Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 48/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-48/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE – PROGRAM LEKOWY: CHLOROWODOREK CYNAKALCETU DLA STACJI DIALIZ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 119 Kb60
Pobierz plik (NUE 2017 PR. CHLOROWOD. CYNAK. -  SIWZ  48-2017.doc)SIWZ 295 Kb310
Pobierz plik (NUE 2017 PR. CHLOROWOD. CYNAK. -  FORM. CEN. 48-2017.DOC)Formularz cenowy 43 Kb323
Pobierz plik (NUE 2017 PR. CHLOROWOD. CYNAK.  - WZÓR UMOWY  48-2017.doc)Wzór umowy 72 Kb276
Pobierz plik (NUE 2017 PR. CHLOROWOD. CYNAK. -  JEDZ  48-2017.doc)JEDZ 204 Kb277
Pobierz plik (NUE 2017 PR. CHLOROWOD. CYNAK. - OŚW. WYKAZ P.LECZ. 48-2017.DOC)Oświadczenie 31 Kb271
Pobierz plik (NUE 2017 PR. CHLOROWOD. CYNAK. - OŚW. O BR. ZAKAZU  48-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb274
Pobierz plik (NUE 2017 PR. CHLOROWOD. CYNAK. - OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 48.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb280
Pobierz plik (chlorowodorek cynakalcetu 48-2017 - Wyj. I.doc)Wyjaśnienia I02.08.201732 Kb42
Pobierz plik (zb.zest.ofert - chlor. cynak..doc)Informacja z otwarcia ofert21.08.201737 Kb35
Pobierz plik (wybór - chlor. cynak. str.doc)Wybór03.10.201730 Kb10
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 55/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-55/2017 na dostawę: PRODUKTY WĘDLINIARSKIE INNE   DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 PROD. WĘDLIN.INNE -  OGŁ.  55-2017.doc)Ogłoszenie 81 Kb63
Pobierz plik (NBZP 2017 PROD. WĘDLIN.INNE -  SIWZ  55-2017.doc)SIWZ 291 Kb111
Pobierz plik (NBZP 2017 PROD. WĘDLIN.INNE - FORM. CEN.  55-2017.doc)Formularz cenowy 41 Kb115
Pobierz plik (NBZP 2017 PROD. WĘDLIN.INNE - WZÓR UMOWY  55-2017.doc)Wzór umowy 73 Kb93
Pobierz plik (NBZP 2017 PROD. WĘDLIN.INNE - OŚW. DOT. WYKL. 55-2017.doc)Oświadczenie 87 Kb94
Pobierz plik (NBZP 2017 PROD. WĘDLIN.INNE - OŚW. DOT. ZASAD DOST. 55-2017.doc)Oświadczenie 74 Kb93
Pobierz plik (NBZP 2017 PROD. WĘDLIN.INNE - OŚW. O BRAKU WYROKU  55-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb92
Pobierz plik (NBZP 2017 PROD. WĘDLIN.INNE - OŚW. O BRAKU ZAKAZU  55-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb93
Pobierz plik (2017 BZP Zestawienie ofert 55-17 PRODUKTY WĘDLINIARSKIE INNE.doc)Informacja z otwarcia ofert21.07.201741 Kb44
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 55-17 PRODUKTY WĘDLINIARSKIE INNE.doc)Wybór28.08.201771 Kb23
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 50/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-50/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE - PROGRAM LEKOWY WZW: ELBASWIR + GRAZOPREWIR DLA ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO I CHORÓB WĄTROBY W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 PR. L. WZW ELBASWIR  -  OGL   50-2017.doc)Ogłoszenie 82 Kb66
Pobierz plik (NBZP 2017 PR. L. WZW ELBASWIR  -  SIWZ   50-2017.doc)SIWZ 255 Kb113
Pobierz plik (NBZP 2017 PR. L. WZW ELBASWIR - FORM. CENOWY  50-2017.DOC)Formularz cenowy 38 Kb127
Pobierz plik (NBZP 2017 PR. L. WZW ELBASWIR - WZÓR UMOWY  50-2017.doc)Wzór umowy 70 Kb86
Pobierz plik (NBZP 2017 PR. L. WZW ELBASWIR - OŚW. DOT. WYKL. 50-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb88
Pobierz plik (NBZP 2017 PR. L. WZW ELBASWIR - OŚW. WYKAZ PR. LECZ.  50-2017.doc)Oświadczenie 62 Kb54
Pobierz plik (NBZP 2017 PR. L. WZW ELBASWIR - OŚW. O BRAKU WYR.  50-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb88
Pobierz plik (NBZP 2017 PR. L. WZW ELBASWIR - OŚW. O BRAKU ZAKAZU  50-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb85
Pobierz plik (2017 BZP Zestawienie ofert 50-17 PR.LEK.WZW-ELBASWIR+GRAZOPREWIR DLA ODDZ.OBS.-Z)Informacja z otwarcia ofert17.07.201739 Kb48
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 51/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-51/2017 na: USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO Z KIEROWCĄ  DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 129 Kb119
Pobierz plik (SIWZ - TRANSPORT 51-2017.doc)SIWZ 365 Kb221
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. -  FORM. CENOWY  51-2017.DOC)Formularz cenowy 73 Kb179
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WYKAZ SPRZ. wł. Wykon. 51-2017.doc)Wykaz sprzętu 90 Kb157
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WYKAZ SPRZ. wł. ZOZ 51-2017.doc)Wykaz sprzętu 191 Kb152
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WZÓR UMOWY  51-2017.doc)Wzór umowy 118 Kb127
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - WZÓR UM. DZIERŻAWA  51-2017.doc)Wzór umowy - dzierżawa 42 Kb115
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. -  JEDZ  51-2017.doc)JEDZ 203 Kb131
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - OŚW. O BR. ZAKAZU  51-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 29 Kb134
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT SANIT. - OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 51-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 36 Kb137
Pobierz plik (NUE 2017 TRANSPORT. SANIT. - WYJ. I 51-2017.doc)Wyjaśnienia I14.07.201749 Kb119
Pobierz plik (zb.zest.ofert - transport 51.doc)Informacja z otwarcia ofert21.07.201736 Kb167
Pobierz plik (wybór - transport 51 str..doc)Wybór01.09.201732 Kb88
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 49/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-49/2017 na dostawę: PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSTOŚCI DO URZĄDZEŃ SANITARNYCH I KUCHENNYCH W PAKIECIE III  DLA SEKCJI ŻYWIENIA W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 PROF. ŚR. CZYST. P.III -  OGL. 49-2017.doc)Ogłoszenie 83 Kb61
Pobierz plik (NBZP 2017 PROF. ŚR. CZYST. P.III -  SIWZ  49-2017.doc)SIWZ 258 Kb122
Pobierz plik (NBZP 2017 PROF. ŚR. CZYST. P.III - FC  49-2017.doc)Formularz cenowy 52 Kb142
Pobierz plik (NBZP 2017 PROF. ŚR. CZYST. P.III - WZÓR UMOWY  49-2017.doc)Wzór umowy 91 Kb116
Pobierz plik (NBZP 2017 PRF. ŚR. CZYST. P.III - OŚW. DOT. ATESTÓW 49-2017.doc)Oświadczenie 61 Kb100
Pobierz plik (NBZP 2017 PROF. ŚR. CZYST. P.III - OŚWIADCZ. DOT. WYKL. 49-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb103
Pobierz plik (NBZP 2017 PROF. ŚR. CZYST. P.III - OŚW. O BRAKU WYR. 491-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb96
Pobierz plik (NBZP 2017 PROF. ŚR. CZYST. P.III - OŚW. O BRAKU ZAKAZU  49-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb103
Pobierz plik (2017 BZP Zestawienie ofert 49-17 PROFESJ.ŚR.CZYST.doc)Informacja z otwarcia ofert14.07.201770 Kb85
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 49-17 PROFESJ.ŚR.CZYST.w P.III DLA SEKCJI ŻYWIENIA.doc)Wybór08.08.201798 Kb26
 
Więcej artykułów…