Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-59/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-59/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: SZYBKIE  TESTY DO WYKRYWANIA DOPALACZY  DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 117 Kb58
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  SIWZ   59-2018.doc)SIWZ 278 Kb79
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  FORM. CENOWY  59-2018.DOC)Formularz cenowy 50 Kb77
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  PAR. WYM. CZ. I C  59-2018.doc)Parametry wymagane 62 Kb43
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  WZÓR UMOWY  59-2018.doc)Wzór umowy 77 Kb39
Pobierz plik (JEDZ-ESPD 59-2018.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb45
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  - JEDZ w. edytowalna  59-2018.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb52
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb49
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  OŚW. WYK. O BR. WYR. 59-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb54
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  59-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb39
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY -  OŚW. DEKL. ZG. CE  59-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb40
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  POŚW. AUT.  59-2018.DOC)Poświad. autent. 31 Kb43
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  ZM. I TSO  59-2018.DOC)Zmiana I TSO26.09.201856 Kb42
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY - WYJ.I, ZM.II  59-2018.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana II27.09.201859 Kb46
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  CZĘŚĆ I C  WYJ.I,ZM.II   59-2018.doc)Część I C po Wyj.27.09.201864 Kb60
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  WZ.UM.  WYJ.I,ZM.II  59-2018.doc)Wzór umowy po Wyj.27.09.201880 Kb45
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia29.09.201867 Kb32
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II.pdf)Zmiana ogłoszenia II29.09.201867 Kb39
Pobierz plik (2018 UE Zestawienie ofert 59-18 ODCZ.LAB.-SZYBKIE TESTY DO WYKRYW.DOPALACZY DLA )Informacja z otwarcia ofert10.10.201850 Kb31
Pobierz plik (2018 UE Wybór oferty 59-2018 ODCZ. LAB. - SZYBKIE TESTY II (1).doc)Wybór28.11.201870 Kb10
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-56/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-56/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: TESTY JAKOŚCIOWE DO WYKRYWANIA MARKERÓW EBV  DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 117 Kb57
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  SIWZ   56-2018.doc)SIWZ 278 Kb52
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  FORM. CENOWY  56-2018.DOC)Formularz cenowy 49 Kb52
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  PAR. WYM. CZ. I C   56-2018.doc)Parametry wymagane 61 Kb50
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  WZÓR UMOWY  56-2018.doc)Wzór umowy 77 Kb38
Pobierz plik (JEDZ-ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb39
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  - JEDZ w. edytowalna  56-2018.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb32
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb33
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  56-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb35
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  OŚW. WYK. O BR. WYR. 56-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb38
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  56-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb33
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  POŚW. AUT.  56-2018.DOC)Poświad. autent. 31 Kb37
Pobierz plik (2018 UE Unieważnienie postęp.prop. 56-18 ODCZ. LABOR. TESTY DO JAKOŚCIOWEGO W)Unieważnienie02.10.201835 Kb14
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-57/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-57/2018 na dostawę: MATERIAŁY WISKOELASTYCZNE W PAKIECIE I  DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I  -  OGŁ.  57-2018.doc)Ogłoszenie 99 Kb64
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I  -  SIWZ  57-2018.doc)SIWZ 313 Kb70
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I  -  FORM. CENOWY  57-2018.doc)Formularz cenowy 37 Kb94
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I  -  WZÓR UMOWY   57-2018.doc)Wzór umowy 95 Kb47
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I  -  OŚW. WYKLUCZ.  57-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb38
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  57-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb42
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  57-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb45
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  57-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb34
Pobierz plik (2018 BZP Wyj. I - 57-18 MATERIAŁY WISKOELASTYCZNE w P.I.doc)Wyjaśnienia I29.08.201872 Kb28
Pobierz plik (2018 BZP Zestawienie ofert 57-18 MATERIAłY WISKOELASTYCZNE w P.I (1).doc)Informacja z otwarcia ofert03.09.201838 Kb25
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 57-18 MAT. WISK. w P.I- II.doc)Wybór oferty12.09.201836 Kb31
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-55/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-55/2018 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE – LEK DO ZNIECZULENIA: SEVOFLURANE Z DZIERŻAWĄ PAROWNIKÓW (4 SZT.) KOMPATYBILNYCH Z OFEROWANYM LEKIEM ORAZ APARATAMI BĘDĄCYMI NA WYPOSAŻENIU ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 115 Kb60
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  -  SIWZ   55-2018.doc)SIWZ 368 Kb85
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  -  FORM. CENOWY WŁ. 55-2018.DOC)Formularz cenowy 47 Kb96
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  -  WZÓR UM. DOST.   55-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 100 Kb45
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  -  WZÓR UM. DZIERŻ.  55-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 100 Kb48
Pobierz plik (JEDZ-ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 81 Kb55
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  - JEDZ w. edytowalna 55-2018.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb36
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb31
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  -  OŚW. BRAK WYR.  55-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb43
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  -  OŚW. BRAK ZAKAZU  55-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb43
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  -  OŚW. WYKAZ P. LECZ. 55-2018.DOC)Oświadczenie 34 Kb62
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  -  WYJ.I,ZM.I   55-2018.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana I17.09.201868 Kb88
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  -  WZÓR UM. DZIERŻ. WYJ.I,ZM.I  55-2018.doc)Wzór umowy po Wyj.17.09.201899 Kb39
Pobierz plik (Zmiana ogł. 55.pdf)Zmiana ogłoszenia19.09.201867 Kb34
Pobierz plik (2018 UE Zbiorcze zestawienie 55-18 PR. LECZ. LEK SEVOFLURANE (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert02.10.201881 Kb94
Pobierz plik (2018 UE Wybór oferty 55-18 LEK DO ZNIECZULENIA-SEVOFLURANE z DZIERŻ.PAROWNIKÓW.)Wybór14.01.201988 Kb1
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  -  ANULOW. WYNIKÓW  55.doc)Wybór -- anulowanie16.01.201937 Kb1
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-54/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-54/2018 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: ALTEPLASE  DLA  ODDZIAŁU NEUROLOGII W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 117 Kb63
Pobierz plik (UEe 2018 LEK ALTEPLASE  -  SIWZ   54-2018.doc)SIWZ 352 Kb70
Pobierz plik (UEe 2018 LEK ALTEPLASE  -  FORM. CENOWY  54-2018.DOC)Formularz cenowy 47 Kb59
Pobierz plik (UEe 2018 LEK ALTEPLASE  -  WZÓR UMOWY  54-2018.doc)Wzór umowy 104 Kb45
Pobierz plik (JEDZ-ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 81 Kb50
Pobierz plik (UEe 2018 LEK ALTEPLASE  - JEDZ w. edytowalna  54-2018.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb44
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb43
Pobierz plik (UEe 2018 LEK ALTEPLASE  -  OŚW. BRAK ZAKAZU   54-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb31
Pobierz plik (UEe 2018 LEK. ALTEPLASE  -  OŚW. BRAK WYR.  54-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb42
Pobierz plik (UEe 2018 LEK ALTEPLASE  -  OŚW. WYKAZ P. LECZ.   54-2018.DOC)Oświadczenie 31 Kb41
Pobierz plik (2018 UE WYJ.I 54-18 PR. lecz. ALTEPLASE DLA ODDZIAŁU NEUROLOGII (1).doc)Wyjaśnienia I27.08.201864 Kb32
Pobierz plik (2018 UE Zbiorcze zestawienie 54-18 PR. LECZ. ALTEPLASE DLA ODDZIAŁU NEUR. (1)Informacja z otwarcia ofert30.08.201857 Kb38
Pobierz plik (2018 UE Wybór oferty 54-2018 PR. LECZ. ALTEPLASE II (1).doc)Wybór17.09.201868 Kb21
 
Więcej artykułów…