Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-50/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-50/2019 na dostawę: LEKI RÓŻNE W PAKIETACH VII – VIII  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 127 Kb114
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.VII-VIII  -  SIWZ + ZAŁ.  50-2019.doc)SIWZ 310 Kb93
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.VII-VIII  -  FORM. CEN.  50-2019.DOC)Formularz cenowy 434 Kb164
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.VII-VIII  -  JEDZ w. edyt.  50-2019.doc)JEDZ - EDYT. 184 Kb70
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 82 Kb66
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb89
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb72
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.VII-VIII  -  ZM. I SIWZ tso  50-2019   19 SIERP)Zmiana I TSO19.08.201957 Kb91
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia21.08.201967 Kb69
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.VII-VIII  -  ZM. II SIWZ tso  50-2019.DOC)Zmiana II TSO22.08.201958 Kb92
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.VII - VIII  - UNIEWAŻNIENIE   50-2019.doc)Unieważnienie28.08.201950 Kb101
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-57/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-57/2019 na dostawę: MLEKO W PAKIECIE I  ORAZ  PRODUKTY MLECZARSKIE W PAKIECIE II  DLA KUCHNI  SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 MLEKO, PROD. MLECZ  - OGŁ.    57-2019.doc)Ogłoszenie 96 Kb93
Pobierz plik (BZP 2019 MLEKO I PROD. MLECZ. P.I-II  -  SIWZ  57-2019.doc)SIWZ 248 Kb77
Pobierz plik (BZP 2019 MLEKO, PROD. MLECZ  - FC   57-2019.doc)Formularz cenowy 57 Kb74
Pobierz plik (BZP 2019 MLEKO, PROD. MLECZ  - WZÓR UMOWY   57-2019.doc)Wzór umowy 67 Kb71
Pobierz plik (BZP 2019 MLEKO, PROD. MLECZ  -  OŚW. WYKLUCZ.  57-2019.doc)Oświadczenie 40 Kb69
Pobierz plik (BZP 2019 MLEKO, PROD. MLECZ  -  OŚW. O BRAKU WYROKU 57-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 29 Kb72
Pobierz plik (BZP 2019 MLEKO, PROD. MLECZ  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU 57-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 29 Kb74
Pobierz plik (BZP 2019 MLEKO, PROD. MLECZ  -  OŚW. ZASADY DOSTAW  57-2019.doc)Oświadczenie 30 Kb74
Pobierz plik (2019 BZP Unieważnienie 57-19 MLEKO.doc)Unieważnienie21.08.201936 Kb52
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-29/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-29/2019 na dostawę: ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE: KRWINKI WZORCOWE DO BADANIA UKŁADU GRUPOWEGO ABO: A1, B, O  DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 114 Kb108
Pobierz plik (UE 2019 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  SIWZ + ZAŁ. platf.   29-2019.doc)SIWZ 470 Kb112
Pobierz plik (UE 2019 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  FORM. CENOWY  29-2019.DOC)Formularz cenowy 49 Kb121
Pobierz plik (UE 2019 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  JEDZ w. edyt. platf.  29-2019.doc)JEDZ - EDYT. 222 Kb88
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 82 Kb96
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb88
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb92
Pobierz plik (2019 UE Informacja z otwarcia ofert ZP-PN-29-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert21.08.201932 Kb75
Pobierz plik (2019 UE Wybór oferty II 29-19 O.SEROL.-KRWINKI WZORC.DO BAD.UKŁ.GR.ABO.doc)Wybór08.10.201941 Kb40
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-45/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-45/2019 na usługę: OCHRONA MIENIA I OBIEKTÓW ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PRACOWNIKÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 91 W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  OGŁ.   45-2019.doc)Ogłoszenie 96 Kb154
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  SIWZ wł.   45-2019.doc)SIWZ 276 Kb160
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  FORM. CENOWY  45-2019.DOC)Formularz cenowy 42 Kb120
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  OŚW.BRAK WYKL.  45-2019.doc)Oświadczenie 76 Kb119
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  OŚW. O BR. ZAKAZU   45-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb105
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  OŚW. O BRAKU WYR.  45-2019.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb95
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  WZÓR UMOWY  45-2019.doc)Wzór umowy 97 Kb110
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  WYKAZ OSÓB   45-2019.DOC)Wykaz osób 40 Kb128
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  ZM. I TSO    45-2019.DOC)Zmiana I TSO25.07.201957 Kb102
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  OGŁ. ZMIANA  45-2019.doc)Zmiana ogłoszenia25.07.201927 Kb105
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  ZM. II TSO    45-2019.DOC)Zmiana II TSO31.07.201957 Kb92
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  OGŁ. ZMIANA II 45-2019.doc)Zmiana ogłoszenia II31.07.201926 Kb94
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  ZM. III TSO D.W.  45-2019.DOC)Zmiana III TSO06.08.201957 Kb100
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  OGŁ. ZMIANA III 45-2019.doc)Zmiana ogłoszenia III06.08.201926 Kb97
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  WYJ.I, ZM. IV SIWZ   45-2019.DOC)Wyjaśnienia I/ Zmiana IV09.08.2019110 Kb116
Pobierz plik (BZP 2019 OCHRONA SZP.POW.  -  CZ. IC, II, IVA, VA, VIIIA, VIIIB, XA  WYJ.I,Z)Załączniki po Wy. I/ Zmianie IV09.08.2019158 Kb137
Pobierz plik (2019 BZP ZMIANA IV Ogł‚oszenia ZP-PN- 45-2019.doc)Zmiana ogłoszenia IV09.08.201930 Kb106
Pobierz plik (2019 BZP Zbiorcze zestawienie 45-19 OCHRONA MIENIA.DOC)Informacja z otwarcia ofert21.08.201965 Kb96
Pobierz plik (2019 BZP Wybór OCHRONA ZP-PN- 45-2019 II.doc)Wybór24.09.201978 Kb56
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-44/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-44/2019 na dostawę: ANTYBIOTYKI W PAKIETACH I – IV  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 149 Kb135
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYBIOTYKI P.I-IV  -  SIWZ + ZAŁ. platf.  44-2019.doc)SIWZ 313 Kb135
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYBIOTYKI P.I-IV  -  FORM. CEN.   44-2019.DOC)Formularz cenowy 81 Kb150
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYBIOTYKI P.I-IV  -  JEDZ w. edytow.   44-2019.doc)JEDZ - EDYT. 184 Kb112
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 82 Kb101
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb107
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb100
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYBIOTYKI P.I-IV  -  ZM. I SIWZ tso  09 LIPCA  44.DOC)Zmiana I TSO09.07.201957 Kb106
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYBIOTYKI P.I-IV  -  WYJ. I   09 LIPCA  44.DOC)Wyjaśnienia I09.07.201956 Kb123
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.pdf)Zmiana ogłoszenia11.07.201967 Kb85
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYBIOTYKI P.I-IV  -  ZM.II CZĘŚĆ VIA  44-2019.doc)Zmiana II15.07.201990 Kb111
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia II.pdf)Zmiana ogłoszenia II19.07.201967 Kb83
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert 44-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert22.07.201948 Kb107
Pobierz plik (2019 UE Wybór oferty 44-19 ANTYBIOTYLI w P.I-IV.doc)Wybór03.09.201981 Kb65
 
Więcej artykułów…