Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 9/17


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN 9/17, na dostawę: WENFLONY W PAKIETACH I – II  DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (nbzp 2017 wenflony p.i-ii - ogłoszenie  9-2017.doc)Ogłoszenie 103 Kb61
Pobierz plik (nbzp 2017 wenflony p.i-ii -  siwz  9-2017.doc)SIWZ 299 Kb110
Pobierz plik (nbzp 2017 wenflony p.i-ii -  form. cen.  9-2017.doc)FC 77 Kb76
Pobierz plik (nbzp 2017 wenflony p.i-ii - ośw. o braku wyr. 9-2017.doc)Oświadczenie o braku wyr. 24 Kb45
Pobierz plik (nbzp 2017 wenflony p.i-ii - ośw. o braku zakazu 9-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb56
Pobierz plik (nbzp 2017 wenflony p.i-ii - oświadcz. dot. dekl.zg. 9-2017.doc)Oświadczenie dot. dekl. zgody 62 Kb58
Pobierz plik (nbzp 2017 wenflony p.i-ii - oświadcz. dot. wykl. 9-2017.doc)Oświadczenie dot. wykl. 75 Kb56
Pobierz plik (nbzp 2017 wenflony p.i-ii - pośw. aut. 9-2017.doc)Poświadczenie aut. 31 Kb56
Pobierz plik (nbzp 2017 wenflony p.i-ii - wzór umowy  9-2017.doc)Wzór umowy 94 Kb96
Pobierz plik (2017 BZP Przedłuzenie terminu skł. of. 9 - 17 WENFLONYw P.I-II zm.I.doc)Zmiana I13.03.201726 Kb55
Pobierz plik (2017 BZP Przedłuzenie terminu skł. of. 9 - 17 WENFLONY zmiana ogł..doc)Zmiana ogłoszenia13.03.201721 Kb49
Pobierz plik (NBZP 2017  WENFLONY P.I-II - Wyj. I, ZM. 17.03.  9-2017.doc)Wyjaśnienia I20.03.2017105 Kb42
Pobierz plik (NBZP 2017 WENFLONY P.I-II - CZ. VIII B SIWZ  ZM.17.03  9-2017.doc)Część VIII B po Wyj. I20.03.201786 Kb37
Pobierz plik (NBZP 2017 WENFLONY P.I-II - WZÓR UM.  ZM.17.03.  9-2017.doc)Wzór umowy po Wyj. I 20.03.201794 Kb37
Pobierz plik (NBZP 2017 WENFLONY P.I-II -  Zmiana ogł. II.doc)Zmiana ogłoszenia II20.03.201725 Kb40
Pobierz plik (2017 BZP Zestawienie ofert 9-17 WENFLONY w P.I-II.doc)Informacja z otwarcia ofert27.03.201739 Kb25
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 9-17 WENFLONY w P.I-II.doc)Wybór05.04.201779 Kb18
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 7/17


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN 7/17, na dostawę: Odczynniki serologiczne: Krwinki wzorcowe dla pracowni serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi w Zespole
Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie 7-2017.pdf)Ogłoszenie 122 Kb65
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. KRWINKI WZ. -  SIWZ  7-2017.doc)SIWZ 311 Kb433
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. KRWINKI WZ. -  FORM. CEN.  7-2017.DOC)FC 48 Kb402
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. KRWINKI WZ. -  JEDZ 7-2017.doc)JEDZ 199 Kb389
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. KRWINKI WZ. - OŚW. WYK. O BR. WYR. 7-2017.DOC)Oświadczenia 33 Kb394
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. KRWINKI WZ. - POŚW. AUT.  7-2017.DOC)Pośw 31 Kb224
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. KRWINKI WZ. - WYKAZ DOSTAW  7-2017.DOC)wyaz dostawy 39 Kb219
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. KRWINKI WZ. - WZÓR UM.  7-2017.doc)Wzór umowy 70 Kb219
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. KRWINKI WZ. - OŚW. O BR. ZAKAZU 7-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb224
Pobierz plik (NUE 2017 - O. SER. KRWINKI WZ. - WYJ.,ZM.I  21.03. 7-17.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana23.03.201778 Kb26
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. KRWINKI WZ. - SIWZ CZ. VIIIB 21.03. 7-2017.doc)Część VIII B po Zmianie23.03.201783 Kb26
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. KRWINKI WZ. - WZÓR UM. ZM. I 21.03. 7-2017.doc)Wzór umowy po Zmianie23.03.201772 Kb24
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 7-17 ODCZ.SEROLOG.-KRWINKI WZORCOWE.doc)Informacja z otwarcia ofert13.04.201741 Kb22
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 7-17 ODCZ.SEROLOG.-KRWINKI WZORCOWE.doc)Wybór23.05.201767 Kb9
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 6/17


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN 6/17, na dostawę:WORKI NA ODPADY MEDYCZNE W PAKIECIE I  ORAZ  WORKI NA ODPADY KOMUNALNE W PAKIECIE II DLA DZIAŁU HIGIENY SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (nbzp 2017 worki na odp. p.i-ii  - ogłoszenie 6-2017.doc)Ogłoszenie 132 Kb98
Pobierz plik (nbzp 2017 worki na opd. p.i-ii -  siwz  6-2017.doc)SIWZ 289 Kb139
Pobierz plik (nbzp 2017 worki na odp. p.i-ii  -  form. cenowy 6-2017.doc)FC 101 Kb117
Pobierz plik (nbzp 2017 worki na odp. p.i-ii -  oświadcz. 6-2017.doc)Oświadczenie 82 Kb133
Pobierz plik (nbzp 2017 worki na odp. p.i-ii - ośw. o braku wyr. 6-2017.doc)Oświadczenie o braku wyr. 24 Kb125
Pobierz plik (nbzp 2017 worki na odp. p.i-ii - ośw. o braku zakazu 6-2017.doc)Oświadczenie o braku zak. 26 Kb125
Pobierz plik (nbzp 2017 worki na odp. p.i-ii - wzór umowy 6-2017.doc)Wzór umowy 92 Kb98
Pobierz plik (ZP-12-ZBIOR.ZEST.OFERT - WOR KI FOLIOWE NA ODPADY KOMUN. i MED. 6-17.doc)Informacja z otwarcia ofert23.02.301750 Kb73
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 6-2017 WORKI NA ODPADY MED..doc)Wybór08.03.201798 Kb47
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 4/17


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN 4/17, na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: ŻYWIENIE POZAJELITOWE W PAKIETACH I – II  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (nue 2017 żyw. pozaj. p.i-ii -  ogl. 4-2017.PDF)Ogłoszenie 128 Kb75
Pobierz plik (nue 2017 żyw. pozaj. p.i-ii -  siwz wł.  4-2017.doc)SIWZ 301 Kb315
Pobierz plik (nue 2017 żyw. pozaj. p.i-ii  -  form. cen. 4-2017.doc)FC 52 Kb314
Pobierz plik (nue 2017 żyw. pozaj. p.i-ii -  oświadcz. 4-2017.doc)Oświadczenia 31 Kb282
Pobierz plik (nue 2017 żyw. pozaj. p.i.-ii - ośw. wyk. o braku wyr. 4-2017.doc)Oświadczenia wyk. o braku wyr. 33 Kb274
Pobierz plik (nue 2017 żyw. pozaj. p.i-ii -  jedz  4-2017.doc)JEDZ 199 Kb261
Pobierz plik (nue 2017 żyw. pozaj. p.i-ii - wzór umowy wł.  4-2017.doc)Wzór umowy 71 Kb266
Pobierz plik (2017 UE WYJ.I 4-17 ŻYWIENIE POZAJELITOWE W P. I - II.doc)Wyjaśnienia I14.02.201754 Kb77
Pobierz plik (NUE 2017 ŻYW. POZAJ. P.I-II - ZM. SIWZ I  4-2017  14 LUTY.doc)Zmiana I14.02.201758 Kb83
Pobierz plik (NUE 2017 ŻYW. POZAJ. P.I-II - OŚW. O BR. ZAKAZU 4-2017.doc)Część XI D14.02.201726 Kb98
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.pdf)Zmiana ogłoszenia16.02.201768 Kb52
Pobierz plik (2017 UE WYJ.II 4-17 ŻYWIENIE POZAJELITOWE W P. I - II.doc)Wyjaśnienia II20.02.201755 Kb96
Pobierz plik (NUE 2017 ŻYW. POZAJ. P.I-II - WYJ. III + ZM.II  4-2017.doc)Wyjaśnienia III07.03.201765 Kb90
Pobierz plik (NUE 2017 ŻYW. POZAJ. P.I-II  -  FORM. CEN. WYJ. II 4-2017.DOC)Formularz cenowy07.03.201754 Kb68
Pobierz plik (NUE 2017 ŻYW. POZAJ. P.I-II - OŚW. dot. of.prod. 4-2017.doc)Oświadczenie07.03.201726 Kb75
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia II.pdf)Zmiana ogłoszenia II09.03.201764 Kb50
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 4-17 ŻYWIENIE POZAJELIT.w P.I-II.doc)Informacja z otwarcia ofert24.03.201748 Kb29
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 4-2017 PR. LECZ. ŻYWIENIE POZAJELITOW.doc)Wybór09.05.201792 Kb10
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 1/17


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN 1/17, na dostawę: LEKI RÓŻNE W PAKIETACH I – II  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu 1-2017.pdf)Ogłoszenie 129 Kb76
Pobierz plik (nue 2017 leki różne p.i-ii -  siwz 1-2017.doc)SIWZ 298 Kb286
Pobierz plik (nue 2017 leki różne p.i-ii  -  form. cen. 1-2017.doc)FC 53 Kb357
Pobierz plik (nue 2017 leki różne p.i-ii -  oświadcz. 1-2017.doc)Oświadczenia 31 Kb238
Pobierz plik (nue 2017 leki różne p.i-ii - ośw. wyk. o braku wyr. 1-2017.doc)Oświadczenia wyk. o braku wyr. 33 Kb237
Pobierz plik (nue 2017 leki różne p.i-ii - jedz 1-2017.doc)Jedz 199 Kb234
Pobierz plik (nue 2017 leki różne p.i-ii - wzór um. 1-2017.doc)Wzór umowy 69 Kb230
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P.I-II - ZM. SIWZ I   1-2017  08 LUTY.doc)Zmiana I09.02.201758 Kb60
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P.I-II -  SIWZ CZ.VIIIB ZM. I  1-2017.doc)Część VIII B09.02.201788 Kb59
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P.I-II - WZÓR UM. ZM.I  1-2017.doc)Wzór umowy09.02.201772 Kb46
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P.I-II - ZM. SIWZ II  1-2017  14 LUTY.doc)Zmiana II14.02.201761 Kb56
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P.I-II - OŚW. O BR. ZAKAZU 1-2017.doc)Część XI D14.02.201726 Kb51
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.pdf)Zmiana ogłoszenia16.02.201768 Kb48
Pobierz plik (2017 UE WYJ.I 1-17 PR. LECZNICZY LEKI RÓŻNE W P. I-II.doc)Wyjaśnienia I28.02.201754 Kb59
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 1-17 LEKI RÓŻNE P.I-II.doc)Informacja z otwarcia ofert16.03.201639 Kb33
Pobierz plik (2017 UE Unieważn.postęp. 1-17 LEKI RÓŻNE w P.I-II.doc)Unieważnienie23.03.201753 Kb33
 
Więcej artykułów…