Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-9/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-9/2018 na dostawę: APARATURA MEDYCZNA W RAMACH DOTACJI FINANSOWEJ ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO NA ROK 2018: FABRYCZNIE NOWA I ZAGREGOWANA KOLUMNA ARTROSKOPOWA  DLA BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY – WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 ARTROSKOP  -  OGŁ. 9-2018.doc)Ogłoszenie 75 Kb137
Pobierz plik (BZP 2018 ARTROSKOP  -  SIWZ   9-2018.doc)SIWZ 238 Kb108
Pobierz plik (BZP 2018 ARTROSKOP  -  FORM. CENOWY  9-2018.doc)Formularz cenowy 39 Kb135
Pobierz plik (BZP 2018 ARTROSKOP  -  PAR. WYM.   9-2018.doc)Parametry wymagane 206 Kb143
Pobierz plik (BZP 2018 ARTROSKOP  -  PAR. OCENIANE   9-2018.doc)Parametry oceniane 97 Kb98
Pobierz plik (BZP 2018 ARTROSKOP  -  WZÓR UMOWY WŁ.   9-2018.DOC)Wzór umowy 88 Kb96
Pobierz plik (BZP 2018 ARTROSKOP  -  OŚW. DOT. WYKL.  9-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb94
Pobierz plik (BZP 2018 ARTROSKOP  - OŚW. O BRAKU WYR.  9-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb95
Pobierz plik (BZP 2018 ARTROSKOP  - OŚW. O BRAKU ZAKAZU   9-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb94
Pobierz plik (BZP 2018 ARTROSKOP  -  OŚW. DEKL.ZG.  9-2018.doc)Oświadczenie 64 Kb94
Pobierz plik (BZP 2018 ARTROSKOP  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZ.  9-2018.doc)Wykaz podmiotów/ Wykaz dostawców 49 Kb94
Pobierz plik (2018 BZP WYJ.I 9-18 APARATURA MEDYCZNA KOLUMNA ARTROSKOPOWA.doc)Wyjaśnienia I08.03.2018134 Kb101
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 9-18 KOLUMNNA ARTROSKOPOWA DLA BLIKU OP..DOC)Informacja z otwarcia ofert13.03.201853 Kb71
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 9-2018 KOLUMNA ARTROSKOPOWA II.doc)Wybór20.03.201860 Kb66
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-8/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-8/2018 na dostawę: ŚRODKI CZYSZCZĄCE – PROFESJONALNA CHEMIA GOSPODARCZA WRAZ Z DZIERŻAWĄ SYSTEMU DOZUJĄCEGO DLA DZIAŁU HIGIENY SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 CHEMIA PROF. z dzierż.  -  OGŁ.  8-2018.doc)Ogłoszenie 84 Kb129
Pobierz plik (BZP 2018 CHEMIA PROF. z dzierż.  -  SIWZ   8-2018.doc)SIWZ 292 Kb114
Pobierz plik (BZP 2018 CHEMIA PROF. z dzierż.  -  FORM. CENOWY  8-2018.DOC)Formularz cenowy 92 Kb130
Pobierz plik (BZP 2018 CHEMIA PROF. z dzierż.  -  WZÓR UM. dostawa  8-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 101 Kb94
Pobierz plik (BZP 2018 CHEMIA PROF. z dzierż.  -  WZÓR UM. dzierż.  8-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 69 Kb97
Pobierz plik (BZP 2018 CHEMIA PROF. z dzierż.  -  OŚW. DOT. WYKL.  8-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb100
Pobierz plik (BZP 2018 CHEMIA PROF. z dzierż.  -  OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 8-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb97
Pobierz plik (BZP 2018 CHEMIA PROF. z dzierż  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  8-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb101
Pobierz plik (BZP 2018 CHEMIA PROF. z dzierż.  -  OŚW. DOT. ATESTÓW, KART CHAR.  8-2018.d)Oświadczenie 63 Kb112
Pobierz plik (BZP 2018 CHEMIA PROF. z dzierż.  -  POŚW. AUTENTYCZ.   8-2018.DOC)Poświad. autent. 31 Kb98
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO 8-2018 SRODKI CZYSZCZACE.doc)Zmiana I TSO05.03.201848 Kb87
Pobierz plik (2018 BZP Zmiana Ogłoszenia ZP-PN-8-2018 ĹšRODKI CZYSTOĹšCI.doc)Zmiana ogłoszenia05.03.201827 Kb86
Pobierz plik (2018 BZP WYJ.I 8 - 18  ŚRODKI CZYSZCZĄCE.doc)Wyjaśnienia I05.03.201861 Kb89
Pobierz plik (2018 BZP WYJ.II 8 - 18  ŚRODKI CZYSZCZĄCE.doc)Wyjaśnienia II05.03.201851 Kb89
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 8-18  Srodki czystosci.DOC)Informacja z otwarcia ofert08.03.201854 Kb85
Pobierz plik (2018 BZP WybĂłr Ĺ›rodki czyszczÄ…ce - 8-2018  II.doc)Wybór21.03.201860 Kb33
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-7/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-7/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE, KONTROLE I INNE MATERIAŁY ZUŻYWALNE NIEZBĘDNE WYKONANIA 6 000 OZNACZEŃ – WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH (METABOLITY, JONY, OKSYMETRIA) DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 115 Kb96
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ. ANAL.  -  SIWZ  7-2018.doc)SIWZ 277 Kb101
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ. ANAL.  -  FORM. CEN.   7-2018.DOC)Formularz cenowy 69 Kb110
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ. ANAL.  -  PAR. WYM. CZ. IC  7-2018.doc)Parametry wymagane 76 Kb93
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ. ANAL.  -  PAR. OCEN.  7-2018.doc)Parametry oceniane 65 Kb83
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ. ANAL.  -  WZÓR UM. SPRZ.  7-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 119 Kb78
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ. ANAL.  -  JEDZ 7-2018.doc)JEDZ 183 Kb80
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ. ANAL.  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  7-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb78
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ. ANAL.  -  OŚW. WYK. O BR. WYR.  7-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb80
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ. ANAL.  -  POŚW. AUT.  7-2018.DOC)Poświad. autent. 32 Kb82
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ. ANAL.  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  7-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb82
Pobierz plik (UE 2018 OL. Z DZIERŻ ANAL.  -  WZÓR UM. ODCZ.   7-2018.doc)Wzór umowy - odczynniki 75 Kb78
Pobierz plik (2018 UE Wyj. I - 7-18 ODCZ.LAB.z DZIERŻ.ANALIZ.PARAMETRÓW KRYTYCZ. DLA LAB.CENTR)Wyjaśnienia I20.03.201845 Kb49
Pobierz plik (2018 UE Zestawienie ofert 7-18 ODCZ.LAB.z DZIERŻ.ANALIZ.PARAMETRÓW KRYTYCZ.DLA L)Informacja z otwarcia ofert03.04.201845 Kb35
Pobierz plik (2018 UE Wybór oferty 7-18 ODCZ.LAB.z DZIERŻ.ANALIZ.PARAMETRÓW KRYTYCZ.DLA LAB.CE)Wybór27.04.201836 Kb16
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-2/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-2/2018 na dostawę: POJEMNIKI NA ZUŻYTY SPRZĘT MEDYCZNY DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUŻ.SPRZ.  - OGŁ.   2-2018.doc)Ogłoszenie 84 Kb121
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUŻ.SPRZ.  -  SIWZ   2-2018.doc)SIWZ 231 Kb125
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUŻ.SPRZ.  -  FORM. CENOWY  2-2018.DOC)Formularz cenowy 59 Kb111
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUŻ.SPRZ.  -  WZÓR UMOWY  2-2018.doc)Wzór umowy 102 Kb91
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUŻ.SPRZ.  -  OŚW. DOT. WYKL.  2-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb100
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUŻ.SPRZ.  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  2-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb89
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUŻ.SPRZ.  -  OŚW. O BRAKU WYR. 2-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb96
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUZ.SPRZ.  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  2-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb91
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUŻ.SPRZ. - ZM. I SIWZ 2-2018.doc)Zmiana I06.02.201863 Kb88
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUŻ.SPRZ. - FC ZM. I 06 ST. 2-2018.DOC)Formularz cenowy06.02.201873 Kb87
Pobierz plik (BZP 2018 POJ. NA ZUŻ.SPRZ.  - OGŁ. ZMIANA  2-2018.doc)Zmiana ogłoszenia06.02.201827 Kb85
Pobierz plik (2018 BZP Wyj. I - 2-18 POJEMNIKI NA ZUŻYTY SPRZĘT MED..doc)Wyjaśnienia I09.02.201855 Kb91
Pobierz plik (2018 BZP Zestawienie ofert 2-18 POJEMNIKI NA ZUŻYTY SPRZĘT MED..doc)Informacja z otwarcia ofert13.02.201840 Kb86
Pobierz plik (2018 BZP Unieważn.postęp. 2-18 POJEMNIKI NA ZUŻYTY SPRZĘT MED..doc)Unieważnienie20.02.201839 Kb82
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-5/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-5/2018 na dostawę: PRODUKTY WĘDLINIARSKIE Z DROBIU W PAKIECIE I, MAKARONY W PAKIECIE II  ORAZ SUCHARY PSZENNE W PAKIECIE III   DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 PROD.WĘDL.,MAK.,SUCH. P.I-III  -  OGŁ. 5-2018.doc)Ogłoszenie 92 Kb109
Pobierz plik (BZP 2018 PROD.WĘDL.,MAK.,SUCH. P.I-III  -  SIWZ   5-2018.doc)SIWZ 241 Kb127
Pobierz plik (BZP 2018 PROD.WĘDL.,MAK.,SUCH. P.I-III  -  FORM. CEN. 5-2018.doc)Formularz cenowy 73 Kb135
Pobierz plik (BZP 2018 PROD.WĘDL.,MAK.,SUCH. P.I-III  -  WZÓR UM. 5-2018.doc)Wzór umowy 80 Kb91
Pobierz plik (BZP 2018 PROD.WĘDL.,MAK.,SUCH. P.I-III  -  OŚW. WYKLUCZ. 5-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb115
Pobierz plik (BZP 2018 PROD.WĘDL.,MAK.,SUCH. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  5-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb91
Pobierz plik (BZP 2018 PROD.WĘDL.,MAK.,SUCH. P.I-III  -  OŚW. O BRAKU WYROKU 5-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb99
Pobierz plik (BZP 2018 PROD.WĘDL.,MAK.,SUCH. P.I-II  -  OŚW. ZASADY DOST.  5-2018.doc)Oświadczenie 62 Kb104
Pobierz plik (2018 BZP Zestawienie ofert 5-18 PROD.WĘDLIN.z DROBIU w P.I, MAKARONY.doc)Informacja z otwarcia ofert06.02.201879 Kb102
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 5-18 P.I-PROD.WĘDL.z DROBIU, P.II-MAKARONY, P.III-SUCHARY)Wybór oferty 138 Kb65
 
Więcej artykułów…