJELITOWE – ROZTWORY AMINOKWASÓW W PAKIECIE I  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE  OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 121 Kb56
Pobierz plik (NUE 2017 ŻYW. POZAJ. P.I  -  SIWZ  27-2017.doc)SIWZ 284 Kb156
Pobierz plik (NUE 2017 ŻYW. POZAJ. P.I  -  FORM. CENOWY  27-2017.DOC)Formularz cenowy 46 Kb165
Pobierz plik (NUE 2017 ŻYW. POZAJ. P.I  - JEDZ  27-2017.doc)JEDZ 198 Kb131
Pobierz plik (NUE 2017 ŻYW. POZAJ. P.I - WZÓR UMOWY   27-2017.doc)Wzór umowy 72 Kb127
Pobierz plik (NUE 2017 ŻYW. POZAJ. P.I - OŚW. WYKAZ PR. LECZ. 27-2017.DOC)Oświadczenie 31 Kb133
Pobierz plik (NUE 2017 ŻYW. POZAJ. P.I - OŚW. O BR. ZAKAZU  27-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb132
Pobierz plik (NUE 2017 ŻYW. POZAJ. P.I. - OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 27-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb138
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 27-17 ŻYW.POZAJ.-ROZTW.AMINOKWASÓW w P.I.doc)Informacja z otwarcia ofert19.05.201740 Kb34
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 27-17 ŻYWIENIE POZAJEL.-ROZTW.AMINOKWASÓW w P.I.doc)Wybór30.05.201736 Kb30
 
Więcej artykułów…