Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 80/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-80/2017 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: TESTY DO JAKOŚCIOWEGO WYKRYWANIA NARKOTYKÓW DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 126 Kb75
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  SIWZ   80-2017.doc)SIWZ 327 Kb87
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  FORM. CENOWY  80-2017.DOC)Formularz cenowy 47 Kb91
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  PAR. WYM. CZ. IC  80-2017.doc)Parametry wymagane 63 Kb82
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  - JEDZ  80-2017.doc)JEDZ 203 Kb68
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  OŚW. WYK. O BR. WYR. 80-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb66
Pobierz plik (NUE 2017 OL.TESTY NARKOTYKOWE  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  80-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb62
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  80-2017.DOC)Oświadczenie 33 Kb62
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  WYKAZ DOSTAW  80-2017.DOC)Wykaz dostaw 39 Kb62
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  - POŚW. AUT. 80-2017.DOC)Pośw. autent. 32 Kb60
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  80-2017  Zmiana I.doc)Zmiana I13.11.201730 Kb72
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NAROKTYKOWE  -  WZÓR UMOWY  80-2017.doc)Wzór umowy13.11.201774 Kb58
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 80-17 ODCZ.LAB.-TESTY DO JAKOŚĆ.WYKRYWANIA NARKOTYKĂ)Informacja z otwarcia ofert18.12.201751 Kb43
Pobierz plik (2018 UE Wybór ODCZ. LAB. TESTY DO WYK. NARK. -  80-2017.doc)Wybór23.01.201875 Kb22
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 84/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-84/2017 na dostawę: APARAURA MEDYCZNA W RAMACH DOTACJI FINANSOWEJ ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO NA ROK 2017: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY LAPAROSKOP Z TOREM WIZYJNYM DLA BLOKU OPERACYJNEGO - Z KOMPLETNYM OPRZYRZĄDOWANIEM, WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  - OGŁ.  84-2017.doc)Ogłoszenie 77 Kb72
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  SIWZ  84-2017.doc)SIWZ 276 Kb75
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  FORM. CENOWY   84-2017.doc)Formularz cenowy 38 Kb73
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  PAR. WYM.  84-2017.doc)Parametry wymagane 258 Kb101
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  WZÓR UMOWY   84-2017.DOC)Wzór umowy 107 Kb56
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  OŚW. DOT. WYKL.  84-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb56
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  OŚWIADCZ. DOT. DEKL.ZG. 84-2017.doc)Oświadczenie 63 Kb53
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  - OŚW. O BRAKU WYR.  84-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb51
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  - OŚW. O BRAKU ZAKAZU  84-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb50
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZĘŚCI  84-2017.doc)Wykaz podmiotów i dostawców 49 Kb50
Pobierz plik (laparoskop 84-2017 - Zmiana I TSO.doc)Zmiana I TSO14.11.201730 Kb40
Pobierz plik (laparoskop 84-2017 - Zmiana ogłoszenia.doc)Zmiana ogłoszenia14.11.201725 Kb49
Pobierz plik (BZP 2017 LAPAROSKOP  -  WYJ.I - ZM.II   84.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana15.11.201781 Kb47
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  CZĘŚĆ VIII B  WYJ.I,ZM.II  84-2017.doc)Część VIII B15.11.201775 Kb38
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  FORM. CEN. WYJ.I,ZM.II   84-2017.doc)Formularz cenowy15.11.201738 Kb44
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  OŚW.DOT. DEKL.ZG. WYJ.I,ZM.II 84-2017.doc)Oświadczenie15.11.201764 Kb39
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  WZÓR UM. WY.I,ZM.II   84-2017.DOC)Wzór umowy15.11.2017110 Kb38
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  - zmiana ogł. II.doc)Zmiana ogłoszenia II15.11.201728 Kb46
Pobierz plik (zb.zest.ofert - laparoskp.doc)Informacja z otwarcia ofert21.11.201734 Kb49
Pobierz plik (wybór - laparoskp str..doc)Wybór30.11.201729 Kb40
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 86/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-86/2017 na dostawę: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY TOMOGRAF KOMPUTEROWY Z OPROGRAMOWANIEM, WRAZ Z MONTAŻEM (OBEJMUJĄCYM ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ ORAZ DEMONTAŻ I UTYLIZACJĘ ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W NICH DOTYCHCZAS UŻYWANEGO TOMOGRAFU I DRUKARKI DRYSTAR) ORAZ URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO   

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 130 Kb97
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  SIWZ wł.  86-2017.doc)SIWZ 310 Kb122
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  FORM. CENOWY   86-2017.doc)Formularz cenowy 40 Kb80
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  PAR. WYM. TOMOGRAF CZ.I C  86-2017.doc)Parametry wymagane - Cz. I C 165 Kb132
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  PAR. WYM. STRZ. AUT. CZ.I D  86-2017.doc)Parametry wymagane - Cz. I D 47 Kb110
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  PAR. OCENIANE CZ.V C 86-2017.doc)Parametry oceniane 72 Kb82
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  WZÓR UMOWY wł.   86-2017.DOC)Wzór umowy 110 Kb74
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  JEDZ  86-2017.doc)JEDZ 204 Kb58
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  - OŚW. WYK. O BRAKU WYR.  86-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb55
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  - OŚW. O BRAKU ZAKAZU  86-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb54
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  OŚWIADCZ. DOT. DEKL.ZG.  86-2017.doc)Oświadczenie 63 Kb58
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZĘŚCI  86-2017.doc)Wykaz podmiotów i dostawców 50 Kb62
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  ZAKRES CZ. IE, PLAN PRACOWNI CZ.IF 86-2017.DOC)Zakres prac bud. 106 Kb71
Pobierz plik (CZEŚĆ I F - PLAN PRACOWNI TK.doc)Plan pracowni TK 403 Kb70
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  WYJ.I - ZM.I   86.doc)Wyjaśnienia I09.11.201799 Kb63
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  PAR.WYM. WYJ.I-ZM.I   86-2017.doc)Parametry wymagane09.11.2017160 Kb57
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  SIWZ CZ. VIII B WYJ.I-ZM.I   86-2017.doc)Część VIII B09.11.201785 Kb55
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  WZÓR UM. WYJ.I-ZM.I   86-2017.DOC)Wzór umowy09.11.201794 Kb56
Pobierz plik (tomograf - zb.zest.ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert15.11.201736 Kb83
Pobierz plik (tomograf - wybór str..doc)Wybór22.11.201729 Kb51
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 75/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-75/2017 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO WYKONYWANIA 250 000 MORFOLOGII W TRYBIE CBC, 80 000 5 DIFF, 10 000 RETIKULOCYTÓW  WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU GŁÓWNEGO (CBC + DIFF + RETI) I APARATU POMOCNICZEGO DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 127 Kb85
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  SIWZ  75-2017.doc)SIWZ 360 Kb71
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  FORM. CEN.  75-2017.DOC)Formularz cenowy 100 Kb63
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  PAR. OCEN.  75-2017.doc)Parametry oceniane 100 Kb53
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  PAR. WYM. CZ. IC, ID 75-2017.doc)Parametry wymagane 126 Kb65
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  WZÓR UM. ODCZ.  75-2017.doc)Wzór umowy - dostawa 72 Kb53
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  WZÓR UM. SPRZĘT  75-2017.doc)Wzór umowy - dzierżawa 127 Kb48
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  - JEDZ  75-2017.doc)JEDZ 204 Kb49
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  75-2017.DOC)Oświadczenie 46 Kb47
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  75-2017.doc)Oświadczenie o brazku zakazu 26 Kb49
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  OŚW. WYK. O BR. WYR. 75-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 45 Kb52
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  WYKAZ DOSTAW  75-2017.DOC)Wykaz dostaw 39 Kb51
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  - POŚW. AUT. 75-2017.DOC)Poświad. autent. 32 Kb51
Pobierz plik (2017 UE Wyj. I - 75-17 ODCZ.LAB.DO WYKON.MORFOLOGII z DZIERŻ.SPRZĘTU.doc)Wyjaśnienia I07.11.201752 Kb55
Pobierz plik (NUE 2017  OL. MORFOLOGIA z dz.  -  Wyj. II  75-17.doc)Wyjaśnienia II27.11.2017139 Kb43
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  CZ. VIII B ZM. I  75-2017.doc)Część VIII B27.11.201799 Kb42
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  FORM. CEN. ZM. I  75-2017.DOC)Formularz cenowy27.11.201788 Kb40
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  WZÓR UM. ODCZ. ZM.I 75-2017.doc)Wzór umowy - dostawa27.11.201776 Kb42
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  WZÓR UM. SPRZ. ZM.I  75-2017.doc)Wzór umowy - dzierżawa27.11.2017126 Kb42
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia28.11.201770 Kb36
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert- 75-17 ODCZ.LAB.DO WYKON.MORFOLOGII z DZIER. SPRZ..doc)Informacja z otwarcia ofert14.12.201740 Kb43
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 75-17 ODCZ.LAB.DO WYKON.MORFOLOGII z DZIERŻ.SPRZĘTU.doc)Wybór08.01.201836 Kb37
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 76/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-76/2017 na dostawę: FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE MYJNIE-DEZYNFEKTORY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ NACZYŃ SZPITALNYCH (BASENY, KACZKI, ITP.)  DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY – WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  OGŁ. 76-2017.doc)Ogłoszenie 80 Kb85
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  SIWZ  76-2017.doc)SIWZ 280 Kb90
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  FORM. CENOWY   76-2017.doc)Formularz cenowy 38 Kb72
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  PAR. WYM.  76-2017.doc)Parametry wymagane 110 Kb84
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  WZÓR UMOWY   76-2017.DOC)Wzór umowy 90 Kb56
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  OŚW. DOT. WYKL.  76-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb60
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  OŚWIADCZ. DOT. DEKL.ZG. 76-2017.doc)Oświadczenie 63 Kb55
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE - OŚW. O BRAKU WYR. 76-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb61
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE - OŚW. O BRAKU ZAKAZU  76-2017.doc)Oswiadczenie o braku zakazu 26 Kb53
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZĘŚCI  76-2017.doc)Wykaz podmiotów i dostawców 62 Kb53
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  76-2017 Zmiana TSO.doc)Zmiana TSO31.10.201730 Kb79
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  76-2017 Zmiana ogł..doc)Zmiana ogłoszenia31.10.201724 Kb76
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  WYJ. I,ZM.II  76-2017  03 LIST..doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana03.11.201799 Kb85
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  FORM. CEN. WYJ.I,ZM.II 76-2017 03LIST..doc)Formularz cenowy03.11.201738 Kb40
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  PAR. WYM.  WYJ.I,ZM.II  76-2017.doc)Parametry wymagane03.11.2017116 Kb55
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  WZÓR UMOWY  WYJ.I,ZM.II  76-2017.DOC)Wzór umowy03.11.201779 Kb41
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  76-2017 Zmiana ogł.II.doc)Zmiana ogłoszenia II03.11.201724 Kb68
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE - ZM.III 76-2017 09 LIST..doc)Zmiana III13.11.201748 Kb43
Pobierz plik (NBZP 2017 MYJNIE  -  PAR. WYM.  ZM.III  76-2017 09 LIST..doc)Parametry wymagane po zmianie13.11.2017113 Kb59
Pobierz plik (2017 BZP Zmiana III Ogłoszenia ZP-PN- 76-2017.doc)Zmiana ogłoszenia13.11.201724 Kb43
Pobierz plik (2017 BZP Zestawienie ofert 76-17 MYJNIE DO MYCIA I DEZYNFEKCJI.doc)Informacja z otwarcia ofert17.11.201744 Kb54
Pobierz plik (2017 BZP Wybór 76-17 MYJNIE DO MYCIA I DEZYNFEKCJI.doc)Wybór05.12.201742 Kb41
 
Więcej artykułów…