Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-66/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-66/2018 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: PROGRAM LEKOWY WZW W PAKIECIE I   DLA ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO I CHORÓB WĄTROBY ORAZ PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  OGŁ.  66-2018.doc)Ogłoszenie 94 Kb62
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  SIWZ  66-2018.doc)SIWZ 286 Kb58
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  FORM. CENOWY  66-2018.DOC)Formularz cenowy 37 Kb77
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  WZÓR UMOWY  66-2018.doc)Wzór umowy 100 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  OŚW. DOT. WAR.UDZ. i WYKL.  66-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb38
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  66-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb39
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  OŚW. O BRAKU WYR.  66-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb40
Pobierz plik (BZP 2018 PR. LEKOWY WZW P.I  -  OŚW. WPIS DO UWPL  66-2018.DOC)Oświadczenie 31 Kb34
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 66-18 PR. LEK. WZW w Pakiecie I.DOC)Informacja z otwarcia ofert27.09.201854 Kb44
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 66-18 PROGRAM LEKOWY WZW w P.I DLA ODDZ.OBS.-ZAK.i CH.WĄTR)Wybór11.10.201841 Kb15
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-36/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-36/2018 na dostawę: FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE 3 APARATY DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO Z MONITOREM CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH DOROSŁYCH I DZIECI – WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO DLA NOWOBUDOWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  OGŁ.   36-2018.doc)Ogłoszenie 90 Kb87
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  SIWZ   36-2018.doc)SIWZ 257 Kb99
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  FORM. CENOWY   36-2018.doc)Formularz cenowy 39 Kb75
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  PAR. OCENIANE   36-2018.doc)Parametry oceniane 60 Kb59
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  PAR. WYMAG.    36-2018.doc)Parametry wymagane 232 Kb82
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  WZÓR UMOWY   36-2018.DOC)Wzór umowy 92 Kb57
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  OŚW. DOT. WYKL.  36-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb54
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  36-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb51
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  - OŚW. O BRAKU WYR.  36-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb46
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  OŚW. DEKL.ZG.  36-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb52
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZ.  36-2018.doc)Wykaz podmiotów/ Wykaz dostawców 49 Kb51
Pobierz plik (2018 BZP Przedłuzenie terminu skł. of. 36-18 APARATY DO ZNIECZ.OGÓLN.z MONIT.CZY)Przedłużenie terminu składania ofert 31 Kb52
Pobierz plik (2018 BZP Ogłoszenie Przedłuzenie terminu skł. of. 36-18 APARATY DO ZNIECZ.OGÓLN)Ogłoszenie o zmianie terminu 25 Kb42
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  ZMIANA II TSO   36-2018.DOC)Zmiana II TSO11.09.201841 Kb48
Pobierz plik (Ogłoszenie nr PN 36 500217808.doc)Ogłoszenie o zm. ogłoszenia11.09.201825 Kb46
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  WYJ. I.- ZM.III   36-2018.doc)Wyj I - ZM.III14.09.201878 Kb55
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  CZ. VIII B   WY.I.- ZM.III  36-2018.doc)Cz. VIII B wyj. I ZM - III14.09.201879 Kb40
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  PAR. WYM. WYJ.I.- ZM.III   36-2018.doc)PAR. WYM. wyj. I - ZM. III14.09.2018231 Kb35
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  WZÓR UM.  WYJ.I.- ZM.III  36-2018.DOC)Wzór umowy wyj. I - ZM. III14.09.201893 Kb37
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA OGŁOSZENIA DO PRZTARGU 36-2018 APARAT DO ZNIECZULANIA.doc)Zm. OGL. 36-2018 Ap. do zniecz.14.09.201824 Kb47
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 36-18  APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓL. (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert25.09.201857 Kb46
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 36-18 APARAT-3szt.-DO ZNIECZ.OG.z MONIT.CZYN.ŻYC.DLA DOROS)Wybór24.10.201836 Kb9
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-60/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-60/2018 na dostawę: DRÓB I PODROBY DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 DRÓB I PODROBY -  OGŁ.  60-2018.doc)Ogłoszenie 92 Kb64
Pobierz plik (BZP 2018 DRÓB I PODROBY -  SIWZ  60-2018.doc)SIWZ 205 Kb63
Pobierz plik (BZP 2018 DRÓB I PODROBY -  FC   60-2018.doc)Formularz cenowy 37 Kb60
Pobierz plik (BZP 2018 DRÓB I PODROBY -  WZÓR UMOWY 60-2018.doc)Wzór umowy 65 Kb58
Pobierz plik (BZP 2018 DRÓB I PODROBY  -  OŚW. WYKLUCZ.  60-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb49
Pobierz plik (BZP 2018 DRÓB I PODROBY  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  60-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 30 Kb51
Pobierz plik (BZP 2018 DRÓB I PODROBY -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  60-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 31 Kb44
Pobierz plik (BZP 2018 DRÓB I PODROBY  -  OŚW. ZASADY DOST.  60-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb50
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 60-2018 DRÓB I PODROBY.DOC)Zbiorcze zestawienie10.09.201863 Kb40
Pobierz plik (2018 BZP Wybór 60-2018 i odrzucenie warunki (1).doc)Wybór21.09.201869 Kb17
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-53/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-53/2018 na dostawę: PRZETWORY I KONCENTRATY W PAKIECIE I  ORAZ  SOKI OWOCOWE W PAKIECIE II  DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  OGŁ.  53-2018.doc)Ogłoszenie 97 Kb60
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  SIWZ   53-2018.doc)SIWZ 236 Kb53
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  FORM. CEN.  53-2018.doc)Formularz cenowy 81 Kb58
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  WZÓR UMOWY  53-2018.doc)Wzór umowy 81 Kb39
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  OŚW. WYKLUCZ.  53-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb42
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  53-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb45
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  53-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb44
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  OŚW. ZASADY DOST.  53-2018.doc)Oświadczenie 62 Kb53
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  ZMIANA I TSO  53-2018.DOC)Zmiana I TSO07.09.201840 Kb45
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA OGŁOSZENIA ZP-PN- 53-2018 PRZETWORY I KONCENTRATY.doc)Zmiana ogłoszenia07.09.201820 Kb37
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  WYJ.I - ZM. II  53-2018.doc)Wyj. I ZM. II11.09.201874 Kb41
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  FORM. CEN. WYJ.I-ZM.II  53-2018.doc)FC Wyj. I ZM.II11.09.201874 Kb42
Pobierz plik (Ogłoszenie o zm ogl nr 53.doc)Ogłoszenie o zm. OGŁ.11.09.201821 Kb31
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 53-18 PRZETWORY I KONCENTRATY.DOC)Informacja z otwarcia ofert18.09.201881 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 PRZETW., SOKI P.I-II  -  UNIWAŻN. P.I    53-2018.DOC)Unieważnienie Pakiet I24.09.201854 Kb22
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 53-18 P.I-PRZETWORY I KONCENTR, P.II-SOKI OWOC. DLA KUCHNI)Wybór P. II10.10.201896 Kb11
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-52/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-52/2018 na dostawę: MATERIAŁY OPATRUNKOWE: SETONY Z NITKĄ RTG W PAKIECIE IV  ORAZ  OPATRUNKI DO ZAMYKANIA RAN W PAKIECIE V   DLA APTEKI SZPITALNEJ  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. SETONY, OP.ZAM.RAN P.IV-V  - OGŁ.  52-2018.doc)Ogłoszenie 104 Kb87
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. SETONY, OP.ZAM.RAN P.IV-V  -  SIWZ  52-2018.doc)SIWZ 314 Kb67
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. SETONY, OP.ZAM.RAN P.IV-V  -  FORM. CENOWY  52-2018.doc)Formularz cenowy 51 Kb110
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. SETONY, OP.ZAM.RAN P.IV-V  -  WZÓR UMOWY  52-2018.doc)Wzór umowy 102 Kb41
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. SETONY, OP.ZAM.RAN. P.IV-V  -  OŚW. WYKLUCZ.  52-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb53
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. SETONY, OP.ZAM.RAN P.IV-V  -  OŚW. O BRAKU WYROKU 52-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb50
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. SETONY, OP.ZAM.RAN P.IV-V  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  52-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb44
Pobierz plik (BZP 2018 M.O. SETONY, OP.ZAM.RAN P.IV-V  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  52-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb45
Pobierz plik (2018 BZP WYJ.I 52-18  MATERIAŁY OPATRUNKOWE (1).doc)Wyjaśnienia I03.09.201859 Kb37
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 52-18 MAT. OP. SETONY.DOC)Informacja z otwarcia ofert 53 Kb33
Pobierz plik (2018 BZP Wybór MAT.OPATRUNKOWE- SETONT Z NITKĄ RTG 52-2018 II.doc)Wybór oferty11.09.201862 Kb41
 
Więcej artykułów…