Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-39/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-39/2020 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: ANTYBIOTYKI W PAKIETACH V – VI  DLA  APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie 39-2020.pdf)Ogłoszenie 133 Kb106
Pobierz plik (UE 2020 PL. ANTYBIOTYKI P.V-VI  -  SIWZ  ZAŁ.   39.doc)SIWZ 325 Kb87
Pobierz plik (UE 2020 PL. ANTYBIOTYKI P.V-VI - FORM. CENOWY 39.DOC)Formularz cenowy 52 Kb96
Pobierz plik (UE 2020 PL. ANTYBIOTYKI P.V-VI - JEDZ w. edyt. 39.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb66
Pobierz plik (JEDZ - ESPD 39-2020.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb70
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb64
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb63
Pobierz plik (UE 2020 Informacja z otwarcia ofert ZP-PN-39-2020.doc)Informacja z otwarcia ofert16.10.202037 Kb64
Pobierz plik (UE 2020 WYBÓR OFERTY 39-2020 PROD. LECZNICZE ANTYBIOTYKI DLA APTEKI.doc)Wybór30.10.202073 Kb56
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-38/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-38/2020 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: LEKI RÓŻNE W PAKIETACH I – IV  DLA  APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie 38-2020.pdf)Ogłoszenie 159 Kb94
Pobierz plik (UE 2020 PL. LEKI RÓŻNE P.I-IV  -  SIWZ  ZAŁ.   38.doc)SIWZ 327 Kb106
Pobierz plik (UE 2020 PL. LEKI RÓŻNE P.I-IV  -  FORM. CENOWY  38.DOC)Formularz cenowy 642 Kb117
Pobierz plik (UE 2020 PL. LEKI RÓŻNE P.I-IV  -  JEDZ w. edyt.  38.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb75
Pobierz plik (JEDZ - ESPD 38-2020.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb71
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb61
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb74
Pobierz plik (2020 UE PRZESUNIĘCIE TSO 38-2020 PR. LECZ. LEKI RÓŻNE W P. I - IV.doc)Zmiana I TSO05.10.202033 Kb90
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana 38-2020.pdf)Zmiana ogłoszenia09.10.202064 Kb80
Pobierz plik (2020 UE PRZESUNIĘCIE TSO ZMIAMA II 38-2020 PR. LECZ. LEKI RÓŻNE W P. I - IV.do)Zmiana II TSO12.10.202033 Kb77
Pobierz plik (UE 2020 PL. LEKI RÓŻNE P.I-IV  -  WYJ.I, ZM. III  FORM. CEN.   38.doc)Wyjaśnienia I + Formularz cenowy15.10.2020458 Kb100
Pobierz plik (UE 2020 PL. LEKI RÓŻNE P.I-IV  -  CZ. IV A, VIII B, X A, XI D  WYJ.I, ZM.II)Załączniki po Wyj. I15.10.2020153 Kb92
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II 38-2020.pdf)Zmiana ogłoszenia II16.10.202064 Kb72
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana III 38-2020.pdf)Zmiana ogłoszenia III20.10.202067 Kb62
Pobierz plik (2020 UE Informacje z otwarcia ofert ZP-PN-38- 2020 PR. LECZ. LEKI RÓŻNE.doc)Informacja z otwarcia ofert03.11.202052 Kb55
Pobierz plik (2020 UE Wybór oferty II 38-2020 PR. LECZ. LEKI RÓŻNE W PAKIETACH I - IV.doc)Wybór26.11.2020115 Kb46
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-48/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-48/2020 na roboty budowlane: WYKONANIE REMONTU DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH NA TERENIE ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP OGŁ - WYKONANIE DRÓG 48-2020.doc)Ogłoszenie 102 Kb117
Pobierz plik (BZP SIWZ - WYKONANIE DRÓG 48-2020.doc)SIWZ 240 Kb113
Pobierz plik (BZP WZÓR UMOWY - WYKONANIE DRÓG 48-2020.doc)Wzór umowy 200 Kb82
Pobierz plik (BZP OŚW. WYKL. - WYKONANIE DRÓG 48-2020.doc)Oświadczenie 39 Kb77
Pobierz plik (BZP OŚW. O BRAKU WYROKU - WYKONANIE DRÓG 48-2020.doc)Oświadczenie o braku wyroku 29 Kb79
Pobierz plik (BZP OŚW. O BRAKU ZAKAZU - WYKONANIE DRÓG 48-2020.doc)Oświadczenie o braku zakazu 29 Kb78
Pobierz plik (Załączniki.zip)Załączniki 1558 Kb134
Pobierz plik (ZP-PN-48-2020 Wyj. I.doc)Wyjaśnienia I + Wzór umowy09.10.2020213 Kb77
Pobierz plik (2020 BZP Info. z otwarcia ofert 48-2020 remont dróg.doc)Informacja z otwarcia ofert12.10.202040 Kb74
Pobierz plik (ZP-PN- 48-2020 roboty budowlane wybórs str..doc)Wybór02.11.202053 Kb51
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-43/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-43/2020 na dostawę:  DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY  W PAKIETACH I – III  DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2020 DROBNY SPRZ. MED. P.I-III - OGŁ.  43.doc)Ogłoszenie 101 Kb109
Pobierz plik (BZP 2020 DROBNY SPRZ. MED. P.I-III - SIWZ 43.doc)SIWZ 266 Kb121
Pobierz plik (BZP 2020 DROBNY SPRZ. MED. P.I-III  -  FORM. CENOWY   43.doc)Formularz cenowy 135 Kb233
Pobierz plik (BZP 2020 DROBNY SPRZ. MED. P.I-III  -  WZÓR UMOWY  43.doc)Wzór umowy 108 Kb87
Pobierz plik (BZP 2020 DROBNY SPRZ. MED. P.I-III  -  OŚW. WYKL.  43.doc)Oświadczenie 76 Kb83
Pobierz plik (BZP 2020 DROBNY SPRZ. MED. P.I-III  -  OŚW. O BRAKU WYR.  43.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb78
Pobierz plik (BZP 2020 DROBNY SPRZ. MED. P.I-III  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  43.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb83
Pobierz plik (BZP 2020 DROBNY SPRZ. MED. P.I-III  -  DEKL. ZGODN.  43.doc)Oświadczenie 85 Kb74
Pobierz plik (2020 BZP PRZESUNIĘCIE TSO I 43-2020 DROBNMY SPRZĘT MEDYCZNY.doc)Zmiana I TSO29.09.202033 Kb85
Pobierz plik (Ogłoszenie BZP zmiana I ZP-PN-43-2020.doc)Zmiana ogłoszenia29.09.202027 Kb92
Pobierz plik (2020 BZP PRZESUNIĘCIE TSO II 43-2020 DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY.doc)Zmiana II TSO05.10.202034 Kb77
Pobierz plik (ZMIANA OGŁOSZENIA 43-2020.doc)Zmiana ogłoszenia II05.10.202027 Kb103
Pobierz plik (BZP 2020 DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY WYJ. I ZP-PN-43-2020.doc)Wyjaśnienia I09.10.202098 Kb86
Pobierz plik (BZP 2020 DROBNY SPRZ. MED. P.I-III - FORM. CENOWY 43-2020 WYJAŚNIENIA.doc)Formularz cenowy po Wyj.09.10.2020103 Kb79
Pobierz plik (ZMIANA OGŁOSZENIA II 43-2020 (3).doc)Zmiana ogłoszenia III09.10.202027 Kb76
Pobierz plik (2020 BZP Info. z otwarcia ofert 43-2020 DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY.DOC)Informacja z otwarcia ofert20.10.202070 Kb66
Pobierz plik (BZP 2020 DRODNY SPRZĘT MEDYCZNY 43-2020.doc)Wybór13.11.202083 Kb45
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-44/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-44/2020 na: USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO Z KIEROWCĄ  DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie 44-2020.pdf)Ogłoszenie 124 Kb179
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY - SIWZ  ZAŁ.  44.doc)SIWZ 459 Kb121
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY - FORM. CENOWY 44.DOC)Formularz cenowy 77 Kb102
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY -  WYKAZ USŁUG  44.DOC)Wykaz usług 53 Kb110
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY - JEDZ w. edyt. 44.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb83
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb89
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb79
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb94
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY - ZMIANA I - TSO.DOC)Zmiana I TSO12.10.202058 Kb84
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana 44-2020.pdf)Zmiana ogłoszenia16.10.202065 Kb72
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY - ZMIANA II - TSO.DOC)Zmiana II TSO22.10.202058 Kb67
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY  -  WYJ. I., ZMIANA III   44.doc)Wyjaśnienia I23.10.2020126 Kb63
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY -  FORM. CEN. WYJ. I., ZM.III   44.DOC)Formularz cenowy po Wyj.23.10.202077 Kb62
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY - CZ. IC, IVA, IVB, V A, VC, IXA, XA  WYJ.I,ZM. )Załączniki po Wyj. I23.10.2020205 Kb70
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II 44-2020.pdf)Zmiana ogłoszenia II27.10.202065 Kb64
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana III 44-2020.pdf)Zmiana ogłoszenia III28.10.202068 Kb68
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY  -  WYJ. II., ZMIANA IV   44.doc)Wyjaśnienia II02.11.202083 Kb65
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY -  FORM. CEN. WYJ. II., ZM.IV   44.DOC)Formularz cenowy po Wyj. II02.11.202078 Kb58
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY - CZ. IC, IVA, VA, VC, XA  WYJ.II,ZM. IV   44)Załączniki po Wyj. II02.11.2020272 Kb63
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana IV 44-2020.pdf)Zmiana ogłoszenia IV06.11.202068 Kb74
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY - ZMIANA V - TSO 44.DOC)Zmiana V TSO17.11.202059 Kb65
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY - ZMIANA VI 44.doc)Zmiana VI18.11.202051 Kb49
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY -  FORM. CEN.  ZMIANA VI    44.DOC)Formularz cenowy po zmianie18.11.202077 Kb45
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY - CZ. IC, IVA, XA   ZMIANA VI    44.doc)Załączniki18.11.2020245 Kb50
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana V 44-2020.pdf)Zmiana ogłoszenia V20.11.202065 Kb50
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY - ZMIANA VII 44.doc)Zmiana VII20.11.202051 Kb50
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY -  FORM. CEN.  ZMIANA VII    44.DOC)Formularz cenowy po zmianie20.11.202079 Kb44
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY - CZ. IC   ZMIANA VII    44.doc)Załącznik20.11.202094 Kb52
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana VI 44-2020.pdf)Zmiana ogłoszenia VI23.11.202065 Kb45
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY - ZMIANA VIII 44.doc)Zmiana VIII24.11.202069 Kb37
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY -  FORM. CEN.  ZMIANA VIII    44.DOC)Formularz cenowy po zmianie24.11.202078 Kb31
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY - CZ. IC, IVA, XA   ZMIANA VIII    44.doc)Załącznik24.11.2020241 Kb30
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY - ZMIANA IX 44.doc)Zmiana IX24.11.202055 Kb39
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY -  FORM. CEN.  ZMIANA IX    44.DOC)Formularz cenowy po zmianie24.11.202078 Kb32
Pobierz plik (UE 2020 TRANSPORT SANITARNY - CZ. IC, IVA, XA   ZMIANA IX    44.doc)Załącznik24.11.2020242 Kb37
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana VII 44-2020.pdf)Zmiana ogłoszenia VII25.11.202065 Kb46
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana VIII 44-2020.pdf)Zmiana ogłoszenia VIII27.11.202065 Kb54
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert ZP-PN-44-2020.doc)Informacja z otwarcia ofert 35 Kb55
Pobierz plik (Wybór - ZP-PN-44-2020.doc)Wybór29.12.202032 Kb15
 
Więcej artykułów…