Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-55/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-55/2019 na dostawę: PROGRAM LEKOWY W PAKIETACH I – II  DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 127 Kb99
Pobierz plik (UE 2019 PL. PR. LEK. OKUL. P.I-II  -  SIWZ + ZAŁ.  55-2019.doc)SIWZ 312 Kb89
Pobierz plik (UE 2019 PL. PR. LEK. OKUL. P.I-II  -  FORM. CEN.  55-2019.DOC)Formularz cenowy 52 Kb118
Pobierz plik (UE 2019 PL. PR. LEKOWY OKUL. P.I-II  -  JEDZ w. edyt.  55-2019.doc)JEDZ - EDYT. 184 Kb62
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 82 Kb70
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb74
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb81
Pobierz plik (UE 2019 PL. PR. LEK. OKUL. P.I-II  -  ZM. I TSO  55-2019   02 WRZES..DOC)Zmiana I TSO03.09.201958 Kb57
Pobierz plik (UE 2019 PL. PR. LEK. OKUL. P.I-II  -  WYJ.I, ZM. II    55-2019.doc)Wyjaśnienia I + Załączniki03.09.2019109 Kb92
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia05.09.201966 Kb53
Pobierz plik (2019 UE Informacja z otwarcia ofert ZP-PN-55-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert11.09.201939 Kb66
Pobierz plik (2019 UE Wybór oferty II 55-19 PR.LEKOWY w P.I-II DLA ODDZ.OKUL..doc)Wybór16.10.201942 Kb40
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-49/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-49/2019 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: ANTYBIOTYKI W PAKIECIE II, LEKI OFTALMOLOGICZNE I OTOLOGICZNE W PAKIECIE IX  ORAZ  LEKI RÓŻNE W PAKIECIE X  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 140 Kb116
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYB.,OFT.,RÓŻNE P.II, PIX-X  -  SIWZ + ZAŁ. platf. 49-2019.do)SIWZ 311 Kb137
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYB.,OFT.,RÓŻNE P.II, PIX-X  -  FORM. CEN. 49-2019.DOC)Formularz cenowy 257 Kb188
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYB.,OFT.,RÓŻNE P.II, P.IX-X  -  JEDZ w. edyt. 49-2019.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb72
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 82 Kb70
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb78
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb77
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYB., OFT., RÓŻNE P.II, P.IX-X  -  ZM. I TSO  49-2019   21)Zmiana I TSO21.08.201957 Kb82
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia23.08.201967 Kb69
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYB., OFT., RÓŻNE P.II, P.IX-X  -  ZM. II TSO  49-2019   2)Zmiana II TSO27.08.201957 Kb66
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYB.,OFT.,RÓŻNE P.II, P.IX-X  -  WYJ. I,ZM.III   49-2019.doc)Wyjaśnienia I + Załączniki29.08.2019344 Kb86
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II.pdf)Zmiana ogłoszenia II30.08.201968 Kb54
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana III.pdf)Zmiana ogłoszenia III03.09.201975 Kb81
Pobierz plik (2019 UE PRZESUNIECIE TSO ZMIANA IV 49-2019 PR. LECZ. ANTYBIOTYKI.doc)Zmiana IV TSO16.09.201933 Kb61
Pobierz plik (2019 UE Informacje z otwarcia ofert -ZP-PN- 49-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert18.09.201955 Kb54
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana IV.pdf)Zmiana ogłoszenia IV20.09.201968 Kb50
Pobierz plik (2019 UE Wybór oferty II 49-2019 PR. LECZ. ANTYBIOTYKI, LEKI OFTALMOL..doc)Wybór23.10.2019104 Kb47
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-48/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-48/2019 na dostawę: ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI ORAZ DELIKATNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. NARZĘDZI  -  OGŁ.   48-2019.doc)Ogłoszenie 99 Kb104
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. NARZĘDZI  -  SIWZ   48-2019.doc)SIWZ 345 Kb93
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. NARZĘDZI  -  FORM. CENOWY  48-2019.doc)Formularz cenowy 62 Kb132
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. NARZĘDZI  -  WZÓR UMOWY   48-2019.doc)Wzór umowy 110 Kb83
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. NARZĘDZI  -  OŚW. WYKLUCZ.  48-2019.doc)Oświadczenie 88 Kb74
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. NARZĘDZI  -  OŚW. O BR. WYR.  48-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb86
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. NARZĘDZI  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  48-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb83
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. NARZĘDZI  -  OŚW. O DEKL. ZG.  48-2019.doc)Oświadczenie 78 Kb83
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. NARZĘDZI  -  ZM. I SIWZ + FORM. CEN.    48-2019.doc)Zmiana I + Formularz cenowy19.08.2019105 Kb91
Pobierz plik (BZP 2019 DEZYNF. NARZĘDZI  -  OGŁ. ZMIANA  48-2019.doc)Zmiana ogłoszenia19.08.201927 Kb82
Pobierz plik (2019 BZP Zestawienie ofert 48-19 ŚR.DO MYCIA i DEZYNF.NARZ.ORAZ DELIK.WYR.MED..)Informacja z otwarcia ofert27.08.201939 Kb99
Pobierz plik (2019 BZP Wybór oferty 48-19 ŚšR.DO MYCIA i DEZYNF.NARZ.ORAZ DELIK.WYR.MED..doc)Wybór16.09.201942 Kb53
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-59/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-59/2019 na dostawę: MĄKA, KASZA, CUKIER W PAKIECIE I, MIÓD NATURALNY W PAKIECIE II  ORAZ  KONSERWY RYBNE W PAKIECIE III  DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 MĄKA, MIÓD, KONS.RYB. P.I-III  -  OGŁ.  59-2019.doc)Ogłoszenie 102 Kb105
Pobierz plik (BZP 2019 MĄKA, MIÓD, KONS.RYB. P.I-III  -  SIWZ   59-2019.doc)SIWZ 254 Kb91
Pobierz plik (BZP 2019 MĄKA, MIÓD, KONS.RYB. P.I-III  -  FORM. CEN. 59-2019.doc)Formularz cenowy 98 Kb85
Pobierz plik (BZP 2019 MĄKA, MIÓD, KONS.RYB. P.I-III  -  WZÓR UMOWY  59-2019.doc)Wzór umowy 112 Kb84
Pobierz plik (BZP 2019 MĄKA, MIÓD, KONS.RYB. P.I-III  -  OŚW. WYKL. 59-2019.doc)Oświadczenie 76 Kb76
Pobierz plik (BZP 2019 MĄKA, MIÓD, KONS.RYB. P.I-III  -  OŚW. O BRAKU WYR.  59-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb86
Pobierz plik (BZP 2019 MĄKA, MIÓD, KONS.RYB. P.I-III  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  59-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb85
Pobierz plik (BZP 2019 MĄKA, MIÓD, KONS.RYB. P.I-III  -  OŚW. ZASADY DOST. 59-2019.doc)Oświadczenie 62 Kb86
Pobierz plik (2019 BZP Zestawienie ofert 59-19 P.I-MĄKA,KASZA,CUKIER, P.II-MIÓD NATUR., P.I)Informacja z otwarcia ofert20.08.201954 Kb106
Pobierz plik (2019 BZP Wybór oferty II- 59-19 MĄKA,KASZA w P.I,MIÓD.doc)Wybór oferty10.09.2019108 Kb52
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-47/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-47/2019 na dostawę: PASKI DO GLUKOMETRÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ GLUKOMETRÓW PAKIECIE I DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ORAZ  PASKI DO GLUKOMETRÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ GLUKOMETRÓW W PAKIECIE II DLA ODDZIAŁU NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  - OGŁ.   47-2019.doc)Ogłoszenie 105 Kb109
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  - SIWZ   47-2019.doc)SIWZ 270 Kb115
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  FORM. CEN. 47-2019.doc)Formularz cenowy 56 Kb106
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  WZÓR UM. dostawa  47-2019.doc)Wzór umowy - dostawa 103 Kb84
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  - WZÓR UM. dzierż.  47-2019.doc)Wzór umowy - dzierżawa 73 Kb83
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  OŚW. WYKLUCZ.  47-2019.doc)Oświadczenie 76 Kb90
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  OŚW. O BR. WYR.  47-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb79
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  47-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb75
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  OŚW. DEKL. ZG.   47-2019.doc)Oświadczenie 73 Kb85
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  POŚW. AUTENTYCZ.   47-2019.doc)Poświad. autent. 68 Kb77
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  ZM. I TSO  47-2019.DOC)Zmiana I TSO14.08.201958 Kb82
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  - Zmiana Ogł. 47-2019.doc)Zmiana ogłoszenia 14.08.201927 Kb86
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  ZM. II TSO  47-2019.DOC)Zmiana II TSO22.08.201958 Kb67
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  - Zmiana Ogł. II  47-2019.doc)Zmiana ogłoszenia II22.08.201926 Kb66
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  ZM. III TSO  47-2019.DOC)Zmiana III TSO28.08.201958 Kb67
Pobierz plik (2019 BZP ZMIANA III Ogł‚oszenie ZP-PN- 47-2019.doc)Zmiana ogłoszenia III28.08.201926 Kb66
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  ZM. IV TSO  47-2019.DOC)Zmiana IV SIWZ05.09.201958 Kb64
Pobierz plik (2019 BZP ZMIANA IV Ogł‚oszenie ZP-PN- 47-2019.doc)Zmiana ogłoszenia IV05.09.201927 Kb68
Pobierz plik (2019 BZP ZMIANA V OGŁOSZENIA - ZP- PN- 47-2019.doc)zmiana ogłoszenia V09.09.201920 Kb59
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  ZM. V TSO  47-2019.DOC)zmiana SIWZ09.09.201958 Kb55
Pobierz plik (BZP 2019 PASKI DO GLUK. Z DZ. P.I-II  -  WYJ.I,ZM.VI  47-2019.doc)Wyjaśnienia I13.09.2019108 Kb77
Pobierz plik (2019 BZP Ogłoszenie ZMIANA VI ZP-PN-47-2019.doc)Zmiana VI13.09.201924 Kb60
Pobierz plik (2019 BZP Zbiorcze zestawienie 47-19 PASKI DO GLUKOMETR..DOC)Informacja z otwarcia ofert20.09.201973 Kb67
Pobierz plik (2019 BZP Wybór oferty II 47-19 PASKI DO GLUK.i uniewz. w P. II.doc)Wybór P.I/ Unieważnienie P. II10.10.201983 Kb46
 
Więcej artykułów…