Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 45/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-45/2017 na dostawę: JEDNORAZOWE OBŁOŻENIA STERYLNE  DO DROBNYCH ZABIEGÓW OPERACYJNYCH – JAKO MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY DLA BLOKU OPERACYJNEO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 JEDN. OBŁOŻ. STER. - OGŁ.   45-2017.doc)Ogłoszenia 130 Kb64
Pobierz plik (NBZP 2017 JEDN. OBŁOŻ. STER. -  SIWZ   45-2017.doc)SIWZ 264 Kb107
Pobierz plik (NBZP 2017 JEDN. OBŁOŻ. STER.  - WZÓR UMOWY  45-2017.doc)Wzór umowy 94 Kb92
Pobierz plik (NBZP 2017 JEDN. OBLOŻ. STER. -  FORM. CEN.  45-2017.doc)Formularz cenowy 90 Kb121
Pobierz plik (NBZP 2017 JEDN. OBŁOZ. STER. - OŚW. DOT. DEKL. ZG.  45-2017.doc)Oświadczenie 76 Kb80
Pobierz plik (NBZP 2017 JEDN. OBŁOŻ. STER. - OŚW. DOT. WYKL. 45-2017.doc)Oświadczenie 87 Kb89
Pobierz plik (NBZP 2017 JEDN. OBŁOZ. STER.  - OŚW. O BRAKU WYR.  45-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb81
Pobierz plik (NBZP 2017 JEDN. OBŁOŻ. STER. - OŚW. O BRAKU ZAKAZU 45-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb73
Pobierz plik (NBZP 2017 JEDN. OBŁOŻ. STER. - zest. ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert10.07.201730 Kb44
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 45-17 JEDN.OBŁOŻ.STERYLNE DO DROBNYCH ZAB.OP..doc)Wybór19.07.201736 Kb39
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 44/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-44/2017 na dostawę: ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE: MIKROTESTY KOLUMNOWE Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU DO METODY MANUALNEJ DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 128 Kb57
Pobierz plik (NUE 2017 O.SER. MIKROTESTY Z DZ. -  SIWZ  44-2017.doc)SIWZ 355 Kb206
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. - FORM. CEN.  44-2017.DOC)Formularz cenowy 99 Kb253
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. - PAR. WYM.  44-2017.doc)Parametry wymagane 96 Kb247
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. - WZÓR UM.  44-2017.doc)Wzór umowy - dostawa 70 Kb243
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. - WZÓR UM. SPRZ. 44-2017.doc)Wzór umowy - dzierżawa 132 Kb237
Pobierz plik (NUE 2017 O.SER. MIKROTESTY Z DZ. -  JEDZ 44-2017.doc)JEDZ 198 Kb202
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. -  OŚW. DEKL. ZG. CE  44-2017.DOC)Oświadczenie 46 Kb208
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. - OŚW. O BR. ZAKAZU 44-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb246
Pobierz plik (NUE 2017 O.SER. MIKROTESTY Z DZ. - OŚW. WYK. O BR. WYR. 44-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 45 Kb242
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. - POŚW. AUT.  44-2017.DOC)Poświadczenie autent. 44 Kb228
Pobierz plik (NUE 2017 O.SER. MIKROTESTY Z DZ. -  WYKAZ DOSTAW  44-2017.doc)Wykaz dostaw 29 Kb203
Pobierz plik (2017 UE Wyj. I - 44-17 ODCZ.SEROLOG.-MIKROTESTY KOLUMN.z DZIERŻ.SPRZĘTU.doc)Wyjaśnienia I14.07.2017103 Kb46
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. - ZMIANA TSO  44-2017 31 LIPCA.doc)Zmiana I TSO31.07.201748 Kb30
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. - WYJ. I - ZM. II  44-2017.doc)Wyjaśnienia II/ Zmiana01.08.201784 Kb41
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. - PAR. WYM. ZM.II 44-2017 01 SIERP..doc)Część I C po Zmianie01.08.2017103 Kb28
Pobierz plik (NUE 2017 O. SER. MIKROTESTY Z DZ. - FORM. CEN. ZM.II 44-2017 01 SIERP..DOC)Formularz cenowy po Zmianie01.08.2017114 Kb36
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia02.08.201765 Kb27
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II.pdf)Zmiana ogłoszenia II03.08.201766 Kb27
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 44-17 ODCZ.SEROLOG.-MIKROTESTY KOLUMN.z DZIERŻ.SPRZĘTU)Informacja z otwarcia ofert16.08.201745 Kb26
Pobierz plik (2017 UE Unieważn.postęp. 44-17 ODCZ.SEROL.- MIKROTESTY KOLUMN.z DZIERŻ.SPRZ..doc)Unieważnienie22.08.201737 Kb24
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 46/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-46/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: PROGRAM LEKOWY WZW W PAKIETACH I – II  DLA ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO I CHORÓB WĄTROBY W ZESPOLE  OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 134 Kb56
Pobierz plik (NUE 2017 PR. LEK. WZW P.I-II -  SIWZ  46-2017.doc)SIWZ 297 Kb220
Pobierz plik (NUE 2017 PR. LEK. WZW P.I-II -  FORM. CEN.  46-2017.DOC)Formularz cenowy 48 Kb235
Pobierz plik (NUE 2017 PR. LEK. WZW P.I-II - WZÓR UMOWY  46-2017.doc)Wzór umowy 72 Kb196
Pobierz plik (NUE 2017 PR. LEK. WZW P.I-II  - JEDZ 46-2017.doc)JEDZ 198 Kb196
Pobierz plik (NUE 2017 PR. LEK. WZW P.I-II - OŚW. WYKAZ P. LECZ.  46-2017.DOC)Oświadczenie 31 Kb197
Pobierz plik (NUE 2017 PR. LEK. WZW P.I-II - OŚW. O BR. ZAKAZU  46-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb200
Pobierz plik (NUE 2017 PR. LEK. WZW P.I-II - OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 46-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 26 Kb194
Pobierz plik (NUE 2017 PR. LEK. WZW P.I-II - WYJAŚNIENIA I  46-2017.doc)Wyjaśnienia I11.07.201760 Kb46
Pobierz plik (2017 UE Wyj. II - 46-17 PR.LEKOWY WZW w PAKIETACH I - II DLA ODDZ.OBS.-ZAK.i CH.)Wyjaśnienia II17.07.201754 Kb41
Pobierz plik (2017 UE Zbiorcze zestawienie 46-17 PROGRAM LEKOWY WZW W P I i II.DOC)Informacja z otwarcia ofert02.08.201755 Kb31
Pobierz plik (2017 UE Wybór PR. LECZ. PROGRAM LEKOWY WZW P.I-II -  46-2017 od Gosi nowe III.)Wybór17.08.201789 Kb27
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 42/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-42/2017 na dostawę: PASKI DO GLUKOMETRÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ GLUKOMETRÓW W PAKIECIE II DLA ODDZIAŁU NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GLUK. z dz. P.II -  OGL.  42-2017.doc)Ogłoszenie 84 Kb73
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GLUK. z dz. P.II -  SIWZ  42-2017.doc)SIWZ 272 Kb134
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GLUK. z dz. P.II -  FORM. CEN. 42-2017.doc)Formularz cenowy 48 Kb133
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GLUK. z dz. P.II - WZÓR UM. GLUKOM. 42-2017.doc)Wzór umowy - dostawa 94 Kb129
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GLUK. z dz. P.II - WZÓR UM. dzierż. 42-2017.doc)Wzór umowy - dzierżawa 66 Kb127
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GLUK. z dz. P.II - OŚW. DOT. WYKL. 42-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb125
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GLUK. z dz. P.II - OŚW. DOT. DEKL. ZG. 42-2017.doc)Oświadczenie 62 Kb130
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GLUK. z dz. P.II - OŚW. O BRAKU WYR. 42-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb130
Pobierz plik (NBZP 2017 PASKI DO GLUK. z dz. P.II - OŚW. O BRAKU ZAKAZU 42-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb125
Pobierz plik (2017 BZP PRZESUNIECIE TSO 42-2017 PASKI DO GLUKOMETRÓW.doc)Zmiana I TSO27.06.201745 Kb39
Pobierz plik (2017 BZP ZMIANA I Ogłoszenia ZP-PN-42-2017 PASKI DO GLUKOMETRÓW.doc)Zmiana ogłoszenia27.06.201724 Kb37
Pobierz plik (2017 BZP WYJ.I 42-17 PASKI DO GLUKOMETRÓW II.doc)Wyjaśnienia I30.06.201796 Kb39
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 41/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-41/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: ERYTROPOETYNA BETA DLA STACJI DIALIZ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 119 Kb68
Pobierz plik (NUE 2017 LEK ERYTROPOETYNA BETA -  SIWZ  41-2017.doc)SIWZ 284 Kb242
Pobierz plik (NUE 2017 LEK ERYTROPOETYNA BETA - FORM. CEN. 41-2017.DOC)Formularz cenowy 40 Kb228
Pobierz plik (NUE 2017 LEK ERYTROPOETYNA BETA -  JEDZ 41-2017.doc)JEDZ 198 Kb203
Pobierz plik (NUE 2017 LEK ERYTROPOETYNA BETA - WZÓR UMOWY  41-2017.doc)Wzór umowy 71 Kb209
Pobierz plik (NUE 2017 LEK ERYTROPOETYNA BETA - OŚW. WYKAZ P.LECZ. 41-2017.DOC)Oświadczenie 31 Kb209
Pobierz plik (NUE 2017 LEK ERYTROPOETYNA BETA - OŚW. O BR. ZAKAZU 41-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb202
Pobierz plik (NUE 2017 LEK ERYTROPOETYNA BETA - OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 41-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb219
Pobierz plik (NUE 2017 LEK ERYTROPOETYNA BETA - ZESTAW. OFERT  41.doc)Informacja z otwarcia ofert25.07.201738 Kb38
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 41-17 ERYTROPOETYNA BETA DLA ST.DIALIZ.doc)Wybór21.08.201735 Kb31
 
Więcej artykułów…