Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-44/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-44/2018 na dostawę: MĄKA, KASZA, CUKIER DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 MĄKA, KASZA  -  OGŁ.   44-2018.doc)Ogłoszenie 91 Kb47
Pobierz plik (BZP 2018 MĄKA, KASZA  -  SIWZ   44-2018.doc)SIWZ 236 Kb46
Pobierz plik (BZP 2018 MĄKA, KASZA  -  FORM. CEN.  44-2018.doc)Formularz cenowy 63 Kb39
Pobierz plik (BZP 2018 MĄKA, KASZA  -  WZÓR UMOWY   44-2018.doc)Wzór umowy 81 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 MĄKA, KASZA  -  OŚW. WYKLUCZ.  44-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 MĄKA, KASZA  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  44-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 30 Kb31
Pobierz plik (BZP 2018 MĄKA, KASZA  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  44-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb35
Pobierz plik (BZP 2018 MĄKA, KASZ  -  OŚW. ZASADY DOST.  44-2018.doc)Oświadczenie 62 Kb37
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 44-18 MĄKA, KASZA, CUKIER (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert30.07.201880 Kb38
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 44-2019 MAKA, KASZA, CUKIER- ODRZUCENIE -NAZWA PROD.- dÃ)Wybór14.08.201893 Kb25
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-43/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-43/2018 na dostawę: PRODUKTY MLECZARSKIE DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 PROD. MLECZARSKIE  -  OGŁ.   43-2018.doc)Ogłoszenie 95 Kb65
Pobierz plik (BZP 2018 PROD. MLECZARSKIE  -  SIWZ   43-2018.doc)SIWZ 285 Kb53
Pobierz plik (BZP 2018 PROD. MLECZARSKIE  -  FORM. CEN.  43-2018.doc)Formularz cenowy 52 Kb76
Pobierz plik (BZP 2018 PROD. MLECZARSKIE  -  WZÓR UMOWY   43-2018.doc)Wzór umowy 81 Kb44
Pobierz plik (BZP 2018 PROD. MLECZARSKIE  -  OŚW. WYKLUCZ.  43-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb37
Pobierz plik (BZP 2018 PROD. MLECZARSKIE  -  OŚW. O BRAKU WYROKU 43-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb45
Pobierz plik (BZP 2018 PROD. MLECZARSKIE  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU 43-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 PROD. MLECZARSKIE  -  OŚW. ZASADY DOST.  43-2018.doc)Oświadczenie 62 Kb43
Pobierz plik (2018 BZP Zestawienie ofert 43-18 PRODUKTY MLECZARSKIE DLA KUCHNI SZPITAL . (1))Informacja z otwarcia ofert26.07.201848 Kb54
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 43-18 PRODUKTY MLECZARSKIE DLA KUCHNI SZPITAL..doc)Wybór16.08.201877 Kb14
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-38/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-38/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE: KRWINKI WZORCOWE DO IDENTYFIKACJI ALLOPRZECIWCIAŁ W PAKIECIE I DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 119 Kb45
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  SIWZ   38-2018.doc)SIWZ 299 Kb53
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  FORM. CENOWY  38-2018.DOC)Formularz cenowy 49 Kb47
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  - WZÓR UM. ODCZ.  38-2018.doc)Wzór umowy 84 Kb25
Pobierz plik (JEDZ 38.pdf)JEDZ - ESPD 83 Kb39
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  - JEDZ w. edytowalna  38-2018.doc)JEDZ - EDYT. 184 Kb35
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ-ESPD  38-201)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb49
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  OŚW. BRAK WYR.  38-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb28
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  OŚW. BRAK ZAKAZU   38-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb27
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  OŚW. DEKL. ZG.  38-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb28
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  WYKAZ DOSTAW  38-2018.DOC)Wykaz dostaw 39 Kb31
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  POŚW. AUT.  38-2018.DOC)Poświad. autent. 32 Kb28
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  ZM. I SIWZ  20 LIPCA  38-2018.DOC)Zmiana I20.07.201852 Kb33
Pobierz plik (2018 UE Zestawienie ofert 38-18 ODCZ.SEROLOG.-KRWINKI WZORC.DO IDRNTYFIKACJI ALL)Informacja z otwarcia ofert23.08.201846 Kb28
Pobierz plik (2018 UE Wybór oferty 38-18 ODCZ.SEROL.-KRWINKI WZORC.DO IDENTYFIKACJI ALLOPEZECI)Wybór10.10.201836 Kb4
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-42/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-42/2018 na dostawę: PAPIER TOALETOWY I RĘCZNIKI PAPIEROWE W PAKIECIE I  ORAZ RĘCZNIKI PAPIEROWE Z DZIERŻAWĄ DOZOWNIKÓW W PAKIECIE II DLA DZIAŁU HIGIENY SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  OGŁ.  42-2018.doc)Ogłoszenie 102 Kb59
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  SIWZ   42-2018.doc)SIWZ 329 Kb94
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  FORM. CENOWY  42-2018.doc)Formularz cenowy 76 Kb88
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  WZÓR UM. dostawa  42-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 100 Kb42
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  WZÓR UM. dzierż.  42-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 68 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  OŚW. WYKLUCZ.  42-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb48
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  42-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb47
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  42-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  OŚW. DOT. ATESTÓW 42-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb45
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  - WYJ. I   42-2018  20 LIPCA.doc)Wyjaśnienia I20.07.201859 Kb41
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  ZM. I   42-2018  24 LIPCA.doc)Zmiana I24.07.201867 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  FORM. CEN. ZM. I  42-2018.doc)Formularz cenowy po zmianie24.07.201848 Kb45
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  Zmiana ogł. 42-2018.doc)Zmiana ogłoszenia24.07.201827 Kb40
Pobierz plik (BZP 2018 RĘCZNIKI PAP. Z DZ. P.I-II  -  - WYJ. II   42-2018  25 LIPCA.doc)Wyjaśnienia II25.07.201866 Kb28
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 42-18 PAPIER TOALETOWT (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert30.07.201899 Kb33
Pobierz plik (2018 BZP Wybór PAPIER TOALETOWY I RĘCZNIKI PAPIEROWE 42-2018 II (1).doc)Wybór09.08.2018124 Kb31
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-33/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-33/2018 na dostawę: CEWNIKI I DRENY MEDYCZNE DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  OGŁ.  33-2018.doc)Ogłoszenie 98 Kb43
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  SIWZ   33-2018.doc)SIWZ 252 Kb49
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  FORM. CENOWY  33-2018.doc)Formularz cenowy 125 Kb93
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  WZÓR UMOWY  33-2018.doc)Wzór umowy 103 Kb31
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  OŚW. WYKLUCZ.  33-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb32
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU   33-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb30
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  33-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb32
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  33-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  ZM. I TSO    33-2018.doc)Zmiana I TSO17.07.201857 Kb33
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.doc)Zmiana ogłoszenia17.07.201827 Kb38
Pobierz plik (BZP 2018 CEWNIKI I DRENY  -  WYJ. I, ZM.II, FORM.CEN. 19 LIPCA 33-2018.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana + Formularz cenowy19.07.2018181 Kb38
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia II.doc)Zmiana ogłoszenia II19.07.201827 Kb38
Pobierz plik (2018 BZP Zestawienie ofert 33-18 CEWNIKI I DRENY MEDYCZNE DLA ODDZ.SZPIT. (1).do)Informacja z otwarcia ofert25.07.201841 Kb42
Pobierz plik (2018 BZP Wybór CEWNIKI I DRENY 33-2018 II (1).doc)Wybór08.08.201861 Kb31
 
Więcej artykułów…