Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-34/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-34/2019 na dostawę: ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. SKÓRY RĄK  -  OGŁ.   34-2019.doc)Ogłoszenie 99 Kb75
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. SKÓRY RĄK  -  SIWZ   34-2019.doc)SIWZ 264 Kb82
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. SKÓRY RĄK  -  FORM. CENOWY   34-2019.doc)Formularz cenowy 55 Kb133
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. SKÓRY RĄK  -  WZÓR UMOWY   34-2019.doc)Wzór umowy 110 Kb55
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. SKÓRY RĄK  -  OŚW. WYKLUCZ.   34-2019.doc)Oświadczenie 76 Kb63
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. SKÓRY RĄK  -  OŚW. O BR. WYR.   34-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb64
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. SKÓRY RĄK  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU 34-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb62
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. SKÓRY RĄK  -  OŚW. O DEKL. ZG.  34-2019.doc)Oświadczenie 66 Kb65
Pobierz plik (2019 BZP PRZESUNIĘCIE TSO 34-2019 ŚR. DO MYCIA I DEZYN. RĄK.doc)Zmiana I TSO03.06.201933 Kb49
Pobierz plik (2019 BZP ZMIANA I OGŁ. Ogłoszenie nr ZP-PN- 34-2019 (1).doc)Zmiana ogłoszenia03.06.201926 Kb68
Pobierz plik (BZP 2019 Wyj. I ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJ RĄK -ZP-PN- 34-2019.doc)Wyjaśnienia I04.06.201935 Kb83
Pobierz plik (2019 BZP Zbiorcze zestawienie 34-19 ŚRODKI DO MYCIA I DEZN. SKÓRY RĄK.DOC)Informacja z otwarcia ofert07.06.201954 Kb75
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNFEKCJA SKÓRY RĄK  - UNIEW.  34-2019.doc)Unieważnienie25.07.201949 Kb22
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNFEKCJA SKÓRY RĄK  - ANUL. UNIEWAŻN.   34-2019.doc)Unieważnienie - anulowanie31.07.201934 Kb19
Pobierz plik (2019 BZP Wybór oferty II 34-2019 IISRODKI DO MYCIA I DEZYNF. SKÓRY RĄK.doc)Wybór13.08.201959 Kb22
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-16/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-16/2019 na dostawę: ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE: PODŁOŻA GOTOWE  NA PŁYTKACH W PAKIECIE I  ORAZ  ODCZYNNIKI DO BARWIENIA PREPARATÓW METODĄ GRAMA W PAKIECIE II   DLA PRACOWNI MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 127 Kb78
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁ.GOT.,ODCZ. P.I-II  -  SIWZ + ZAŁ. pl. 16.doc)SIWZ 374 Kb75
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁ.GOT.,ODCZ. P.I-II  -  FORM. CEN. platf. 16-2019.DOC)Formularz cenowy 80 Kb75
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁ.GOT.,ODCZ. P.I-II  -  JEDZ w. edytow.  16-2019.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb60
Pobierz plik (JEDZ-ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 83 Kb64
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb66
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb59
Pobierz plik (2019 UE ZMIANA TSO PODŁOŻA GOTOWE MIKROBIOL. ZP-PN- 16-19.DOC)Zmiana I TSO17.06.201956 Kb49
Pobierz plik (UE 2019  OM. PODŁ.GOT.,ODCZ. P.I-II  -  WYJ.,ZM.II SIWZ    16-2019.doc)Wyjaśnienia I + Wzór umowy18.06.2019106 Kb52
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia19.06.201967 Kb42
Pobierz plik (2019 UE Informacja z otwarcia ofert ZP-PN-16-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert02.07.201937 Kb59
Pobierz plik (2019 UE Wybór oferty 16-19 ODCZ.MIKROB.-P.I-PODŁ.GOT., P.II-ODCZ.DO BARW.PREP..d)Wybór23.08.201976 Kb20
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-31/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-31/2019 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: PROGRAM LEKOWY WZW W PAKIETACH I – V  DLA ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO I CHORÓB WĄTROBY ORAZ DLA PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 180 Kb86
Pobierz plik (UE 2019 PL. PR. LEK. WZW P.I-V  -  SIWZ  platf.   31-2019.doc)SIWZ 309 Kb77
Pobierz plik (UE 2019 PL. PR. LEK. WZW P.I-V  -  FORM. CEN. platf.   31-2019.DOC)Formularz cenowy 81 Kb76
Pobierz plik (UE 2019 PL. PR. LEK. WZW P.I-V  -  JEDZ w. edytow.  31-2019.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb60
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 81 Kb57
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb61
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb61
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert 31-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert29.05.201943 Kb62
Pobierz plik (2019 UE Wybór oferty II 31-2019  PR. LECZ. PR. LEKOWY WZW w PAKIETACH I -V.doc)Wybór04.07.2019112 Kb31
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-20/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-20/2019 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: PŁYNY INFUZYJNE W PAKIECIE I, ANTYBIOTYKI W PAKIECIE II  ORAZ  LEKI RÓŻNE W PAKIECIE III  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 140 Kb86
Pobierz plik (UE 2019 PL. PŁ. INF.,ANTYB.,LEKI P.I-III  -  SIWZ  platf.  20-2019.doc)SIWZ 310 Kb90
Pobierz plik (UE 2019 PL. PŁ. INF.,ANTYB.,LEKI P.I-III  -  FORM. CEN. platf.  20-2019.DOC)Formularz cenowy 67 Kb162
Pobierz plik (UE 2019 PL. PŁ.INF.,ANTYB.,LEKI P.I-III  -  JEDZ w. edytow.  20-2019.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb67
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 82 Kb68
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb60
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb63
Pobierz plik (UE 2019 PL. PŁ. INF.,ANTYB.,LEKI P.I-III  -  ZMIANA I SIWZ.doc)Zmiana I23.05.201997 Kb62
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia27.05.201967 Kb43
Pobierz plik (2019 UE Informacja z otwarcia ofert ZP-PN-20-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert28.05.201938 Kb65
Pobierz plik (2019 UE Wybór oferty 20-2019  PR. LECZ. PŁYNY INFUZYJNE,ANTYB.  UNIEWAÅ».- p)Wybór/ Unieważnienie13.06.201968 Kb49
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-32/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-32/2019 na dostawę: FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE DWA ZESTAWY NAPĘDÓW AKUMULATOROWYCH ORTOPEDYCZNYCH Z KOMPLETEM KOŃCÓWEK I KOSZAMI DO STERYLIZACJI INSTRUMENTARIUM  DLA BLOKU OPERACYJNEGO  W ZEDSPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY - WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  - OGŁ.  32-2019.doc)Ogłoszenie 90 Kb80
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  -  SIWZ   32-2019.doc)SIWZ 277 Kb86
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  -  FORM. CENOWY  32-2019.doc)Formularz cenowy 38 Kb88
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  -  PARAM. WYMAGANE   32-2019.doc)Parametry wymagane 174 Kb77
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  -  PARAM. OCENIANE   32-2019.doc)Parametry oceniane 81 Kb72
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  -  WZÓR UMOWY  32-2019.DOC)Wzór umowy 118 Kb66
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  -  OŚW. DOT. WYKLUCZ.  32-2019.doc)Oświadczenie 75 Kb66
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  32-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb60
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  - OŚW. O BRAKU WYR.  32-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb64
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  -  OŚW. DEKL. ZGODN.  32-2019.doc)Oświadczenie 63 Kb66
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  -  POŚW. AUTENT. DO CZ. V C  32-2019.doc)Poświad. autent. 46 Kb63
Pobierz plik (BZP 2019 ZESTAW NAPĘDÓW  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZ.  32-2019.doc)Wykaz podmiotów/ Wykaz dostawców 50 Kb62
Pobierz plik (2019 BZP PRZESUNIĘCIE TSO 32-2019 ZESTAWY NAPĘDÓW AKUMUL. -ORTOP..doc)Zmiana I TSO14.05.201934 Kb56
Pobierz plik (2019 BZP ZMIANA I OGŁOSZENIA ZP-PN- 32-2019.doc)Zmiana ogłoszenia14.05.201926 Kb62
Pobierz plik (2019  Wyj. I . ZESTAWY NAPĘDÓW AKUMUL. ZP-PN- 32-19 BZP.doc)Wyjaśnienia I15.05.201963 Kb64
Pobierz plik (2019 BZP Zbiorcze zestawienie 32-19 ZESTAWY NAPĘDÓW.DOC)Informacja z otwarcia ofert20.05.201955 Kb58
Pobierz plik (2019 BZP Wybór ZESTAWY NAPĘDÓW BLOK OP.II  32-2019.doc)Wybór30.05.201966 Kb46
 
Więcej artykułów…