Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-74/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-74/2018 na dostawę: JAŁOWE ZESTAWY OPERACYJNE DO ZABIEGÓW USUNIĘCIA ZAĆMY ORAZ ROZTWÓR BSS  DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  OGŁ.  74-2018.doc)Ogłoszenie 99 Kb73
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  SIWZ   74-2018.doc)SIWZ 250 Kb72
Pobierz plik (BZP 2018 JAL. ZEST. OKUL.  -  FORM. CENOWY  74-2018.doc)Formularz cenowy 47 Kb68
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  WZÓR UMOWY   74-2018.doc)Wzór umowy 98 Kb46
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  OŚW. WYKLUCZ.  74-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb41
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  74-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb43
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU   74-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb44
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  74-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb43
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OKUL.  -  ZMIANA I TSO 74-2018  15 PAŹDZ..DOC)Zmiana I TSO15.10.201841 Kb52
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.doc)Zmiana ogłoszenia15.10.201827 Kb39
Pobierz plik (2018 BZP Wyj. I - 74-18 JAŁOWE ZESTAWY OPERAC DO ZABIEGÓW USUNIĘCIA ZAĆMY ORAZ R)Wyjaśnienia I18.10.201880 Kb37
Pobierz plik (BZP 2018 JAL. ZEST. OKUL.  -  FORM. CENOWY WYJ.I, ZM. I  74-2018.doc)Formularz cenowy po Wyj. I18.10.201847 Kb35
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia II.doc)Zmiana ogłoszenia II18.10.201827 Kb24
Pobierz plik (2018 BZP Przedłuzenie terminu skł. of. 74-18 JAŁ.ZESTAWY OPER. DO ZAB.US.ZAĆMY D)Zmiana III TSO25.10.201828 Kb31
Pobierz plik (2018 BZP zmiana ogł. 74-18 JAŁ.ZESTAWY OPER. DO ZAB.US.ZAĆMY DLA ODDZ.OKULIST..d)Zmiana ogłoszenia III25.10.201823 Kb42
Pobierz plik (BZP 2018 JAŁ. ZEST. OP.  -  ZMIANA II    74-2018.doc)Zmiana IV + Formularz cenowy30.10.201890 Kb22
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia IV.doc)Zmiana ogłoszenia IV30.10.201823 Kb26
Pobierz plik (2018 BZP Zestawienie ofert 74-18 JAŁOWE ZESTAWY OPER. DO ZAB.USUN.ZAĆMY DLA O)Informacja z otwarcia ofert07.11.201838 Kb24
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 74-2018 II JAŁOWE ZESTAWY OPERACYJNE (1).doc)Wybór15.11.201859 Kb50
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-79/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-79/2018 na dostawę: FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE KARDIOMONITORY  (5 SZT.)  ORAZ  MODUŁ KAPNOGRAFII (1 SZT.)  WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEYDCZNEGO – DLA NOWOWBUDOWANEGO BLIOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  OGŁ.  79-2018.doc)Ogłoszenie 90 Kb82
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  SIWZ   79-2018.doc)SIWZ 259 Kb84
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  FORM. CENOWY  79-2018.doc)Formularz cenowy 39 Kb60
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  PARAM. WYMAGANE   79-2018.doc)Parametry wymagane 176 Kb82
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  WZÓR UMOWY   79-2018.DOC)Wzór umowy 94 Kb51
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  OŚW. DOT. WYKL.  79-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb53
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  79-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb42
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  - OŚW. O BRAKU WYR.  79-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb58
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  OŚW. DEKL.ZG.   79-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb46
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZ. 79-2018.doc)Wykaz podmiotów/ Wykaz dostawców 51 Kb47
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  ZMIANA I TSO  10 PAŹDZ..DOC)Zmiana I TSO11.10.201841 Kb47
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.doc)Zmiana ogłoszenia11.10.201827 Kb51
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO 79-2018  ZMIANA II KARDIOMONITORY (1).doc)Zmiana II TSO19.10.201848 Kb39
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA II OGŁ. ZP-PN- 79-2018 KARDIOMONITORY (1).doc)Zmiana ogłoszenia II19.10.201826 Kb34
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO 79-2018  ZMIANA III KARDIOMONITORY (1).doc)Zmiana III TSO23.10.201848 Kb29
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA III Ogł‚oszenia ZP-PN- 79-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia III23.10.201826 Kb39
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  WYJ. I, ZM. IV  79-2018.doc)Wyjaśnienia I26.10.2018109 Kb32
Pobierz plik (BZP 2018 KARDIOMONITORY  -  PAR. WYMAG. WYJ.I,ZM.IV  79-2018.doc)Parametry wymagane po Wyj. I26.10.2018177 Kb21
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA IV Ogł‚oszenia ZP-PN- 79-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia IV26.10.201827 Kb30
Pobierz plik (2018 BZP Zestawienie ofert 79-18 KARDIOMONITORY 5 SZT. i MODUŁ KAPNOGRAFII DLA )Informacja z otwarcia ofert31.10.201843 Kb31
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 79-2018 KARDIOMONITORY II (1).doc)Wybór21.11.201862 Kb45
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-67/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-67/2018 na dostawę: RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE, CHIRURGICZNE, SEKCYJNE DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W  ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  OGŁ.  67-2018.doc)Ogłoszenie 99 Kb81
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  SIWZ   67-2018.doc)SIWZ 250 Kb85
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  FORM. CENOWY  67-2018.doc)Formularz cenowy 60 Kb100
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  WZÓR UMOWY   67-2018.doc)Wzór umowy 103 Kb55
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  OŚW. WYKLUCZ.  67-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb48
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  67-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb58
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  67-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb48
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  67-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb60
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO 67-2018  ZMIANA I Rę˜KAWICE DIAG.CHIR.SEK. (1).doc)Zmiana I TSO11.10.201848 Kb41
Pobierz plik (2018 BZP Zmiana I Og‚łoszenia ZP-PN- 67-2018.doc)Zmiana ogłoszenia11.10.201826 Kb54
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  ZMIANA II TSO  67-2018  16 PAŹDZ..DOC)Zmiana II TSO16.10.201841 Kb40
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA II OGłOSZENIA ZP-PN- 67-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia II16.10.201826 Kb44
Pobierz plik (2018 BZP WYJ. I, ZM. III RĘKAWICE II -  67-2018 (1).doc)Wyjaśnienia I + Cz. VIII A, B + FC18.10.2018165 Kb85
Pobierz plik (2018 BZP Ogł‚oszenie - ZMIANA III ZP-PN- 67-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia III18.10.201828 Kb40
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA IV SIWZ ZP-PN- 67-2018 RĘKAWICE - po terminie skł‚adania wyj.)Zmiana IV + FC22.10.201854 Kb64
Pobierz plik (2018 BZP Ogł‚oszenie ZMIANA IV ZP-PN-67-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia IV22.10.201826 Kb57
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 67-18 RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert26.10.201862 Kb34
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty RĘKAWICE 67-2018 II (1).doc)Wybór16.11.201884 Kb44
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-63/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-63/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: PASKI DO OZNACZANIA FIZYKO-CHEMICZNYCH PARAMETRÓW 130 000 MOCZY WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW ORAZ MIKROSKOPU DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-70/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-70/2018 na dostawę: SZWY CHIRURGICZNE WCHŁANIALNE DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH DLA BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY WCHŁAN.  -  OGŁ.   70-2018.doc)Ogłoszenie 99 Kb66
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY WCHŁAN.  -  SIWZ   70-2018.doc)SIWZ 312 Kb52
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY WCHŁAN.  -  FORM. CENOWY   70-2018.doc)Formularz cenowy 84 Kb53
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY WCHŁAN.  -  WZÓR UMOWY   70-2018.doc)Wzór umowy 101 Kb54
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY WCHŁAN.  -  OŚW. WYKLUCZ.  70-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb42
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY WCHŁAN.  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  70-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb45
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY WCHŁAN.  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  70-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb41
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY WCHŁAN.  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  70-2018.doc)Oświadczenie 64 Kb53
Pobierz plik (BZP 2018 SZWY WCHŁAN.  -  ZMIANA I TSO  09 PAŹDZ..DOC)Zmiana I TSO09.10.201841 Kb40
Pobierz plik (ogl o zmianie ogl 70-2018.doc)Ogłoszenie o zmianie OGŁ.09.10.201825 Kb45
Pobierz plik (2018 BZP Wyj. I - 70-18 SZWY CHIRURG. WCHŁANIALNE DLA BLOKU OPERAC..doc)Wyjaśnienia I11.10.201864 Kb33
Pobierz plik (2018 BZP Zestawienie ofert 70-18 SZWY CHIR.WCHŁANIALNE DO ZABIEG.OPERACYJ. DLA )Informacja z otwarcia ofert15.10.201843 Kb34
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 70-18 SZWY CHIR.WCHŁ.DO ZABIEG.OPER.II (1).doc)Wybór08.11.201841 Kb29
 
Więcej artykułów…